Giáo án môn Tin học lớp 6 - Tiết 43 đến tiết 48

BÀI THỰC HÀNH 6

EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Rèn luyện thao tác tạo văn bản mới, mở văn bản đã có, nhập nôi dung văn bản. Luyện kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt

2. Kỹ năng: Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản. Thực hiện được các thao tác sao chép, di chuyển văn bản.

3. Thái độ: Nghiêm túc thực hành, tập trung cao độ.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: SGK, giáo án, máy vi tính

- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(2’)

2. Kiểm tra bài cũ:

 

doc 10 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 513Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Tiết 43 đến tiết 48", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 23
Ngày soạn:15/02/2017
Tiết: 44
Ngày dạy: 18/02/2017
BÀI THỰC HÀNH 6
EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Rèn luyện thao tác tạo văn bản mới, mở văn bản đã có, nhập nôi dung văn bản. Luyện kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt
2. Kỹ năng: Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản. Thực hiện được các thao tác sao chép, di chuyển văn bản.
3. Thái độ: Nghiêm túc thực hành, tập trung cao độ.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy vi tính
- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(2’)
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Khởi động word và tạo văn bản mới.
Mục tiêu: Thực hiện được cách khởi động
33’
GV: yêu cầu HS khởi động Word, gõ nội dụng SGK trang 84 và sửa lỗi gõ sai nếu có
- HS thực hiện trên máy tính
1. Khởi động word và tạo văn bản mới.
- Gõ nội dung SGK trang 84 và chỉnh sửa lỗi chính tả(nếu có)
Hoạt động 2: Phần biệt chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè
5’
-GV hướng dẫn HS phân biệt chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè trong Word
- HS quan sát hướng dẫn và thực hiện
2. Phân biệt chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè
 - Để thực hiện chế độ gõ đè bầm phím Insert và ngược lại
4. Củng cố: (4 phút):
	- Cho HS sửa lỗi trong khi gõ.
	5. Dặn dò (1 phút):
- Xem lại bài để tiếp thực hành bài sau.
IV. Rút kinh nghiệm:	

GIÁO ÁN
Tuần: 24
Ngày soạn:22/02/2017
Tiết: 45
Ngày dạy: 25/02/2017
BÀI THỰC HÀNH 6
EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Rèn luyện thao tác tạo văn bản mới, mở văn bản đã có, nhập nôi dung văn bản
- Luyện kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt
2. Kỹ năng: Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản. Thực hiện được các thao tác sao chép, di chuyển văn bản.
3. Thái độ: Nghiêm túc thực hành, tập trung cao độ.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy vi tính
- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(2’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Mở văn bản đã lưu và sao chép, chỉnh sửa nội dung văn bản
Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng chỉnh sửa văn bản
17’
- GV: yêu cầu HS mở văn bản có tên Bien dep.doc đã lưu trong bài thực hành trước và mở văn bản vừa gõ bài thực hành trước (ở phần 1 và phần 2), sao chép toàn bộ nội dung đó vào cuối văn bản Bien dep.doc
- Thay đổi nội dung bằng cách sao chép hoặc di chuyển với các nút lệnh Copy, Cut, Paste
- Lưu văn bản với tên cũ(Bien dep.doc).
- HS thực hiện mở văn bẩn đã có trên máy tính
- HS: có thể rê chuột chọn văn bản hoặc nhấn phím CTRL+A để chọn toàn bộ văn bản
- HS: sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ để sao chép, di chuyển văn bản.
3. Mở văn bản đã lưu và sao chép, chỉnh sửa nội dung văn bản.
- Mở văn bản Bien dep.doc ở bài thực hành trước
- Dùng các nút lệnh trên thanh công cụ: Copy, Cut, Paste để sao chép, di chuyển văn bản.
- Lưu lại văn bản tên cũ(Bien dep.doc).
Hoạt động 2: Thực hành gõ chữ Việt kết hợp sao chép nội dung
Mục tiêu: Ren luyện kỹ năng gõ văn bản
18’
- GV: yêu cầu HS khởi động và gõ bài thơ trong SGK trang 85. Quan sát câu thơ lặp để sao chép nhanh nôi dung.
- Sửa các lỗi sai (nếu có)
- Lưu văn bản với tên 
Trang oi.doc
- HS gõ trên máy
4. Thực hành gõ chữ Việt kết hợp với sao chép nội dung
 - HS gõ đoạn thơ trong SGK trang 85 và sao chép đoạn thơ lặp lại và chỉnh sửa lỗi.
- Lưu văn bản tên Trang oi.doc
	4. Củng cố: (4’)
	- Cho học sinh sửa lỗi khi gõ. 
5. Dặn dò (1 phút):
- Xem bài Định dạng văn bản
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 24
Ngày soạn:22/02/2017
Tiết: 46
Ngày dạy: 25/02/2017
ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
	- Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản.
- Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
2. Kỹ năng:
 - Thực hiện các thao tác định dạng kí tự cơ bản.
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tập trung cao độ.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu
- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách định dạng văn bản
Mục tiêu: Giúp HS thao tác định dạng văn bản
15’
- GV: Theo em định dạng văn bản nhằm mục đích gì?
- GV cho HS so sánh hai văn bản có nội dung chưa được định dạng và một văn bản khác với cùng nội dung nhưng đã được định dạng
? Hãy đưa ra nhận xét về định dạng
? Định dạng văn bản gồm mấy loại
- HS: Trả lời theo ý hiểu.
- HS nhận xét sự khác biệt giữa hai văn bản
- HS phát biểu
1. Định dạng văn bản
 a) Khái niệm 
 - Là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con số, chữ, kí hiệu), các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang.
 b) Mục đích
 - Định dạng văn bản nhằm mục đích để văn bản dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ các nội dung.
 c) Phân loại
 - Định dạng văn bản gồm hai loại: Định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản.
Hoạt động 2: Tìm hiểu định dạng kí tự
Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng định dạng
24’
*Giới thiệu khái niệm định dạng ký tự, các tính chất
GV giới thiệu các cách thực hiện định dạng ký tự
GV:Giới thiệu cách sử dụng nút lệnh và cho HS xem các nút lệnh
Minh hoạ lên màn chiếu cho HS quan sát
GV giới thiệu các cách thực hiện định dạng ký tự
Minh hoạ lên màn chiếu cho HS quan sát
- Cho HS so sánh 2 cách thực hiện định dạng ký tự
- GV chỉ ra thêm một vài tính chất không có trên thanh công cụ.
- GV làm mẫu hướng dẫn học sinh
HS:Quan sát và trả lời các câu hỏi
- HS nghe giảng, quan sát ví dụ và ghi bài
HS so sánh 2 cách thực hiện định dạng ký tự
- HS quan sát hướng dẫn và làm theo
2. Định dạng kí tự
 - Định dạng kí tự là thay đổi dáng vẻ của một hay một nhóm kí tự.
 - Các tính chất: Phông chữ, cơ chữ, kiểu chữ, màu sắc.
a) Sử dụng các nút lệnh
- Để định dạng kí tự ta chọn phần văn bản cần định dạng và sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng. 
+) Phông chữ: Nháy nút ở bên phải hộp thoại Font và chọn Font thích hợp.
 +) Cỡ chữ: Nháy nút ở bên phải hộp Size và chọn cỡ chữ cần thiết.
 +) Kiểu chữ:
 Nháy nút Bold là chữ đậm
 Nháy nút Italic là chữ nghiêng
 Nháy nút Underline là chữ gạch chân.
 +) Màu chữ: Nháy nút ở bên phải hộp Font Color và chọn màu chữ thích hợp.
 b). Sử dụng hộp thoại FONT
- Chọn Format\ Font\ Xuất hiện hộp thoại Font:
+)Font: Chọn font chữ thích hợp
+)Font Style: Chọn kiểu chữ thích hợp
+)Size: Chọn cỡ chữ mong muốn
+)Font color: Chọn màu chữ
4. Củng cố: (4 phút)
GV cho HS giải các bài tập SGK
GV:Có cách nào để phân biệt một bộ phông chữ đã cài trong Windows có hỗ trợ tiếng việt hay không?
	HS:Gõ một vài chữ việt có dấu và định dạng theo phông chữ đó. Nếu chữ việt không hiển thị được trên màn hình thì phông chữ không hỗ trợ tiếng việt. Định dạng kí tự
5. Dặn dò: (1 phút)
	- Về nhà học kỹ hai cách định dạng kí tự và xem trước bài 17
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 25
Ngày soạn:01/03/2017
Tiết: 47
Ngày dạy: 04/03/2017
ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- HS biết được công dụng của định dạng đoạn văn bản, biết cách định dạng đoạn văn bằng các kiểu	
2. Kỹ năng: Biết cách thực hiện định dạng đoạn văn bản
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tập trung cao độ.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu
- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số. (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 2: Tìm hiểu định dạng đoạn văn
Mục tiêu: HS nắm được định dạng cơ bản văn bản
16’
* Giới thiệu khái niệm định dạng đoạn văn, các tính chất
- GV giới thiệu các cách thực hiện định dạng đoạn văn
- GV cho HS so sánh hai văn bản có nội dung chưa được định dạng và một văn bản khác với cùng nội dung nhưng đã được định dạng
- Hãy đưa ra nhận xét về định dạng
- GV đưa ra ví dụ
- HS nghe giảng, quan sát ví dụ và ghi bài
- HS nhận xét sự khác biệt giữa hai văn bản
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn
1.Định dạng đoạn văn
- Định dạng đoạn văn là thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn bản:
+ Kiểu căn lề
+ Vị trí lề của cả đoạn văn bản so với toàn trang
+ Khoảng cách lề của dòng đầu tiên
+ Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới
+ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.
- Gồm số tính chất sau: Căn giữa, căn thẳng lề trái, căn thẳng lề phải, căn thẳng hai lề, thụt lề dòng đầu tiên, cả đoạn văn thụt lề.
Hoạt động 2: Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn
Mục tiêu: HS nắm được cách định dạng bằng nút lệnh trên thanh công cụ
20’
- ? Làm thế nào định dạng đoạn văn bản.
- GV hướng đẫn HS sử dụng nút lệnh để định dạng đoạn văn. Cho HS lấy Văn bản của mình đã gõ, thực hiện định dạng đoạn văn bằng các nút lệnh
- GV: Minh hoạ lên màn chiếu cho HS quan sát
- HS: Để định dạng đoạn văn, em chỉ cần đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản và sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng:
- HS thực hành theo hướng dẫn của GV
- HS nghe giảng, quan sát ví dụ và ghi bài
- HS thực hiện trên máy
2.Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn
 - Để định dạng đoạn văn, em chỉ cần đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản và sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng:
+)Căn lề: 
 Nút lệnh (Left) căn lề trái
 Nút lệnh (Center) căn giữa
 Nút lệnh (Right) căn lề phải
 Nút lệnh (Justify) căn đều hai bên
+)Thay đổi lề cả đoạn văn:
 Nút lệnh (Increase) tăng lề trái
 Nút lệnh (Decrease) giảm lề trái
+)Khoảng cách dòng trong đoạn văn:
 Nút lệnh (Line Spacing) chọn số.
4. Củng cố: (4 phút)
- Ôn lại những thao tác của định dạng đoạn văn bản và các nút lệnh.
5. Dặn dò: (1 phút)
	- Xem lại phần còn lại của bài.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 25
Ngày soạn:01/03/2017
Tiết: 48
Ngày dạy: 04/03/2017
ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- HS biết được công dụng của định dạng đoạn văn bản, biết cách định dạng đoạn văn bằng các kiểu	
2. Kỹ năng:
 - Biết cách thực hiện định dạng đoạn văn bản
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tập trung cao độ.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu
- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số. (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Định dạng văn bản bằng hộp thoại Paragraph
Mục tiêu: HS nắm được cách định dạng bằng hộp thoại Paragraph
30’
- Giới thiệu cách định dạng đoạn văn bằng hộp thoại
- GV làm trên 1 bài tập mẫu chiếu lên cho HS quan sát
- Cho HS ghi các tính chất định dạng trong hộp thoại
Cho HS mở văn bản đã lưu ,thực hiện định dạng bằng hộp thoại
- GV chỉ ra thêm một vài tính chất không có trên thanh công cụ
? Hãy chỉ ra các định dạng đoạn văn trên hộp thoại Paragraph tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng
- HS quan sát và ghi nhớ cách thực hiện
- HS thực hiện trên máy
- HS nghe giảng, quan sát ví dụ và ghi bài
- HS nghe giảng, quan sát ví dụ và ghi bài
3. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph.
 - Để định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph ta thực hiện như sau:
+ Chọn Format\ Paragraph\ Xuất hiện hộp thoại Paragraph
+ Tùy chọn các mục:
 Alignment: Căn lề
 Indentation: Khoảng lề của cả đoạn
 Spacing: khoảng cách đoạn văn trên và dưới
 Line Spacing: Khoảng cách giữa các dòng
+ Nháy Ok để đồng ý và Canel hủy chọn
4. Củng cố: (13 phút)
- Ôn lại thao tác định dạng bằng hộp thoại paragraph.
- GV cho HS giải các bài tập SGK trang 91
5. Dặn dò: (1 phút)
	- Xem lại lý thuyết để thực hành bài số 7
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 43-48.doc