Giáo án Lịch sử lớp 5 - Bài 23 - Sấm sét đêm giao thừa

 LỊCH SỬ

 Bài 23 : SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA

I/ MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức :

- Biết cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân (1968), tiêu biểu là cuộc chiến đấu ở Sứ quán Mĩ ở Sài Gòn:

 + Tết Mậu Thân 1968, quân và dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố và thị xã.

 + Cuộc chiến dấu tại Sứ quán Mĩ diễn ra quyết liệt là sự kiện tiêu biểu của cuộc Tổng tiến công.

 2.Kĩ năng :

 - HS biết được thời gian, địa điểm, diễn biến và ý nghĩa của cuộc tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968.

 3.Thái độ :

 - HS yêu thích tìm hiểu lịch sử nước nhà.

 -HS yêu thích môn học.

 - HS hăng hái phát biểu, tích cực xây dựng bài.

II/ ĐỒ DÙNG:

1.Giáo viên:

- Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án, giáo án điện tử.

2.Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở ghi bài.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

docx 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 548Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử lớp 5 - Bài 23 - Sấm sét đêm giao thừa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: Tuần:
Ngày soạn:
Ngày giảng :
Người soạn :
Người giảng:
 LỊCH SỬ
 Bài 23 	: SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA
I/ MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức : 
- Biết cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân (1968), tiêu biểu là cuộc chiến đấu ở Sứ quán Mĩ ở Sài Gòn:
 + Tết Mậu Thân 1968, quân và dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố và thị xã.
 + Cuộc chiến dấu tại Sứ quán Mĩ diễn ra quyết liệt là sự kiện tiêu biểu của cuộc Tổng tiến công.
 2.Kĩ năng : 
 - HS biết được thời gian, địa điểm, diễn biến và ý nghĩa của cuộc tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968.
 3.Thái độ : 
 - HS yêu thích tìm hiểu lịch sử nước nhà.
 -HS yêu thích môn học.
 - HS hăng hái phát biểu, tích cực xây dựng bài.
II/ ĐỒ DÙNG: 
1.Giáo viên:
- Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án, giáo án điện tử.
2.Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở ghi bài.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
1’
2’
35’
2’
I)Ổn định lớp:
- Cho lớp hát bài “ khăn quàng thắm mãi vai em”
II) Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS điền vào chỗ chấm.
-GV gọi HS nhận xét.
-GV nhận xét, khen thưởng.
III)Bài mới
2.1 Giới thiệu bài
 Giáo viên giới thiệu bài 
2.2 Dạy bài mới
* Hoạt động 1:Thời gian, địa diểm của cuộc tiến công và nổi dậy.
- GV gọi HS đọc đoạn chữ lớn trang 49 “Đêm 30 tết Mậu Thân 1968, khi mọi người đang chuẩn bị đón giao thừa thì ở các địa điểm bí mật trong thành phố Sài Gòn, các chiến sĩ quân giải phóng lặng lẽ xuất kích. Vào lúc lời Bác Hồ chúc tết được truyền qua làng sóng Đài Tiếng nói Việt Nam thì tiếng súng thì tiếng súng của quân giải phóng cũng rền vang tại Sài Gòn và nhiều thành phố khác ở Miền Nam. Sài Gòn là trọng điểm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy; quân ta đánh vào Sứ quán Mĩ, Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, Đài phát Thanh, sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng nha Cảnh sát, Bộ tư lệnh Hải quân,Cuộc tiến công quá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của giặc”
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 trả lời các câu hỏi:
 + Các chiến sĩ quân giải phóng lặng lẽ xuất kích khi nào?
 +Tiếng súng đầu tiên rền vang khi nào và ở đâu ?( GV cho HS nghe lại lời chúc têt1 của Bác năm 1968)
 +Đâu là trọng tâm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ?
 +Lấy trọng tâm là Sài Gòn quân ta đánh vào những khu vực nào?
-GV gọi từng nhóm trả lời
-GV gọi HS nhận xét
-GV nhận xét, khen thưởng.
- GV giới thiệu bài chuyển sang hoạt động 2.
*Hoạt động 2: Diễn biến của cuộc tiến công và nổi dậy:
- GV cho HS xem đoạn tư liệu về diễn biến của cuộc tiến công và nổi dậy.
-GV yêu câu2 HS kết hợp với đoạn chữ nhỏ cuối trang 49 đầu trang 50, hoạt động nhóm 4 kể lại diễn biến cuộc tiến công và nổi dậy.
-GV cho HS phát biểu nhận xét đánh giá các thành viên trong nhóm mình.
-GV chia lớp thành hai đội ( tổ 1,2 đội A) ( tổ 3,4 đội B) lên kể lại diển biến cuộc tiến công và nổi dậy.
-GV gọi HS nhận xét
-GV nhận xét, khen thưởng.
-GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn chữ lớn giữa trang 50 “ Cùng cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng tiến công đồng loạt ở hầu hết khắp các thành phố, thị xã miền Nam như Cần Thơ, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, làm cho hầu hết các cơ quan trung ương và địa phương của Mĩ và chính quyền Sài Gòn bị tê liệt, khiến chúng rất hoang mang lo sợ”
- GV giới thiệu cho HS biết thêm về cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân ta ở Miền Nam, gv kết hợp giáo dục tư tưởng cho hs.
-GV hỏi Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy có tác động như thế nào đối với nước Mĩ?
-GV gọi HS nhận xét
-Gv nhận xét, khen thưởng.
-GV giới thiệu bài sang hoạt động 3.
*Hoạt động 3: Ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy.
-GV yêu cầu HS đọc đoạn cuối trang 50 và trả lời câu hỏi:
+Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?
+Thái độ của nhân dân yêu chuộng hoà bình ra sao ?
-GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét và khen thưởng
* GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ “ Tết Mậu Thân năm 1968, quân dân Miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố, thị xã,làm cho Mĩ và quânđội Sài Gòn thiệt hại nặng nề, hoang mang lo sợ.”
IV)Nhận xét- dặn dò - củng cố
 4.1 Nhận xét
 -GV nhận xét.
 4.2 Củng cố 
 -GV yêu cầu Hs nhắc lại tựa bài.
 -GV hỏi: Tại sao nói cuộc tiến công của quân và dân ta mang tính bất ngờ và đồng loạt với quy mô lớn?
 -GV nhận xét , khen thưởng
 4.3 Dặn dò
 -GV dặn dò
-Lớp hát
-HS điền vào chỗ chấm
-HS nhận xét
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
- HS thảo luận 
-HS trả lời
-HS nhận xét
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
-HS xem
-HS thảo luận và kể trong nhóm nghe
-HS trong nhóm nhận xét, đánh giá
-HS thi kể
-HS nhận xét
- HS lắng nghe
-HS lắng nghe 
-HS trả lời
-HS nhận xét.
-HS lắng nghe
-HS đọc
 +HS trả lời
-HS trả lời
-HS nhận xét
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
-HS nhắc lại tựa bài
-HS trả lời
-HS lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 23 Sam set dem giao thua_12295783.docx