Giáo án môn Tin học khối 6 năm học 2017

Chương 1 LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

TuÇn 1 Tiết 1 - Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Giúp học sinh biết được khái niệm thông tin và các loại thông tin trong cuộc sống.

2. Kỹ năng

- Học sinh có khái niệm ban đầu về tin học.

3. Thái độ

- Ý thức học tập tốt, tập trung cao độ.

4. Năng lực

- Học sinh nhận thấy sự quan trọng của thông tin.

II - CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo trình, tranh minh hoạ.

2. Học sinh: Đọc trước bài.

III - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1 - Ổn định lớp (1’)

2 - Kiểm tra bài cũ (4’)

? Hàng ngày em được tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, kể tên một số loại

 

doc 137 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 322Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 năm học 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
e và ghi chép.
- Thực hiện với các tệp tin đã có trong máy tính.
- Thực hiện với các tệp tin đã có trong máy tính.
- Mở một thư mục khác có chứa ít nhất một tệp tin, sao chép tệp tin đó sang thư mục vừa tạo.
1. Khởi động My Computer
- Nháy đúp biểu tượng của My Computer.
- Mở một thư mục có chứa ít nhất một tệp tin.
2. Đổi tên tệp tin, xoá tệp tin
a) Đổi tên tệp tin
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nháy chuột vào tên của tệp tin.
Bước 2: Nháy chuột vào tên tệp một lần nữa.
Bước 3: Gõ tên mới rồi nhấn Enter.
b) Xoá tệp tin
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nháy chuột để chọn tệp tin cần xoá.
Bước 2: Nhấn phím Delete.
3. sao chép tệp tin vào thư mục khác
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn tệp tin cần sao chép.
Bước 2: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy.
Bước 3: Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp tin mới.
Bước 4: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.
IV - LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ(5’)
- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.
V - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ(5’)
- Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà.
VI - RÚT KINH NGHIỆM
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ngày soạn: 2/12/2017. 	
Ngày dạy: 
Tiết 32 - Chủ đề 1:
Tiết thứ 4
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC VÀ TỆP TIN
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Các tệp tin và cách quản lý các tệp tin trong Windows XP.
2. Kỹ năng
- Thực hiện được các thao tác di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình.
3. Thái độ
- Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
2. Học sinh: Nghiên cứu lý thuyết trước khi vào thực hành.
III - TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
? Các bước của thao sao chép tệp tin sang thư mục khác.
3. Bài mới
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
GHI BẢNG
Hoạt động 1: 10’
- Đôi khi ta cần di chuyển các tệp tin sang một thư mục khác cho phù hợp với nội dung của chúng.
- Hướng dẫn học sinh các bước di chuyển một tệp tin từ thư mục này sang một thư mục khác.
Hoạt động 2: 20’
- Muốn biết nội dung tệp tin ta phải biết cách xem nội dung của tệp tin đó.
- Hướng dẫn học sinh các bước xem nọi dung của một tệp tin trong amý tính.
- Nghe thuyết trình của giáo viên và ghi chép.
- Thực hành di chuyển các tệp tin đã có trong máy.
- Nghe thuyết trình của giáo viên.
- Nghe và ghi chép.
4. Di chuyển tệp tin sang thư mục khác
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn tệp tin cần di chuuyển.
Bước 2: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Cut.
Bước 3: Chuyển đến thư mục mới sẽ chứa tệp tin.
Bước 4: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.
5. Xem nội dung tệp và chạy chương trình
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin.
Bước 2: Nếu tệp tin là một chương trình thì khi nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin, chương trình sẽ được khởi động.
IV - LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ(5’)
- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.
V - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ(5’)
- Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà.
- Ôn lại các kiến thức cũ, chú ý các thao tác để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra thực hành.
V I- RÚT KINH NGHIỆM
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ngày soạn: 9/12/2017. 	
Ngày dạy: 
Tiết 31+32 - KIỂM TRA THỰC HÀNH
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh nắm vững được các kiến thức cơ bản nhất về Hệ điều hành trong Windows XP.
2. Kỹ năng
- Biết và thực hành tốt các thao tác với máy tính.
- Thành thục với các thao tác xem nội dung, đổi tên, sao chép, di chuyển hay xoá đối với thư mục và tệp tin.
3. Thái độ
- Nghiêm túc trong việc học tập, có ý thức khi thực hành phòng máy.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
2. Học sinh: Nghiên cứu lý thuyết trước khi vào thực hành.
III - NỘI DUNG KIỂM TRA
Các thao tác với tệp và thư mục:
Yêu cầu 1: Mở và xem nội dung của My Computer.
Yêu cầu 2: Mở và xem nội dung của My Documents.
Yêu cầu 3:
Bước 1: Tạo hai thư mục mới với tên là Album cua em và Ngoc Mai trong thư mục My Documents.
Bước 2: Mở một thư mục khác có chứa ít nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào thư mục Album cua em.
Bước 3: Di chuyển tệp tin từ thư mục Album cua em sang thư mục Ngoc Mai.
Bước 4: Đổi tên tệp tin vừa được di chuyển vào thư mục Ngoc Mai sau đó xoá tệp tin đó. 
Bước 5: Xoá cả hai thư mục Album cua em và Ngoc Mai.
Em hãy soạn thảo nội dung một bức thư gửi cho một người bạn đang theo gia đình đi làm ăn ở một vùng quê khác.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lưu tên tệp tin em vừa soạn với tên Thu gui ban than!
Tạo một thư mục với tên là TAILIEU trong My Documents sau đó di chuyển tệp tin trên vào thư mục đó.
Copy thư mục TAILIEU vào trong ổ D
Xóa thư mục TAILIEU trong My Documents.
IV - LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ
Chấm bài kiểm tra trực tiếp trên máy của học sinh.
 Tổng hợp kiến thức, rút ra những lỗi mà học sinh hay mắc phải.
V - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại các kiến thức chuẩn bị cho bài ôn tập cuối kỳ.
VI - RÚT KINH NGHIỆM
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ngày soạn: 16/12/2017. 	
Ngày dạy: 18/12/2017	
Tiết 33 - ÔN TẬP
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh nắm vững kiến thức lí thuyết về Windows XP.
2. Kỹ năng
- Biết vận dụng thực hành tốt các thao tác với máy tính.
- Thành thục với các thao tác xem nội dung, đổi tên, sao chép, di chuyển hay xoá đối với thư mục và tệp tin.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, chú ý cao độ trong ôn tập, có ý thức khi thực hành phòng máy.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
2. Học sinh: Ôn lại tất cả các kiến thức đã học trong học kỳ I.
III - TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
GHI BẢNG
HĐ1:20’
- Nhắc lại một số kiến thức lý thuyết cơ bản đã học.
HĐ2:15’
- Giải đáp và chữa một số bài tập khó trong sách giáo khoa.
- Hướng dẫn thực hành với các kĩ năng căn bản về gõ mười ngón và các thao tác với chuột. 
- Hướng dẫn một số bài thực hành về các thao tác với thư mục và tệp tin.
- Chú ý lắng nghe, ôn lại - Ghi chép nếu cần.
- Được cho thời gian tự giác làm.
- Ghi chép và sửa những bài làm sai hay chưa làm được.
- Thực hành theo chỉ dẫn của giáo viên.
- Thực hành theo chỉ dẫn của giáo viên.
I - Lý thuyết
1. Khái niệm thông tin.
2. Sự phong phú của thông tin.
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính.
4. Phần cứng, phần mềm máy tính.
5. Các thiết bị trong máy tính.
6. Chuột và bàn phím.
7. Hệ điều hành.
8. Tổ chức thông tin trong máy tính.
9. Thư mục và tệp tin.
II - Bài tập
1. Bài tập 5 trang 5
Kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn, máy trợ thính
2. Bài tập 3 trang 9
Thông tin được thống nhất theo dạng số, dung lượng lưu trữ nhỏ, dễ xử lí thông tin.
3. Bài tập 3 trang 13
Máy tính hiện nay chưa có năng lực tư duy, không phân biệt được mùi vị, không có cảm giác
4. Bài 5 trang 41
Phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón không phải là Hệ điều hành. Vì phần mềm đó không điều khiển được phần cứng, không tổ chức thực hiện được các chương trình phần mềm.
5. Bài 5 trang 47
Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau miễn là chúng không trong cùng một thư mục mẹ.
- Cách cầm chuột, các phím chuột, các thao tác với chuột.
- Cách đặt tay trên các hàng phím, kĩ năng gõ 10 ngón.
- Các thao tác chính với thư mục.
- Các thao tác chính với tệp tin.
IV - LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ(5’)
- Hệ thống lại tất cả các kiến thức lí thuyết, các thao tác đã thực hành.
V - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ(5’)
- Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kì I.
VI - RÚT KINH NGHIỆM
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ngày soạn: 16/12/2017. 	
Ngày dạy: 18/12/2017	
Tiết 34 - ÔN TẬP (Tiếp)
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh hiểu và giải được các bài tập có liên quan đến Hệ điều hành.
- Học sinh làm bài để hiểu và nắm vững hơn về tổ chức thông tin trên máy.
2. Kỹ năng
- Học sinh có khả năng giải được các bài tập cùng dạng.
3. Thái độ
- Học sinh có tác phong nghiêm túc trong học tập.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
2. Học sinh: Ôn lại lý thuyết và nghiên cứu trước các bài tập trong SGK.
III - TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ	
? Khái niệm Hệ điều hành.
3. Bài mới
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
GHI BẢNG
- Ra bài tập, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
Hướng dẫn giải:
 Trước hết học sinh phải nhớ lại kiến thức về thế nào là Hệ điều hành? Như vậy phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón tay không phải là Hệ điều hành.
 Vì nó không điều khiển mọi hoạt động của máy tính cũng như việc thực hiện các phần mềm khác.
- Ra bài tập và hướng dẫn học sinh cách giải bài.
Hướng dẫn giải:
 Đây là một câu hỏi dạng mở rộng, là học sinh lớp 6 các em có ít kĩ năng với những bài dạng này nên giáo viên cần gợi ý sao cho các em hiểu được tài nguyên máy tính là tất cả các thiết bị phần cứng, phần mềm và dữ liệu có trên máy tính.
- Ra bài tập, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
- Ra yêu cầu đề bài, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
- Nghiên cứu đề bài và làm tại lớp.
- Nghiên cứu đề bài và làm tại lớp.
- Giải bài.
Nghiên cứu yêu càu của bài, dựa theo hướng dẫn của giáo viên giải bài.
Bài 1: Bài 5 trang 41
Phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón có phải là Hệ điều hành không? Vì sao?
Bài 2: Bài 6 trang 43
Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo sự hiểu biết của mình.
Bài 3: Bài 4 trang 47
Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?
Lời giải:
Không. (nếu tính cả đường dẫn).
Bài 4: Bài 2 trang 51
Có cách nào để biết rằng hiện tại em mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Nêu rõ cách nhận biết.
Lời giải:
Mỗi cửa sổ đang mở sẽ được thể hiện bằng một nút trên thanh công việc.
IV - LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ(5’)
- Nhắc lại các kiến thức lý thuyết đã học và các cách làm 1 bài tập Tin học.
V - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ(5’)
- Xem lại các dạng bài tập và chuẩn bị Bài thực hành số 3.
VI - RÚT KINH NGHIỆM
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ngày soạn: 23/12/2017. 	
Ngày dạy: 25/12/2017
Tiết 35: KIỂM TRA HỌC KỲ I - ĐỀ LÝ THUYẾT
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh nắm vững kiến thức của cả học kỳ I.
2. Kỹ năng
- Xử lí được mọi tình huống câu hỏi và bài tập trong nội dung Tin học 6 – Kỳ I.
3. Thái độ
- Nghiêm túc làm bài kiểm tra, ý thức tập trung cao độ, phát huy hết khả năng, vốn kiến thức.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Bài kiểm tra.
2. Học sinh: Kiến thức.
III - TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Nội dung bài kiểm tra
Họ tên: ..........................................................
Lớp: .........................................................
KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Tin Học 6
Điểm: ........
Phần I (7Đ): Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1: Cái gì điều khiển máy tính?
	A. Màn hình	B. Chuột	C. Hệ điều hành	D. Bàn phím
Câu 2: Trong những liệt kê dưới đây, đâu là phần mềm máy tính?
	A. Bàn phím	B. Ổ đĩa	C. CPU	D. Ms Word
Câu 3: Thiết bị nào sau đây không phả lài thiết bị nhập dữ liệu?
	A. Chuột	B. Màn hình	C. Máy quét	D. Bàn phím
Câu 4: Có mấy loại bộ nhớ?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 5: Các thiết bị sau, đâu không phải là thiết bị lưu dữ liệu?
	A. Loa	B. Đĩa mềm	C. USB	D. Đĩa cứng
Câu 6: Các tệp tin sau đâu là tệp văn bản?
	A. Tiếng kêu	B. Video	C. Thư từ	D. Phần mềm trò chơi
Câu 7: Với việc học gõ 10 ngón, câu phát biểu nào dưới đây là sai?
	A. Tốc độ gõ nhanh hơn	 B. Tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn
	C. Nhanh mỏi tay hơn	 	 D. Gõ chính xác hơn
Câu 8: Cấu trúc chung của máy tính gồm mấy khối chức năng?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 9: Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?
A. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ	B. 1
C. Không chứa được	 D. 10
Câu 10: Trong những liệt kê dưới đây, loại thông tin nào máy tính chưa xử lí được?
	A. Các kí tự, kí hiệu	B. Các loại mùi, vị
	C. Gửi và nhận thư điện tử	D. Các bức tranh
Câu 11: Các kí hiệu sau, đâu là nút phóng to cửa sổ trên màn hình nền?
 A. B. C. D.
Câu 12: Các thao tác chính với tệp và thư mục là:
A. Xoá thư mục, tệp tin	B. Xem, tạo thư mục và tệp tin
C. Sao chép, di chuyển thư mục, tệp tin	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 13: Lệnh nào cho phép lưu nội dung tệp đã có sẵn sang tên mới?
A. New	B. Save	C. Save As	D. Print
Câu 14: Máy tính có thể điều khiển được:
A. Phi thuyền không gian	B. Máy bay
C. Tàu thuỷ	D. Cả ba ý trên đều đúng
Phần II (2Đ: 0,5Đ/1 câu): Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào □ sao cho thích hợp:
1.□ Hiện nay nhà nào có máy tính thì không cần dùng đầu đĩa.
2.□ Trong thư mục gốc không bao giờ có hai thư mục con có tên giống nhau.
3.□ Tệp tin luôn chứa được tệp tin khác.
4.□ Người ta thường tạo nhiều thư mục khác nhau để chứa những thông tin khác nhau.
Phần III (1Đ): Trả lời câu hỏi: Em có thích học tin học không? Tại sao? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần I (7Đ: 0,5Đ/1 câu): Học sinh khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1: C
Câu 2: D
Câu 3: B
Câu 4: B
Câu 5: A
Câu 6: C
Câu 7: C
Câu 8: C
Câu 9: A
Câu 10: B
Câu 11: C
Câu 12: D
Câu 13: C
Câu 14: D
Phần II (2Đ: 0,5Đ/1 câu): Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào □ sao cho thích hợp:
Đ
Đ
S
Đ
Phần III (1Đ): Trả lời câu hỏi: Em có thích học tin học không? Tại sao? 
(Học sinh có thể trả lời “Có” hoặc “Không” + Giải thích phong phú, hấp dẫn thì được điểm tối đa).
IV - LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ
V - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Chuẩn bị tốt cho Chương 4: Soạn Thảo Văn Bản.
Ngày soạn: 23/12/2017. 	
Ngày dạy: 25/12/2017
Tiết 36: KIỂM TRA HỌC KỲ I - ĐỀ THỰC HÀNH
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh nắm vững kiến thức, cá

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12180604.doc