Giáo án môn Tin học lớp 5 - Tuần 22 - Giáo viên: Đặng Thị Xuân

BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (TIẾT 3)

I. MỤC TIÊU:

- Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau. Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.

- Vận dụng câu lệnh lặp để vẽ các hình hình học theo mẫu.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

docx 8 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 586Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 5 - Tuần 22 - Giáo viên: Đặng Thị Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 22	Ngày dạy: /01 /2018
Tiết : 43	
BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (TIẾT 3) 
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau. Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.
- Vận dụng câu lệnh lặp để vẽ các hình hình học theo mẫu.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ:
- Em hãy viết câu lệnh lặp lồng nhau vẽ hình sau: 
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 3 trang 88 SGK.” Thực hiện các yêu cầu sau: 
- REPEAT 90[FD 2 RT 2]
- REPEAT 4[REPEAT 90[FD 2 RT 2]RT 90]
-REPEAT 3[REPEAT 90[FD 2 RT 2]RT 60]
- HS thực hành viết lệnh trên máy và quan sát kết quả.
- GV nhận xét chung.
b. Hoạt động 2:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động ứng dụng mở rộng 1&2 trang 89 SGK.” Rùa thực hiện công việc sau và quan sát kết quả trên mà hình: 
- FD 10 BK 10 RT 60
- REPEAT 6[FD 10 BK 10 RT 60]
- FD 50 REPEAT 6[FD 10 BK 10 RT 60] BK 50 RT 60
- REPEAT 6[FD 50 REPEAT 6[FD 10 BK 10 RT 60] BK 50 RT 60]
- HS thực hành viết lệnh trên máy và quan sát kết quả.
- GV nhận xét chung.
c. Hoạt động 3:
- - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động ứng dụng mở rộng 3 trang 89 SGK.” Viết câu lệnh điều khiển rùa vẽ các hình sau:
- Câu lệnh: REPEAT 8[FD 50 REPEAT 6[FD 10 BK 10 RT 60] BK 50 RT 45].
- Câu lệnh: REPEAT 12[FD 50 REPEAT 6[FD 10 BK 10 RT 60] BK 50 RT 30].
- HS thực hành viết lệnh trên máy và quan sát kết quả.
- GV nhận xét chung.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải.
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe
Tuần : 22	Ngày dạy: /01 /2018
Tiết : 44	
BÀI 3: THỦ TỤC TRONG LOGO (TIẾT 1) 
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu được khái niệm, cách viết và cách lưu lại thủ tục trong Logo. Viết, lưu lại và sủ dụng được một thủ tục đã lưu trong logo.
- Viết được các thủ tục và lưu lại trong logo. Vận dụng thủ tục để vẽ các hình hình học theo mẫu.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ:
- Em hãy viết câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ hình sau: 
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động trang 90 SGK.” 
+ Bước 1: Gõ lệnh “edit “ tamgiac” trong ngăn gõ lệnh. 
- Xuất hiện cửa sổ soạn thảo
Các hình có sẵn:
To tamgiac
end
Gõ chèn các lệnh vẽ hình tam giác
+ Bước 2: Gõ các lệnh vẽ hình tam giác trong cửa sổ soạn thảo. 
+ Bước 3: Ghi vào bộ nhớ và đóng cửa sổ soạn thảo.
Nhấn vào File rồi chọn Save and Exit
- Gõ lệnh tamgiac vào ngăn gõ lệnh rồi nhấn phím Enter. Quan sát kết quả.
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
- Nhận xét.
* Một đoạn gồm các câu lệnh em vừa viết trong cửa sổ soạn thảo gọi là một Thủ tục trong logo.
Thủ tục
Các thành phần của thủ tục
To Tamgiac
Đầu thủ tục: - to là từ bắt đầu
 - Tamgiac là tên thủ tục do em tự đặt (viết liền không dấu) 
FD 50 RT 120
FD 50 RT 120
FD 50 RT 120
Thân thủ tục: các câu lệnh bên trong thủ tục
End
Kết thúc thủ tục: end là từ kết thúc thủ tục
3. Củng cố và dặn dò:
 - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải.
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe
- Lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD4 Bai 2 Cau lenh lap long nhau_12258122.docx