Giáo án Tập viết lớp 3 - Tiết 15 - Ôn chữ viết hoa L

TẬP VIẾT ( lớp 3)

Tiết 15: ÔN CHỮ VIẾT HOA L

I.MỤC TIÊU

- Viết đúng chữ hoa L (2 dòng); viết đúng tên riêng Lê Lợi (1 dòng) và viết câu ứng dụng: Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà cho vừa lòng nhau. bằng chữ cỡ nhỏ.

- Biết lựa lời để nói trong giao tiếp hàng ngày.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

- GV: Máy tính, máy chiếu, chữ L, SGK.

- HS: SGK, vở tập viết, đồ dùng học tập.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra bài viết ở nhà của HS trong VTV.

- Gọi 1 HS nhắc lại từ và câu ứng dụng của tiết trước. Và viết từ ứng dụng.

- Nhận xét, tuyên dương, nhắc nhở.

3. Bài mới

a) Giới thiệu bài:

- Phát cho 4 tổ các mảnh ghép và yêu cầu HS ghép, lên dán bảng thành một chữ cái.

- Các em vừa dán chữ được chữ gì?

- Tuyên dương nhóm dán nhanh nhất.

Hôm nay các em sẽ ôn viết chữ L hoa từ và câu ứng dụng.

 

docx 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 794Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết lớp 3 - Tiết 15 - Ôn chữ viết hoa L", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÓM 4:
Trà Thị Thùy
Huỳnh Thị Diệu Hân
Hồ Thị Tâm
TẬP VIẾT ( lớp 3)
Tiết 15: ÔN CHỮ VIẾT HOA L
I.MỤC TIÊU
- Viết đúng chữ hoa L (2 dòng); viết đúng tên riêng Lê Lợi (1 dòng) và viết câu ứng dụng: Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà cho vừa lòng nhau. bằng chữ cỡ nhỏ.
- Biết lựa lời để nói trong giao tiếp hàng ngày.
II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu, chữ L, SGK.
- HS: SGK, vở tập viết, đồ dùng học tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG DẠY
TG
HOẠT ĐỘNG DẠY
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV kiểm tra bài viết ở nhà của HS trong VTV.
- Gọi 1 HS nhắc lại từ và câu ứng dụng của tiết trước. Và viết từ ứng dụng.
- Nhận xét, tuyên dương, nhắc nhở.
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài: 
- Phát cho 4 tổ các mảnh ghép và yêu cầu HS ghép, lên dán bảng thành một chữ cái.
- Các em vừa dán chữ được chữ gì?
- Tuyên dương nhóm dán nhanh nhất.
Hôm nay các em sẽ ôn viết chữ L hoa từ và câu ứng dụng.
b) Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS viết chữ hoa.
* Luyện viết chữ hoa L
- Quan sát bảng và trả lời các câu hỏi:
- Chữ L cao mấy ô li?
- Chữ L được cấu tạo mấy nét? Đó là những nét nào?
- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu lại cách viết.
- Yêu cầu HS dùng tay viết trên không chữ L.
- Yêu cầu HS viết bảng con chữ L.
- Yêu cầu HS nhận xét chữ viết của bạn.
- GV nhận xét
- Treo tranh Lê Lợi và hỏi. Em biết gì về Lê Lợi?
- GV nhận xét chốt ý: Lê Lợi là một vị anh hùng có công đánh đuổi giặc Minh, giành độc lập cho dân tộc, lập nên nhà Lê Sơ.
* Luyện viết từ ứng dụng ( tên riêng )
- Chiếu từ ứng dụng.
- Yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Từ Lê Lợi gồm mấy chữ? Đó là những chữ nào?
+ Trong chữ Lê có mấy con chữ? Đó là những chữ nào?
+ Từ Lợi có mấy con chữ? Đó là những chữ nào?
+ Trong từ Lê Lợi chữ L được viết cao mấy ô li?
+ Các con chữ còn lại cao mấy ô li?
- Hướng dẫn viết từ Lê Lợi. Vừa viết vừa -nêu cách viết cho HS.
- Khoảng cách giữa chữ Lê và chữ Lợi.
- Yêu cầu HS viết bảng con.
- GV nhận xét.
* Luyện viết câu ứng dụng.
- Yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- Cả lớp đọc lại câu ứng dụng.
- Cho HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Trong câu tục ngữ có chữ nào viết hoa?
+ Nhận xét độ cao của các con chữ?
+ Khoảng cách giữa các con chữ?
- GV giải nghĩa câu tục ngữ: Nói năng với mọi người phải biết lừa chọn lời nói, làm cho người nói chuyện với mình cảm thấy dễ chịu, hài lòng.
+ Cho HS luyện viết từ: Lời nói, Lựa lời.
+ GV nhận xét HS viết.
Hoạt động 2: Hướng dẫn hs viết vào VTV.
-Yêu cầu HS mở vở tập viết trang 33/SGK.
- Hôm nay chúng ta viết chữ gì?
- Nhắc lại tư thế ngồi viết cho HS.
- Quan sát HS viết.
- Chấm một số vở của HS.
4. Củng cố, dặn dò.
- Hôm nay ta ôn chữ hoa nào?
- Từ và câu ứng dụng gì?
- Câu tục ngữ khuyên ta điều gì?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn hs về nhà luyện viết thêm phần bài tập ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
1’
5’
1’
15’
10’
3’
-Hát.
- Trình bày VTV ra trước mặt bàn cho GV kiểm tra.
-HS nhắc lại, viết lại.
-HS lắng nghe.
- HS thực hiện, đại diện lên bảng dán.
-Chữ L
-Lắng nghe
- Quan sát, lắng nghe
- Cao 2 ô li rưỡi.
- Cấu tạo 3 nét: nét móc dưới, nét lượn dọc, nét lượn ngang.
- HS quan sát, lắng nghe.
-HS thực hiện.
-HS viết.
-HS nhận xét.
-HS lắng nghe.
-HS quan sát và trả lời: Lê Lợi là một vị anh hùng.
-HS lắng nghe.
-HS quan sát, trả lời.
-Gồm hai chữ, đón là chữ Lê và chữ Lợi.
-Gồm hai con chữ, đó là chữ L và chữ ê.
-Gồm ba con chữ, đó là chữ L, chữ ơ và chữ i.
- Chữ L cao 2 li rưỡi.
- Các chữ còn lại cao 1 ô li.
-HS quan sát, lắng nghe.
- Bằng một con chữ o.
- Cả lớp viết trên bảng con : Lê Lợi
Lê Lợi.
-HS lắng nghe.
- 1 HS đọc câu ứng dụng.
-Cả lớp đọc.
 Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
- HS quan sát và trả lời.
+Chữ L.
+Chữ L,h,g viết một ô li rưỡi, các chữ còn lại viết một ô li.
+Bằng một ô li.
-HS lắng nghe.
- HS viết bảng con.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- Chữ L, Lê Lợi, 
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
- HS thực hiện.
- HS viết.
- Chữ L.
- Từ Lê Lợi. 
- Câu: Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
- Nói năng với mọi người phải biết lừa chọn lời nói, làm cho người nói chuyện với mình cảm thấy dễ chịu, hài lòng..
- HS lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docxTuan 13 On chu hoa I_12223581.docx