Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Bước đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính như tệp tin, thư mục

 - Biết được vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính.

2.Kỹ năng: Thao tác được tệp tin và thư mục

3.Thái độ: nghiêm túc trong khi học tập

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: sách Tin học THCS, giáo án.

 - Học sinh: sách Tin học THCS .

III. Tiến trình dạy học:

1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) :

- Hãy nêu các nhiệm vụ của hệ điều hành đối với máy tính?

- Em hãy cho biết Hệ điều hành là gì?

3. Bài mới (34 phút):

- Chức năng chính của máy tính là xử lý thông tin. Trong quá trình xử lý, máy tính cần tìm đến, đọc và ghi các thông tin trên các thiết bị lưu trữ.

- Nếu thông tin được tổ chức một cách hợp lý thì việc truy cập đến sẽ rất nhanh chóng. Để giải quyết vấn đề này, Hệ điều hành tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục.

 

doc 5 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 273Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 12
Ngày soạn: 22/11/2017
Tiết : 23
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 24/11/2017
Lớp 6/1: 25/11/2017
Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Bước đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính như tệp tin, thư mục
	- Biết được vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính.
2.Kỹ năng: Thao tác được tệp tin và thư mục
3.Thái độ: nghiêm túc trong khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: sách Tin học THCS, giáo án.
	- Học sinh: sách Tin học THCS .
III. Tiến trình dạy học:
1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) : 
- Hãy nêu các nhiệm vụ của hệ điều hành đối với máy tính? 
- Em hãy cho biết Hệ điều hành là gì?
3. Bài mới (34 phút):
- Chức năng chính của máy tính là xử lý thông tin. Trong quá trình xử lý, máy tính cần tìm đến, đọc và ghi các thông tin trên các thiết bị lưu trữ. 
- Nếu thông tin được tổ chức một cách hợp lý thì việc truy cập đến sẽ rất nhanh chóng. Để giải quyết vấn đề này, Hệ điều hành tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục. 
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm tệp tin
15’
? Chức năng chính của máy tính là gì?
? Trong quá trình xử lý thông tin máy tính có cần truy cập tới thông tin không?
? Truy cập thông tin ở đâu?
- GV yêu cầu HS quan sát hình tổ chức thông tin theo hình cây 
? Muốn truy cập thông tin nhanh thì cần đến gì?
- G/v yêu cầu HS đọc thông tin mục 1 SGK
? Có khi nào người ta nói đến tệp chương trình, tệp trò chơi không?
? Tệp đóng vai trò gì trên các thiết bị lưu trữ thông tin?
? Em hiểu như thế nào là tệp tin? 
? Thiết bị lưu trữ là thiết bị nào?
? Tệp tin theo em nó nhỏ hay lớn?
? Các tệp tin trên ổ đĩa gồm những loại tệp tin gì? Lấy ví dụ cụ thể?
? Muốn phân biệt các tệp tin thì ta căn cứ vào đâu?
Tệp tin gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
? Giữa hai phần của tệp tin được cách nhau bởi dấu gì?
- HS nhắc lại kiến thức cũ đã học
- HS hoạt động cá nhân
- HS nêu theo suy nghĩ của bản thân
- HS trả lời
- HS đọc thông tin mục 1
- HS trả lời
- HS vận dụng kiến thức SGK trả lời
- HS nêu khái niệm theo sự hiểu biết của mình
- HS dựa vào SGK trả lời
- HS hoạt động nhóm, nêu, lấy VD
- HS hoạt động cá nhân
- HS nêu các phần
- HS tìm hiểu
1. Tệp tin
- VD: Tệp chương trình, tệp trò chơi, tệp hình ảnh,...
* Khái niệm: Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
- Tệp tin có thể rất nhỏ chỉ chứa vài ký tự nhưng có tệp rất lớn có thể chứ nội dung cả một cuốn sách.
* Các tệp tin trên ổ đĩa:
- Các tệp hình ảnh
- Các tệp văn bản
- Các tệp âm thanh
- Các tệp chương trình
Các tên tệp phân biệt với nhau bằng tên tệp
* Tên tệp gồm 2 phần: Tên và phần mở rộng(phần đuôi)
- Tên và phần mở rộng(phần đuôi) đặt cách nhau bởi dấu chấm.
Hoạt động 2: tìm hiểu về thư mục
19’
- G/v yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình minh hoạ ở mục 2 SGK
- G/v giới thiệu 
? Muốn mượn sách ở thư viện nhanh thì nhân viên thư viện phải cần sắp xếp các loại sách như thế nào cho phù hợp?
? Theo em công việc này có quan trọng không?
? Trong máy tính có cần sắp xếp các tệp tin giống với việc sắp xếp sách trong thư viện không?
? Trong thư viện nhân viên thư viện sẽ làm việc này còn trong máy tính ai đứng ra giải quyết công việc này?
- G/v giới thiệu một số thư mục trong máy tính, đưa ra một số ví dụ về việc tổ chức thông tin theo dạng hành cây giải thích các thành phần trong cây thư mục đó
? Hệ điều hành tổ chức cái gì? trên đĩa và thành cái gì?
? Mỗi thư mục có thể chứa các tệp tin và các thư mục con không?
- G/v lấy ví dụ minh hoạ, giải thích sau đó đặt câu hỏi
? Thư mục chứa các thư mục con bên trong thì thư mục đó được gọi là thư mục gì?
? Thư mục được chứa gọi là thư mục gì?
- G/v yêu cầu HS quan sát cấu trúc thư mục mẹ - con.
- G/v giới thiệu đến HS thư mục gốc
? Tên các tệp tin trong một thư mục có được đặt giống nhau không?
? Các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ có được đặt trùng nhau không?
- HS đọc thông tin và quan sát hình minh hoạ
- HS liên hệ thực tế trả lời
- Trả lời theo hiểu biết của mình
- HS dựa vào tài liệu trả lời
- HS quan sát hình minh hoạ 
để nêu
- HS hoạt động cá nhân
- HS trả lời
- HS quan sát cấu trúc
2. Thư mục
* Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục.
- Mỗi thư mục có thể chứa các tệp tin và các thư mục con
* Thư mục chứa các thư mục con bên trong thì thư mục đó được gọi là thư mục mẹ
* Thư mục bên trong là thư mục con
* Thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ) được gọi là thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa
* Tên các tệp tin trong một thư mục phải khác nhau.
* Các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau.
4. Củng cố: (4 phút):
 	- Nhắc lại các kiến thức tệp tin, thư mục
 	 	5. Dặn dò (1 phút):
- Học bài theo SGK, vở ghi, phần ghi nhớ
 	- Xem sách chuẩn bị giờ sau.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 12
Ngày soạn: 22/11/2017
Tiết : 24
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 24/11/2017
Lớp 6/1: 25/11/2017
Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Bước đầu hiểu được các khái niệm cơ bản khái niệm đường dẫn.
	- Biết được các thao tác đối với tệp tin, thư mục
2.Kỹ năng: Thao tác được tệp tin và thư mục
3.Thái độ: nghiêm túc trong khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa.
	- Học sinh: sách Tin học THCS.
III. Tiến trình dạy học:
1 .Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số. (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới (36 phút):
- Chức năng chính của máy tính là xử lý thông tin. Trong quá trình xử lý, máy tính cần tìm đến, đọc và ghi các thông tin trên các thiết bị lưu trữ. 
- Nếu thông tin được tổ chức một cách hợp lý thì việc truy cập đến sẽ rất nhanh chóng. Để giải quyết vấn đề này, Hệ điều hành tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục. 
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: tìm hiểu cách tổ chức lưu trữ tệp tin, thư mục
17’
- G/v yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình minh hoạ ở mục 3 SGK.
? Em hiểu như thế nào là đường dẫn?
? Lấy một số VD về đường dẫn minh hoạ? 
- G/v nhận sét bổ sung và cho điểm
- HS đọc thông tin và quan sát hình minh hoạ SGK
- HS nêu khái niệm - Ghi bài
- HS lên bảng lấy VD
3. Đường dẫn
* K/n: Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu\ bắt dầu bằng một thư mục xuất páht nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặ tệp tin để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tin tương ứng.
Hoạt động 2: tìm hiểu các thao tác chính đối tệp tin, thư mục
19’
? Hệ điều hành cho phép người dùng thực hiện các thao tác nào với thư mục và tệp tin?
4. Các thao tác chính với tệp và thư mục
*Hệ điều hành cho phép người dùng thực hiện các thao tác nào với thư mục và tệp tin
+ Xem thông tin về các tệp và thư mục
+ Tạo mới
+ Xoá
+ Đổi tên
+ Sao chép
+ Di chuyển
4. Củng cố: (7 phút):
 	- Giải bài tập trong SGK trang 47
 	 	5. Dặn dò (1 phút):
- Học bài theo SGK, vở ghi, phần ghi nhớ
 	- Xem sách chuẩn bị giờ sau.
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 23 24.doc