Giáo án môn Âm nhạc 7 - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ bét - Tô - ven

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - HS biết ôn tập để hát thuần thục bài Khúc hát chim sơn ca.

 - HS hiểu các kí hiệu âm nhạc để đọc nhạc hát lời thuần thục bài TĐN số 5 và hiểu vài nét về nhạc sĩ Bét-tô-ven.

2. Kĩ năng:

 - HS thực hiện thành thạo: trình bày bài hát Khúc hát chim sơn ca theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.

 - HS thực hiện được: đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 5 - Em là hoa hồng nhỏ.

3. Thái độ:

 - Thói quen: Cung cấp thêm cho HS kiến thức về âm nhạc thế giới qua phần giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven.

 - Tính cách: HS tích cực hơn trong các hoạt động học tập.

II/ NỘI DUNG HỌC TẬP:

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5 – Em là bông hồng nhỏ.

- ANTT: giới thiệu nhạc sĩ Bét- tô- ven.

III/ CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Máy đĩa, đĩa nhạc, đàn; hát thuần thục bài hát Khúc hát chim sơn ca; tranh nhạc, đọc nhạc và hát lời thuần thục bài TĐN số 5 – Em là bông hồng nhỏ.

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 05/03/2020 Lượt xem 787Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Âm nhạc 7 - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ bét - Tô - ven", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 4 – Tiết 14	
Tuần 14 
Ôn tập bài hát: 	KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
Tập đọc nhạc: 	TĐN SỐ 5
Âm nhạc thường thức: GIỚI THIỆU NHẠC SĨ BÉT-TÔ-VEN
I/ MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
 - HS biết ôn tập để hát thuần thục bài Khúc hát chim sơn ca.
 - HS hiểu các kí hiệu âm nhạc để đọc nhạc hát lời thuần thục bài TĐN số 5 và hiểu vài nét về nhạc sĩ Bét-tô-ven.
2. Kĩ năng: 
 - HS thực hiện thành thạo: trình bày bài hát Khúc hát chim sơn ca theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. 
 - HS thực hiện được: đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 5 - Em là hoa hồng nhỏ.
3. Thái độ: 
 - Thói quen: Cung cấp thêm cho HS kiến thức về âm nhạc thế giới qua phần giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven.
 - Tính cách: HS tích cực hơn trong các hoạt động học tập.
II/ NỘI DUNG HỌC TẬP: 
Tập đọc nhạc: TĐN số 5 – Em là bông hồng nhỏ.
ANTT: giới thiệu nhạc sĩ Bét- tô- ven.
III/ CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: Máy đĩa, đĩa nhạc, đàn; hát thuần thục bài hát Khúc hát chim sơn ca; tranh nhạc, đọc nhạc và hát lời thuần thục bài TĐN số 5 – Em là bông hồng nhỏ.
2. Học sinh: vở ghi bài và đồ dùng học tập của học sinh.
IV/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: Kiểm tra sĩ số lớp (1p)
2. Kiểm tra miệng: lồng ghép vào nội dung 1.
3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát (10p)
- GV: ghi nội dung.
-HS: ghi bài.
- GV: Đàn và bắt nhịp cho HS khởi động giọng bằng âm La theo gam trưởng.
- HS: thực hiện 1-2 lần.
- GV: Bắt nhịp cho HS trình bày bài hát Khúc hát chim sơn ca kết hợp vỗ tay theo phách.
- HS: cả lớp thực hiện.
- GV: nhận xét, sửa sai nếu có.
- GV: Hướng dẫn HS tập hát theo hình thức song ca, tốp ca.
- HS: thực hiện.
- GV: Nhận xét, sửa sai cho HS.
- GV: chỉ định 1-2 HS hoặc 1-2 nhóm trình bày bài hát Khúc hát chim sơn ca.
- HS: thực hiện( thuộc bài, hát thuần thục:Đ, ngược lại:CĐ )
- GV: nhận xét, sửa sai nếu có và đánh giá.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc (15p)
- GV: ghi nội dung, treo tranh.
- HS: ghi bài và quan sát.
- GV: hướng dẫn HS phân tích bài TĐN: Bài TĐN số 5 được viết ở giọng Đô trưởng theo nhip , có 8 câu và mỗi câu đều kết thúc bằng nốt trắng.
- HS: theo dõi, ghi bài và tự chia câu.
- GV: chỉ định HS đọc tên nốt nhạc của từng câu.
- HS: 8 HS đọc.
- GV: Đàn và yêu cầu HS đọc gam Đô trưởng.
- HS: cả lớp đọc gam.
- GV: hướng dẫn HS tập đọc nhạc và hát lời từng câu bài tập đọc nhạc số 5: GV đàn nhạc, hát lời câu 1(2-3 lần) yêu cầu HS nghe, đọc nhẩm theo sau đó Gv bắt nhịp cho HS đọc nhạc, hát lời câu 1 (2-3 lần)
Và chỉ định 1-2 HS khá đọc lại câu này. Câu 2 tập tương tự câu 1, khi tập xong cho HS đọc nối 2 câu lại với nhau. Tập các câu còn lại tương tự cho đến hết bài theo lối móc xích.
- HS: cả lớp tập đọc nhạc, hát lời.
- GV: nhận xét, sửa sai từng câu.
- GV: Yêu cầu HS đọc nhạc, hát lời cả bài khoảng 1-2 lần. Sau đó GV chia lớp thành 2 dãy, nửa đọc nhạc nửa hát lời kết hợp với vỗ tay theo phách và ngược lại.
- HS: cả lớp thực hiện.
- GV: nhận xét, sửa sai cho HS.
Hoạt động 3: Âm nhạc thường thức.(15p)
- GV: ghi nội dung.
- HS: Ghi bài.
- GV: chỉ định HS đọc phần giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven trong SGK/ 33-34.
- HS: cá nhân đọc.
- GV: thuyết trình vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Bét-tô-ven.
- HS: theo dõi, ghi bài.
- GV: chọn 1-2 câu chuyện để kể về nhạc sĩ Bét-tô-ven.
- HS: cả lớp theo dõi.
I. Ôn tập bài hát:
KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
Nhạc và lời: Đỗ Hòa An
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 5 
EM LÀ BÔNG HỒNG NHỎ
(Trích)
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Bài TĐN số 5 được viết ở giọng Đô trưởng theo nhip , có 8 câu và mỗi câu đều kết thúc bằng nốt trắng.
III. Âm nhạc thường thức:
GIỚI THIỆU NHẠC SĨ BÉT-TÔ-VEN
- Bét-tô-ven sinh ngày 17/12/1770 tại Bon (Đức) trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc.
- Được mệnh danh là “Vị đại tướng của các nhạc sĩ” do đặc điểm âm nhạc và tính cách của ông. Âm nhạc của ông có đặc điểm là “bùng nổ, mới lạ và sáng tạo”.
- Sáng tác nổi bật của ông là các bản giao hưởng và sô nát. Oâng chỉ viết 9 bản giao hưởng nhưng đều đồ sộ và rất hay. Ông có 32 bản Sô nát cho đàn Pi-a-nô và người ta xem như Bét-tô-ven viết nhật kí đời mình bằng những bản Sô nát đó.
4. Tổng kết: (3p)
- GV: Cho HS xung phong đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 5 – Em là bông hồng nhỏ. 
- HS: cá nhân thực hiện.
- GV: nhận xét, sửa sai nếu có và đánh giá khi HS thực hiện tốt.
5. Hướng dẫn học tập: (1p)
- Hát thuần thục, diễn cảm bài Khúc hát chim sơn ca.
- Đọc nhạc, hát lời thuần thục bài TĐN số 5 – Em là bông hồng nhỏ.
- Học thuộc phần ANTT- Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven.
- Xem lại các bài đã học để tiết sau ôn tập chuẩn bị thi HKI.
V/ PHỤ LỤC: Không có

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 14 TDN TDN so 5 ANTT Nhac si Bettoven_12198590.doc