Giáo án Toán 5 - Tuần 35

Toán

TIẾT 171 : LUYỆN TẬP CHUNG

 I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức về tính và giải toán.

2. Kĩ năng:

- Rèn cho HS kĩ năng giải toán, áp dụng quy tắc tính nhanh trong giá trị biểu thức.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

· GV:Bảng phụ.

· HS: SGK, vở toán .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 9 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 567Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 5 - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
TIẾT 171 : LUYỆN TẬP CHUNG
 I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	 
- Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức về tính và giải toán.
2. Kĩ năng: 
- Rèn cho HS kĩ năng giải toán, áp dụng quy tắc tính nhanh trong giá trị biểu thức.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
GV:Bảng phụ.
HS: SGK, vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
- Yêu cầu HS nêu cách giải toán tỉ số phần trăm .
GV nhận xét bài cũ.
3. Bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Luyện tập
Mục tiêu : Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức về tính và giải toán.
Bài 1 a)b)c)
Yêu cầu HS đọc đề, xác định yêu cầu đề.
Nêu quy tắc nhân, chia hai phân số?
GV lưu ý: Nếu cho hỗn số, ta đổi kết quả ra phân số.
Yêu cầu HS làm bài vào bảng con.	
Bài 2 a)
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi cách làm.
Yêu cầu HS giải vào vở.
GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3: 
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
GV tổ chức cho HS suy nghĩ nhóm 4 nêu cách làm.
GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v Hoạt động 2: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Nêu lại các kiến thức vừa ôn tập?
Thi đua: Ai chính xác hơn.
Đề bài: Tìm x :
	87,5 ´ x + 1,25 ´ x = 20
GV nhận xét, tuyên dương
5. Tổng kết – dặn dò:
Chuẩn bị: Luyện tập chung (t.t)
Nhận xét tiết học.
- Hát.
- 3 HS nêu .
Hoạt động lớp
HS đọc đề, xác định yêu cầu.
2 HS nêu .
HS lắng nghe .
- HS làm bảng con .
HS đọc bài 2 – lớp theo dõi .
HS thảo luận, nêu hướng giải.
HS giải + sửa bài 
 = 
 (527,68 + 835,47 + 164,53) ´ 0,01
= ( 527,68 + 1000 ) ´ 0,01
= 1527,68 ´ 0,01
= 15,2768
HS đọc đề, xác định yêu cầu đề.
HS suy nghĩ, nêu hướng giải.
Giải 
Thể tích bể bơi:
	414,72 : 4 ´ 5 = 518,4 (m3)
Diện tích đáy bể bơi:
	22,5 ´ 19,2 = 432 (m2)
Chiều cao bể bơi:
	518,4 : 432 = 1,2 (m)
	Đáp số : 1,2 m
Hoạt động lớp
2 HS nêu.
HS giải nháp, giơ bảng kết quả.
	(87,5 + 1,25) ´ x = 20
	 10 ´ x = 20
	 x = 20 : 10 
	 x = 2
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Thảo luận
Thực hành
Trực quan
Động não
Củng cố
Rút kinh nghiệm : 
Thứ ba, 10 tháng 05 năm 2016
Toán
TIẾT 172 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Giúp HS củng cố tiếp về tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng ; giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm, toán chuyển động đều.
2. Kĩ năng: 	- Rèn HS kĩ năng tính nhanh.
3. Thái độ: 	- Giáo dục HS tính chiùnh xác, khoa học, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
GV: SGK
HS: Bảng con, vở toán ,SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
Yêu cầu HS nêu cách thực hiện nhân chia phân số .
GV nhận xét .
3. Bài mới : 
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Ôn kiến thức.
Mục tiêu : Ôn lại cách tính giá trị biểu thức,cách tìm số trung bình cộng, cách tìm tỉ số phần trăm.
Nhắc lại cách tính giá trị biểu thức.
Nêu lại cách tìm số trung bình cộng.
Nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm.
v Hoạt động 2: Luyện tập
Mục tiêu : Rèn HS kĩ năng tính nhanh
Bài 1: 
Yêu cầu HS đọc bài 1 . 
Lưu ý : nêu tổng quát mối quan hệ phải đổi ra.
GV nhận xét – chốt cách làm.
Bài 2: a)
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Tổ chức cho HS làm bảng con.
Lưu ýHS : dạng bài phân số cần rút gọn tối giản.
- GV nhận xét – chốt cách làm .
Bài 3 :
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
Yêu cầu HS cách làm.
GV nhận xét.
Bài 5 : 
Yêu cầu HS đọc bài 5 .
Nêu dạng toán.
Nêu công thức tính.
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Nhắc lại nội dung ôn.
Thi đua tiếp sức.
5. Tổng kết – dặn dò:
Chuẩn bị : Luyện tập chung ( tt ) 
Nhận xét tiết học.
- Hát.
2 HS nêu .
Hoạt động lớp
2 HS nêu.
Lớp nhận xét.
Hoạt động lớp 
1 HS đọc bài 1 – Lớp theo dõi .
HS làm vở.
HS sửa bảng.
a.	6,78 – (8,951 + 4,784) : 2, 05
	=	6,78 – 13,741 : 2,05
	=	6,78 – 6,7 
	= 	0,08	
b.	7,56 : 3,15	+ 24,192 + 4,32
	=	 2,4 	+ 24,192 + 4,32
	=	 26,592 + 4,32
	= 	30,912	
c.	6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5
	=	6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút
	=	 	8 giờ 99 phút 
	= 	9 giờ 39 phút
1 HS đọc – Lớp theo dõi .
HS làm bảng con.
a.	19 ; 34 và 46
	=	(19 + 34 + 46) : 3 = 33
b.	2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8
	=	(2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8) : 4 = 3,1
c.	 ; và 
	=	( ) : 3 = 
1 HS đọc bài 3 – Hs làm vở.
	Giải
Học sinh gái : 19 + 2 = 21 ( HS )
Lớp có : 19 + 21 = 40 ( HS )
Tỉ số % HS trai so với HS cả lớp: 
19 : 40 ´ 100 = 47,5%
Tỉ số % HS gái so với HS cả lớp : 
21 : 40 ´ 100 = 52,5%
	Đáp số : 47,5% ; 52,5%
(Hs cá thể)
1 HS đọc đề – Lớp theo dõi .
HS óm tắt – Tổng – Hiệu .
HS làm vở + sửa bảng.
	Giải
Vận tốc của tàu thuỷ khi yên lặng:
	(28,4 + 18,6) : 2 = 23,5 (km/giờ)
Vận tốc dòng nước:
	23,5 – 18,6 = 4,9 (km/giờ)
	Đáp số : 23,5 km/giờ
	 4,9 km/giờ	
Hoạt động lớp
- 2 HS nêu .
63,97 + 15,1 : (9,7 – 9,45) 
Kiểm tra
Hỏi đáp
Trực quan
Thực hành
Luyện tập
Củng cố
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 173 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS ôn tập , củng cố về :
- Tỉ số % và giải bài toán vể tỉ số %
- Tính diện tích và chu vi của hình tròn 
2. Kĩ năng: 	
- Rèn trí tưởng tượng không gian của HS
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS tính chiùnh xác, khoa học, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
GV: SGK
HS: Bảng con, VBT, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
Yêu cầu HS nêu cách tính giá trị biểu thức .
Yêu cầu HS làm bảng con
3. Bài mới : Luyện tập chung 
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Luyện tập.
Mục tiêu : Giúp HS ôn tập , củng cố về 
+ Tỉ số % và giải bài toán vể tỉ 
+Tính diện tích và chu vi của hình tròn 
Phần 1 :
Bài 1 : 
Yêu cầu HS đọc bài 1 .
GV nhận xét bài sửa đúng, chốt cách làm 
( vì 0,8 % = 0,008 = )
Bài 2 : 
Yêu cầu HS đọc bài 2 . 
GV nhận xét bài sửa đúng, chốt cách làm : 
( vì số đó là 475 x 100 : 95 = 500 và số đó là 500 : 5 = 100 )
Bài 3 : (Hs cá thể)
- Yêu cầu HS đọc bài 3 .
- GV nhận xét bài sửa đúng, chốt cách làm : Khoanh D
Phần 2 : 
Bài 1 : 
- Yêu cầu HS đọc bài .
- GV cho HS thực hành trên ĐDDH
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2: (Hs cá thể)
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
GV gợi ý : 120 % = 
GV nhận xét.
v Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Nhắc lại nội dung ôn.
Thi đua tiếp sức.
5. Tổng kết – dặn dò:
- Chuẩn bị : Luyện tập chung .
- Nhận xét tiết học . 
- Hát.
2 HS nêu .
HS làm bảng con .
Hoạt động lớp 
1 HS đọc bài 1 – Lớp theo dõi .
HS nêu – Lớp nhận xét.
- Khoanh chữ C 
- 1 HS đọc – Lớp theo dõi . 
- Khoanh chữ C
- 1 HS đọc – Lớp theo dõi .
- Khoanh D
- 1 HS đọc – Lớp theo dõi .
- HS nêu cách giải.
Giải 
Diện tích của phần đã tô màu là :
10 x 10 x 3,14 = 314 ( cm2)
Chu vi của phần không tô màu là :
10 x 2 x 3,14 = 62,8 ( cm)
 Đáp số : 314 cm2 - 62,8 cm
- HS đọc đề và tóm tắt 
- HS nêu cách giải 
- Cả lớp sửa bài .
Hoạt động lớp
- HS nhắc lại các nội dung vừa ôn tập.
- Thi đua làm bài tập.
Kiểm tra
Trực quan
Thực hành
Trực quan
Thực hành
Luyện tập
Củng cố
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 174 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Giúp HS ôn tập , củng cố về giải bài toán liên quan đến chuyển động cùng chiều, tỉ số %, tính thể tích hình hộp chữ nhật , .. và sử dụng máy tính bỏ túi 
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS tính đúng và chính xác 
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS tính chiùnh xác, khoa học, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
GV: SGK
HS: Bảng con, vở toán , SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
Yêu cầu HS nêu cách tìm tỉ số % 
Yêu cầu HS làm bảng con 
GV nhận xét . 
3. Bài mới : Luyện tập chung
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Luyện tập.
Mục tiêu : - Giúp HS ôn tập , củng cố về giải bài toán liên quan đến chuyển động cùng chiều, tỉ số %, tính thể tích HHCN , .. và sử dụng máy tính bỏ túi 
Phần 1 :
Bài 1 : 
Yêu cầu HS đọc bài 1 .
GV nhận xét – chốt cách làm : 
[ vì đoạn đường thứ nhất ô tô đã đi : 1 giờ đoạn đường thứ hai ô tô đã đi : 
60 : 30 = 2 (giờ) }
Tổng số thời gian đi trên 2 đoạn đường : 
1 +2 =3 ( giờ )
Bài 2 : 
Yêu cầu HS đọc bài 2 
GV nhận xét – chốt cách làm : 
( vì thể tích bể cá : 
 60 x 40 x 40 = 96000 (cm3) = 96 dm3
Thể tích của nửa bể cá 96 : 2= 48 (dm3)= 48 lít .
Bài 3 :
- Yêu cầu HS đọc bài 3.
- GV nhận xét bài sửa đúng, chốt cách làm 
( vì cứ mỗi giờ Vừ tiến gần Lềnh được : 
11 – 5 = 6 (km)
Thời gian Vừ đi để đuổi kịp Lềnh : 
8 : 6 = giờ = 80 phút 
Phần 2 : (Hs cá thể)
Bài 1 : 
- Yêu cầu HS đọc bài 1 . 
- Yêu cầu HS làm bài .
- GV nhận xét – chốt kết quả .
Bài 2:
- GV gợi ý : Khi làm tính, trong từng bước tính HS được sử dụng máy tính bỏ túi 
Nêu cách làm.
GV nhận xét.
v Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Nhắc lại nội dung ôn.
Thi đua tiếp sức.
- GV nhận xét, tuyên dương.
5. Tổng kết – dặn dò:
- Chuẩn bị : Kiểm tra cuối năm
Nhận xét tiết học.
- Hát.
3 HS nêu .
Lớp làm bảng con .
Hoạt động lớp 
HS đọc bài 1 
HS nêu – Lớp nhận xét.
- Khoanh chữ C .
- HS đọc – Lớp theo dõi .
- Khoanh chữ A
- HS đọc – Lớp theo dõi .
- Khoanh B
- HS đọc – Lớp theo dõi .
- HS nêu cách giải .
- HS đọc đề và tóm tắt 
- HS nêu cách giải 
- Cả lớp sửa bài 
Hoạt động lớp
- 2 HS nhắc lại các nội dung vừa ôn tập.
- Thi đua làm các bài tập.
Kiểm tra
Trực quan
Thực hành
Luyện tập
Củng cố
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Anh văn (2)
GV bộ môn
Toán
TIẾT 175 : KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN.doc