Giáo án môn Tin học khối 6 - Bài 8: Học toán với geogebra

Bài 8. HỌC TOÁN VỚI GEOGEBRA

A. Mục tiêu

 1. Kiến thức:

 - Nhận biết và hiểu được khái niệm "đối tượng" toán học được khởi tạo trong phần mềm GeoGebra.

 2. Kĩ năng:

 - Tính toán đơn giản với số nguyên như tính biểu thức đại số, phân tích ra thừa số nguyên tố, tính ƯCLN, BCNN của các số tự nhiên.

 3. Thái độ:

 - Nghiêm túc trong học tập, có ý thức liên hệ vận dụng các môn học

B. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa.

- Máy chiếu, giáo án điện tử

2. Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở viết.

 

doc 7 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 385Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 - Bài 8: Học toán với geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần
Tiết PPCT
Ngày dạy
Lớp
Bài 8. HỌC TOÁN VỚI GEOGEBRA
A. Mục tiêu
	1. Kiến thức: 
	- Nhận biết và hiểu được khái niệm "đối tượng" toán học được khởi tạo trong phần mềm GeoGebra.
	2. Kĩ năng: 
	- Tính toán đơn giản với số nguyên như tính biểu thức đại số, phân tích ra thừa số nguyên tố, tính ƯCLN, BCNN của các số tự nhiên.
	3. Thái độ: 
	- Nghiêm túc trong học tập, có ý thức liên hệ vận dụng các môn học
B. CHUẨN BỊ
Giáo viên:
Giáo án, sách giáo khoa.
Máy chiếu, giáo án điện tử
Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở viết.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Kiểm tra kiến thức cũ	
 Kết hợp trong quá trình học bài mới.
	Giảng kiến thức mới
	- Trong quá trình chúng ta học toán thì máy tính bỏ túi đã trở nên rất quen thuộc. Tuy nhiên, nó không thể thực hiện vẽ hình học, vẽ đồ thị.... vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nghiên cứu một phần mềm hỗ trợ chúng ta trong quá trình học toán. 
*Hoạt động 1: Giới thiệu giao diện của GeoGebra
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
- GV: giới thiệu phần mềm GeoGeBra
- HS: quan sát
Giao diện chính của GeoGebra như sau:
- GV: Lưu ý học sinh: Để chuyển ngôn ngữ sang tiếng việt ta thực hiện thao tác: Options -> Language-> Vietnamese
Giao diện của GeoGebra
- Nháy đúp vào biểu tượng của phần mềm GeoGebra để khởi động.
Màn hình làm việc chính của GeoGebra có ba cửa sổ làm việc:
+ Danh sách đối tượng
+ CAS
+ Vùng làm việc chính
* Để chuyển ngôn ngữ sang tiếng việt ta thực hiện thao tác: Options -> Language-> Vietnamese
*Hoạt động 2: Hướng dẫn thiết lập đối tượng toán học
- GV: nêu các bước và làm mẫu
- GV: cho học sinh lên làm cho các bạn quan sát
- Một vài học sinh tiến hành thực hành trên máy chủ của giáo viên, các học sinh còn lại quan sát.
Thiết lập đối tượng toán học
Các bước:
Bước 1: Hiển Thị/CAS. Nháy chuột lên cửa sổ CAS để kích hoạt, Nháy nút lệnh để thiết lập chế độ tính toán chính xác và nhập đối tượng toán học.
Bước 2: Từ cửa sổ CAS gõ lệnh a:=1 và ấn Enter.
Bước 3: Nháy chuột lên nút tròn trắng cạnh đối tượng a để hiển thị đối tượng này trên vùng làm việc. Đối tượng a có thể thay đổi giá trị, thuộc tính.
Bước 4: Nhập tiếp từ dòng lệnh của cửa sổ CAS: a^3. Kết quả được thể hiện ngay trên dòng lệnh.
*Hoạt động 3: Tìm hiểu tính toán với số tự nhiên
- GV: nêu 2 cách: các bước và làm mẫu
Cách 1:
Cách 2: 
- Học sinh chú ý quan sát, lắng nghe
- GV: trình chiếu danh sách tên một số hàm
- HS: thực hành 
Tính toán với số tự nhiên
Cách 1: Sử dụng nút lệnh
- Nhập trực tiếp trên dòng lệnh của cửa sổ CAS một số tự nhiên. 
- Sau đó ấn vào nút lệnh . 
- Kết quả hiện ra là phân tích số đó ra thừa số nguyên tố.
Cách 2: Sử dụng các hàm có sẵn trong phần mềm
Cú pháp:
[,] 
Một số hàm tính toán trực tiếp với các số tự nhiên: SGK - 55
Ví dụ: Nhập hàm từ cửa sổ CAS: PhânTíchRaThừaSố[20] 
D. Củng cố, dặn dò:
	- Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà học bài, nếu có điều kiện nghiên cứu thêm các ứng dụng khác của phần mềm GeoGebra
* Rút kinh nghiệm:
Tuần
Tiết PPCT
Ngày dạy
Lớp
Bài 8. HỌC TOÁN VỚI GEOGEBRA
 (tt)
A. Mục tiêu
	1. Kiến thức: 
	- Nhận biết và hiểu được khái niệm "đối tượng" toán học được khởi tạo trong phần mềm GeoGebra.
	2. Kĩ năng: 
	- Thực hiện vẽ được điểm, đoạn thẳng, tia, đường thẳng và một số phép tính đơn giản khác.
	3. Thái độ: 
	- Nghiêm túc trong học tập, có ý thức liên hệ vận dụng các môn học
B. CHUẨN BỊ
Giáo viên:
Giáo án, sách giáo khoa.
Máy chiếu, giáo án điện tử
Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở viết.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Kiểm tra kiến thức cũ	
 Kết hợp trong quá trình học phần tiếp theo.
	Giảng kiến thức mới
	- Trong quá trình chúng ta học toán thì máy tính bỏ túi đã trở nên rất quen thuộc. Tuy nhiên, nó không thể thực hiện vẽ hình học, vẽ đồ thị.... vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nghiên cứu một phần mềm hỗ trợ chúng ta trong quá trình học toán. 
*Hoạt động 1 : Tìm hiểu tính toán với phân số
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
- GV: hướng dẫn cho học sinh tính toán với phân số trên phần mềm
- HS: chú ý quan sát
4. Tính toán với phân số
Nhập trực tiếp các biểu thức tính toán trên cửa sổ CAS dùng các phép tính:
Nhân
*
Chia 
/
Cộng
+
Trừ
-
Ngoặc đơn
( )
Ví dụ: Nhập vào cửa sổ CAS: 
	3/4 + 5/6
* Hoạt động 2: Tìm hiểu cách vẽ điểm, đoạn thẳng, tia, đường thẳng
- GV: hướng dẫn cho học sinh vẽ điểm, đoạn thẳng, tia, đường thẳng trên phần mềm
Cách vẽ điểm:
* Vẽ đoạn thẳng:
- Gv: Hướng dẫn học sinh cách vẽ đường thẳng, tia bằng cách chọn tương tự như vẽ đoạn thẳng.
- HS: chú ý quan sát, lắng nghe
5. Điểm, đoạn thẳng, tia, đường thẳng
- Nháy chuột vào nút lệnh 
- Nhấn chuột lên vùng làm việc để vẽ một điểm mới.
Ghi chú: Khi ta nhả nút trái chuột ra, tọa độ điểm sẽ được cố định.
- Bằng cách nhấp chuột lên đoạn thẳng , đường thẳng , tia ta sẽ vẽ các đoạn thẳng, đường thẳng, tia. Nhấp lên nơi giao nhau của 2 đối tượng sẽ tạo giao điểm của 2 đối tương này  
* Hoạt động 3: Tìm hiểu một số lệnh khác
- GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu một số lệnh khác
- Lưu tệp và tạo mới:
 Tạo mới
 Lưu tệp
- Ẩn, hiện, thay đổi tên và xóa đối tượng 
- Hs chú ý quan sát, lắng nghe
6. Một số lệnh khác (SGK)/58,59
* Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh thực hành
- HS: làm thực hành.
- GV: Quan sát học sinh làm bài. Học sinh nào làm sai giáo viên nhắc nhở và hướng dẫn.
- Hướng dẫn hs làm bài tập 6:
Thực hiện chỏn các đối tượng hình vẽ tương ứng
Vẽ tam giác: 
Vẽ đa giác: 
Khích lệ các em làm tốt
Thực hành
Bài 2: (SGK – 60)
Bài 3: (SGK – 60)
Bài 4: (SGK - 60)
Bài 5: (SGK - 60)
Bài 6: (SGK - 60)
IV. Củng cố, dặn dò:
	- Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà học bài, nếu có điều kiện nghiên cứu thêm các ứng dụng khác của phần mềm GeoGebra
* Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 1_12198308.doc