Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 25, 26 - Bài 5: Thao tác với bảng tính

1. Mục tiêu:

 1.1. Về kiến thức

- Biết nhu cầu của việc điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.

- Biết cch chn, xĩa cột, hng trong ơ tính

 1.2. Về kỹ năng

- Vì sao phải điều chỉnh

- Nhận biết các lỗi trong chương trình do chưa điều chỉnh

 1.3. Thái độ.

- Học sinh hiểu bi, hứng th với bi học

- Học sinh ngy cng yu thích mơn học

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 400Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 25, 26 - Bài 5: Thao tác với bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 5. Thao tác với bảng tính
Tiết 25
Tuần dạy: 13
1. Mục tiêu: 
 1.1. Về kiến thức
- Biết nhu cầu của việc điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
- Biết cách chèn, xĩa cột, hàng trong ơ tính
 1.2. Về kỹ năng
- Vì sao phải điều chỉnh
- Nhận biết các lỗi trong chương trình do chưa điều chỉnh
 1.3. Thái độ.
- Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học
- Học sinh ngày càng yêu thích mơn học
2. Nội dung học tập: 
 Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
 Chèn thêm hoặc xố cột và hàng
3.Chuẩn bị :
 Giáo viên: Giáo án điện tử, máy chiếu.
 Học sinh: SGK, Vở và các đồ dùng khác 
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : 1p
 Kiểm diện 
 4.2. Kiểm tra miệng: 5p
Hs1:Hãy nêu cách điều chỉnh độ rộng cột? Cách điều chỉnh độ cao hàng?
- Chọn cột ® Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột hoặc hai dịng ® Kéo thả sang phải, trái hoặc lên, xuống để mở rộng hoặc thu hẹp độ rộng cột, độ cao hàng.
- Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng để tự điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu cĩ trong cột và hàng đĩ.
 Hs2:Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách chèn thêm hàng ?
Hãy nêu cách xĩa cột ? Cách xĩa hàng ? 
Chọn cột ® Insert Columns
Chọn hàng ® Insert Rows
Chọn cột ® Edit Delete
Chọn hàng ® Edit Delete
4.3/ Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HĐ 1: Vào bài: 1p
Trong bài học trước các em đã được biết, khi thực hiện tính tốn, nếu kết quả của chúng ta quá dài, mà độ rộng của ơ thì quá hẹp nên khơng hiển thị hết dữ liệu số, dẫn đến xuất hiện các kí hiệu ####. ĐỂ sửa lỗi cĩ trong ơ tính trên, ta cần làm gì? Và nếu muốn chỉ tính tốn trong 1 ơ mà cĩ thể vận dụng các cơng thức đĩ cho các ơ tiếp theo, thì ta cần làm như thế nào mà khơng cần phải tính tốn lại? Bài học hơm nay cơ và trị chúng ta sẽ cùng thực hiện các thao tác điều chỉnh và sao chép trên bảng tính excel.
HĐ 2: tìm hiểu bài tập 1 điều chỉnh và chèn thêm cột/hàng :18p
MT: HS biết nhu cầu của việc điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
GV: Yêu cầu học sinh khởi động chương trình bảng tính Excel và mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong bài thực hành 4.
a) Chèn thêm cột trống vào trước cột D (Vật Lý) để nhập điểm mơn Tin học như minh hoạ bảng phụ.
b) Chèn thêm các hàng trống và thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng để cĩ trang tính tương tự như hình 48a (Bảng phụ).
c) Trong các ơ của cột G (Diem trung binh) cĩ cơng thức tính điểm trung bình của học sinh. Hãy kiểm tra cơng thức trong các ơ đĩ để biết sau khi chèn thêm một cột, cơng thức cĩ cịn đúng khơng? điều chỉnh lại cơng thức cho đúng.
d) Di chuyển dữ liệu trong các ơ cột thích hợp để cĩ trang tính như hình 48b. Lưu bảng tính của em
HĐ 3. Kiểm tra cơng thức khi chèn thêm cột/hàng: 15p
MT: HS biết cách chèn, xĩa cột, hàng trong ơ tính
Tiếp tục sử dụng bảng tính Bảng điểm lớp em.
a)Di chuyển dữ liệu trong cột D (tin học) tạm thời sang một cột khác và xố cột D. Sử dụng hàm thích hợp để tính điểm trung bình ba mơn học (tốn, vật lý, ngữ văn) của bạn đầu tiên trong ơ F5 và sao chép cơng thức để tính điểm trung bình của các bạn cịn lại.
b)Chèn thêm cột mới vào sau cột E (ngữ văn) và sao chép dữ liệu từ cột lưu tạm thời (điểm Tin học) vào cột mới đuợc chèn thêm. Kiểm tra cơng thức trong cột điểm trung bình cĩ cịn đúng khơng? Từ đĩ hãy rút ra kết luận thêm về ưu điểm của việc sử dụng hàm thay vì sử dụng cơng thức.
1. Bài 1 SGK/45
Điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao hàng, chèn thêm hàng và cột, sao chép và di chuyển dữ liệu.
a)
b)
1. Bài 2 SGK/46
a)-Chọn cột D vào nút lệnh Cut. chọn cột H vào nút lệnh Paste.
-Ơ F5 cĩ cơng thức: =AVERAGE(C5:E5) cơng thức này đã tự điều chỉnh lại cho đúng. Kết quả là 7,7 chứ khơng phải là 7,8 như trước.
-Sao chép cơng thức cho các ơ từ F6 đến F13.
b)-Chọn cột F vào Insert®Column. 
-Sao chép dữ liệu từ cột lưu tạm thời (điểm tin học) vào cột mới được chèn thêm: chọn cột điểm tin học vào nút copy, vào cột F vào nút Paste.
-Cơng thức khơng cịn đúng.
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 2p
Nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng? Thao tác cụ thể trên máy tính.
Nêu cách thêm, bớt 1 cột hoặc 1 hàng? Thao tác cụ thể trên máy tính.
 5.1.Hướng dẫn học tập : 3p
Đối với bài học ở tiết này :
Ơn lại bài học
Thao tác lại trên máy tính nếu cĩ điều kiện.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo :
Đọc trước bài để chuẩn bị cho tiết sau
 Rút kinh nghiệm:
6. Phụ lục
Chỉnh Sửa Trang Tính Của Em (tt)
Tiết 26
Tuần dạy: 13
1. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Học sinh được thao tác để điểu chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng; các thao tác về hàng và cột trên một trang tính; Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
2. Kỹ Năng: Học sinh biết làm và làm tốt các thao tác đối với các kiến thức trên.
3. Thái độ: Học sinh thấy được ứng dụng của bảng biểu trong sử dụng tin học.
2. Nội dung học tập: 
3.Chuẩn bị :
 Giáo viên: Giáo án điện tử, máy chiếu.
 Học sinh: Học và chuẩn bị bài ở nhà 
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : 1p
 Kiểm diện 
 4.2. Kiểm tra miệng: 4p
Hs1:Hãy nêu cách sao chép nội dung ơ tính, cách di chuyển nội dung ơ tính?
- Chọn ơ hoặc khối ơ cĩ thơng tin cần sao chép.
- Nháy nút Copy trên thanh cơng cụ.
- Chọn ơ cần đưa thơng tin được sao chép vào.
- Nháy nút Paste trên thanh cơng cụ
Hs2:Hãy nêu cách sao chép nội dung các ơ cĩ cơng thức, cách di chuyển nội dung các ơ cĩ cơng thức? 
- Chọn ơ hoặc các ơ thơng tin cần chuyển.
- Nháy nút Cut trên thanh cơng cụ
- Chọn ơ cần đưa thơng tin di chuyển đến.
- Nháy nút Paste trên thanh cơng cụ.
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HĐ 1: Vào bài: 2p
ĐỂ sửa lỗi cĩ trong ơ tính trên, ta cần làm gì? Và nếu muốn chỉ tính tốn trong 1 ơ mà cĩ thể vận dụng các cơng thức đĩ cho các ơ tiếp theo, thì ta cần làm như thế nào mà khơng cần phải tính tốn lại? Bài học hơm nay thầy và trị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
HĐ 2: Bài 3 SGK/47: 15p
MT: HS biết Sao chép và di chuyển dữ liệu
a)Tạo trang tính như hình 50 trang 47 SGK.
b)Sử dụng hàm hoặc cơng thức thích hợp trong ơ D1 để tính tổng các số trong các ơ A1, B1 và C1.
c)Sao chép cơng thức trong ơ D1 vào các ơ D2, E1, E2, E3. Quan sát các kết quả nhận được và giải thích. Di chuyển cơng thức trong ơ D1 vào ơ G1 và cơng thức trong ơ D2 vào ơ G2. Quan sát các kết quả nhận đuợc và rút ra nhận xét của em.
d)Ta nĩi rằng sao chép nội dung của một ơ (hay một khối) vào một khối cĩ nghĩa rằng sau khi chọn các ơ và nháy nút Copy, ta chọn khối đích truớc khi nháy nút Paste.
+Sao chép nội dung ơ A1 vào khối H1:J4;
+Sao chép khối A1:A2 vào các khối sau: A5:A7; B5:B8; C5:C9.
Quan sát các kết quả nhận được và rút ra nhận xét của em.
HĐ 3. Bài 4 SGK/48: 15p
MT: HS biết Sao chép cơng thức 
Hs: đọc đề.
Giáo viên giao nhiệm vụ cho 2 học sinh ngồi cùng một máy nghiên cứu tự thực hành bài 4
Sau khi hs thực hành xong giáo viên gọi lần lượt các nhĩm cho biết kết quảà trình chiếu cách thực hiện bài 4 để được kết quả đúng.
Gv: nhận xét quá trình thực hành các nhĩm trong suốt 2 tiết khen thưởng nhĩm, thành viên phát biểu tốt nghiêm túc trong học tập, những học sinh yếu cĩ sự tiến bộ. Mỗi nhĩm, cá nhân được cộng 1 điểm và động viên học sinh phát huy tinh thần trên cho những tiết tiếp theo. Đồng thời phê bình cá nhân khơng nghiêm túc, khơng tiến bộ trong học tập và động viên các em tiến bộ hơn sẽ cĩ những điểm thưởng và được tuyên dương trước lớp.
3. Bài 3 SGK/47a) 
Thực hành sao chép và di chuyển cơng thức và dữ liệu
Tạo trang tính
b)Cơng thức trong ơ D1:
=Sum(A1:C1) kết quả là 6
c) Cơng thức trong ơ D2 là: 
=Sum(A2:C2) kết quả là 15
Cơng thức trong ơ E1 là: 
=Sum(B1:D1) kết quả là 11
Cơng thức trong ơ E2 là: 
=Sum(B2:D2) kết quả là 26
Cơng thức trong ơ E3 là: 
=Sum(B3:D3) kết quả là 0
d)+Khi chọn một ơ đích, nội dung của các ơ trong khối được sao chép vào các ơ bên dưới và bên phải các ơ được chọn, bắt đầu từ ơ đĩ.
+Nếu sao chép nội dung của một ơ và chọn một khối làm đích (khơng chỉ là một ơ), nội dung ơ đĩ sẽ được sao chép vào mọi ơ trong khối đích.
+Nếu sao chép nội dung của một khối và chọn một khối làm đích, nội dung khối đĩ sẽ được sao chép nhiều lần vào khối đích nếu khổi đích lớn hơn bấy nhiêu lần khối cần sao chép.
4. Bài 4 SGK/48
Thực hành chèn và điều chỉnh độ rộng của cột, chiều cao của hàng.
a) Mở bảng tính So theo doi the luc đã lưu ở bài thực hành 2.
b) Thêm hàng trước và sau dịng “Danh sách lớp em” và cột Địa chỉ, Điện thoại.
c) Điều chỉnh độ rộng của hàng, độ cao của cột để cĩ trang tính như hình dưới đây.
d) Lưu bảng tính với tên cũ.
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 5p
Câu 1: Khi sao chép ơ tính thì cĩ yêu cầu gì về số lượng các ơ nguồn và các ơ đích
	Đáp án câu 1: Nguồn các ơ sao chép phải cĩ số lượng tương ứng với số lượng các ơ đích
Câu 2: Cho ơ A3,C3,E3 lần lượt cĩ các giá trị sau: 10,12,15. Ơ B4 được tính bằng cơng thức =C3+A3.
	Nếu sao chép ơ B4 sang ơ D4 thì ơ D4 cĩ giá trị là bao nhiêu? 
	Đáp án câu 2: 27
 5.1.Hướng dẫn học tập :3p
- Đối với bài học ở tiết này:
Ơn lại các thao tác: điều chỉnh độ rộng cột, độ cao của hàng. Thêm hay xĩa hàng hoặc cột. Sao chép, di chuyển nội dung trong ơ tính.
- Đối với bài học tiết học tiếp theo:
Ơn lại các thao tác đã học bài thực hành 1 đến bài thực hành 5 chuẩn bị 2 tiết kế tiếp: tiết bài tập và kiểm tra 1 tiết
 Rút kinh nghiệm:
6. Phụ lục

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_5_Thao_tac_voi_bang_tinh.doc