Giáo án Tin học 6 - Tiết 31, 32 - Bài kiểm tra 1 tiết, số 2

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT, SỐ 2

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:

1. Kiến thức: Tổng hợp các kiến thức trong chương trình từ đầu năm đến nay.

2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra thực hành.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận (100%)

III. ĐỀ KIỂM TRA:

 Câu 1: (5 điểm) Khởi động phần mềm Mouse Skills thực hiện các thao tác với chuột.

Lưu ý: Giáo viên sẽ căn cứ vào tổng điểm của phần mềm để đánh giá cho điểm.

Câu 2: (5 điểm) Khởi động chương trình Notepad và gõ đoạn văn sau:

Mot lan than Dot mo tiec khoan dai cac loai vat. Chi co Rua la khong co mat. Than Dot khong ro li do. Ngay hom sau, than hoi Rua, vi sao khong den cung cac loai vat khac. Khong o dau bang o nha, Rua dap. Cau tra loi lam cho than Dot gian den muc buoc Rua di dau cung phai mang theo nha tren minh.

Lưu ý: Giáo viên sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện của các em để cho điểm.

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 23/12/2020 Lượt xem 308Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 31, 32 - Bài kiểm tra 1 tiết, số 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/11/2017
Ngày dạy: 30/11/2017
Tuần: 15
Tiết: 31-32
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT, SỐ 2 
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
1. Kiến thức: Tổng hợp các kiến thức trong chương trình từ đầu năm đến nay. 
2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra thực hành.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận (100%)
III. ĐỀ KIỂM TRA:
	Câu 1: (5 điểm) Khởi động phần mềm Mouse Skills thực hiện các thao tác với chuột.
Lưu ý: Giáo viên sẽ căn cứ vào tổng điểm của phần mềm để đánh giá cho điểm.
Câu 2: (5 điểm) Khởi động chương trình Notepad và gõ đoạn văn sau:
Mot lan than Dot mo tiec khoan dai cac loai vat. Chi co Rua la khong co mat. Than Dot khong ro li do. Ngay hom sau, than hoi Rua, vi sao khong den cung cac loai vat khac. Khong o dau bang o nha, Rua dap. Cau tra loi lam cho than Dot gian den muc buoc Rua di dau cung phai mang theo nha tren minh. 
Lưu ý: Giáo viên sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện của các em để cho điểm.
IV. ĐÁP ÁN (hướng dẫn chấm):
Phần/câu
Đáp án chi tiết
Biểu điểm
Phần thực hành:
Câu 1:
- Khởi động được phần mềm.
- Giáo viên căn cứ và tổng điểm của phần mềm để đánh giá học sinh đạt được mức độ nào và tương ứng với mức độ đó giáo viên sẽ cho điểm như sau:
+ Nếu đạt được mức độ Beginner – Bắt đầu.
+ Nếu đạt được mức độ Not Bad – Tạm được.
+ Nếu đạt được mức độ Good – Khá tốt.
+ Nếu đạt được mức độ Expert – Rất tốt.
1 điểm
1 điểm
2 điểm
3 điểm
4 điểm
Câu 2:
- Khởi động được chương trình Notepad:
- Giáo viên căn cứ vào kết quả thực hiện của học sinh cho điểm thực hành như sau:
+ Gõ đúng đủ 1/3 nội dung văn bản.
+ Gõ đúng đủ 1/2 nội dung văn bản.
+ Gõ đúng đủ 2/3 nội dung văn bản.
+ Gõ đúng và đầy đủ văn bản.
1 điểm
1 điểm
2 điểm
3 điểm
4 điểm
Thống kê chất lượng:
Lớp
Tổng số học sinh
THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA
Điểm >=5
Điểm từ 8 - 10
Điểm dưới 5
Điểm từ 0 - 3
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
6A1
6A2
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Đáp án – thang điểm:
Câu 1: (2đ) Khởi động Windown đăng nhập hệ thống. 	(2 điểm)
Câu 2: (2đ) Khởi động My computer/ Vào ổ đĩa D /nháy chuột phải ở vùng trống/ New/ Chọn Folder/ gõ tên “Lop 6” (Lop 6)/ nhấn phím Enter.	(2 điểm)
Câu 3: (2đ) 
Bước 1: Nháy chuột vào tên thư mục “Lop em”.	(0.5 điểm)
Bước 2: Nháy chuột một lần nữa.	(0.5 điểm)
Bước 3: Gõ tên mới là “Da Long”.	(0.5 điểm)
Bước 4: Nhấn phím Enter.	(0.5 điểm)
Câu 4: (4đ) 
* Sao chép:
- Khởi động My Documents, chọn một tệp tin, vào Edit/ chọn Copy	(1 điểm)
- Mở thư mục “Da Long”, vào Edit chọn Paste.	(1 điểm)
* Di chuyển:
- Mở thư mục “Truong em”, chọn tệp tin, vào Edit chọn Cut.	(1 điểm)
- Mở thư mục “Khoi 6”, vào Edit chọn Paste.	(1 điểm)
3. Kết quả bài kiểm tra:
 Loại
Lớp
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
6A1
6A2
* Nhận Xét : 	
* Biện pháp : 	

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 16 tiet 31 32_12224538.doc