Giáo án Ngữ văn 8 - Tuần 34

TUẦN 34

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết 129:

 TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN

I.Mục tiêu cần đạt

1.Kiến thức: củng cố lại 1 lần nữa về văn bản đã học; tiếp tục củng cố kiến thức về phần văn.

 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tự nhận xét và sửa chữa bài làm của bản thân theo sự hướng dẫn của gv.

3.Thái độ: có ý thức chữa bài 1 cách tự giác.

II. Chuẩn bị

1.Chuẩn bị của gv :Chấm trả bài ,nxét

2.Chuẩn bị của hs: Xem lại bài ,chữa lỗi

III.Tiến trình lên lớp.

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

 

doc 10 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 618Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 8 - Tuần 34", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 34
Ngày soạn: 	
Ngày dạy:
Tiết 129: 	
 TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN
I.Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức: củng cố lại 1 lần nữa về văn bản đã học; tiếp tục củng cố kiến thức về phần văn.
 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tự nhận xét và sửa chữa bài làm của bản thân theo sự hướng dẫn của gv.
3.Thái độ: có ý thức chữa bài 1 cách tự giác.
II. Chuẩn bị 
1.Chuẩn bị của gv :Chấm trả bài ,nxét
2.Chuẩn bị của hs: Xem lại bài ,chữa lỗi
III.Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Đọc câu hỏi
Yêu cầu HS trả lời
GV nhận xét
GV nêu ra các ý cần đạt trong đoạn văn
Gv nhận xét về kiến thức
Gv nxét về kĩ năng
Nxét về cách trình bày và hành văn
GV công bố tổng điểm
Đọc 1số bài khá ,tuyên dương những bài làm được.
I.Đề bài .
II.Chữa bài :
Sửa theo đáp án đính kèm
III.Nhận xét chung:
*Về kthức :
Hầu hết các em có học bài .Nắm được kiến thức,hiểu được yêu cầu của đề ra.
 -Nắm chắc phần trả lời tự luận khách quan.
 *Về kỹ năng: 
Đã thuần thục trong cách trả lời TLKQ.Phần tự luận: biết phân tích đưa ra những luận điểm, luận cứ làm sáng tỏ ycầu của đề bài.
Tuy nhiên còn 1 số em chưa biết phân tích để làm sáng rõ luận điểm
*Về cách trình bày :Hầu hết các em đã biết cách trình bày một bài kiểm tra văn.
-Chữ viết sạch sẽ ,sáng sủa ,ít sai lỗi chính tả .
*Hành văn khá mạch lạc,trôi chảy.
Bên cạnh đó còn 1 số em trình bày cẩu thả,chữ viết còn tẩy xoá nhiều
IV.Kết quả cụ thể :
 8A1 8A2 
Điểm
SL
 SL
9- 10
7- 8,5
5- 6,5
TB lên
3- 4,5
1- 2,5
Sĩ số
32
34
4. Củng cố:
 -Qua tiết học này cta cần nắm được những ưu nhược điểm và biết cách sửa lỗi cho bài viết của mình .
5. Hướng dẫn
 Chuẩn bị Kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt.
IV Rút kinh nghiệm
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 130
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
(KIỂM TRA TẬP TRUNG TOÀN KHỐI)
I. Mục tiêu cần đạt
- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ kiến thức, kĩ năng của học sinh về phần Tiếng Việt.
- Đánh giá về mức độ vận dụng của học sinh qua phân môn.
II Hình thức đề kiểm tra
 - Tự luận khách quan.
 - Tự luận
III.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 
 Ngày dạy : 
Tiết 131: 	TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7
I.Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức: củng cố lại những kiến thức và kĩ năng đã học về các phép lập luận chứng minh và giải thích về cách sử dụng từ ngữ, đặt câu... và đặc biệt là về cách đưa các yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả và bài văn nluận.
2.Kĩ năng: -đánh giá được chất lượng bài làm, trình độ TLV của bản thân so với yêu cầu của đề bài.
-giáo dục hs có ý thức tự sửa lỗi.
II.Chuẩn bị
1.Gv: chấm , trả bài kịp thời, phát hiện ưu, nhược điểm bài làm HS
2.Hs: chuẩn bị dàn bài
III.Tiến trình lên lớp
1. Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ: không.
3. Bài mới
Hoạt động 1
Hs đọc lại đề bài.
GV ghi lên bảng
Hoạt động 2
? Xác định kiểu bài?
? Nội dung yêu cầu làm gì?
GV nêu hình thức
Hoạt động 4
?Phần mở bài càn nêu gì?
HS phát biểu
? Phần thân bài cần trình bày những luận điểm gì?
HS thảo luận phát biểu
phần kết bài cần nêu gì?
HS phát biểu
Hoạt động 5
Gv nhận xét ưu điểm.
Gv nhận xét nhược điểm.
Hoạt động 6
Gv đưa ra 1 số luận điểm trong bài của HS nhưng trình bày chưa rõ ràng.
Hs chữa, gv nhận xét, chữa bài. 
Hoạt động 7
Đọc bài viết tốt của hs.
-Đọc bài văn mẫu.
.Đề bài : 
 Hãy chứng minh rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của con người.
I. Tìm hiểu đề
- Kiểu bài: nghị luận CM kết hợp với yếu tố biểu cảm, tự sự, miêu tả.
- Nội dung: Vaán ñeà bảo vệ moâi tröôøng 
- Hình thức: Bố cục 3 phần
 Đúng kiểu bài, trình bày sạch đẹp.
II.Dàn bài tham khảo
 1.Mở bài (2đ)
 Giôùi thieäu moâi tröôøng vaø tình traïng oâ nhieãm moâi tröôøng hiện nay
 2. Thân bài (6đ)
- Taàm quan troïng cuûa moâi tröôøng đoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi.
- Tình traïng moâi tröôøng hieän nay.
- Nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm môi trường đối với đời sống con người.
- Khẳng định bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống con người; Giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
(Học sinh phải biết kết hợp yếu tố biểu cảm ,tự sự, miêu tả cho phù hợp)
 3. Kết bài (2đ)
 Lôøi keâu goïi baûo veä moâi tröôøng
 III.Nhận xét 
*Ưu điểm:
-Hầu hết các em đã hiểu đề.
-Đã biết đưa ra các yếu tố ts, mt, bc vào vài văn nl.
-Biết xd luận điểm, làm sáng tỏ luận điểm.
-1 số bài đã đưa khá thành công các yếu tố ts, mt, bc...
-Bài viết thoáng, hành văn trôi chảy.
-1 số bài viết trình bày cân đối, sáng sủa.
*Nhược điểm:
-Một số bài viết còn sơ sài.
-Không biết lập luận, trình bày các phần không cân đối.
-Chưa làm sáng tỏ các luận điểm đã đưa ra.
IV.Sửa lỗi 
- Cách trình bày luận điểm
V.Kết quả cụ thể
 8A1 8A2 
Điểm
 SL
 SL
9 -10
7-8
5-6
3-4
1-2
Sĩ số
4.Củng cố 
 -Đánh giá đứng những ưu, nhược điểm của bài TLV số 7 và sửa chữa được các lỗi trong bài này.
5. Hướng dẫn
 - chuẩn bị tiết Tổng kết phần văn tt.
IV .Rút kinh nghiệm
Tuần 34
Ngày soạn: 	
Ngày dạy: 
Tiết 132 	TỔNG KẾT PHẦN VĂN
I.Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức: Giúp hs củng cố hệ thống hoá kiến thức vh của cụm vb nl được học ở lớp 8 nhằm làm cho các em nắm chắc hơn đặc trưng thể loại, đồng thời thấy được nét riêng độc đáo về nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật của mỗi loại văn bản.
2.Kĩ năng: Giúp hs củng cố hệ thống hoá kiến thức của các vb VHNN và các cụm vb nhật dụng đã học ở lớp 8.
 Giáo dục ý thức học bài để chuẩn bị kiểm tra cuối năm.
II.Chuẩn bị
1.Gv: nghiên cứu kĩ bài, soạn giảng.
2.Hs: chuẩn bị bài cũ, bài mới.
III.Tiến trình lên lớp
1. Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ: kiểm tra việc chuẩn bị bài của hs.
3. Bài mới 
Qua các văn bản nl 22, 23, 24, 25, 26 hãy cho biết thế nào là văn nl ?
HS phát biêu
Em thấy văn nghị luận trung đại có nét gì khác biệt so với văn nghị luận hiện đại ?
HS phát biêu
Hãy cm các vb nl ( trong bài 22, 23, 24, 25, 26) kể trên đều viết có lí, có tình, có chứng cứ và đều có sức thuyết phục cao ?
HS phát biểu
Em hiểu thế nào là có lí, có tình có chứng cứ ?
HS phát biêu
Nêu những nét giống và khác nhau cơ bản về nội dung tư tưởng và hình thức thể loại của các văn bản trong bài 22, 23, 24 ?
HS phát biểu
GV chốt lại
Vì sao Bình ngô đại cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc VN khi đó ?
HS phát biêu
So với bài Nam quốc sơn hà cũng được coi là 1 tuyên ngôn độc lập, em thấy thức về nền độc lập dân tộc thể hiện trong văn bản Nước Đại Việt ta có điểm gì mới ?
HS phát biêu
Câu 3
-Là kiểu vb nêu ra những luận điểm rồi bằng những luận cứ, luận chứng làm sáng tỏ luận điểm ấy 1 cách thuyết phục. Cốt lõi của nghị luận là ý kiến, luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng, lập luận.
-Những nét nổi bật là: từ ngữ cổ, cách diễn đạt cổ: nhiều hình ảnh thường giàu tính ước lệ, câu văn biền ngẫu sóng đôi nhịp nhàng (rõ nhất là ở các văn bản: Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta ... dùng nhiều điển tích, điển cố ... Văn phong ấy khó gần với văn phong sáng tác, nên người ta đã nói ở thời trung đại Văn, sử, triết bất phân.
-Ngoài ra văn nghị luận trung đại còn mang đậm dấu ấn của thế giới quan con người trung đại: tư tưởng thiên mệnh (mệnh trời) (Chiếu dời đô) đạo thần chủ (Hịch tướng sĩ), lí tưởng nhân nghĩa (Nước Đại Việt ta).
-Văn nghị luận hiện đại viết giản dị, câu văn gần với lối nói thường, gần đời sống hơn.
--> Dù có nét khác nhau, các văn bản đó đều là văn nghị luận
Câu 4:
-Có lí: có luận điểm xác đáng, lập luận chặt chẽ.
-Có tình: có cảm xúc.
-Có chứng cứ: có sự thật hiển nhiên để kđ luận điểm.
VD: Chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn bởi có sự kh giữa lí và tình.
-Nêu sử sách làm tiền đề, làm chỗ dựa cho lí lẽ.
-Soi sáng tiền đề vào thực tế 2 triều đại Đinh, Lê để chỉ rõ thực tế ấy không còn thích hợp với sự phát triển của đất nước nhất thiết phải dời đô.
-Đi tới kl: kđ thành Đại La là nơi tốt nhất để chọn là kinh đô.
-->Kết cấu 3 đoạn nói trên là rất tiêu biểu cho kết cấu của văn nghị luận, trình tự lập luận trên là rất chặt chẽ.
Câu 5:
* Giống
-Cả 3 vb đều bao trùm 1 tinh thần dân tộc sâu sắc, thể hiện hoặc ở ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang lớn mạnh (Chiếu dời đô), ở tinh thần bất khuất quyết chiến, quyết thắng lũ giặc xâm lăng bạo tàn (Hịch tướng sĩ) hoặc ở ý thức sâu sắc đầy tự hào về nước Việt Nam độc lập ( Nước Đại Việt ta) tinh thần dân tộc sâu sắc, lòng yêu nước nồng nàn đó là gốc của bản sắc của sắc thái biểu cảm là chất trữ tình đậm hoặc nhạt ở các vb đó và yếu tố có tình còn thể hiện ở tấm lòng của người viết đối với người tiếp nhận.
* Khác
-Trong bài Chiếu dời đôi vua Lí Thái Tổ đã tỏ ra có 1 thái độ khá thận trọng ...
-Trong bài Hịch tướng sĩ một mặt TQT bộc bạch lòng căm thù giặc bằng những lời sôi sục, mặt khác thể hiện thái độ vừa nghiêm khắc vừa ân cần đối với các tướng sĩ.
-Trong bài Nước Đại Việt ta tư tưởng độc lập tự chủ được Nguyễn Trãi thể hiện 1 cách đầy đủ, mới mẻ và được trình bày một cách rạch ròi sáng ngời chân lí chính nghĩa.
Câu 6:
-Vì: Bài cáo đã kđ dứt khoát rằng ĐV là 1 nước độc lập, đó là chân lí hiển nhiên.
-Ý thức về nền độc lập của dân tộc thể hiện qua bài NGSH được xđ ở 2 phương hiện : lãnh thổ, chủ quyền.
Đến BNĐC ý thức DT đã phát triển cao, sâu sắc và toàn diện hơn nhiều. Ngoài 2 yếu tố lãnh thổ và chủ quyền ý thức ĐLDT còn được mở rộng, bổ sung bằng các yếu tố mới đầy ý nghĩa. Đó là nền văn hoá lâu đời, là phong tục tập quán riêng, là truyền thống ls anh hùng bao đời xây nền độc lập. Với sự mở rộng bổ sung đó là ý thức về DT của Nguyễn Trãi trong bài BNĐC ở TK XV đã phát triển sâu sắc toàn diện hơn nhiều so với ý thức DT trong bài Nam quốc sơn hà TK XI.
4. Củng cố
5.Hướng dẫn
 Ôn bài
 Chuẩn bị Ôn tập Tập làm văn
IV Rút kinh nghiệm
 Ngày tháng 4 năm 2017
 Vũ Bạch Tuyết

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an NGU VAN 8 DAY LOP CHAT LUONG CAO_12257809.doc