Giáo án Hướng dẫn học tin học lớp 5 - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU:

 - Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau;

 - Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.

II. CHUẨN BỊ:

 - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.

- Học sinh: dụng cụ học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Bài cũ:

- Em sử dụng câu lệnh lặp để Rùa vẽ hình lục giác?

à Nhận xét + tuyên dương.

3. Bài mới: Câu lệnh lặp lồng nhau (tiết 1)

 * Hoạt động 1: Đánh dấu X vào ô đặt cuối câu trả lời đúng

 Rùa thực hiện công việc nào dưới đây khi nhận được các lệnh sau:

 a) REPEAT 6 [ FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72

 a) Vẽ hình đa giác sáu cạnh.

 b) Vẽ hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 360/5 độ.

 b) REPEAT 5 [ REPEAT 6 [FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72]

 a) Vẽ hình đa giác sáu cạnh.

 b) Vẽ hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 72 độ.

 c) Lặp lại 5 lần, mỗi lần vẽ một hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 72 độ.

 - Yêu cầu HS làm theo nhóm đôi để đánh dấu X vào ô cuối câu trả lời đúng

 - Gọi vài nhóm trình bày hình vẽ của mình, gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

 - Nhận xét và tuyên dương.

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 343Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học tin học lớp 5 - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
	- Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau;
	- Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em sử dụng câu lệnh lặp để Rùa vẽ hình lục giác?
à Nhận xét + tuyên dương.
3. Bài mới: Câu lệnh lặp lồng nhau (tiết 1)	
	* Hoạt động 1: Đánh dấu X vào ô đặt cuối câu trả lời đúng
	Rùa thực hiện công việc nào dưới đây khi nhận được các lệnh sau:
	a) REPEAT 6 [ FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72
	a) Vẽ hình đa giác sáu cạnh.
	b) Vẽ hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 360/5 độ.
	b) REPEAT 5 [ REPEAT 6 [FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72]
	a) Vẽ hình đa giác sáu cạnh.
	b) Vẽ hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 72 độ.
	c) Lặp lại 5 lần, mỗi lần vẽ một hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 72 độ.
	- Yêu cầu HS làm theo nhóm đôi để đánh dấu X vào ô cuối câu trả lời đúng
	- Gọi vài nhóm trình bày hình vẽ của mình, gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 2: Dùng máy tính kiểm tra lại kết quả các câu ở hoạt động 1
	- Yêu cầu HS kiểm tra lại kết quả các câu ở hoạt động 1 trên máy tính. Quan sát học sinh thực hành.
	- Nhận xét và tuyên dương.
 	* Hoạt động 3: Đánh dấu X vào ô đặt cuối câu trả lời đúng
	Rùa thực hiện công việc nào dưới đây khi nhận được các lệnh sau:
	REPEAT 8 [ REPEAT 6 [FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 45]
	a) Vẽ hình đa giác sáu cạnh.
	b) Vẽ hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 360/8 độ.
	c) Lặp lại 8 lần, mỗi lần vẽ một hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 45 độ.
	- Yêu cầu HS làm theo nhóm đôi để đánh dấu X vào ô cuối câu trả lời đúng
	- Gọi vài nhóm trình bày hình vẽ của mình, gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 4: Dùng máy tính kiểm tra lại kết quả các câu ở hoạt động 3
	- Yêu cầu HS kiểm tra lại kết quả các câu ở hoạt động 3 trên máy tính. Quan sát học sinh thực hành.
	- Nhận xét và tuyên dương.
Chú ý:
	Câu lệnh lặp có dạng Repeat n[]. Trong đó:
	- Số n trong câu lặp chỉ số lần lặp; giữa Repeat và n phải có dấu cách.
	- Phần trong cặp ngoặc vuông [] là nơi ghi các câu lệnh được lặp lại.
	Sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau có thể cho ra nhiều hình giống nhau.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Câu lệnh lặp lồng nhau (tiết 2)
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Đáp án b)
- Đáp án c)
- Thực hiện theo nhóm đôi
- Lắng nghe và nhận xét.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thực hành trên máy.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Đáp án c)
- Thực hiện theo nhóm đôi.
- Lắng nghe và nhận xét.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thực hành trên máy.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
	- Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau;
	- Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy viết các lệnh để Rùa lặp lại 5 lần hình lục giác?
à Nhận xét + tuyên dương.
3. Bài mới: Câu lệnh lặp lồng nhau (tiết 2)	
	* Hoạt động 1: Viết lệnh điều khiển Rùa thực hiện:
	Lặp lại 4 lần, trong mỗi lần vẽ một hình vuông cạnh dài 50 bước, vẽ xong quay một góc 90 độ.
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy để vẽ hình theo yêu cầu, sau đó viết lệnh vào SGK. Quan sát HS thực hiện để kịp thời giúp đỡ HS gặp khó khăn và tuyên dương những HS làm tốt.
	- Hiển thị bài làm của một số nhóm.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 2: Viết lệnh điều khiển Rùa vẽ hình sau
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy để vẽ hình theo yêu cầu, sau đó viết lệnh vào SGK. Quan sát HS thực hiện.
	- Hiển thị bài làm của một số nhóm.
	- Nhận xét và tuyên dương.
 	* Hoạt động 3: Thực hiện các yêu cầu sau:
	a) Cho Rùa thực hiện các lệnh sau và quan sát kết quả trên màn hình.
	REPEAT 90 [ FD 2 RT 2]
	REPEAT 4 [ REPEAT 90 [FD 2 RT 2] RT 90]
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy để vẽ hình theo yêu cầu. Quan sát HS thực hiện.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	b) Thêm lệnh Wait 10 vào vị trí thích hợp trong các câu lệnh trên rồi cho Rùa thực hiện và quan sát kết quả trên màn hình.
	c) Điền góc thích hợp vào chỗ chấm trong câu lệnh sau để Rùa vẽ được hình bên.
	Câu lệnh: REPEAT 3 [ REPEAT 90 [ FD 2 RT 2] RT]
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy để vẽ hình theo yêu cầu, sau đó viết lệnh vào SGK. Quan sát HS thực hiện.
	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Câu lệnh lặp lồng nhau (tiết 3)
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- REPEAT 4 [ REPEAT 4 [ FD 50 RT 90] RT 90]
 - Thực hiện theo nhóm máy dưới sự hướng dẫn của GV.
- Quan sát và nhận xét.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- REPEAT 6 [ REPEAT 4 [ FD 50 RT 90] RT 360/6]
- Thực hiện theo nhóm máy dưới sự hướng dẫn của GV.
- Quan sát và nhận xét.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thực hiện theo nhóm máy dưới sự hướng dẫn của GV.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- REPEAT 90 [ FD 2 RT 2 Wait 10 ]
- REPEAT 4 [ REPEAT 90 [FD 2 RT 2 Wait 10 ] RT 90]
Câu lệnh: REPEAT 3 [ REPEAT 90 [ FD 2 RT 2] RT 360/6]
- Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD4 Bai 2 Cau lenh lap long nhau_12252838.doc