Giáo án Đạo đức 5 - Tiết 29 - Em tìm hiểu về liên hợp quốc (tiết 2)

Đạo đức

TIẾT 29: EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Học sinh có hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quôc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.

2. Kĩ năng: - Biết hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương em.

3. Thái độ: - Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương và ở nước ta.

* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. MỤC TIÊU GD KĨ NĂNG SỐNG:

1. KN giao tiếp – tự nhận thức :

- Hs có hiểu biết về tổ chức Liên Hợp Quốc và mối quan hệ với nước ta.

2. KN ra quyết định :

- Hs tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở Việt Nam.

3. KN đặt mục tiêu:

- Hs tìm kiếm các thông tin và tranh ảnh về hoạt động của Liên Hợp Quốc.

III. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK Đạo dức 5, tranh ảnh, tư liệu.

- HS: SGK

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 648Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 5 - Tiết 29 - Em tìm hiểu về liên hợp quốc (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức
TIẾT 29: EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC (Tiết 2) 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:	- Học sinh có hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quôc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.
2. Kĩ năng: 	- Biết hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương em.
3. Thái độ: 	- Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương và ở nước ta.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GD KĨ NĂNG SỐNG:
1. KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Hs có hiểu biết về tổ chức Liên Hợp Quốc và mối quan hệ với nước ta.
2. KN ra quyết định : 
- Hs tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở Việt Nam. 
3. KN đặt mục tiêu:
- Hs tìm kiếm các thông tin và tranh ảnh về hoạt động của Liên Hợp Quốc.
III. CHUẨN BỊ: 
GV: SGK Đạo dức 5, tranh ảnh, tư liệu.
HS: SGK
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động:
2. Bài cũ: Em tìm hiểu về Liên Hiệp Quốc (tiết 1).
GV nhận xét
3. Giới thiệu bài mới: 	
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Trò chơi phóng viên.
Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu về tên của 1 số cơ quan LHQ tại VN.Về hoạt động của các cơ quan LHQ ở VN và ở địa phương em.
v Hoạt động 2: Học sinh làm bài tập 5/ SGK.
Mục tiêu: Học sinh có thái độ tôn trọng LHQ.
Nêu câu hỏi: Em cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng tổ chức LHQ?
Ghi tóm tắt lên bảng.
Hoạt động 3: Triển lãm tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động của LHQ mà giáo viên và học sinh sưu tầm được.
Mục tiêu: HS xem được các hình ảnh vê các hoạt động của LHQ.
Nêu yêu cầu.
Nhận xét.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Thực hành những điều đã học.
Chuẩn bị: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Nhận xét tiết học. 
Hát .
Đọc ghi nhớ.
Nêu những điều em biết về LHQ?
Hoạt động lớp.
1 số học sinh thay nhau đóng vai phóng viên (báo Nhi Đồng, KQĐ ) và tiến hành phỏng vấn các bạn trong lớp về các vấn đề có liên quan đến LHQ. Ví dụ:
+ LHQ được thành lập khi nào?
+ Trụ sở LHQ đóng ở đâu.
+ VN đã trở thành thành viên của LHQ khi nào?
+ Hãy kể tên 1 số cơ quan của LHQ ở VN?
+ Hãy kể tên 1 cơ quan LHQ dành riêng cho trẻ em?
+ Hãy kể tên 1 việc mà LHQ đã làm cho trẻ em?
+ Hãy kể 1 hoạt động của cơ quan LHQ ở VN hoặc ở địa phương mà bạn biết?
Hoạt động lớp.
Suy nghĩ nhanh và mỗi em nêu 1 việc cần làm.
Đọc ghi nhớ.
Hoạt động nhóm 8.
Học sinh dán tranh ảnh sưu tầm được.
Đại diện nhóm thuyết trình về tranh, ảnh nhóm sưu tầm.
Kiểm tra.
KNS
Sắm vai
HCM
Luyện tập
Trực quan, thuyết trình.
 Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docDAO DUC.doc