Giáo án môn Vật lý 6 - Bài 04: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

I. Mục tiêu:

 1. kiến thức:

 _ Biết cách xác định thể tích của vật rắn có hình dạng bất kì không thấm nước

2. Kĩ năng:

 _ Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn

3. Thái độ:

_ Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, thận trọng và kiên trì trong việc học tập môn vật lí. Có thái độ khách quan, trung thực và có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận chính xác trong việc học tập và áp dụng môn vật lí.

_ Có tinh thấn hợp tác trong học tập, đồng thời có ý thức bảo vệ những suy nghĩ đúng đắn

_ Có ý thức sẵn sàng áp dụng những hiểu biết vật lí của mình vào các hoạt động trong gia đình, trong cộng đồng và nhà trường nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Lượt xem 1143Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 6 - Bài 04: Đo thể tích vật rắn không thấm nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 03, tiết 03
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Bài 04: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC 
I. Mục tiêu:
	1. kiến thức:
	_ Biết cách xác định thể tích của vật rắn có hình dạng bất kì không thấm nước
2. Kĩ năng:
	_ Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn
3. Thái độ:
_ Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, thận trọng và kiên trì trong việc học tập môn vật lí. Có thái độ khách quan, trung thực và có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận chính xác trong việc học tập và áp dụng môn vật lí.
_ Có tinh thấn hợp tác trong học tập, đồng thời có ý thức bảo vệ những suy nghĩ đúng đắn
_ Có ý thức sẵn sàng áp dụng những hiểu biết vật lí của mình vào các hoạt động trong gia đình, trong cộng đồng và nhà trường nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập
II. chuẩn bị: 
	1. Nội dung:
	GV: Nghiên cứu kĩ nôi dung bài 04 SGK, SBT, SGV để soạn giáo án
	HS: Soạn bài 04	
2. Đồ dùng dạy học:
	GV: Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS: 1 bình chia độ, 1 bình tràn, 1 bình chứa	
	 Chuẩn bị cho cả lớp: bảng phụ
	HS: Mỗi nhóm chấn bị: 1 chai nước, 1 hòn đá có cuộc dây, 1 ổ khóa
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
NÔI DUNG
HĐ 1: Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, tạo tình huống (7 phút)
MT: Theo dõi quá trình học tập của HS
 Giúp HS nắm được vấn đề cần nghiên cứu
_ CN trả lời
_ CN nhận xét, bổ sung
_ CN trả lời và chữa BT
_ CN nhận xét, bổ sung
_ CN nêu: dùng bình chia độ để đo
_ CN nghe và ghi 
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
_ YCHS1 trả lời câu hỏi sau:
+ Nêu dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng? (K1)
+ Nêu qui tắc đo thể tích chất lỏng?
(K1)
_ Gọi CN nhận xét, bổ sung
_ GV nhận xét, ghi điểm
_ YCHS2: 
+ Nêu qui tắc đo thể tích chất lỏng?
+ chữa BT 3.2, 3.4 (K4)
_ Gọi CN nhận xét, bổ sung
_ GV nhận xét, ghi điểm
3. Tạo tình huống:
_ Làm thế nào để xác định được dung tích của một chai hay thể tích nước chứa bên trong ấm?
_ Vậy làm thế nào để xác định thể tích của một hòn đá hay một ổ khóa? Ta vào bài 04: “Đo thể tích vật rắn không thấm nước”
_ HS1
+ Để đo thể tích chất lỏng ta dùng bình chia độ, ca đong, chai, lọ có ghi sẵn dung tích (4đ)
+ Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần:
Ước lượng thể tích cần đo
Chọn bình chia độ có GHĐ và có ĐCNN thích hợp
Đặt bình chia độ thẳng đứng
Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình
Đọc và ghi KQ đo theo vạch chia gần nhất với độ cao mực chất lỏng (6đ)
_HS2. 
+ Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần:
Ước lượng thể tích cần đo
Chọn bình chia độ có GHĐ và có ĐCNN thích hợp
Đặt bình chia độ thẳng đứng
Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình
Đọc và ghi KQ đo theo vạch chia gần nhất với độ cao mực chất lỏng (6đ)
+ 3.2 chọn câu C (2đ)
 3.4 Chọn câu C (2đ)
Bài 04: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
HĐ 2: Tìm hiểu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước (26 phút)
MT: Biết sử dụng bình chia độ và bình tràn để xác định thể tích vật rắn bất kì không thấm nước
DC: Bình chia độ, chai nước, hòn đá có dây cuộc, bình tràn, bình chứa, ổ khóa loại lớn, bảng phụ
_ CN hoàn thành câu C1. lớp thảo luận => thống nhất
_ NHS nhận TB và đo thể tích hòn đá, ghi KQ vào bảng (7 phút)
_ CN điền từ vào câu KL a (1 phút). Lớp thảo luận => thống nhất, và ghi vào tập
_ CN nghe
_ CN hoàn thành câu C2. Lớp thảo luận => thống nhất
_ NHS đo thể tích của ổ khóa bằng bình tràn 
_ CN điền từ vào câu KL b (1 phút). Lớp thảo luận => thống nhất và ghi vào tập
_ YCCN hoàn thành câu C1. tổ chức lớp thảo luận => thống nhất (P2)
_ YCN nhận TB và đo thể tích hòn đá, ghi KQ vào bảng (7 phút) (P8)
Vật
V1
V2
V=V1-V2
cm 
...cm
..cm
_ GV quan sát, sữa chữa, nhắt nhở
_ YCCN điền từ vào câu KL a (1 phút). Tổ chức lớp thảo luận => thống nhất, YCCN ghi vào tập (X7)
_ Chuyển ý: Nếu vật rắn lớn không bỏ lọt vào bình chia độ thì ta đo bằng cách nào? => vào phần II: “dùng bình tràn”
_ YCCN hoàn thành câu C2. tổ chức lớp thảo luận => thống nhất (P3)
_ YCN đo thể tích của ổ khóa bằng bình tràn (7 phút) (P8)
_ GV quan sát, sữa chữa, nhắt nhở
_ YCCN điền từ vào câu KL b (1 phút). Tổ chức lớp thảo luận => thống nhất, YCCN ghi vào tập (X7)
1. Dùng bình tràn:
C1. 
+ Đổ nước vào bình chia độ, đọc thể tích V1 (thể tích của chất lỏng có trong bình chia độ). 
+ Thả chìm vật rắn không thấm nước và chất lỏng đựng trong bình chia độ, đọc thể tích V2 (TT của chất lỏng + TT của vật rắn)
+ TT của vật: V=V2-V1
Thể tích vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách:
_ Thả chìm vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật
2. Dùng bình tràn:
C2. Nếu vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ thì đổ nước vào trong bình tràn:
_ Thả vật rắn không thấm nước vào bình tràn, nước sẽ tràn sang bình chứa.
_ Đổ nước từ bình chứa vào bình chia độ để xác định thể tích của vật
 Khi vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn; thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật
HĐ 3: Vận dụng: (4 phút)
MT: Biết vận dụng kiến thức vừa học để đo thể tích vật rắn không thấm nước
DC: Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS: 1 bình chia độ, 1 bình tràn, 1 cóc đun làm bình chứa
 Mỗi nhóm chấn bị: 1 chai nước, 1 hòn đá có cuộc dây, 1 ổ khóa
_ CN hoàn thành câu C4. Lớp thảo luận => thống nhất
_ CN hoàn thành BT 4.1, 4.2. Lớp thảo luận => thống nhất
_ YCCN hoàn thành câu C4. Tổ chức lớp thảo luận => thống nhất
(K4)
_ YCCN hoàn thành BT 4.1, 4.2. Tổ chức lớp thảo luận => thống nhất (K4)
II. Vận dụng:
C4. Lau khô bát to trước khi dùng
_ Khi nhắt ca ra, không được làm đổ nước ra bát
_ Phải đổ hết nước từ bát vào bình chia độ. Không được làm đổ nước ra ngoài.
BT 4.1. Chọn câu C
 4.2. Chọn câu C
HĐ 4: Củng cố, hướng dẫn về nhà (5 phút)
MT: Giúp HS khắc sâu kiến thức, nắm được công việc cần hoàn thành ở nhà nhằm chuẩn bị tốt cho tiết học sau
_ CN có thể nêu: có thể đo được bằng 2 cách: 
+ Dùng bình chia độ
+ Dùng bình tràn
_ CN nêu
_ CN nêu
_CN đọc
_ CN nghe và ghi nhận
_ Thể tích của một vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách nào? (K1)
_ Nêu cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ? (K1)
_ Nêu cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng bình tràn? (K1)
_ YCCN đọc phần có thể em chưa biết
_ YCCN về nhà học bài, xem lại phần có thể em chưa biết, làm bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 và soạn bài 05: “Khối lượng _ đo khối lượng”. Mỗi nhóm chuẩn bị một cái cân bất kì
_ GV nhận xét, đánh giá tiết học
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_3_Do_the_tich_chat_long.doc