Giáo án Sinh học 6 - Tiết 22 Bài 19 - Đặc điểm bên ngoài của lá

BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Nêu những đặc điểm bên ngoài của lá gồm cuống, bẹ lá, phiến lá.

- Phan biệt được các loại lá đơn và lá kép, các kiểu xếp lá trên cành, các kiểu gân trên phiến lá.

2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát so sánh, nhận biết. Kĩ năng thảo luận nhóm.

3. Thái độ: - Có ý thức bảo vệ thực vật, thiên nhiên. Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC

1. Chuẩn bị của giáo viên: Tìm các loại lá: lá cà phê, lá bèo tây, cỏ tranh

2. Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị mẫu vật theo hướng dẫn của giáo viên

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định lớp (1 phút): 6A1:

 6A2:

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): Trả bài và chữa bài kiểm tra

3. Các hoạt động dạy và học

a. Giới thiệu bài: Học sinh quan sát hình 19.1 nêu cấu tạo của lá gồm những bộ phận nào? Học sinh trả lời: Gồm cuống (bẹ) lá, phiến lá, trên phiến có nhiều gân.

b. Phát triển bài

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 24/12/2020 Lượt xem 324Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 6 - Tiết 22 Bài 19 - Đặc điểm bên ngoài của lá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 11	Ngày soạn:29/10/2017
Tiết: 22	Ngày dạy :31/11/2017
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ 
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Nêu những đặc điểm bên ngoài của lá gồm cuống, bẹ lá, phiến lá. 
- Phân biệt được các loại lá đơn và lá kép, các kiểu xếp lá trên cành, các kiểu gân trên phiến lá. 
2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát so sánh, nhận biết. Kĩ năng thảo luận nhóm.
3. Thái độ: - Có ý thức bảo vệ thực vật, thiên nhiên. Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC	
1. Chuẩn bị của giáo viên: Tìm các loại lá: lá cà phê, lá bèo tây, cỏ tranh 
2. Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị mẫu vật theo hướng dẫn của giáo viên
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP	
1. Ổn định lớp (1 phút): 6A1:	
 6A2:	
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): Trả bài và chữa bài kiểm tra 
3. Các hoạt động dạy và học
a. Giới thiệu bài: Học sinh quan sát hình 19.1 nêu cấu tạo của lá gồm những bộ phận nào? Học sinh trả lời: Gồm cuống (bẹ) lá, phiến lá, trên phiến có nhiều gân. 
b. Phát triển bài 
Hoạt động 1 (23 phút): ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Phiến lá 
- Gv cho Hs trình bày các mẫu vật lên bàn 
-YC Hs thảo luận nhóm trả lời các CH sau :
+ Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá?
+Diện tích bề mặt phần phiến lá so với phần cuống?
- Gv gọi đại diện các nhóm lên trả lời câu hỏi. 
Gân lá 
- Cho hs quan sát các lá, đọcthông tin SGK. 
+ Có mấy loại gân lá?
+ Đặc điểm của các loại gân lá trên?
+ Kể tên 1 số cây có các kiểu gân lá nói trên?
Phân biệt lá đơn lá kép 
 - Gv yêu cầu Hs quan sát mẫu.
+ Nêu đặc điểm phân biệt lá đơn và lá kép? 
+ Sắp xếp các loại lá có kiểu lá đơn và lá kép vào 2 nhóm?
 - Gv theo dõi Hs sắp xếp các loại lá
- Hs đặt mẫu lên bàn 
-Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 
+ Có nhiểu hình dạng (tròn, bầu dục, tim) VD: Tròn: lá sen, bầu dục: xương sông hình bản dẹp, đa số có màu xanh thu nhận ánh sáng, kích thước to nhỏ khác nhau 
+ Phiến lá rộng hơn cuống lá 
 - Đại diện các nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét và bổ sung 
- Hs quan sát mẫu và đọc thông tin SGK
+ Có 3 loại gân lá 
+ Gân hình mạng: gồm 1 gân chính ở giữa và nhiều gân nhỏ 
+ Gân song song: các gân song song nhau 
+ Gân hình cung: các gân cong hình cung 
 + Quan sát mẫu các lá và sắp xếp các kiểu lá theo thông tin hay theo ý của nhóm mình. 
- HS quan sát mẫu, nghiên cứu thông tin 
+ Như SGK.
+ Sắp xếp các loại lá vào 2 nhóm lá đơn và lá kép của nhóm và cho ví dụ khác 
- Đại diện nhóm trình bày.
Tiểu kết: a. Phiến lá: Phiến lá: màu lục, dạng bản dẹp, là phần rộng nhất của lá. Chức năng: Giúp hứng được nhiều ánh sáng 
 b. Gân lá: Có 3 kiểu gân lá : gân hình mạng, hình cung và song song 
 c. Lá đơn và lá kép: Lá có 2 nhóm lá chính: lá đơn và lá kép 
Hoạt động 2 (10 phút): CÁC KIỂU XẾP LÁ TRÊN CÂY VÀ CÀNH 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
-YC Hs quan sát và thảo luận nhóm xác định cách sắp xếp của lá trên cành và cây 
+ Có mấy cách xếp lá trên thân và cành?
- HS xác định cách sắp xếp lá trên mẫu vật thật và cho Hs làm bảng trong SGK
- Gv gọi Hs hoàn thành bảng
+ Dấu hiệu phân biệt các kiểu xếp lá 
- Ý nghĩa sinh học của các cách sắp xếp lá trên là gì? 
- Hs quan sát và thảo luận nhóm xác định cách sắp xếp lá trên cây và cành 
+ Có 3 cách: mọc cách, mọc vòng, mọc đối 
- Hs xác định cách sắp xếp của các cây trong tự nhiên và vật có trước 
- Hs hoàn thành bảng trong bài 
+ Căn cứ số lá mọc ra từ 1 mấu thân 
+ Hứng được nhiều ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ 
STT
Tên cây
Kiểu xếp lá trên cây
Có mấy lá mọc từ một mấu thân
Kiểu xếp lá
1
Lá cây dâu
1
Mọc cách
2
Lá cây dừa cạn
2
Mọc đối
3
Lá cây dây huỳnh
4
Mọc vòng
Tiểu kết : 
- Lá xắp xếp trên cây theo 3 cách: mọc cách, mọc vòng, mọc đối 
- Ýù nghĩa: nhằm hứng được nhiều ánh sáng 
IV. CỦNG CỐ – ĐÁNH GIÁ
1. Củng cố (5 phút): - Đọc phần ghi nhớ trong SGK. Đọc mục “Em có biết” 
 - Trả lời câu hỏi trong SGK
2. Dặn dò (1 phút): - Yêu cầu HS sưu tầm mẫu vật các loại lá ép làm tập bách thảo
 - Học bài theo câu hỏi SGK và đọc bài 20
 V. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 11 Sinh 6 Tiet 22_12190945.doc