Giáo án Đạo đức 5 - Tiết 27 - Em yêu hoà bình (tt)

Đạo đức

Tiết 27: EM YÊU HOÀ BÌNH (tt)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Biết được giá trị của hoà bình, biết được trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình.

2. Kĩ năng: - Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình do nhà trường, địa phương tổ chức.

3. Thái độ: - Yêu hoà bình, quý trọng và củng hộ các dân tộc đấu tranh cho hoà bình; ghét chiến tranh phi nghĩa và lên án những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh.

* Nội dung tích hợp : HCM (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống :

1. KN giao tiếp – tự nhận thức :

- Trẻ em được sống trong hòa bình và có trách nhiệm góp phần bảo vệ hòa bình trái đất.

2. KN ra quyết định :

- Hs tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình do nhà trường, địa phương tổ chức.

Quyền trẻ em: Trẻ em được sống trong hòa bình, được quan tâm, chăm sóc, được học tập, vui chơi.

III. Chuẩn bị:

- GV: Tranh ảnh, băng hình về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống

 chiến tranh của thiếu nhi Việt Nam và thế giới.

 - Bài hát, thơ, truyện, vẽ tranh về “Yêu hoà bình”.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 451Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 5 - Tiết 27 - Em yêu hoà bình (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức
Tiết 27: EM YÊU HOÀ BÌNH (tt) 
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:	- Biết được giá trị của hoà bình, biết được trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình.
2. Kĩ năng: 	- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình do nhà trường, địa phương tổ chức.
3. Thái độ: 	- Yêu hoà bình, quý trọng và củng hộ các dân tộc đấu tranh cho hoà bình; ghét chiến tranh phi nghĩa và lên án những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh.
* Nội dung tích hợp : HCM (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống : 
1. KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Trẻ em được sống trong hòa bình và có trách nhiệm góp phần bảo vệ hòa bình trái đất.
2. KN ra quyết định : 
- Hs tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình do nhà trường, địa phương tổ chức.
Quyền trẻ em: Trẻ em được sống trong hòa bình, được quan tâm, chăm sóc, được học tập, vui chơi.
III. Chuẩn bị: 
GV: Tranh ảnh, băng hình về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống 
 chiến tranh của thiếu nhi Việt Nam và thế giới.
 - Bài hát, thơ, truyện, vẽ tranh về “Yêu hoà bình”.
HS: 
IV. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Em yêu hoà bình (tiết 1).
Nêu các hoạt động em có thể tham gia để góp phần bảo vệ hoà bình?
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Xem các tranh, ảnh, bai báo, băng hình về hoạt động bảo vệ hoà bình.
Mục tiêu: Học sinh biết được về các hoạt động bảo vệ hoà bình của trẻ em, của nhân dân Việt Nam và thế giới.
Giới thiệu thêm 1 số tranh, ảnh, băng hình.
® Kết luận:
+ Để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, thiếu nhi và nhân dân ta cũng như các nước đã tiến hành nhiều hoạt động.
+ Chúng ta cần tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh do nhà trường, địa phương tổ chức.
v Hoạt động 2: Vẽ cây hoà bình.
Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố lại nhận thức về giá trị của hoà bình và những việc làm để bảo vệ hoà bình.
Chia nhóm và hướng dẫn các nhóm vẽ cây hoà bình ra giấy to.
+ Rễ cây là các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, là các việc làm, các cách ứng xử thể hiện tinh thần hoà bình trong sinh hoạt cũng như trong cách ứng xử hàng ngày.
+ Hoa, quả, lá cây là những điều tốt đẹp mà hoà bình đã mang lại cho trẻ em nói riêng và mọi người nói chung.
Khen các tranh vẽ của học sinh. ® Kết luận: Hoà bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho trẻ em và mọi người. Song để có được hoà bình, mỗi người, mỗi trẻ em chúng ta cần phải thể hiện tinh thần hoà bình trong cách sống và ứng xử hằng ngày, đồng thời cần tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.
Hoạt động 3: Củng cố
Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức.
Nhận xét, nhắc nhở học sinh tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Thực hành những điều đã học.
Chuẩn bị: Em tìm hiểu Liên Hợp Quốc.
Nhận xét tiết học. 
Hát 
1 Học sinh đọc ghi nhớ.
Học sinh trả lời.
Hoạt động cá nhân, lớp, nhóm 
Học sinh làm việc cá nhân.
Trao đổi trong nhóm nhỏ.
Trình bày trước lớp và giới thiệu các tranh, ảnh, băng hình. Bài báo về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh mà các em đã sưu tầm được.
Hoạt động nhóm 6.
Các nhóm vẽ tranh.
Từng nhóm giới thiệu tranh của mình.
Các nhóm khác hỏi và nhận xét.
Hoạt động lớp, cá nhân.
Học sinh treo tranh và giới thiệu tranh trước lớp.
Trình bày các bài thơ, bài hát, tiểu phẩm về chủ đề yêu hoà bình.
Kiểm tra.
Trực quan, 
Thuyết trình
Thực hành
Trực quan, thuyết trình.
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docDAO DUC.doc