Giáo án môn Vật lí 12 - Tiết 32: Bài tập

BÀI TẬP

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức về truyền tải điện năng. Máy biến áp và máy phát điện xoay chiều ba pha. Công thức liên hệ giữa điện áp pha và điện áp dây

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng giải thích một số hiện tượng thường gặp trong thực tế và làm được một số bài tập đơn giản

3. Thái độ

- Nghiêm túc, yêu thích bộ môn

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1,Chuẩn bị của GV

- Nội dung bài tập cần giải quyết

2. Chuẩn bị của HS

- Máy tính cầm tay, SGK, SGV

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 582Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lí 12 - Tiết 32: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết ( PPCT):32
Ngày soạn: / . / 2017
Lớp 12 A1; tiết ( TKB ).; Ngày /./ 2017; Sỹ số: ../.; Vắng: 
Lớp 12 A2; tiết( TKB ) .; Ngày /./ 2017; Sỹ số: ../.; Vắng: 
Lớp 12 A3; tiết ( TKB ).; Ngày /./ 2017; Sỹ số: ../.; Vắng: 
Lớp 12 A4; tiết ( TKB ).; Ngày /./ 2017; Sỹ số: ../.; Vắng: 
BÀI TẬP
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức về truyền tải điện năng. Máy biến áp và máy phát điện xoay chiều ba pha. Công thức liên hệ giữa điện áp pha và điện áp dây
2. Kỹ năng
- Biết vận dụng giải thích một số hiện tượng thường gặp trong thực tế và làm được một số bài tập đơn giản
3. Thái độ
- Nghiêm túc, yêu thích bộ môn
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1,Chuẩn bị của GV
- Nội dung bài tập cần giải quyết
2. Chuẩn bị của HS
- Máy tính cầm tay, SGK, SGV
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ ( Câu hỏi 1 + 2 SGK trang 97 )
3. Nội dung bài mới
Hoạt động GV-HS
Kiến thức cần đạt
Gv yêu cầu HS nhắc lại một số kiến thức liên quan đến bài tập
Hs Cá nhân nhắc lại kiến thức cơ bản
GV nêuc cấu tạo của máy biến áp và nguyên tắc hoạt động?
Khi nào có máy tăng áp và khi nào có máy hạ áp?
Hs trả lời
Gv nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều và động cơ không đồng bộ
Hs trả lời
Gv Yêu cầu HS thoàn thành bài tập 2
HS tự lực hoàn thành bài tập 2
GV kiểm tra và gọi một HS lên bảng trình bày
Một HS lên trình bày
GV nhận xét kết quả
Gv Yêu cầu HS tự lực hoàn thành bài tập 3
HS tự lực hoàn thành bài tập
Cá nhân hoàn thành bài tập dưới sự hướng dẫn của GV
GV kiểm tra và gọi một HS lên bảng trình bày
Một HS lên trình bày
Gv Yêu cầu HS tự lực hoàn thành bài tập 4
GV yêu cầu một HS lên bảng trình bày bài giải
GV hướng dẫn HS hoàn thành bài tập
?/ Hãy tính I?
Hs Cá nhân tự lực hoàn thành 
Gv ?/ Công suất hp trên đường dây tính bằng công thức nào ?
Hs Cá nhân tự lực hoàn thành 
Gv Yêu cầu HS tính toán các đại lượng tương tự như các t/h trên
Hs:Cá nhân tự lực hoàn thành 
GV yêu cầu một HS lên trình bày bài làm
Một HS lên trình bày
Gv Yêu càu HS tự lực hoàn thiện bài tập 17-18.4
Hs Cá nhân tự lực hoàn thành 
I/ Lý thuyết
1.Máy biến áp
- Cấu tạo
- Nguyên tắc hoạt động
Trường hợp không tải
 nếu: : Máy tăng áp 
 : Máy hạ áp
Trường hợp có tải: 
2. Máy phát điện xoay chiều
- Cấu tạo 
- Nguyên tắc hoạt động
3. Động cơ không đồng bộ 3 pha:
- Cấu tạo
- Nguyên tắc hoạt động
II/ Bài tập
Bài 2 ( T 91 )
Đ/A: C
Bài 3 ( T 91 )
Dòng điện thứ cấp:
Công suất cuộn thứ cấp là:
Bài 4 ( T 91 )
Muốn tăng áp thì cuộn có N1 = 200 vòng là cuộn sơ cấp
Cuộn sơ cấp có 200 vòng, cuộn thứ cấp 10000 vòng 
b/ Cuộn sơ cấp
Bài 5 ( T 91 )
Bài 6 ( T 91 )
a/ Cường độ hiệu dụng trên dây
b/ Độ sụt thế trên đường dây	
c/ Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây
d/ Công suất hao tổn trên đường dây
e/ 
Bài 17 – 18 . 4
Áp dụng công thức f = p.n mà 
4. Củng cố, hướng dẫn tự học
- Hệ thống lại nội dung kiến thức cần nắm khi giải bài tập
- Yêu cầu HS làm thêm các bài tập tương tự trong SBT và sách tham khảo
- Ôn lại kiến thức về mạch R, L, C mắc nối tiếp
- Đọc trước nội dung bài thực hành
- Chuẩn bị máy tính cầm tay, giấy, bút, thước kẻ, SGK

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 32.doc