Giáo án môn Giáo dục công dân 9 - Tiết 15: Kiểm tra học kì I

Tiết 15

KIỂM TRA HỌC KÌ I

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- HS nắm được các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 9 chính xác, có hệ thống.

2. Kỹ năng:

 - Trình bày bài rõ ràng, khoa học; chữ viết sạch, đẹp, đúng chính tả.

3. Thái độ:

 - Tự giác, trung thực khi làm bài.

B.Tài liệu và phương tiện:

 Đề bài kiểm tra.

 

doc 9 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 579Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Giáo dục công dân 9 - Tiết 15: Kiểm tra học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 	 	 
Ngày soạn :
Ngày giảng: 
Tiết 15
KIỂM TRA HỌC KÌ I
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- HS nắm được các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 9 chính xác, có hệ thống.
2. Kỹ năng:
	- Trình bày bài rõ ràng, khoa học; chữ viết sạch, đẹp, đúng chính tả.
3. Thái độ:
	- Tự giác, trung thực khi làm bài.
B.Tài liệu và phương tiện:
	 Đề bài kiểm tra.
C. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định tổ chức: 9a 9b 
2. Kiểm tra
	 GV nhắc nhở trước khi làm bài
	 GV phát đề, HS làm bài.
A. Ma trận đề.
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
1. Tự chủ.
Nêu được biểu hiện của tự chủ. 
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ :	
1 câu
0.25 điểm
2.5%
1 câu
0.25 điểm
2.5%
2. Dân chủ và kỷ luật
Nêu được biểu hiện của dân chủ và kỷ luật. 
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ : %
1 câu
0.25 điểm
2.5%
1 ccâu
0.25 điểm
2.5 %
3. Bảo vệ hòa bình.
Nêu được biểu hiện của bảo vệ hòa bình.
Nêu được những việc học sinh có thể làm để bảo vệ hòa bình
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ : %
1 câu
0.25 điểm
2.5%
1 câu
2 điểm
20%
2 ccâu
2.25 điểm
22.5 %
4. Hợp tác và phát triển
Nêu được biểu hiện của hợp tác và phát triển.
Lý giải được vì sao hợp tác và phát triển là xu hướng của thời đại ngày nay. 
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ : %
1 câu
0.25 điểm
2.5%
1 câu
1 điểm
10%
2 câu
1.25 điểm
12.5 %
5. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Nêu được biểu hiện của giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy TTTĐ của dân tộc
Đưa ra được những việc làm cụ thể để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ở địa phương
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ : %
2 câu
0.5 điểm
5%
1 câu
1 điểm
10%
1 câu
2 điểm
20%
3 câu
3.5 điểm
35 %
6. Năng động, sáng tạo
Nêu được biểu hiện của năng động, sáng tạo.
Phân tích được bản chất của năng động, sáng tạo
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ : %
1 câu
0.25 điểm
2.5%
1 câu
1 điểm
10%
2 câu
1.25 điểm
12.5 %
7. Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Nêu được biểu hiện của làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Hiểu được ý nghĩa của làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ : %
1 câu
0.25 điểm
2.5%
1 câu
1 điểm
10%
2 câu
1.25 điểm
12.5 %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8 câu
2 điểm
20%
3 câu
4 điểm
40%
2 câu
2 điểm
20%
1câu 
2 điểm
20%
14 câu
10 điểm
100%
B. Đề bài và đáp án:
Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1: Để trở thành người năng động, sáng tạo, chúng ta cần tránh hành vi nào trong những hành vi sau đây?
A. Quan sát, phát hiện và ủng hộ cái mới, cái tiến bộ.
B. Chủ động học tập và thực hiện các kế hoạch học tập, lao động.
C. Luôn tìm tòi để đổi mới phương pháp học tập.
D. Làm theo ý mình, tuyệt đối không tham khảo người đi trước.
Câu 2 . Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Để hợp tác có hiệu quả đòi hỏi các bên phải có sự tôn trọng nhau. 
B. Giữa các nước có trình độ phát triển khác nhau thì không thể hợp tác.
C. Tôn trọng, lắng nghe, học hỏi sẽ giúp cho sự hợp tác bền vững hơn.
D. Các nước có nền kinh tế phát triển cũng cần thể hiện sự hợp tác.
Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Bạn Minh luôn làm việc theo kế hoạch đã đặt ra vì vậy đạt kết quả cao trong học tập.
B. Để cho rau nhanh tốt, bác Mạc đã dùng thuốc kích thích không rõ nguồn gốc.
C. Cô Bích luôn sử dụng thực phẩm ôi thiu vào công việc kinh doanh.
D. Vào giờ môn âm nhạc, Linh mở sách môn Văn ra học để tối đỡ phải học.
Câu 4: Biểu hiện của dân chủ và kĩ luật:
Hạch sách nhũng nhiễu nhân dân
Nhà trường tổ chức cho học sinh góp ý kiến vào bản nội quy của học sinh
Không tôn trọng và tiếp thu ý kiến nhân dân
Người dân không được biết
Câu 5: Hành vi thể hiện tính tự chủ: 
A. An luôn giữ bình tĩnh trong tất cả mọi việc
B. Khi làm bài kiểm tra thấy bài khó Tâm cuống lên và mất tập trung 
C. Khi bị trêu chọc An đã mất kiểm soát đánh bạn
D. An đã đánh em gái khi bé vẽ bậy lên vở học của mình 
Câu 6: Chiến tranh chính nghĩa là các nước tiến hành:
Chiến tranh chống xâm lược
Bảo vệ độc lập tự do
 A, B đúng
Bảo vệ hòa bình bằng mọi cách
Câu 7: Biểu hiện nào dưới đây là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? 
Chê bai các loại hình nghệ thuật dân tộc.
Tích cực tìm hiểu, giới thiệu với mọi người về các truyền thống dân tộc.
Không quan tâm tìm hiểu về truyền thống dân tộc.
Cho rằng Việt Nam không có truyền thống đáng tự hào. 
Câu 8: Em tán thành ý kiến nào dưới đây? 
Truyền thống là những gì đã lạc hậu, không nên duy trì.
Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn có thể phát triển.
Nhờ có truyền thống, dân tộc Việt Nam mới giữ được bản sắc riêng của mình.
Trong điều kiện xã hội hiện đại, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
Phần II. Tự luận
Câu 1 (1 điểm): Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì ? Em hãy kể tên một số truyền thống của dân tộc Việt Nam về đạo đức, về nghệ thuật, về nghề nghiệp mà em biết? 
Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần ( những tư tưởng , lối sống, cách ứng xử tốt đẹp)hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc , được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
*Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
*Một số truyền thống của dân tộc Việt Nam về đạo đức, về nghệ thuật :
- Truyền thống về đạo đức : Yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, tôn sư trọng đạo, 
- Truyền thống về nghệ thuật : Múa rối nước, nghệ thuật Ca trù, Dân ca nghệ thuật Chèo,...
- Truyền thống về nghề nghiệp : Nghề đúc đồng, dệt lụa, mây tre đan, đồ gốm mĩ nghệ, ...
Câu 2 (2 điểm): Ở địa phương em có truyền thống tốt đẹp gì? Hãy nêu những việc em cần làm để giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của truyền thống đó.
- Học sinh kể được tên và nêu được việc làm. 
Câu 3 (2 điểm) a/Thế nào là hoà bình? b/ Vì sao phải bảo vệ hòa bình? c/Để thể hiện lòng yêu hoà bình, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường , học sinh cần phải làm gì?
 a/ - Hoà bình: Là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang;là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng, hợp tác, là khát vọng của toàn nhân loại.
 b/ - Bảo vệ hòa bình vì Vì hòa bình đem lại cuộc sống ấm no ,hạnh phúc, bình yên cho con người .
- Còn chiến tranh chỉ mang lại đau thương tang tóc ,đói nghèo ,bệnh tật , trẻ em thất học gia đình li tán 
- Thế giới hiện nay vẫn còn xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang các thế lực hiếu chiến vẫn đang âm mưu phá hoại hòa bình, ngòi nổ chiến tranh vẫn còn đang âm ỉ nhiều nơi trên khắp hành tinh chúng ta.
c/Để thể hiện lòng yêu hoà bình, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường , học sinh cần phải
Tôn trọng và lắng nghe người khác.
Không phân biệt bạn bè.
Sống nhân ái ,khoan dung với mọi người.
 - Khi có mâu thuẫn cần chủ động gặp gỡ trao đổi để kịp thời giải quyết mâu thuẫn. ...
Câu 4 (1 điểm):Thế nào là làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả? Theo em, để có thể học tập có năng suất, chất lượng, hiệu quả, học sinh phải rèn luyện như thế nào ?
- Khái niệm :
 - Chủ động trong học tập, luôn tìm tòi, suy nghĩ, nghiên cứu cứu SGK và các tài liệu tham khảo khác.
- Mạnh dạn bày tỏ những băn khoăn, thắc mắc của bản thân, chia sẻ ý kiến, quan điểm riêng với bạn bè, thầy cô giáo, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
- Tích cực liên hệ, tự liên hệ, vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống thực tiễn,...
Câu 5 (1 điểm): Vì sao cần phải hợp tác quốc tế ? Hãy nêu các ví dụ về hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, chống đói nghèo, phòng chống HIV/AIDS .
- Trong bối cảnh thế giới đang đứng trớc những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu ( bảo vệ môi trường, hạn chế bùng nổ dân số, khắc phục tình trạng đói nghèo, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo) mà không một quốc gia, một dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết thì sự hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu. 
* Ví dụ về sự hợp tác quốc tế :
- Bảo vệ môi trường : Tham gia “ngày trái đất” tổ chức vào 22/4 hàng năm với nội dung thiết thực bảo vệ môi trường.
- Chống đói nghèo : Chương trình lương thực thế giới WFP . 
- Chống HIV/ AIDS : 
+ Chương trình kiểm soát ma tuý của liên hợp quốc tại Việt Nam ( UNDCP )
+ Ngày 1 /12 hàng năm : Ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS
Câu 6 (1 điểm): Bạn Bình cho rằng : “Sáng tạo là một phẩm chất không phải ai cũng có, cũng không phải rèn luyện mà có được, đó là do bẩm sinh. Cũng như trong học tập, có phải ai cũng sáng tạo được đâu, như tớ sức học trung bình thì mãi cũng chỉ là trung bình, có cố gắng cũng thế thôi !”
	Em có tán thành ý kiến của Bình không ? Vì sao ? Em sẽ giải thích với Bình như thế nào?
TL: Không tán thành ý kiến của Bình vì :
- Phẩm chất năng động, sáng tạo không phải tự nhiên có được, mà phải tích cực, kiên trì rèn luyện trong cuộc sống. 
- Học sinh nếu cố gắng cải tiến phương pháp, có phương pháp học tập phù hợp thì vẫn có thể học tốt.
4. Củng cố:
	GV: GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
5. Hướng dẫn học ở nhà 
	- Ôn lại các nội dung đã học.
	- Tìm hiểu làm viềc năng xuất chầt lượng hiệu quả
HIỆU TRƯỞNG
TỔ TRƯỞNG
GV SOẠN
Họ và tên:
Lớp:
KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Điểm: 
Nhận xét của GV
Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1: Để trở thành người năng động, sáng tạo, chúng ta cần tránh hành vi nào trong những hành vi sau đây?
A. Quan sát, phát hiện và ủng hộ cái mới, cái tiến bộ.
B. Chủ động học tập và thực hiện các kế hoạch học tập, lao động.
C. Luôn tìm tòi để đổi mới phương pháp học tập.
D. Làm theo ý mình, tuyệt đối không tham khảo người đi trước.
Câu 2 . Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Để hợp tác có hiệu quả đòi hỏi các bên phải có sự tôn trọng nhau. 
B. Giữa các nước có trình độ phát triển khác nhau thì không thể hợp tác.
C. Tôn trọng, lắng nghe, học hỏi sẽ giúp cho sự hợp tác bền vững hơn.
D. Các nước có nền kinh tế phát triển cũng cần thể hiện sự hợp tác.
Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Bạn Minh luôn làm việc theo kế hoạch đã đặt ra vì vậy đạt kết quả cao trong học tập.
B. Để cho rau nhanh tốt, bác Mạc đã dùng thuốc kích thích không rõ nguồn gốc.
C. Cô Bích luôn sử dụng thực phẩm ôi thiu vào công việc kinh doanh.
D. Vào giờ môn âm nhạc, Linh mở sách môn Văn ra học để tối đỡ phải học.
Câu 4: Biểu hiện của dân chủ và kĩ luật:
Hạch sách nhũng nhiễu nhân dân
Nhà trường tổ chức cho học sinh góp ý kiến vào bản nội quy của học sinh
Không tôn trọng và tiếp thu ý kiến nhân dân
Người dân không được biết
Câu 5: Hành vi thể hiện tính tự chủ: 
A. An luôn giữ bình tĩnh trong tất cả mọi việc
B. Khi làm bài kiểm tra thấy bài khó Tâm cuống lên và mất tập trung 
C. Khi bị trêu chọc An đã mất kiểm soát đánh bạn
D. An đã đánh em gái khi bé vẽ bậy lên vở học của mình 
Câu 6: Chiến tranh chính nghĩa là các nước tiến hành:
Chiến tranh chống xâm lược
Bảo vệ độc lập tự do
 A, B đúng
Bảo vệ hòa bình bằng mọi cách
Câu 7: Biểu hiện nào dưới đây là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? 
Chê bai các loại hình nghệ thuật dân tộc.
Tích cực tìm hiểu, giới thiệu với mọi người về các truyền thống dân tộc.
Không quan tâm tìm hiểu về truyền thống dân tộc.
Cho rằng Việt Nam không có truyền thống đáng tự hào. 
Câu 8: Em tán thành ý kiến nào dưới đây? 
Truyền thống là những gì đã lạc hậu, không nên duy trì.
Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn có thể phát triển.
Nhờ có truyền thống, dân tộc Việt Nam mới giữ được bản sắc riêng của mình.
Trong điều kiện xã hội hiện đại, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì ? Em hãy kể tên một số truyền thống của dân tộc Việt Nam về đạo đức, về nghệ thuật, về nghề nghiệp mà em biết? 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
Câu 2 (2 điểm): Ở địa phương em có truyền thống tốt đẹp gì? Hãy nêu những việc em cần làm để giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của truyền thống đó.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Câu 3 (2 điểm) a/Thế nào là hoà bình? b/ Vì sao phải bảo vệ hòa bình? c/Để thể hiện lòng yêu hoà bình, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường , học sinh cần phải làm gì?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
Câu 4 (1 điểm):Thế nào là làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả? Theo em, để có thể học tập có năng suất, chất lượng, hiệu quả, học sinh phải rèn luyện như thế nào ?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Câu 5 (1 điểm): Vì sao cần phải hợp tác quốc tế ? Hãy nêu các ví dụ về hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, chống đói nghèo, phòng chống HIV/AIDS .
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Câu 6 (1 điểm): Bạn Bình cho rằng : “Sáng tạo là một phẩm chất không phải ai cũng có, cũng không phải rèn luyện mà có được, đó là do bẩm sinh. Cũng như trong học tập, có phải ai cũng sáng tạo được đâu, như tớ sức học trung bình thì mãi cũng chỉ là trung bình, có cố gắng cũng thế thôi !”
Em có tán thành ý kiến của Bình không ? Vì sao ? Em sẽ giải thích với Bình như thế nào?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Hết ...

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12217618.doc