Giáo án Lịch sử 8 - Tiết 19 - Kiểm tra 1 tiết

KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Biết được sự kiện mở đầu cách mạng tư sản, ý nghĩa của việc phát minh máy hơi nước, những nét về tình hình kinh tế, xã hội, nước Pháp trước cách mạng bùng nổ, đặc điểm của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối TK XIX đầu TK XX.

- So sánh được những chuyển biến lớn về kinh tế, của các nước Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Sự phát triển không đồng đều giữa các nước.

- Biết được những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 và sự ra đời của Công xã Pa-ri.

- Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi.

2. Thái độ:

- Kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử.

 3. Kĩ năng:

- Rèn luyện cho HS các kĩ năng: Trình bày vấn đề, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh, giải thích, đánh giá sự kiện.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA Trắc nghiệm (3 điểm) + Tự luận (7 điểm)

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 682Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 - Tiết 19 - Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 10	Ngày soạn: 23/10/2017
Tiết: 19	Ngày dạy: 27/10/2017
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:
- Biết được sự kiện mở đầu cách mạng tư sản, ý nghĩa của việc phát minh máy hơi nước, những nét về tình hình kinh tế, xã hội, nước Pháp trước cách mạng bùng nổ, đặc điểm của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối TK XIX đầu TK XX.
- So sánh được những chuyển biến lớn về kinh tế, của các nước Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Sự phát triển không đồng đều giữa các nước.
- Biết được những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 và sự ra đời của Công xã Pa-ri. 
- Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi.
2. Thái độ:
- Kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử.
 3. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS các kĩ năng: Trình bày vấn đề, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh, giải thích, đánh giá sự kiện.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA Trắc nghiệm (3 điểm) + Tự luận (7 điểm)
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
Cách mạng tư sản và sự xác lập của CNTB
.
Hiểu hệ qủa cách mang công nghiệp.
- Nguyên nhân thất bại phong trào công nhân.
- Xác định cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
- Cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất.
Số câu: 
Số điểm: 
 1 
 2
 0,75
 0,75
1,75
2,75
 Các nước Âu Mỹ cuối thế kỷ XIX đầu XX
 Mệnh danh các nước đế quốc.
Sắp xếp vị thứ các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ.
Số câu: 
Số điểm: 
 1
 1
 1 
 1
 2
 2
Châu Á thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX.
Số câu: 
Số điểm:
Hòan cảnh, nội dung, kết quả cuộc Minh Trị Duy Tân Nhật Bản.
- Điểm chung về chính sách thống trị của các nước thực dân phương Tây.
- Giải thích vì sao cách mạng Tân Hợi cách mạng không triệt để.
 1 
 3
 0.25
 0.25
1,25
3,25
Tổng 
Số câu: 
Số điểm:
 1 
 3
 1
 1
1 
2
 2
 2
1 
2
6
10
IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1. Em hãy chọn câu đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu, mỗi câu đúng 0,25 điểm.
1. Phong trào công nhân (1830 – 1840) thất bại do giai cấp công nhân:
	a. thiếu lí luận cách mạng, thiếu tổ chức lãnh đạo.
	b. thiếu lương thực.
	c. thiếu vũ khí.
	d. thiếu ý chí cách mạng.
2. Cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu, triệt để nhất:
a. Anh.	b. Bắc Mỹ
c. Nê đéc lan ( Hà Lan)	d. Pháp.
3. Điểm chung về chính sách thống trị của bọn thực dân phương Tây là:
phân biệt chủng tộc.
vơ vét, bóc lột, đàn áp phong trào cách mạng, chia để trị.
phát triển văn hoá, X cho các nước thuộc địa.
đầu tư phát triển kinh tế thuộc địa.
4. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới diễn ra ở:
a. Anh.	b. Mỹ.
c. Nê đéc lan ( Hà Lan)	d. Pháp.
Câu 2. (1 điểm) Nối cột A với cột B bằng cách trả lời ở cột C: 
Cột A
Cột B
Cột C
1. Anh được mệnh danh là
a. CNĐQ quân phiệt, hiếu chiến.
1 với .
2. Pháp được mệnh danh là
b. CNĐQ thực dân.
2 với .
3. Đức được mệnh danh là
c. CNĐQ cho vay lãi.
3 với .
4. Mỹ được mệnh danh là
d. Xứ sở của các ông vua công nghiệp.
4 với .
e. Đế quốc công nghiệp.
Câu 3. (1 điểm) Em hãy sắp xếp vị thứ đúng các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản xuất công nghiệp năm 1913:
Vị thứ
Năm
Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
1870
Anh
Pháp
Mỹ
Đức
1913
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 4. (3 điểm) Hoàn cảnh, nội dung, kết quả cuộc Minh Trị Duy tân Nhật Bản ( năm 1868)?
Câu 5. (2 điểm) Hệ quả của cách mạng công nghiệp? 
Câu 6. (2 điểm) Tại sao nói cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
V. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM
Câu 4: (3 điểm) Hoàn cảnh, nội dung, kết quả cuộc Minh Trị Duy tân Nhật Bản ( năm 1868)?
* Hoàn cảnh: (0,5 điểm)
- Cùng chung bối cảnh với các nước Châu Á, thế kỉ XIX bị các nước phương Tây “dòm ngó” muốn xâm lược, đứng trước hai sự lựa chọn: duy trì chế độ phong kiến lạc hậu hoặc duy tân đổi mới.
- Tháng 1/ 1868 Thiên Hoàng Minh Trị sau khi lên ngôi đã thực hiện cải cách tồn diện phát triển theo TBCN.
* Nội dung: (1,5 điểm)
- Về kinh tế: Chính phủ được thi hành nhiều cải cảch như: thống nhất tiền tệ, xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất cuả giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển CNTB ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng (0,5 điểm).
- Về chính trị, xã hội: Chế độ nông nô được bải bỏ, đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên nắm quyền;
thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kỉ thuật trong chương trình giảng dạy, cử học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.(0,5 điểm).
-Về quân sự: được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí được chú trọng.(0,5 điểm).
* Kết quả: (0,5 điểm)
Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.
Câu 5: (2 điểm ) Hệ quả của cách mạng công nghiệp:
- Làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản: nhờ phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố mọc lên, thu hút dòng người từ nông thôn lên thành thị tìm việc làm.(1điểm )
- Về mặt xã hội, hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: hình thành 2 giai cấp tư sản và vô sản mâu thuẫn với nhau gay gắt
 (1 điểm)
Câu 6: (2 điểm) Cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:
 - Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc (0,5 điểm).
 - Không tích cực chống phong kiến (0,5 điểm).
 - Chưa đụng chạm đến GCĐC phong kiến (0,5 điểm).
 - Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân (0,5 điểm)./.
VI. KẾT QUẢ
STT
KHỐI/ LỚP
TSHS
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
TB trở lên
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
01
8A1
02
8A2
VII. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docLich su 8 Bai 13 Chien tranh the gioi thu nhat 1914 1918_12182430.doc