Giáo án Kĩ thuật 5 (tiết 1) - Đính khuy hai lỗ

Kĩ thuật (tiết 1)

ĐÍNH KHUY HAI LỖ

I. MỤC TIÊU :

 - Biết cách đính khuy hai lỗ .

 - Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình , kĩ thuật .

 - Giáo dục tính cẩn thận .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Mẫu đính khuy hai lỗ .

 - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ .

 - Vật liệu và dụng cụ cần thiết .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1. Khởi động : (1) Hát .

 2. Bài cu : (3) Không có .

 3. Bài mới : (27) Đính khuy hai lỗ .

 a) Giới thiệu bài :

 Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .

 b) Các hoạt động :

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 356Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kĩ thuật 5 (tiết 1) - Đính khuy hai lỗ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Kĩ thuật (tiết 1)
ĐÍNH KHUY HAI LỖ
I. MỤC TIÊU :
	- Biết cách đính khuy hai lỗ .
	- Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình , kĩ thuật .
	- Giáo dục tính cẩn thận .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Mẫu đính khuy hai lỗ .
	- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ .
	- Vật liệu và dụng cụ cần thiết .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Không có .
 3. Bài mới : (27’) Đính khuy hai lỗ .
 a) Giới thiệu bài : 
	Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
 b) Các hoạt động : 
TG
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
P.Pháp
12’
Hoạt động 1 : Quan sát , nhận xét mẫu 
MT : Giúp HS nắm đặc điểm của mẫu 
- Đặt câu hỏi định hướng quan sát .
- Giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ , hướng dẫn HS quan sát mẫu kết hợp quan sát hình 1b ; đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu nhận xét về đường chỉ đính khuy , khoảng cách giữa các khuy đính trên sản phẩm .
- Tổ chức cho HS quan sát khuy đính trên sản phẩm may mặc như áo , vỏ gối  đặt câu hỏi để HS nêu nhận xét về khoảng cách giữa các khuy , so sánh vị trí của các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo .
- Chốt ý : Khuy được làm bằng nhiều vật liệu như nhựa , trai , gỗ  với nhiều màu sắc , hình dạng , kích thước khác nhau . Khuy được đính vào vải bằng các đường khâu qua 2 lỗ khuy để nối khuy với vải . Trên 2 nẹp áo , vị trí của khuy ngang bằng với vị trí của lỗ khuyết . Khuy được cài qua khuyết để gài 2 nẹp của sản phẩm vào nhau .
Hoạt động lớp .
- Quan sát một số mẫu khuy hai lỗ và hình 1a .
- Rút ra nhận xét về đặc điểm hình dạng , kích thước , màu sắc của khuy hai lỗ .
Trực quan , đàm thoại , giảng giải 
12’
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác kĩ thuật .
MT : Giúp HS nắm cách đính khuy hai lỗ .
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu tên các bước trong quy trình đính khuy .
- Đặt câu hỏi để HS nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ .
- Đặt câu hỏi để HS nêu cách chuẩn bị đính khuy trong mục 2a và hình 3 .
- Sử dụng khuy có kích thước lớn , hướng dẫn cách chuẩn bị đính khuy . Lưu ý HS xâu chỉ đôi và không quá dài 
- Dùng khuy to và kim khâu len để hướng dẫn cách đính khuy theo hình 4 
- Hướng dẫn lần khâu đính thứ nhất ; các lần khâu đính còn lại , gọi HS lên thực hiện thao tác .
- Đặt câu hỏi để HS nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy .
- Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các bước đính khuy .
- Tổ chức cho HS thực hành gấp nẹp , khâu lược nẹp , vạch dấu các điểm đính khuy .
Hoạt động lớp .
- Đọc lướt các nội dung mục II SGK .
- Đọc nội dung mục I và quan sát hình 2 .
- Vài em lên bảng thực hiện các thao tác trong bước 1 .
- Đọc mục 2b và quan sát hình 4 để nêu cách đính khuy .
- Quan sát hình 5 , 6 .
- Trả lời câu hỏi SGK .
- Vài em nhắc lại và thực hiện các thao tác đính khuy hai lỗ .
Giảng giải , đàm thoại , thực hành 
 4. Củng cố : (3’)
	- Nêu lại ghi nhớ SGK .
	- Giáo dục HS tính cẩn thận .
 5. Dặn dò : (1’)
	- Nhận xét tiết học .
- Xem trước bài sau ( tiết 2 ) .

Tài liệu đính kèm:

  • docKY THUAT.doc