Giáo án Sinh học 6 - Tiết 18 Bài 16 - Thân to ra do đâu?

BÀI 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Nêu được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ (sinh mạch) làm thân to ra

 - Phân biệt được giác và ròng

 - Tập xác định tuổi của cây qua đếm vòng gỗ hàng năm

2. Kĩ năng

 - Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân biệt, nhận biết

 - Kĩ năng thảo luận nhóm

3. Thái độ: Có lòng ham mê môn học, có thái độ đúng đắn về thế giới thực vật

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

 1. Chuẩn bị của giaó viên: - Tranh phóng to hình 15.1, 16.1, 16.2

 2. Chuẩn bị của học sinh: - Chuẩn bị mỗi nhóm 1 thớt gỗ, dao nhỏ, giấy lau

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp (1 phút): 6A1

 6A2

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): - Hy nu cấu tạo trong của thn non?

 - Trình by chức năng của thân non?

3. Các hoạt động dạy và học:

a. Giới thiệu bài mới: Trong quá trình sống cây không chỉ cao lên mà còn to ra. vậy cây to ra nhờ đâu? Thân gỗ trưởng thành có cấu tạo như thế nào?

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 24/12/2020 Lượt xem 320Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 6 - Tiết 18 Bài 16 - Thân to ra do đâu?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 9	Ngày soạn: 15/10/2017
Tiết :18	Ngày dạy :17/10/2017
BÀI 16: THÂN TO RA DO ĐÂU? 
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 
 - Nêu được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ (sinh mạch) làm thân to ra
 - Phân biệt được giác và ròng 
 - Tập xác định tuổi của cây qua đếm vòng gỗ hàng năm 
2. Kĩ năng 
 - Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân biệt, nhận biết 
 - Kĩ năng thảo luận nhóm 
3. Thái độ: Có lòng ham mê môn học, có thái độ đúng đắn về thế giới thực vật 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
 1. Chuẩn bị của giaó viên: - Tranh phóng to hình 15.1, 16.1, 16.2 
 2. Chuẩn bị của học sinh: - Chuẩn bị mỗi nhóm 1 thớt gỗ, dao nhỏ, giấy lau 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp (1 phút): 6A1
 6A2
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): - Hãy nêu cấu tạo trong của thân non?
 - Trình bày chức năng của thân non? 
3. Các hoạt động dạy và học: 
a. Giới thiệu bài mới: Trong quá trình sống cây không chỉ cao lên mà còn to ra. vậy cây to ra nhờ đâu? Thân gỗ trưởng thành có cấu tạo như thế nào?
b. Phát triển bài 
Hoạt động 1 (15 phút): XÁC ĐỊNH TẦNG PHÁT SINH
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
- Gv treo tranh H 15.1 và 16.1 trả lời CH: 
+ Cấu tạo trong của thân non khác với thân trưởng thành như thế nào?
 - Yc Hs xác định 2 tầng này trên h vẽ SGK 
- Đọc thông tin trong SGK 
+ Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào?
+ Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào?
+ Vậy thân cây to ra do đâu?
- Yc HS trả lời, HS khác nhận xét và bổ sung. Gv nhận xét và bổ sung các ý kiến 
- Gv yêu cầu Hs rút ra kết luận chung 
-Hs quan sát trao đổi nhóm trả lời câu hỏi 
 + Thân trưởng thành có tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ 
 - Xác định 2 tầng trên hình vẽ 
- Đọc thông tin trong SGK trả lời câu hỏi 
+ Nhờ tầng sinh vỏ sinh ra vỏ 
+ Tầng sinh trụ sinh ra mạch gỗ, mạch rây
+ Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ 
- HS trả lời, HS khác nhận xét bổ sung 
- Hs rút ra kết luận 
 Tiểu kết: Thân cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ 
Hoạt động 2 (10 phút): TÌM HIỂU VÒNG GỖ HÀNG NĂM
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
 - Gv cho hs đọc thông tin, quan sát hình SGK
- Yc Hs đếm vòng gỗ của thớt gỗ trả lời CH:
+ Vòng gỗ hàng năm là gì?
+ Làm thế nào đếm được tuổi của cây?
- Gv dẫn dắt qua cách đếm vỏng gỗ của thớt, xác định tuổi của cây mà mình mang đi 
- Hs đọc thông tin, quan sát hình trong SGK 
-Hs đếm vòng gỗ của thớt 
+Là do các tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ sinh ra
+ Đếm các vòng gỗ hàng năm 
- Hs đếm các vòng gỗ của mình mang đi để xác định tuổi của các cây đó 
Tiểu kết: 
 Hàng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây 
Hoạt động 3 (8 phút): TÌM HIỂU KHÁI NIỆM DÁC VÀ RÒNG 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
- Cho Hs đọc thông tin trong SGK và hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi 
 + Thế nào là rác?
 + Thế nào là ròng?
 + Nêu sự khác nhau giữa giác và ròng?
- Yc Hs trả lời CH, Hs khác nhận xét và bổ sung thêm 
- Gv mở rộng đối với 1 số cây khác như: cây xoan, cây thông 
-Hs đọc thông tin trong SGK 
-Hs tự nghiên cứu trả lời câu hỏi 
 + Là lớp gỗ ở phía ngoài màu sáng 
 + Là lớp gỗ chết ở phía trong 
 + Giác là lớp ở bên ngoài còn ròng là lớp ở bên trong gồm những tế bào chết 
 - Hs lên báo cáo câu trả lời, hs khác lên nhận xét và bổ sung 
- Hs nghe Gv mở rộng thêm với 1 số cây khác 
Tiểu kết: 
 - Thân cây gỗ có dác và ròng 
 - Dác là lớp gỗ ở phía ngoài màu sáng 
 - Ròng là lớp gỗ chết ở phía trong 
IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ: 
1. Củng cố (5 phút): YC HS đọc ghi nhớ SGK. Trả lời câu hỏi:
 - Thân dài ra do dâu? Vì sao thân dài ra được?
 - Gv cho Hs xác định tuổi của 1 số cây có trong giờ học 
2. Dặn dò (1 phút): 
- Về học bài và xem bài mới 
- Làm thí nghiệm: Lấy 2 cành hoa ngâm vào nước nhưng 1 hoa ngâm vào nước có thêm 1 ít mực .
V. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 9 Sinh 6 Tiet 18_12190935.doc