Giáo án môn Tin học 6 năm học 2012

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

 - Cú hỡnh dung ban đầu về khái niệm thông tin.

- Biết các dạng cơ bản của thông tin.

 - Biết mỏy tớnh là cụng cụ hỗ trợ hoạt động xử lí thông tin của con người.

 - Liệt kê được các hoạt động thông tin, đánh giá vai trũ của cỏc hoạt động đó

2. Kỹ năng:

- Nắm được kiến thức sơ lược về thông tin.

B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

 - Giỏo án, SGK, một máy tính để giới thiệu, chuẩn bị thờm (tranh ảnh, hỡnh vẽ và cỏc tỡnh huống liờn quan đến thông tin.

C. TIẾN TRèNH DẠY HỌC:

 1. Giới thiệu bài ( 5)

 Như các em đó biết.

Trong xu thế xã hội ngày nay, con người không thể thu thập thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, ta có thể thấy rằng mọi hoạt động hằng ngày, mọi vẫn đề về tổ chức quản lý kinh tế, xã hội, tổ chức dịch vụ kinh doanh đều cần đến Tin học nói chung. Mà cụ thể là các máy tính đa dạng phù hợp với từng lĩnh vực . Và ngành tin học ra đời, phát triển mạnh mẽ. Tin học đó ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học, lĩnh vực xã hội khác nhau.

Để hiểu rừ vấn đề này ta tỡm hiểu bài mơí.

 

doc 129 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 617Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 năm học 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1) Tạo thư mục mới theo đường dẫn sau tại màn hỡnh nền 
 Desktop\THUC_HANH\MON_TIN\LOP_6
 2) Sao chộp thư mục “LOP_6”vừa tạo, đổi tờn thư mục thành tờn em và xoỏ thư mục vừa tạo.
* BÀI MỚI:
HOẠT ĐỘNG GV 
HOẠT ĐỘNG HS
*GV: Hướng dẫn HS tạo thư mục mới và lưu ý tờn của thư mục cú thể dài 256 ký tự kể cả dấu cỏch, nhưng tờn thư mục khụng được chứa cỏc kớ tự đặc biệt như: \ / : * ? “ . ‘ |. Tờn thư mục khụng phõn biệt chữ hoa và chữ thường.
*GV: Hướng dẫn HS cỏch đổi tờn
*GV: Hướng dẫn HS cỏch xúa thư mục. Khi thư bị xúa sẽ đưa vào thựng rỏc, chỉ khi nào xúa nú trong thựng rỏc thỡ mới xúa thật sự.
*GV: Hướng dẫn HS sao chộp
4. Tạo thư mục mới:
* HS:Thực hiện theo hướng dẫn
B1: Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục mới
B2: Nhỏy nỳt phải chuột tại vựng trống trong cửa sổ, di chuyển chuột xuống mục New đ di chuyển chuột đến mục Folder rồi nhỏy chuột.
B3:Trờn màn hỡnh xuất hiện biểu tượng (New Folder)
B4:Gừ tờn vào biểu tượng thư mục đú đ gừ phớm Enter
Đổi tờn thư mục:
*HS thao tỏc
B1: Nhỏy chuột phải vào tờn thư mục cấn đổi đ di chuyển chuột đến Rename
B2: Gừ tờn mới rồi nhấn phớm Enter hoặc nhỏy chuột tại một vị trớ khỏc.
6. Xúa thư mục:
* HS:Thực hiện 
B1: Nhỏy chuột để chọn thư mục cần xúa
B2: Gừ phớm Delete
7. Sao chộp:
* HS thao tỏc
*Cỏch 1:
 Chọn thư mục cần sao chộp đ Giữ phớm Ctrl + di chuyển chuột kộo thư mục ra
* Cỏch 2:
B1) Chọn thư mục cần sao chộp
B2) Nhỏy chuột vào nỳt lệnh Copy
B3) Chọn vị trớ sao chộp đến
B4) Nhỏy chọn nỳt lệnh Paste
d. CỦNG CỐ:
* GV: Sử dụng Mycomputer để xem nội dung ổ đĩa, tạo thư mục mới cú tờn là LOP 6A, đổi tờn thư mục LOP 6A thành thư mục TAP THE LOP 6A, xúa tờn thu mục TAP THE LOP 6A em vừa tạo.
 * Chỳ í: Đối với cỏc thư mục và tệp tin cú rất nhiều cỏch khỏc nhau để thực hiện cựng một thao tỏc với đối tượng này. Cỏc em cú thể sử dụng cỏch mà mỡnh cho là thuận tiện nhất.
E. DẶN Dề: 
 - Về nhà xem lại lý thuyết cỏc bước thực hiện phần Xem, tạo, đổi tờn, xúa thư mục.
 - Xem trước nội dung bài thực hành số 4 phần a, b ,c để tiết sau thực hành.
Ngày soạn: 10/12/2012
	Ngày dạy: 11(7C),13(6C,8C)
Tiết 31: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 (t1)
 CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
A. MỤC ĐÍCH, YấU CẦU:
	- HS thực hiện được cỏc thao tỏc tạo tệp tin mới, đổi tờn, sao chộp, xoỏ tệp tin.
B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
	Giỏo ỏn, SGK tin 6, phũng mỏy
C. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
* BÀI CŨ: 1) Tạo tệp tin mới Word và lưu ở ổ đĩa C với tờn tuỳ ý.
 	 2) Sao chộp tệp tin vừa tạo vào thư mục “LOP_6” ở ổ đĩa D, đổi tờn thư mục thành tờn em và xoỏ thư mục vừa tạo.
* BÀI MỚI:
Hoạt động giỏo viờn
Hoạt động học sinh
Cõu 1: 
Tạo tệp tin mới Word vào My computer
Cõu 2: 
Đổi tờn tệp tin
Cõu 3: 
Sao chộp tệp tin vào thư mục khỏc
Cõu 4:
Xúa tờn tệp tin
Cõu 5:
Di chuyển tệp tin sang thư mục khỏc
Cõu 6:
Xem nội dung tệp và chạy chương trỡnh
Cõu 1: 
B1: Mở cửa sổ Word
B2: File đ save as đ chọn đường dẫn để lưu tờn tệp bằng cỏch (Nhỏy đỳp chuột vào biểu tượng My Computer đ Mở ổ đĩa C hoặc D)
B3: Gừ tờn vào khung File name đ Save
Cõu 2:
 B1: Nhỏy chuột phải vào tờn của tệp tin đ chọn Rename
 B2: Gừ tờn mới rồi nhấn Enter.
Cõu 3:
B1: Chọn tệp tin cần sao chộp
B2: Chọn Menu Edit đ chọn mục Copy
B3: Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp tin mới
B4: Chọn Menu Edit đ chọn mục Paste.
Cõu 4:
B1: Nhỏy chuột để chọn tệp tin cần xúa
B2: Gừ phớm Delete.
Cõu 5:
B1: Chọn tệp tin cần di chuyển
B2: Chọn Menu Edit đ chọn mục Cut
B3: Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp tin mới
B4: Chọn Menu Edit đ chọn mục Paste.
Cõu 6:
Để xem nội dung của cỏc tệp văn bản, đồ họa,  em cần nhỏy đỳp chuột vào tờn hay biểu tượng của tệp tin. Chương trỡnh thớch hợp sẽ được khởi động và mở tệp tin đú trong một cửa sổ riờng.
* GV: - Hướng dẫn học sinh thực hành, sửa sai 
	- Nhận xột ưu khuyết trong quỏ trỡnh thực hành của học sinh
D. DẶN Dề: 
 - Về nhà tập thờm thao tỏc tạo tệp tin mới, xoỏ, sao chộp, đổi tờn tệp tin
 - Xem tiếp bài thực hành 4 phần d, e, g để tiết sau học thực hành tiếp.
 Ngày soạn: 17/12/2012
	Ngày dạy: 18(7C),19(6C),20(8C)
Tiết 32: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 (t2)
 CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
A. MỤC ĐÍCH, YấU CẦU:
	- HS thực hiện được cỏc thao tỏc di chuyển, xem nội dung, sao chộp, xoỏ tệp tin.
B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
	Giỏo ỏn, SGK tin 6, phũng mỏy
C. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
* BÀI CŨ: 1) Di chuyển tệp tin tuỳ ý vào thư mục “LOP_6” ở ổ đĩa D.
 2) Sao chộp tệp tin “BAITH1”ở thư mục “LOP_6” ổ đĩa D, đổi tờn thư mục thành tờn em và xoỏ thư mục vừa tạo.
* BÀI MỚI: 
Hoạt động giỏo viờn
Hoạt động học sinh
Cõu 1:
 Mở My Document và di chuyển tệp tin “BAITH4.Doc” vào thư mục “LOP_6” ổ đĩa D
Cõu 2:
 Mở tệp tin văn bản (Word), đồ hoạ (Paint) và xem nội dung của hai tệp tin này.
Cõu 3:
 Gừ một bài thơ vào cửa sổ Word và lưu dữ liệu đú vào đĩa.
Cõu 4:
 Vẽ tuỳ ý ở cửa sổ Paint và lưu bức tranh đú lại.
Cõu 5:
 Đúng cửa sổ Word và Paint lại
Cõu 6:
 Di chuyển tệp tin đồ hoạ vừa lưu ra My Document 
Cõu 7:
Xoỏ tệp tin vừa di chuyển vào My Document 
Cõu 1:
B1: Mở My Document 
B2: Chọn tệp tin “BAITH4.Doc” 
B4: Edit đ Cut đ Chọn đường dẫn để di chuyển tệp tin đến (Mở ổ đĩa D đ mở thư mục “LOP_6” )
B5: Edit đ Chọn Paste
Cõu 2:
B1: Nhỏy đỳp chuột vào tệp tin word và tệp tin paint
B2: Xem cửa sổ Word và cửa sổ Paint
Cõu 3:
B1: Gừ nội dung từ bàn phớm
B2: File đ Save (Nếu chưa cú tờn tệp thỡ mỏy sẽ xuất hiện một cửa sổ để ta chọn đường dẫn và lưu tờn cho tệp tin)
Cõu 4:
B1: Vẽ tuỳ ý
B2: File đ Save đ gừ tờn tệp vào khung File name
B3: Chọn Save hoặc Enter
Cõu 5:
Cỏch 1: Nhỏy chọn nỳt lệnh X Close
Cỏch 2: Alt + F4
Cõu 6:
B1: Mở My Computer đ mở ổ đĩa D đ mở thư mục “LOP_6” đ chọn tệp tin Paint
B2: Edit đ Cut
B3: Mở My Document đ Edit đ Paste
Cõu 7:
B1: Mở My Document đ chọn tệp tin cần xoỏ
B2: Gừ phớm Delete đ chọn Yes hoặc gừ phớm Enter
* GV: - Hướng dẫn học sinh thực hành, sửa sai 
	- Nhận xột ưu khuyết trong quỏ trỡnh thực hành của học sinh
D. DẶN Dề: Về ụn tập lại toàn bộ chương III “Hệ điều hành” để tiết sau kiểm tra một tiết thực hành trờn mỏy.
 Ngày soạn: 17/12/2012
	Ngày dạy: 18(7C), 20(6C,8C)
Tiết 33: KIỂM TRA THỰC HÀNH 1 TIẾT
A. MỤC ĐÍCH, YấU CẦU: 
 Học sinh biết tạo thư mục mới, tệp tin mới, sao chộp, di chuyển, đổi tờn tệp tin, dổi tờn thư mục.
B. PHƯƠNG PHÁP:
	Học sinh thực hành trực tiếp trờn mỏy tớnh.
C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
 	Bài kiểm tra, phũng mỏy
D. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
Ma trận đề kiểm tra
Mức độ nhận thức
Nội dung kiến thức
Cỏc mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
1. Thư mục
1
2
6
1
5, 7
2
4
5
2. Tệp tin
2, 4
4
3
1
3
5
Tổng
1 
2
3
5
3
3
7
10
Đề ra:
1. Tạo 2 thư mục Lop 6A và thư mục Truong THCS Bao Yen trong ổ đĩa D:\, Tạo tệp tin DSHS trong thư mục My Document. (2 điểm)
2. Sao chép tệp tin DSHS trong thư mục My Document vào thư mục Lop 6A(2 điểm).
3. Đổi tên tệp tin DSHS thành DS Lop 6A (1 điểm).
4. Di chuyển tệp tin DS Lop 6A trong thư mục Lop 6A sang thư mục Truong THCS Bao Yen (2 điểm).
5. Xoá hai thư mục vừa tạo (Lop 6A và Truong THCS Bao Yen) (1 điểm).
6. Vào Recycle Bin và lấy lại hai thư mục em vừa xoá (1 điểm)
7. Xoá hai thư mục vừa lấy lại sau đó vào Recycle Bin và xoá hai thư mục đó để 2 thư mục đó bị xoá thực sự (1 điểm).
đáp án:
Thao tác thực hiện:
1. Khởi động My Computer và mở ổ đĩa D:\
- Nháy chuột phải vào vùng trống trên cửa sổ ă bảng chọn xuất hiện di chuyển chuột đến mục New ă bảng chọn xuất hiện ă di chuyển chuột đến mục Folder và nháy chuột ă một thư mục mới sẽ được tạo với tên tạm thời là New Folder ă Gõ tên từ bàn phím “Lop 6A” và nhấn phím Enter.
- Nháy nút phải chuột vào vùng trống trong cửa sổ ă bảng chọn xuất hiện di chuyển chuột đến mục New ă bảng chọn xuất hiện di chuyển chuột đến mục Folder và nháy chuột ă một thư mục mới được tạo với tên tạm thời là New Folder ă gõ tên từ bàn phím “Truong THCS Bao Yen” và nháy chuột vào vị trí trống trên cửa sổ.
- Nháy nút phải chuột vào vùng trống trong cửa sổ My Document ă bảng chọn xuất hiện di chuyển chuột đến mục New ă bảng chọn xuất hiện di chuyển chuột đến mục Text Document và nháy chuột ă một tệp mới được tạo với tên tạm thời là New Text Document ă gõ tên từ bàn phím “DSHS” và nháy chuột vào vị trí trống trên cửa sổ.
2. Sao chép tệp tin
- Thu nhỏ cửa sổ ổ đĩa D:\ bằng cách nháy chuột vào nút thu nhỏ trên thanh tiêu đề
- Mở cửa sổ My Document, nháy chuột chọn tệp DSHS
- Mở bảng chọn Edit và chọn Copy
- Nháy chuột vào biểu tượng của cửa sổ D:\ đang được thu nhỏ trên thanh công việc ă cửa sổ ổ đĩa D:\ xuất hiện ă nháy đúp chuột vào thư mục “Lop 6A” để mở cửa sổ thư mục “Lop 6A”.
- Mở bảng chọn Edit và chọn lệnh Paste.
3. Đổi tên tệp tin
- Nháy chuột vào tên tệp tin DSHS
- Nháy chuột vào tên tệp tin DSHS một lần nữa
- Gõ “DS Lop 6A” và nhấn phím Enter.
4. Di chuyển tệp tin
- Nháy chuột chọn tệp tin “DS Lop 6A”
- Mở bảng chọn Edit và chọn Cut
- Nháy chuột vào nút Up trên thanh công cụ, nháy đúp chuột vào thư mục “Truong THCS Bao Yen”.
- Mở bảng chọn Edit và chọn Paste
5. Xoá thư mục
- Nháy chuột vào nút Up để quay về ổ đĩa D:\
- Nháy chuột vào thư mục “Lop 6A” và nhấn phím Delete ă hộp thoại xuất hiện chọn “Yes”.
- Nháy chuột vào thư mục “Truong THCS Bao Yen” và nhấn phím Delete ă hộp thoại xuất hiện chọn “Yes”
6. Mở cửa số Recycle Bin nháy chuột phải vào thư mục Lop 6A và chọn Restore, nháy chuột phải vào thư mục Truong THCS Bao Yen và chọn Restore.
7. Mở cửa sổ ổ đĩa D:\
- Nháy chuột vào thư mục “Lop 6A” và nhấn phím Delete ă hộp thoại xuất hiện chọn “Yes”.
- Nháy chuột vào thư mục “Truong THCS Bao Yen” và nhấn phím Delete ă hộp thoại xuất hiện chọn “Yes”
ă Mở cửa sổ Recycle Bin chọn thư mục Lop 6A và nhấn phím Delete ă hộp thoại xuất hiện ă chọn Yes. Chọn thư mục Truong THCS Bao Yen và nhấn phím Delete ă hộp thoại xuất hiện ă chọn Yes.
4. Củng cố:
GV: Nhận xét đánh giá về bài kiểm tra thực hành để từ đó yêu cầu hs phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế. Đồng thời giáo viên nêu các bước và thực hiện lần lượt các bước để hs quan sát ă rút kinh nghiệm
HS: chú ý lắng nghe, thực hiện
5. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
GV: Yêu cầu hs về nhà ôn tập lại toàn bộ kiến thức từ chương I đến chương III để tiết sau ôn tập.
HS: chú ý lắng nghe, thực hiện.
	Ngày soạn: 24/12/2012
	Ngày dạy: 25(7C),26(6C),27(8C)
Tiết 34: ễN TẬP
A. MỤC ĐÍCH, YấU CẦU: 
 Giỳp học sinh ụn lại kiến thức đac học ở học kỡ một từ bài 1 đến bài 12.
B. PHƯƠNG PHÁP: 
 Hỏi - đỏp, thuyết trỡnh tỡm hướng giải quyết vấn đề
C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
 Giỏo ỏn, SGK tin 6, Sỏch bài tập tin 6, một mỏy tớnh.
D. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
* BÀI CŨ: 
1) Tạo thư mục theo đường dẫn sau: C:\BAITAP\ONTAP
2) Tạo tệp tin mới Word và lưu vào thư mục ONTAP như đường dẫn trờn.
* BÀI MỚI:
Hoạt động giỏo viờn
Hoạt động học sinh
Cõu 1: Hóy cho biết thụng tin là gỡ?
Cõu 2: Nhiệm vụ chớnh của tin học là gỡ?
Cõu 3: Hóy cho biết cỏc dạng thụng tin cơ bản?
Cõu 4: Thụng tin lưu trữ trong mỏy tớnh cũn được gọi là?
Cõu 5: Để mỏy tớnh cú thể xử lớ được thụng tin, thụng tin cần được biểu diễn?
Cõu 6: hóy cho biết một số khả năng của mỏy tớnh?
Cõu 7: Cú thể dựng mỏy tớnh vào những việc gỡ?
Cõu 8: Chương trỡnh mỏy tớnh là gỡ?
Cõu 9: Cấu trỳc chung của mỏy tớnh?
Cõu 10: Phần mềm mỏy tớnh được chia làm mấy loại?
Cõu 11: Đơn vị chớnh dựng để do dung lượng nhớ là?
Cõu 12: Một Byte cú?
Cõu 13: Cho biết một số tờn gọi của dung lượng nhớ?
Cõu 14: Hóy cho biết phần mềm luyện chuột, học gừ 10 ngún, Mario, quan sỏt trỏi đất và cỏc vỡ sao là phần mềm gỡ? 
Cõu 15: Hệ điều hành cú vai trũ như thế nào?
Cõu 16: Hệ điều hành là gỡ?
Cõu 17: Thế nào là tệp tin?
Cõu 18: Tạo cõy thư mục sau:
D:\BAI1\TOAN\LOP6
Cõu 19: Sao chộp thư mục LOP6 vào thư mục TOAN
Cõu 20: Tạo tệp tin mới Word vào thư mục LOP6
Cõu 21: Hóy cho biết nỳt Start nằm ở đõu?
Cõu 22: Cú cỏch nào biết rằng em đang mở bao nhiờu cửa sổ?
Cõu 23: Thoỏt khỏi HĐH?
Cõu 1: Thụng tin là tất cả những gỡ đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chớnh con người.
Cõu 2: Nhiệm vụ chớnh của tin học là nghiờn cứu việc thực hiện cỏc hoạt động thụng tin một cỏch tự động nhừ sự hỗ trợ của mỏy tớnh.
Cõu 3: Cú ba dạng thụng tin cơ bản
 - Dạng văn bản
 - Dạng hỡnh ảnh
 - Dạng õm thanh
Cõu 4: Thụng tin lưu trữ trong mỏy tớnh cũn được gọi là “Dữ liệu”
Cõu 5: 
Để mỏy tớnh cú thể xử lớ, thụng tin cần được biểu diễn dưới dạng dóy Bit (Hệ nhị phõn) gồm hai kớ hiệu 0 và 1
Cõu 6: Một số khả năng của mỏy tớnh
 - Khả năng tớnh toỏn nhanh
 - Tớnh toỏn với độ chớnh xỏc cao
 - Khả năng lưu trữ lớn
 - Khả năng “làm việc” khụng mệt mỏi.
Cõu 7: Cú thể dựng mỏy tớnh vào những việc:
 - Thực hiện cỏc tớnh toỏn
 - Tự động húa cỏc cụng việc văn phũng
 - Hỗ trợ cụng tỏc quản lớ
 - Cụng cụ học tập và giải trớ
 - Điều khiển tự động và Robot
 - Liờn lạc, tra cứu và mua bỏn trực tuyến.
Cõu 8: Chương trỡnh là tập hợp cỏc cõu lệnh, mỗi cõu lệnh hướng dẫn một thao tỏc cụ thể cần thực hiện.
Cõu 9: Cấu trỳc chung của mỏy tớnh gồm:
- Bộ xử lớ trung tõm (CPU)
- Bộ nhớ
- Thiết bị vào/ra
Cõu 10: Phần mềm mỏy tớnh cú thể chia làm hai loại chớnh:
 - Phần mềm hệ thống.
 - Phần mềm ứng dụng
Cõu 11: 
Đơn vị chớnh dựng để do dung lượng nhớ là Byte
Cõu 12: Một Byte cú 8Bit
Cõu 13: Ki – lụ – bai = KB
 Mờ – ga – bai = MB
 Gi – ga – bai = GB
Cõu 14: Phần mềm luyện chuột, học gừ 10 ngún, Mario, quan sỏt trỏi đất và cỏc vỡ sao là phần mềm ứng dụng.
Cõu 15: Hệ điều hành cú vai trũ rất quan trọng, nú điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và phần mềm tham gia vào quỏ trỡnh xử lớ thụng tin.
Cõu 16: Hệ điều hành là chương trỡnh đặc biệt (là phần mềm hệ thống), khụng cú hệ điều hành mỏy tớnh khụng thể xử dụng được.
Cõu 17: Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thụng tin trờn thiết bị lưu trữ.
Cõu 18: 
B1) Mở My computer
B2) Mở ổ đĩa D:
B3) Tạo thư mục BAI1
Nhỏy phải chuột tại màn hỡnh trống đ New đ chọn Folder đ gừ tờn tệp BAI1 đ gừ phớm Enter
- Tương tự làm như vậy cho cỏc thư mục cũn lại
Cõu 19: Sao chộp
B1) Chọn thư mục LOP6
B2) Edit đ Copy
B3) Mở thư mục BAI1 đ mở thư mục TOAN
B4) Edit đ Paste
Cõu 20: Tạo tệp tin mới Word 
B1) Mở cửa sổ Word
B2) File đ Save as đ Chọn đường dẫn để lưu tờn tệp
B3) Gừ tờn tệp vào khung File name Chọn Save
Cõu 21:
 Nỳt Start nằm ở trờn thanh cụng việc
Cõu 22: Nhỡn vào thanh cụng việc em biết được mỡnh đang mở bao nhiờu cửa sổ.
Cõu 23: Thoỏt khỏi HĐH.
Nhỏy chọn nỳt lệnh Start đ chọn Turn off Computer đ Chọn Turn off 
E. DẶN Dề: 
 - Về ụn tập lại toàn bộ lớ thuyết đó học.
 - Tạo thư mục mới, tạo tệp tin mới, sao chộp, di chuyển, đổi tờn, xúa tệp tin, thư mục để tiết sau kiểm tra hết học kỡ I (45 phỳt lớ thuyết + 45 phỳt thực hành)
	Ngày soạn: 24/12/2012
	Ngày dạy: 25(7C),27(6C,8C)
Tiết 35 + 36: KIỂM TRA HỌC Kè I
A. MỤC ĐÍCH, YấU CẦU: 
 	1. Kiến thức: - Học sinh trả lời đúng các câu hỏi, làm đúng các bài tập, trình bày rõ ràng, chính xác.
	2. Kỹ năng: - Thông qua kết quả đánh giá trình độ học sinh, quá trình dạy và học ă có phương pháp điều chỉnh.	
B. PHƯƠNG PHÁP: 
	Học sinh làm bài trờn giấy 
C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
 	Đề thi và đỏp ỏn .
D. BÀI MỚI: 
 ma trận:
Mức độ nhận thức
Nội dung kiến thức
Cỏc mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
1. Thụng tin và biểu diễn thụng tin
I. 1
0.5
1
0.5
2. Mỏy tớnh và phần mờm mỏy tớnh
I. 2,3
1
2
1
3 Sử dụng phần mềm mario để luyện gừ phớm
I. 4 
0.5
1
0.5
4. Vỡ sao cần cú hệ điều hành
I. 5,6
1
2
1
5. Tổ chức thụng tin trong mỏy tớnh
I. 7;II. 2d
1
II. 1b;2abc
4
6
5
6. Làm quen với Windows
I. 8
0.5
1
0.5
7. Hệ điều hành làm những việc gỡ
II. 1a
1.5
1
1.5
Tổng
6
3
4
3
4
4
14
10
đề bài:
I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng?
1. Ba dạng cơ bản của thông tin là?
a. Văn bản, hình ảnh, chữ số	b. Văn bản, âm thanh, chữ số
c. Văn bản, âm thanh, hình ảnh	d. Cả ba câu trên đều sai
2. Đơn vị dùng để đo dung lượng bộ nhớ là?
a. mm	b. Byte	c. Kg	d. Tất cả đều đúng
3. 1GB bằng:
a. 1024 byte	b. 1024 MB	c. 1024 KB	d. 1000 MB
4. Phần mềm Mario dùng để:
a. Luyện gõ phím	 	b. Luyện tập chuột
c. Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời	d. Tất cả đều đúng
5. Cái gì điều khiển máy tính
a. Hệ điều hành	b. CPU	c. Phần cứng	d. RAM & ROM
6. Hãy chỉ rõ đâu là hệ điều hành?
a. Windows XP	b. Windows 98	c. Mouse Skills	d. câu a và b đúng
7. Khi xoá một thư mục hay tệp tin thì thư mục hoặc tệp tin bị xoá sẽ được đưa vào:
a. My Computer	b. My Document	c. Recycle Bin	d. Bảng chọn Start
8. Để khởi động My Computer em thực hiện:
a. Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer
b. Nháy phải chuột vào biểu tượng My Computer và chọn Open
c. Nháy chuột chọn biểu tượng My Computer và nhấn Enter
d. Tất cả 3 phương án trên đều đúng
II. Tự luận
1. a. Hệ điều hành là gì? nêu nhiệm vụ chính của hệ điều hành?
 b. Giả sử có cây thư mục sau:
- Hãy viết đường dẫn tới tệp tin DSHS.txt
6A
6B
6C
6D
THCS Dao Xa
Khoi 6
Khoi 7
Khoi 8
6E
Khoi 9
DSHS.txtx
THCS Bao Yen
C:\
- Thư mục nào là thư mục gốc?
- Thư mục mẹ của thư mục K6 là thư mục nào?
- Thư mục con của thư mục K6 là thư mục nào? 
- Thư mục nào đồng cấp với thư mục K6? 
2.	a. Nêu các bước tạo thư mục mới? Trình bày cách thực hiện để tạo thư mục Lop 6A trong ổ đĩa C:\ ?
b. Nêu các bước đổi tên thư mục? Trình bày cách thực hiện để đổi tên thư mục Lop 6A vừa tạo trong ổ đĩa C:\ thành thư mục Khoi 6?
c. Nêu các bước thực hiện để xoá thư mục, trình bày các bước xoá thư mục Khoi 6 trong ổ đĩa C:\?
d. Để lấy lại thư mục Khoi 6 vừa bị xoá em làm thế nào?
Đáp án:
I. Trắc nghiệm (Mỗi câu đúng 0,75 điểm)
1.c
2.b
3.b
4.a
5.a
6.d
7. c
8. d
II. Tự luận
1. a. Hệ điều hành là chương trình phần mềm được dùng để điều khiển và duy trì mọi hoạt động của máy tính. (0,5 điểm)
Hai nhiệm vụ chính của HĐH là điều khiển các thiết bị phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình phần mềm và tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính. (0,5 điểm)
b. Cây thư mục
- Đường dẫn tới tệp tin DSHS.txt (0,2 điểm)
C:\THCS Bao Yen\Khoi 6\6A\DSHS.txt
- Thư mục gốc là thư mục C:\ (0,2 điểm)
- Thư mục mẹ của thư mục Khoi 6 là thư mục THCS Bao Yen (0,2 điểm)
- Thư mục con của thư mục Khoi 6 là các thư mục 6A, 6B, 6C, 6D, 6E (0,2 điểm)
- Thư mục Khoi 7, Khoi 8, Khoi 9 cùng cấp với thư mục Khoi 6 (0,2 điểm)
2. 
a.* Các bước tạo thư mục mới: (0,25 điểm)
- Mở cửa sổ sẽ chứa thư mục đó
- Nháy nút phải chuột tại vùng trống trong cửa sổ thư mục đưa con trỏ chuột xuống mục New trong bảng chọn tắt để mở bảng chọn con. Đưa con trỏ chuột tới mục Folder và nháy chuột.
- Trên màn hình sẽ xuất hiện thư mục mới với tên tạm thời là New Folder, em gõ tên mới và nhấn Enter.
* Cách thực hiện tạo thư mục Lop 6A trong ổ đĩa C:\ (0,25 điểm)
- Mở cửa sổ ổ đĩa C:\ (nháy đúp chuột vào My Computer, nháy đúp chuột vào ổ C:\)
- Nháy nút phải chuột tại vùng trống trong cửa sổ thư mục đưa con trỏ chuột xuống mục New trong bảng chọn tắt để mở bảng chọn con. Đưa con trỏ chuột tới mục Folder và nháy chuột.
- Trên màn hình sẽ xuất hiện thư mục mới với tên tạm thời là New Folder, em gõ tên “Lop 6A” và nhấn Enter.
b.* Các bước đổi tên thư mục: (0,25 điểm)
- Nháy chuột vào tên thư mục
- Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa
- Gõ tên mới rồi nhấn phím Enter.
* Đổi tên thư mục Lop 6A ă Khoi 6 (0,25 điểm)
- Nháy chuột vào tên thư mục Lop 6A
- Nháy chuột vào tên thư mục Lop 6A một lần nữa
- Gõ tên “Khoi 6” và nhấn phím Enter
c. *Các bước xoá thư mục (0,25 điểm)
- Chọn thư mục cần xoá
- Nhấn phím Delete trên bàn phím
* Xoá thư mục Khoi 6 (0,25 điểm)
- Nháy chuột chọn thư mục Khoi 6
- Nhấn phím Delete trên bàn phím
ă hộp thoại xuất hiện chọn Yes
*d.Lấy lại thư mục đã xoá (0.5 điểm).
Mở cửa sổ thùng rác, nháy chuột phải vào thư mục Khoi 6 và chọn Restore.
E. DẶN Dề: - Về xem trước chương IV “Soạn thảo văn bản” Bài 13 : “Làm quen với soạn thảo văn bản” để tiết sau học.
	Ngày 21/12/2010
Chương IV: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Tiết 37 - Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN (t1)
1. MỤC ĐÍCH, YấU CẦU: 
 - Biết được vai trũ của phần mềm soạn thảo văn bản, biết Microsoft Word là phần mềm soạn thỏa văn bản.
 - Nhận biết được biểu tượng của Word, biết thao tỏc khởi động và thoỏt khỏi phần mềm Word.
 - Nhận biết và phõn biệt được cỏc thành phần cơ bản của cửa sổ Word như thanh bảng chọn, cỏc nỳt lệnh trờn thanh cụng cụ.
 - Hiểu được vai trũ của bảng chọn và cỏc nỳt lệnh, sự tương đương về tỏc dụng của cỏc nỳt lệnh trờn thanh cụng cụ với cỏc lệnh tương ứng trong bảng chọn
B. PHƯƠNG PHÁP: 
 Hỏi - đỏp, thuyết trỡnh, nờu vấn đề - giải quyết vấn đề, tỡm hiểu trực quan trờn phần mềm Word.
C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
 GV: Giỏo ỏn, SGK tin 6, một mỏy tớnh.
 HS: Xem trước bài mới, tỡm hiểu kiến thức mới
D. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
 * Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu: Hàng ngày cỏc em đi học thỡ ghi chộp bài học vào đõu? , ta xử dụng phương tiện gỡ để ghi? đ Dựng tay để viết. Vậy viết cú nhanh, đều, đẹp và dễ dàng chỉnh sửa khụng để lại dấu vết được khụng? . Khi muốn xúa bớt đoạn văn nào thỡ nú vẫn cũn nằm ở vở, cú cỏch nào để ta ghi văn bản cho nhanh lại đều, đẹp và cú thể dễ dàng chỉnh sửa bất cứ lỳc nào mà khụng để lại nội dung bở đi hay ta cú thể chốn thờm hỡnh ảnh, văn bản? Mỏy tớnh giỳp ta làm điều đú nhờ phần mềm soạn thảo văn bản Word. Đõy là phần mềm soạn thảo phổ biến nhất hiện nay. Để hiểu rừ vấn đề này ta tỡm hiểu bài mới: “”
Hoạt động 2: Tỡm hiểu văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản
Hoạt động giỏo viờn và học sinh
Nội dung
* Hằng ngày cỏc em học mụn học dựa vào sỏch giỏo khoa, em thấy sỏch giỏo khoa trỡnh bày như thế nào?
* HS trả lời
* Cỏc em cũng cú thể tạo ra những văn bản đẹp, khoa học như vậy nhờ vào phần mềm ứng dụng trợ giỳp soạn thảo văn bản.
* GV: Giới thiệu nội dung của chương này nhằm cung cấp cho cỏc em một số kiến thức mở đầu về soạn thảo văn bản trờn mỏy tớnh thụng qua phần mềm soạn thảo Microsoft Word.
* Giới thiệu cho HS hiểu thế nào là văn bản. 
* HS nhớ lại phần cỏc dạng dữ liệu. Văn bản là những gỡ được ghi lại trờn sỏch, bỏo, trờn mỏy vi tớnh, bằng cỏc chữ cỏi, chữ số, cỏc kớ hiệu.
* Giới thiệu phần mềm Microsoft Word
* Học 

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_TIN_HOC_6.doc