Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 5 - Tạo cảm hứng học tập (tiết 2)

Thực hành kỹ năng sống

Bài 5: TẠO CẢM HỨNG HỌC TẬP (Tiết 2)

I/ Mục tiêu:

- Hiểu tầm quan trọng của việc tạo cảm hứng trong lớp học.

- Thực hành các cách tạo sự hào hứng trong lớp cùng các bạn.

II/ Phương tiện dạy học:

- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.

- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.

III/ Tiến trình dạy:

I/ Ổn định

II/ Bài cũ:

- Em hãy kể lại một số việc làm thể hiện việc tạo cảm hứng học tập.

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

II/ Bài mới:

a) Khám phá:

- Ở tiết 1, Các em đã biết được các việc làm để tạo cảm hứng học tập. Bài học ngày hôm nay, sẽ giúp chúng ta tiếp tục biết thêm các việc làm tạo cảm hứng học tập và những việc không tạo cảm hứng học tập. Đó là bài: Tạo cảm hứng học tập (Tiết 2)

b) Kết nối: Nhóm đôi

Mục tiêu: HS nhận biết được những hoạt động tạo cảm hứng trong học tập

- GV cho HS quan sát hình

- GV cho các nhóm trình bày:

- Các em hãy nêu tên các hoạt động tạo cảm hứng trong học tập có trong hình:

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 02/01/2021 Lượt xem 507Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 5 - Tạo cảm hứng học tập (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực hành kỹ năng sống
Bài 5: TẠO CẢM HỨNG HỌC TẬP (Tiết 2)
I/ Mục tiêu:
- Hiểu tầm quan trọng của việc tạo cảm hứng trong lớp học.
- Thực hành các cách tạo sự hào hứng trong lớp cùng các bạn.
II/ Phương tiện dạy học:
- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.
- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.
III/ Tiến trình dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
I/ Ổn định
II/ Bài cũ:
- Em hãy kể lại một số việc làm thể hiện việc tạo cảm hứng học tập.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
II/ Bài mới:
a) Khám phá: 
- Ở tiết 1, Các em đã biết được các việc làm để tạo cảm hứng học tập. Bài học ngày hôm nay, sẽ giúp chúng ta tiếp tục biết thêm các việc làm tạo cảm hứng học tập và những việc không tạo cảm hứng học tập. Đó là bài: Tạo cảm hứng học tập (Tiết 2)
b) Kết nối: Nhóm đôi
Mục tiêu: HS nhận biết được những hoạt động tạo cảm hứng trong học tập
- GV cho HS quan sát hình
- GV cho các nhóm trình bày: 
- Các em hãy nêu tên các hoạt động tạo cảm hứng trong học tập có trong hình:
- Em đã làm được những việc nào đã nêu trên:
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Có rất nhiều cách tạo ra cảm hứng trong học tập:
{ Tập thể dục trước khi học.
{ Hát tập thể
{ Xung phong phát biểu
{ Dọn dẹp lớp học sạch sẽ
{ Tham gia các hoạt động của Đội
{ Kể chuyện vui
c. Thực hành:
*Hoạt động 2: Nêu miệng
Mục tiêu: Biết được những việc không tạo cảm hứng trong học tập
GV hỏi:
+ Em nêu những việc không tạo cảm hứng trong học tập:
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Ở trên là những việc làm không tạo cảm hứng trong học tập. Các em cần hết sức tránh.
*Hoạt động 3: Tập thể
Mục tiêu: Biết cảm nhận được sự thoải mái vui vẻ sau khi hát
- GV cho HS hát bài: “Lớp chúng ta đoàn kết”
- Sau khi hát, em cảm thấy như thế nào?
c/ Vận dụng:
- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
- Em hãy kể những hoạt động tạo cảm hứng trong học tập
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Tạo cảm hứng học tập.
- HS hát.
- HS trả lời: Hát một bài hát, kể một câu chuyện vui
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và nhắc lại tên tựa bài:
Tạo cảm hứng học tập (Tiết 2)
- HS quan sát hình
- Các nhóm trình bày:
- HS nêu:
{ Hình 1: Tập thể dục trước khi học.
{ Hình 2: Hát tập thể
{ Hình 3: Xung phong phát biểu
{ Hình 4: Dọn dẹp lớp học sạch sẽ
{ Hình 5: Tham gia các hoạt động của Đội
{ Hình 6: Kể chuyện vui
- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
HS trả lời:
+ Em nêu những việc không tạo cảm hứng trong học tập:
l Lười học
l Nghĩ vẫn vơ
l Chép bài của bạn
l Tức giận, khó chịu.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và nhắc lại.
- HS hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết”
- Sau khi hát, em cảm thấy rất vui vẻ và sảng khoái.
- Hôm nay, chúng ta học bài: Tạo cảm hứng học tập (tiết 2)
- Những hoạt động tạo cảm hứng trong học tập:
{ Tập thể dục trước khi học.
{ Hát tập thể
{ Xung phong phát biểu
{ Dọn dẹp lớp học sạch sẽ
{ Tham gia các hoạt động của Đội
{ Kể chuyện vui
- HS lắng nghe
An Tây, ngày tháng năm
GV soạn giảng
An Tây, ngày tháng năm
Khối trưởng
Trịnh Thị Hoàng Loan

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 5 Tạo cảm hứng học tập (tiết 2).doc