Giáo án Kĩ thuật 5 - Tiết 13 - Thêu dấu nhân (tt)

Kĩ thuật

 Tiết 13: THÊU DẤU NHÂN (tt)

I. MỤC TIÊU :

 - Biết cách thêu dấu nhân .

 - Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật , quy trình .

 - Yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Mẫu thêu dấu nhân .

 - Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi dấu nhân .

 - Vật liệu và dụng cụ cần thiết .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1. Khởi động : (1) Hát .

 2. Bài cu : (3) Thêu dấu nhân .

 - Nêu lại ghi nhớ bài học trước .

 3. Bài mới : (27) Thêu dấu nhân (tt) .

 a) Giới thiệu bài :

 Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 513Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kĩ thuật 5 - Tiết 13 - Thêu dấu nhân (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kĩ thuật
 Tiết 13: THÊU DẤU NHÂN (tt)
I. MỤC TIÊU :
	- Biết cách thêu dấu nhân .
	- Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật , quy trình .
	- Yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Mẫu thêu dấu nhân .
	- Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi dấu nhân .
	- Vật liệu và dụng cụ cần thiết .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Thêu dấu nhân .
	- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
 3. Bài mới : (27’) Thêu dấu nhân (tt) .
 a) Giới thiệu bài : 
	Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
 b) Các hoạt động : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
Hoạt động 1 : HS thực hành .
MT : Giúp HS thêu được dấu nhân trên vải .
- Nhận xét , hệ thống lại cách thêu dấu nhân ; hướng dẫn nhanh một số thao tác cần lưu ý thêm .
- Kiểm tra việc chuẩn bị của HS , nêu các yêu cầu của sản phẩm như mục III SGK và thời gian thực hành .
- Quan sát , uốn nắn cho những em còn lúng túng .
Hoạt động lớp , cá nhân .
- Nhắc lại cách thêu dấu nhân .
- Thực hiện lại thao tác thêu 2 mũi dấu nhân .
- Thực hành thêu dấu nhân .
Trực quan , thực hành , giảng giải .
Hoạt động 2 : Đánh giá sản phẩm .
MT : Giúp HS đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn .
- Nêu yêu cầu đánh giá .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS theo 2 mức : A+ và A .
 4. Củng cố : (3’)
	- Nêu lại ghi nhớ SGK .
	- Giáo dục HS yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được .
 5. Dặn dò : (1’)
	- Nhận xét tiết học .4
- Xem trước bài sau ( tiết 3 ) .
Hoạt động lớp .
- Trưng bày sản phẩm .
- 3 em lên đánh giá sản phẩm được trưng bày .
Giảng giải , đàm thoại , trực quan .

Tài liệu đính kèm:

  • docKY THUAT.doc