Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 7, 8 - Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

1. Mục tiêu:

 1.1. Về kiến thức

- Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính

- Biết mở và lưu 1 bảng tính trên máy

1.2. Về kỹ năng

 - Xác định được vị trí, thành phần trang tính

1.3. Thái độ.

 - Học sinh hiểu bi, hứng th với bi học

 - Học sinh ngy cng yu thích mơn học

2. Nội dung học tập :

Mở bảng tính

 Chọn các đối tượng trên trang tính

3.Chuẩn bị :

 GV :Giáo án , thước,phấn màu ,bảng phụ.

 HS: SGK + vở ghi bài ,bảng nhóm.

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 634Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 7, 8 - Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BTH2 :
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN
TRANG TÍNH
Tiết 7
Tuần dạy: 4
1. Mục tiêu: 
 1.1. Về kiến thức
- Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính
- Biết mở và lưu 1 bảng tính trên máy
1.2. Về kỹ năng
 - Xác định được vị trí, thành phần trang tính
1.3. Thái độ.
 - Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học
 - Học sinh ngày càng yêu thích mơn học
2. Nội dung học tập : 
Mở bảng tính
 Chọn các đối tượng trên trang tính
3.Chuẩn bị :
	GV :Giáo án , thước,phấn màu ,bảng phụ.
	HS: SGK + vở ghi bài ,bảng nhóm.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 2p
 4.2. Kiểm tra miệng: Lồng vào tiết thự hành
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HĐ 1: Vào bài: 3p
Trong bài học trước các em đã được làm quen với bảng tính và các kiểu dữ liệu trên trang tính. Bài thực hành hơm nay, cơ sẽ cùng các em làm quen với các mở trang tính, chọn các đối tượng trên trang tính.
HĐ 2 : Tìm hiểu cách mở bảng tính : 20p
MT: HS Biết mở và lưu 1 bảng tính trên máy 
GV: Yêu cầu hs đọc nội dung
HS: Đọc
GV: Thực hiện thao tác mẫu trên máy về:
- Mở bảng tính mới
- Mở bảng tính đã lưu
HS: Tập trung lắng nghe, thực hiện lại
GV: Đặt câu hỏi
? Nêu cách mở bảng tính mới
HS: nêu lại các thao tác mình vừa làm
? Cách mở bảng tính đã lưu
HS: Nêu lại thao tác đã làm
GV: yêu cầu hs thực hiện lưu bảng tính với 1 tên khác
HS: Thực hiện
GV: yêu cầu hs đọc nội dung
HS: Đọc
? Nêu các thành phần chính trên trang tính?
HS: Ơ, hàng, cột, khối, hộp tên, thanh cơng thức
? Nêu chức năng của hộp tên
? Quan sát nội dung của ơ và thanh cơng thức
? So sánh nội dung dữ liệu trong ơ và trên thanh cơng thức?
HĐ 3: Tìm hiểu cách chọn các đối tượng trên trang tính: 15p
MT: Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính
GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài 2
HS: Đọc
? Các chọn 1 đối tượng, ơ, hàng, cột, khối
? Em cần thực hiện thao tác gì để chọn 3 cột A, B, C
?Khi chọn đối tượng cĩ sử dụng kết hợp phím Ctrl, em nhận thấy như thế nào?
Mở bảng tính
- Vào File/ New (Ctrl + N)
- Vào File/Open/ chọn tên tệp/ open
- Lưu bảng tính với 1 tên khác
Vào File/ Save As
Bài 1: Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính
* Khởi động Excel, nhận biết các thành phần chính trên trang tính
* Nháy chuột kích hoạt các ơ, quan sát sự thay đổi trên hộp tên
* Nhập dữ liệu vào ơ, quan sát sự thay đổi nội dung trên thanh cơng thức
* Gõ =5+7 vào ơ và nhấn phím enter
Bài 2: Chọn các đối tượng trên trang tính
* Chọn 1 ơ, 1 hàng, 1 cột, 1 khối trên trang tính.
* Chọn cả 3 cột A, B, C
* Chọn 1 đối tượng rồi nhấn giữ phím Ctrl và chọn 1 đối tượng khác. 
* Nháy chuột vào hộp tên nhập dãy B100, nhấn phím enter.
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 8p
 Trong bài thực hành hơm nay các em cần nắm vững một số điểm sau
Mở và lưu một bảng tính
Biết được các thành phần chính trên ơ tính
Các chọn các đối tượng trên trang tính
5.2.Hướng dẫn học sinh tự họcở nhà : 2p
Đối với bài học ở tiết này :
 Ơn lại bài học
Đối với bài học ở tiết tiếp theo :
Đọc trước bài tập 3 và bài tập 4.
 Rút kinh nghiệm:
6. PHỤ LỤC
BTH2 :
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN
TRANG TÍNH
Tiết 8
Tuần dạy: 4
1. Mục tiêu: 
1.1. Về kiến thức
- Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính
- Biết mở và lưu 1 bảng tính trên máy
1.2. Về kỹ năng
- Xác định được vị trí, thành phần trang tính
- Nhập và phân loại các dạng dữ liệu vào trang tính
1.3. Thái độ.
- Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học
- Học sinh ngày càng yêu thích mơn học
2. Nội dung học tập : 
Mở bảng tính
Nhập dữ liệu vào trang tính
3.Chuẩn bị :
GV: Phịng thực hành.
HS: Sách giáo khoa.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 2p
 	Kiểm diện học sinh
 4.2. Kiểm tra miệng :
 Khong kiểm tra đầu giờ. 
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HĐ 1: Vào bài: 3p
 Tiếp tục với bài thực hành, hơm nay chúng ta sẽ được làm them các thao tác cơ bản. Cụ thể như thế nào? 
HĐ 2: Tìm hiểu mở một bảng tính: 10p
MT: HS Biết mở và lưu 1 bảng tính trên máy
GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài 3
HS: Đọc
GV: Yêu cầu hs tự giác làm bài
HS: Tự giác làm bài
HĐ 3: Tìm hiểu Nhập dữ liệu vào trang tính: 20p
MT: Nhập và phân loại các dạng dữ liệu vào trang tính
GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài 4
HS: Đọc
GV: yêu cầu hs mở trang tính mới và nhập dữ liệu như hình 21 _ SGK vào trang tính
HS: Tự giác làm bài
GV: Theo dõi, uốn nắn các lỗi sai của hs.
- Yêu cầu hs lưu với 1 tên mới
HS: Thực hiện
GV: Nhận xét từng bài làm và động viên.
Bài 3: Mở bảng tính
- Mở một bảng tính mới
- Mở bảng tính “Danh sách lớp em” đã được lưu trong BTH1
Bài 4: Nhập dữ liệu vào trang tính
* Nhập dữ liệu như hình 21_SGK
* Lưu bảng tính với 1 tên mới “So theo doi the luc”
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 8p
 Câu 1: Để mở bảng tính mới , ta mở bằng cách:
Nháy chuột Start à All Programs à Microsoft Office à Microsoft Excel.
Nháy biểu tượng trên màn hình.
Tất cả đều đúng.
Tất cả đều sai.
Câu 2: Để chọn một cột A, ta thực hiện thao tác:
Nhập ký tự A vào hộp tên.
Nhập ký tự A vào hộp tên rồi nhấn phím Enter.
Nhập ký tự A vào hộp tên rồi nhấn phím Ctrl.
Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 3: Để lưu một bảng tính với một tên khác, ta dùng lệnh:
File à Save
File à Save as
Nháy chuột vào biểu tượng 
d) Tất cả 3 câu trên đều đúng.
5.2.Hướng dẫn học tập : 2p
Đối với bài học ở tiết này :
 Ôn lại cách mở bảng tính, cách chọn các đối tượng trên trang tính.
 Thực hành nhập dữ liệu vào trang tính và lưu lại với một tên khác.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo :
“LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST”
 Rút kinh nghiệm:
6. PHỤ LỤC

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_8_Sap_xep_va_loc_du_lieu.doc