Giáo án Hướng dẫn học tuần 27 - Lớp 5

HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN

LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU

- củng cố kiến thức cộng trừ ,nhân chia số đo thời gian .

 - rốn kĩ năng cộng trừ ,nhân chia số đo thời gian .

- Yêu thích môn học hơn .

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ:

- muốn cộng trừ ,nhân chia số đo thời gian ta làm thế nào ?

- Gv nhận xét

2.Bài mới :

2.1 Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu trực tiếp .

2.2 Hướng dẫn làm bài tập

bài 1 : tính

-Gọi hs đọc yc của bài

- Yc hs làm bài

 

docx 13 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 291Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học tuần 27 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 27
Ngày thứ : 1 
Ngày soạn : 11/3/2016 
Ngày giảng: Thứ hai, 14/3/2016 
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIấU
- Củng cố kiến thức cộng trừ ,nhân chia số đo thời gian .
 - Rốn kĩ năng cộng trừ ,nhân chia số đo thời gian .
- Yờu thớch mụn học hơn .
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Muốn cộng trừ ,nhân chia số đo thời gian ta làm thế nào ?
- Gv nhận xột 
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1 : Tính
-Gọi hs đọc yc của bài 
- Yc hs làm bài 
 2 Giờ 45 phút
 x 5 phút 
 3,17phút 
 x 4 
 8phút 37giây
 x 6 
-Gv gọi hs nhận xột 
- Gv nhận xột 
 Bài 2 : Tính
Gọi hs đọc yc của bài 
- Yc hs làm bài 
- Gv gọi 3 hs lờn bảng làm bài 
( 6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút): 3=
b(63 phút 4 giây -32 phút 16 Giây):4
c .4 phút 18 giây+ 12phút 37giây) x 5
-Gv gọi hs nhận xột 
- Gv yc hs đổi chộo vở cho nhau để kiểm tra 
 - Gv nhận xột 
Bài 3 
-Gọi hs đọc yc của bài 
-Bài toỏn cho ta biết gỡ ?
-Bài toỏn hỏi gỡ?
- Yc hs trao đổi nhúm 2 đề tỡm cỏch làm 
- Yc đại diện 1 nhúm lờn trỡnh bày 
-Gv gọi cỏc nhúm khỏc nhận xột 
-Gv nhận xột và tuyờn dương 
Bài 4:
-Gọi hs đọc yc của bài 
-Bài toỏn cho ta biết gỡ ?
-Bài toỏn hỏi gỡ?
-Yc hs làm bài 
- Yc 1 hs lờn bảng làm bài 
-Gv nhận xột 
Bài 5:
 - Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- Yc hs làm bài 
Gv nhận xột
3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:- Chuẩn bị bài sau .
 2
 32
 2
 1
- 2,3 H/S trả lời .
H/S lắng nghe .
Bài 1 : Tính
-Hs làm bài , 3 hs lờn bảng làm bài 
 2 Giờ 45 phút
 x 5 phút 
 13 giờ 45 phút
 3,17phút 
 x 4 
 12,68 phút 
 8phút 37giây
 x 6 
phút 42 Giây 
-Hs nhận xột 
 Bài 2 : Tính
-Hs làm bài 
- 3 hs lờn bảng làm 
a.( 6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3 
 = 4 giờ 33 phút
b.(63 phút4 giây -32 phút 16Giây) : 4 
 = 55 phỳt 
c.4 phút 18 giây+12 phút 37 giây) x 5 
 = 84 phút 35 giây 
-Hs nhận xột 
- Hs đổi vở 
-Hs đọc yc 
- Hs trả lời 
-Hs trao đổi 
- hs lờn bảng làm bài 
Tóm tắt 
 50 Giây : 1 ô tô 
 1 ngày : . ô tô 
 Giải 
 Một ngày có số giây là : 
 24 x 60x60=86400 ( giây ) 
Một ngày có số ô tô đi qua là :
 864000 : 50 giây = 1728 ( ô tô ) 
 Đáp số : 1728 ô tô 
Hs nhận xột 
Bài 4:
Hs đọc yc 
- Hs trả lời 
-Hs lờn bảng làm bài 
 Tóm tắt
Cạnh : 3,5 dm
Diện tích toàn phần: . dm 2 ?
 Thể tích : . dm3 ?
 Bài giải :
Diện tích toàn phần của hình lập
 phương là:
(3,5 x 3,5) x 6= 73,5 ( dm2 )
Thể tích của hình lập phương là :
( 3,5 x3,5 x3,5) = 42,875 ( dm 3)
Đáp số:S: 73,5 dm2
 V: 42,875 dm3
Bài 5:
- hs đọc yc 
- HS tự làm bài 
Tóm tắt:
Thể tích : 27 cm3
Diện tích toàn phần : . cm 2 ?
 Bài giải :
Cạnh của hìh lập phương là 3 cm: 
( Vì 3 x 3 x 3 = 27)
Diện tích toàn phần của hình lập
phương là : 
 3 x 3 x 6= 54 ( cm 2)
 Đáp số: 54 cm2
Hs nghe 
*******************************************
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ĐỌC
	 ễNG LÀ AI ?
 I. MỤC TIấU 
1. Kiến thức 
.- Học sinh hiểu được lối sống cao đẹp của Cụ Phúc , biết hy sinh bản thân mình để cứu giúp người khác . Luôn luôn ân tình , quan tâm người khác trước sau như một .
2.Kĩ năng 
- Đọc đỳng cỏc tiếng, từ khú hoặc dễ lẫn. 
Đọc trụi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đỳng sau cỏc dấu cõu, giữa cỏc cụm từ.
 - Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phự hợp với nội dung
- Trả lời đỳng cỏc cõu hỏi cuối bài.
3.Thỏi độ :
 - Cần học tập lối sống cao đẹp đó . 
II. . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ trang 12 SGK 
III. . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giỏo viờn
TG
(phỳt)
Hoạt động của học sinh
1 Ổn định lớp
2. KTBC
- Gv gọi 2 hs đọc lại bài Lễ hội cầu mưa của người Thỏi ở Tõy Bắc và trả lời cỏc cõu hỏi trong bài 
3. Bài mới
3.1. Giới thiệu bài: 
Giới thiệu qua tranh 
3.2. Hướng dẫn luyện đọc và tỡm hiểu bài
a) Luyện đọc
- GV yờu cầu HS mở SGK trang 11
- Gọi hs đọc toàn bài 
- Gv chia đoạn 
- Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn.
GV sửa lỗi phỏt õm, ngắt giọng cho từng HS và yờu cầu HS giải nghĩa của cỏc từ khú 
- Yờu cầu HS luyện đọc theo cặp
- Gv tổ chức thi đọc giữa cỏc nhúm
- Gv nhận xột và tuyờn dương nhúm đọc tốt 
- GV đọc toàn bài
b) Đọc - hiểu 
Yờu cầu HS đọc thầm trả lời cõu hỏi . 1.Chi tiết nào khiến Thuận yên tâm tiếp cụ phúc dù gặp lần đầu? 
2 Vì sao Thuận nghĩ cụ Phúc đến nhờ vả ?
 3. Suy nghĩ ban đầu của Thuận về cụ Phúc đúng hay sai ?
4. Qua câu chuyện mẹ kể em biết cụ Phúc là người nh thế nào ?
5. Kể 2 chi tiết trong bài cho thấy cụ Phúc rất quan tâm đến người khác ?.
6. Vì sao khi nhắc đến cụ Phúc ,mẹ Thuận lại khóc?
7 .Câu chuyện này đề cao điều gì?
- Gv nhận xột và chốt 
c. Luyện đọc diễn cảm:
- Gọi HS đọc lại toàn bài .
-tổ chức đọc diễn cảm và thi đọc 1 đoạn trong bài 
- Tuyờn dương HS đọc tốt
4.Củng cố 
- GV tổng kết tiết học.
5. Dặn dũ
- Dặn HS chuẩn bị bài sau .
 1
 2
 1
 10
 12
 10
 5
 2
 1
- 2 HS đọc bài và trả lời cõu hỏi 
Nghe,
- 1 hs đọc bài 
- HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp, cả lớp theo dừi và đọc thầm
- 2 HS ngồi cựng bàn luyện đọc
- Cỏc nhúm thi đọc 
Hs nghe 
1 . Vẻ mặt cụ Phúc chân thật , đoàng hoàng
2.Vì thấy cụ bề ngoài nghèo khổ
cụ cho quà và chờ gặp mẹ 
3. b Sai
4. Cụ Phúc là người tốt , dũng cảm ,xả thân cứu giúp người khác khi gặp nạn mặc dù nơi đó rất nguy hiểm.
5. - Ông mới đi thăm một người bạn ở xa.
 - Ông mua được chai mật ong rừng ông cho mẹ cháu 
6. Vì mẹ thương cụ Phúc có nhiếu mất mát trong chiến tranh.
7. Lối sống cao đẹp của Cụ Phúc , biết hy sinh bản thân mình để cứu giúp người khác . Luôn luôn ân tình , quan tâm người khác trước sau như một .
-1 hs đọc/lớp theo dừi ,đúng gúp ý kiến 
-Đọc theo cặp đụi ,thi đọc trước lớp 
Hs nghe 
	*****************************************************
LUYỆN VIẾT
BÀI 27
I MỤC TIấU: 
 1.Kiến thức :
- Viết đỳng cụm từ : Thua keo này , bày keo khỏc .
-Củng cố cỏch viết cỏc chữ cỏi viết hoa , viết thường ,dấu chữ ,dấu thanh cú trong bài viết . 
-Củng cố kĩ thuật viết liền mạch .
 2.Kĩ năng :
-HS viết đỳng ,đẹp cỏc chữ cú trong bài ,tốc độ phự hợp.
 3.Thỏi độ :
-Giỏo dục HS nột chữ -nết người
 II.. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-Gv: Kẻ sẵn khung kẻ trờn bảng lớp
-HS:Vở luyện viết ,vở ụ li 
III.. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giỏo viờn
 TG (Phỳt)
Hoạt động của HS
1.Ổn định tổ chức :
-Cho HS hỏt :
 1
-Hỏt tập thể 
2.Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra vở viết của HS,nhắc nhở chung.
 2
-HS bỏo cỏo tỡnh hỡnh chuẩn bị 
3.Bài mới 
1.3.Giới thiệu bài 
-Giới thiệu chương trỡnh luyện viết ,tờn bài học 
 2
-Nghe ,ghi tờn bài học
2.3.Hướng dẫn tỡm hiểu nội dung bài viết :
-GV đọc bài viết, giải nghĩa từ ngữ .
-Cho HS đọc lại toàn bộ nội dung bài viết và tỡm hiểu nội dung bài .
-Nội dung bài viết muốn núi lờn điều gỡ ?
 6
-Cả lớp đọc thầm ,tỡm hiểu nội dung bài viết . 
-1-2 HS nờu nội dung bài viết dựa vào cõu hỏi GV đưa ra.
-Bài kể lại rằng Đi- xnõy là một người cú hoàn cảnh khú khăn . Sau này tờn tuổi của ụng gắn với những bộ phim nổi tiếng như Mớch –ki, Vịt Đụ- nan .
3.3 .Hướng dẫn viết kết hợp viết mẫu
a.Cỏc chữ viết hoa trong bài
 b.Cỏc trường hợp viết nối khụng thuận lợi
-Hướng dẫn trỡnh bày cả bài 
 10
-Cả lớp quan sỏt ,lắng nghe
-Luyện viết ra nhỏp 
4.3.Thực hành
-Giỏo viờn giao việc .
-GV đi sửa chữa :tư thế ngồi viết ,cỏch cầm bỳt ,kĩ thuật viết chữ cho HS . 
-Nhận xột ,gúp ý đối với một số bài viết.
4.Củng cố :
-Chữa lỗi phổ biến .
-Tổ chức cho HS :thi viết chữ trờn bảng lớp .
(Tiờu chớ đỏnh giỏ :Viết đỳng , viết đẹp, đảm bảo tốc độ .)
5.Dặn dũ:
-Nhắc HS luụn cú ý thức rốn chữ giữ vở ,thể hiện nột chữ ,nết người
 15
3
1
-HS viết toàn bộ bài viết
HS tham gia chữa lỗi 
-HS tham gia với tinh thần xung phong 
Nghe,ghi nhớ và thực hiện theo đỳng yờu cầu GV đưa ra.
Ngày thứ : 2
Ngày soạn : 12/3/2016 
Ngày giảng: Thứ ba, 15/3/2016
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIấU
Giúp học sinh:
 - Rèn luyện kĩ năng tính vận tốc, quãng đường, đơn vị đo vận tốc.
 - Vận dụng tính vận tốc, quãng đường của một chuyển động đều. 
 - Yờu thớch mụn học hơn . 
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS nêu quy tắc và công thức tính vận tốc, quãng đường.
 -Nhận xét, củng cố
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
-Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- Bài toỏn cho ta biết gỡ ?
-Bài toỏn gỏi gỡ ?
- Yêu cầu 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu cầu bài toán.
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS làm bài vào vở 1 HS lên bảng làm bài.
-Nhận xét, chốt đỏp ỏn 
Bài 5
-Gọi HS đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- Gv nhận xột 
3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:
- Về cỏc em chuẩn bị bài sau .
 2
 32
 - 2,3 HS nờu
Hs nghe 
Bài 1 Viết số đo thích hợp vào ô trống
V
54km/giờ
36,5km/giờ
14km/giờ
5,5km/giờ
T
3,25 giờ
2,5giờ
0,75giờ
1,5giờ
S
175,5km
91,25km
10,5km
8,25km
Bài 2 
Hs đọc yc 
Hs trả lời 
Bài giải
Thời gian ô tô đi đợc là:
15giờ30 phút –11giờ15phút =4giờ15phút
Đổi 4 giờ 15 phút = 4,25 giờ
Vận tốc của ô tô đó là
171,7 : 4,25 = 40,4( km/giờ)
 Đáp số: 40,4 km/giờ
Bài 3 Đúng ghi Đ, sai ghi S:
-1,2 HS đọc.
Đ
S
a)28 km/giờ b) 30 km/giờ
- Theo dõi sửa bài vào vở.
Bài 4
-2 HS đọc.
- Nghe và trả lời. 
 Bài giải
 Đổi 1 giờ 21 phút = 1,35 giờ
 Quãng đường người đó đi là:
 36 x 1,35 = 48,6 (km)
 Đáp số: 48,6 km.
Bài 5
-1,2 HS
- Nghe và trả lời.
 Bài giải
Thời gian bác Kiên đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá là:
11giờ – 6 giờ 30 phút – 30 phút = 4 giờ.
Quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hoá dài là:
 45 x 4 = 180 (km)
 Đáp số: = 180 km.
Hs nghe 
************************************************************* 
Ngày thứ : 4
Ngày soạn : 14 / 3 /2016 
Ngày giảng: Thứ năm, 17 /3 /2016	 
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIấU
Giúp học sinh:
-Rèn luyện kĩ năng tính vận tốc, quãng đờng, thời gian, đơn vị đo vận tốc.
- Vận dụng tính vận tốc, quãng đường thời gian của một chuyển động đều.
 - Yờu thớch mụn học hơn .
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS nêu quy tắc và công thức tính vận tốc, quãng 
đường, thời gian.
 -Nhận xét, củng cố
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
-Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- Bài toỏn cho ta biết gỡ ?
- Bài toỏn hỏi gỡ ?
- Yêu cầu 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu cầu bài toán.
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS làm bài vào vở 1 HS lên bảng làm bài.
-Nhận xét, chốt đỏp ỏn 
Bài 5
-Gọi HS đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Gọi HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Theo dõi giúp đỡ HS.
-Nhận xét chốt lại đáp án.
3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:
- Về cỏc em chuẩn bị bài sau .
 2
 32
 2
 1
-2,3 HS nờu
-Nghe ,
Bài 1 Viết số đo thích hợp vào ô trống
s (km)
103,4
159,6
57
36
v (km/giờ)
47
45,6
38
 15
t(giờ)
2,2
3,5
1,5
2,4
Bài 2
-Hs đọc yc 
- Hs trả lời 
1 hs lờn bảng làm bài 
 Bài giải
 Máy bay bay mất số thời gian là:
1430 : 650 = (2,2 giờ)
 Đáp số: 2,2 giờ.
Bài 3 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
-1,2 HS đọc.
 A. 10 giờ B. 10giờ 5 phút 
 C. 10 giờ 30 phút D. 11 giờ 
- Theo dõi sửa bài vào vở.
Bài 4
-2 HS đọc.
- Nghe và trả lời. 
 Bài giải
 Đổi 20 phút 1/3 giờ
Vận tốc trung bình mỗi giờ Bình đi được 
 ( 9 + 3 ) : 2 = 6 (km/giờ)
Quãng đường Bình đi từ nhà đến trờng 
 6 : 3 = 2 ( km ) 
 Đáp số: 2 km 
Bài 5 Đúng ghi Đ sai ghi S
-2 HS đọc.
a)Hùng và Dũng đến B cùng một lúc Đ
b) Hùng và Dũng đến B không cùng một lúc S
-Theo dõi, sửa sai.
Hs nghe
 	**************************************************************
	 HƯỚNG DẪN HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIấU 
1. Kiến thức 
Giỳp HS:
-Học sinh biết những cõu thành ngữ , tục ngữ núi lờn truyền thống lao động và yờu thương con người của nhõn dõn ta .
- Cỏch liờn kết cõu trong một đoạn văn .
2.Kĩ năng 
 -Biết sử dụng cỏc cõu thành ngữ , tục ngữ núi lờn truyền thống lao động và yờu thương con người của nhõn dõn ta cỏch liờn kết cõu trong một đoạn văn .
3.Thỏi độ :
- Cú thỏi độ sử dụng từ một cỏch chớnh xỏc ,trong sỏng .
II. . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ trang 53 SGK 
III. . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giỏo viờn
TG
(phỳt)
Hoạt động của học sinh
1. KTBC: 
- Gv kiểm tra sự chuẩn bị của hs 
- Gv nhận xột 
2. Bài mới
21. Giới thiệu bài 
 - Giới thiệu trực tiếp .
2.2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1 : Những cõu thành ngữ , tục ngữ nào dưới đõy núi lờn truyền thống lao động của nhõn dõn ta .
Gv nhận xột 
Bài 2 : Cõu chuyện nào dưới đõy núi về truyền thống yờu nước của nhõn dõn ta .
-Gv yc hs trao đổi nhúm 2 
-Yc đại diện nhúm trỡnh bày 
Gv chốt cõu tả lời đỳng 
Bài 3: Viết 3 cõu thành ngữ , tục ngữ 
núi về truyền thống yờu thương con người của nhõn dõn ta .
-Yc hs nờu 
Gv nhận xột
Bài 4 
-Gọi hs đọc yc của bài 
-Yc hs suy nghĩ và nờu 
Gv nhận xột 
Bài 5 
Gọi hs đọc yc của bài 
Yc hs làm bài 
- Gc nhận xột
4. Củng cố 
- Nhắc lại nội dung bài học.
 5. Dặn dũ
- Dặn HS chuẩn bị bài sau. 
 2
 32
 2
 1
-HS thực hiện yc của gv 
- HS nghe kết hợp viết tờn bài .
Bài 1 : 
-cõu c,e,b núi lờn truyền thống lao động của nhõn dõn ta .
Bài 2 
-Hs trao đổi 
Cõu chuyện Thỏnh Giúng núi về truyền thống nước của nhõn dõn ta .
Bài 3: ( Học sinh nờu miệng )
- Một con ngựa đau , cả tàu bỏ cỏ - Bầu ơi thương lấy bớ cựng , tuy rằng khỏc giống nhưng chung một giàn .
- Chị ngó em nõng .
Bài 4
- Hs đọc yc 
- Hai cõu liờn kết với nhau bằng cỏch dựng từ ngữ nối .
Bài 5 
- Cỏc từ ngữ được dựng để liờn kết cõu trong đoạn văn sau là : nhưng , và , khi 
- Hs nghe 
- hs nghe 
*************************************************************
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP LÀM VĂN
 LUYỆN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI 
I . MỤC TIấU
1. Kiến thức 
- Biết làm một bài văn tả cõy cối một cỏch chõn thực sinh động . Bố cục rừ ràng . 
.2 .Kĩ năng 
-Viết được một bài văn tả cõy cối hay.Nhiều cảm xỳc . 
3. Thỏi độ
-Yờu thớch văn tả cõy cối .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giấy khổ to, bỳt dạ
- Phần ghi nhớ viết sẵn bảng phụ
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định lớp
2. KTBC: 
-Gv yc hs đọc bài văn đó làm ở tiết trước 
GV nhận xột, đúng gúp ý kiến 
 3
- HS tham gia nhận xột ,chữa lỗi trong bài văn đó trỡnh bày.
3. Dạy bài mới
3.1 Giới thiệu bài mới 
- Gv giới thiệu bài 
3.2 Nội dung 
 Bài 1: 
a. Giơớ thiờụ về cõy sẽ tả ( cõy gỡ , trồng từ bao giờ ) 
b.tả bao quỏt ( cõy cao ,to từng nào ? tỏn lỏ hỡnh gỡ ) 
c.Tả cỏc bộ phận của cõy
 -Thõn cõy ( hỡnh dỏng , màu sắc ..)
 - Lỏ cõy ( hỡnh dỏng , màu sắc ,to nhỏ ..)
- Hoa quả ( hỡnh dỏng , màu sắc , mựi thơm ..)
2/ Viết một bài văn ngắn tả một cõy mà em yờu thớch dựa theo kết quả ở bài tập 1 ?
3 /GV nhận xột và chữa bài.
Trỡnh bày bố cục 
Nội dung 
Giỏ trị biểu cảm
Chớnh tả 
Cỏch dựng từ đặt cõu
4. Củng cố: - Nhận xột giờ học.
 5.Dặn dũ: - Dăn HS chuẩn bị bài sau
 32
 2
1
Hs nghe 
 /HS nối tiếp nhau nờu ý kiến của mỡnh.
2 / HS viết viết bài văn theo yờu cầu.
 3/ Trỡnh bày trước lớp bài văn đó viết.
Hs nghe 
**************************************************
	Tổ trưởng kớ duyệt 

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an Tuan 27_12201453.docx