Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm

TUẦN 1 BÀI 1: - GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

 - TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI”

I- MỤC TIÊU:

 - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục.

- Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyện trong giờ học thể dục lớp 3.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm: Sân trường sạch và mát

 - Phương tiện: Còi, vòng trò chơi.

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

docx 148 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 733Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,...
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi vài em tập lại kĩ thuật động tác thể dục đã học. 
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho hs
B- Phần cơ bản
2527’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Ôn luyện kĩ thuật động tác : tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
- Cho toàn lớp ôn luyện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. 
- Từng hàng tập lại các kĩ thuật động tác theo nhóm. 
-Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật động tác. 
15-18’
3 -> 4 lần
2 -> 3 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập. Kết hợp quan sát và sửa sai cho các em khi các em tập sai động tác 
 €€€€€ 
 €€€€€
GV€€€€€€€€€€€
 II- Trò chơi: “Đua ngựa”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, cho HS nắm và biết cách chơi. Để khi chơi hs ít phạm luật trò chơi. 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục.
Củng cố: Vừa rồi các em vừa ôn nội dung gì? (đội hình đội ngũ, thể dục RLTTCB). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần
6 -> 8 lần 
1->2 lần 
- Thả lỏng và nghỉ ngơi nhiều. 
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ơn luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
TUẦN 16
Bài 31: : - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số 
 - Trò chơi : “đua ngựa”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách tập hợp hàng ngang,dóng thẳng hàng ngang,điểm đúng số của mình.
- Trò chơi : “Đua ngựa”.Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:
- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. 
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biến nhiệm vụ giáo án. 
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Khởi động: 
Tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,...
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi vài em tập lại kĩ thuật động tác thể dục đã học. 
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho hs
B- Phần cơ bản
2527’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Ôn luyện kĩ thuật động tác : tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
- Cho toàn lớp ôn luyện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. 
- Từng hàng tập lại các kĩ thuật động tác theo nhóm. 
-Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật động tác. 
15-18’
3 -> 4 lần
2 -> 3 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập. Kết hợp quan sát và sửa sai cho các em khi các em tập sai động tác 
 €€€€€ 
 €€€€€
GV€€€€€€€€€€€
 II- Trò chơi: “Đua ngựa”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, cho HS nắm và biết cách chơi. Để khi chơi hs ít phạm luật trò chơi. 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục.
Củng cố: Vừa rồi các em vừa ôn nội dung gì? (đội hình đội ngũ, thể dục RLTTCB). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần
6 -> 8 lần 
1->2 lần 
- Thả lỏng và nghỉ ngơi nhiều. 
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ơn luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
 Bài 32: - Đi vượt Chướng ngại vật thấp
- Đi Chuyển hướng phải trái
- Trò chơi : “ Con cóc là cậu ông trời ” 
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp, 
- Biết cách đi chuyển hướng phải, trái đúng cách. 
- Trò chơi:“Con Cóc là cậu ông trời”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi,cờ vật chướng ngại. 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi:“Con Cóc là cậu ông trời”. 
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biến nhiệm vụ giáo án. 
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,...
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi vài em tập lại kĩ thuật rèn luyện kĩ năng v.động cơ bản đã học. 
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho hs. 
B- Phần cơ bản
2527’
 I/. Ôn luyện kĩ thuật động tác :
* Ôn luyện kĩ thuật động tác đi vượt chứng ngại vật thấp. 
* Ôn luyện kĩ thuật động tác đi chuyển hướng phải, trái. 
- Toàn lớp ôn luyện kĩ thuật động tác. 
- Từng hàng tập lại các kĩ thuật động tác theo nhóm. 
- Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật động tác. 
3 -> 4 lần
2 -> 3 lần
1 -> 2 lần
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập và sửa sai khi các em tập sai động tác 
o GV 
* 
II-Trò chơi:“Con Cóc là cậu ông trời”. 
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục.
Củng cố: Vừa rồi các em vừa ôn nội dung gì? (đội hình đội ngũ, thể dục RLTTCB). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần
6 -> 8 lần 
1->2 lần 
- Thả lỏng và nghỉ ngơi nhiều. 
- Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ơn luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
TUẦN 17
Bài 33: - Tập hợp hàng ngang dóng hàng 
 - Đi theo nhịp 1 – 4 hàng dọc 
 - TRÒ CHƠI: “Mèo đuổi Chuột”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. 
- Biết cách đi 1 – 4 hàng dọc theo nhịp. 
- Trò chơi: “Mèo đuổi Chuột”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn kỹ thuật tập hợp hàng ngang dóng hàng, đi theo nhịp 1 – 4 hàng dọc và chơi trò chơi: “Mèo đuổi Chuột”. 
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,... 
6 -> 8 lần
-Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật đội hình đội ngũ đã học. 
1 -> 2 lần
-Nhận xét ghi kết quả mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Ôn luyện kĩ thuật động tác:
1- Ôn luyện kĩ thuật động tác:
* Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
* Đi đều theo 1 – 4 hàng dọc.
15-18’
- GV quan sát và giúp HS sửa sai kĩ 
 €€€€€ 
 €€€€€
 GV €€€€€
€ €€€€€
€€€€€ €€€€€
€€€€€
€€€€€
 €GV
- Toàn lớp tập luyện lại các kĩ thuật động tác.
 - Từng hàng tập luyện các kĩ thuật động tác theo nhóm .
- Gọi HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác.
5 -> 6 lần
3 -> 4 lần
1 -> 2 lần
thuật khi các em tập sai động tác
II- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn cách thức, qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi, 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em vừa ôn nội dung gì?(Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng, đi theo nhịp 1 – 4 hàng dọc). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa được ơn luyện.
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
Bài 34: - Đi vượt chướng ngại vật thấp
 - Đi chuyển hướng phải trái (có thể không dạy)
 	 - TRÒ CHƠI: “Mèo đuổi Chuột”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách đi vượt chứng ngại vật thấp, 
- Biết cách đi chuyển hướng phải – trái đúng, thân người tự nhiên. 
- Trò chơi: “Mèo đuổi Chuột”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn Đi vượt chứng ngại vật thấp, Đi chuyển hướng phải – trái. Trò chơi: “Mèo đuổi Chuột”.
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biếnnhiệm vụ giáo án.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,... 
6 -> 8 lần
- HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: - Gọi vài em tập lại kĩ thuật rèn luyện kĩ năng đã được học.
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho hs
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1- Ôn luyện kĩ thuật động tác:
* Đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Toàn lớp ôn luyện các kĩ thuật động tác.
- Từng hàng tập luyện các kĩ thuật động tác theo nhóm .
- Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác. 
15-18’
- GV quan sát và trực tiếp sửa sai
* Đi chuyển hướng phải, trái.
- Toàn lớp ôn luyện các kĩ thuật động tác.
- Từng hàng tập luyện các kĩ thuật động tác theo nhóm .
- Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác. 
3 -> 4 lần
1 -> 2 lần
- GV quan sát uốn nắn và giúp HS hoàn thiện từng kĩ thuật để các em tập đúng chính xác 
o GV 
* 
 €€€€€
 €€€€€
II- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn cách thức, qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi, 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội dung gì? (Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Đi chuyển hướng phải trái).
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Cho hs thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa được tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
TUẦN 18 
Bài 35: - Tập hợp hàng ngang 
 Dóng hàng, quay phải, quay trái
 - Trò chơi: “Đua Ngựa” 
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng thẳng hàng ngang, quay phải, quay trái đúng cách. 
 - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi. 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn:Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái. Trò chơi: “ Đua Ngựa”. 
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biếnnhiệm vụ giáo án.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,... 
6 -> 8 lần
- HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi vài em tập lại kĩ thuật rèn luyện kĩ năng đã được học.
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho HS.
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1- Ôn luyện kĩ thuật động tác:
* Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
15-17’
- GV quan sát, trực tiếp sửa sai từng kĩ thuật động tác.
- Toàn lớp ôn luyện kĩ thuật đ.tác. 
- Từng hàng thi tập luyện các kĩ thuật động tác theo nhóm. 
- Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác. 
3 -> 4 lần
2 -> 3 lần
1 -> 2 lần
- GV tập lại đ.tác mẫu cho các em xem, để tập lại đúng kĩ thuật 
 €€€€€ 
 €€€€€
GV €€€€€
€ €€€€€ 
* Quay phải, quay trái:
- Toàn lớp ôn luyện kĩ thuật đ.tác. 
- Từng hàng thi tập luyện các kĩ thuật động tác theo nhóm.
- Gọi HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác 
3 -> 4 lần
1 -> 2 lần
- GV quan sát uốn nắn và giúp HS hoàn thiện từng kĩ thuật để các em tập đúng chính xác 
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
 II- Trò chơi: “Đua ngựa”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, cho HS nắm và biết cách chơi. 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội dung gì? (Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái).
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Cho hs thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa được tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
Bài 36: - Đi vượt chướng ngại vật thấp
 - Đi chuyển hướng phải trái (có thể không dạy) 
 	 - TRÒ CHƠI: “Đua Ngựa”
	 - Ôn tập học kì I
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách đi vượt chứng ngại vật thấp, 
- Biết cách đi chuyển hướng phải – trái đúng cách. 
- Trò chơi: “Đua Ngựa”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kì. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi. 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn Đi vượt chứng ngại vật thấp, Đi chuyển hướng phải – trái. Trò chơi: “Đua Ngựa” và ôn tập học kì I. 
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biếnnhiệm vụ giáo án.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,... 
6 -> 8 lần
- HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: - Gọi vài em tập lại kĩ thuật rèn luyện kĩ năng đã được học.
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho hs
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1- Ôn luyện kĩ thuật động tác:
* Đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Toàn lớp ôn luyện kĩ thuật đ.tác.
- Từng hàng tập luyện các kĩ thuật động tác theo nhóm .
- Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác. 
15-18’
5 -> 6 lần
3 -> 4 lần
1 -> 2 lần
- GV quan sát và trực tiếp sửa sai
o GV
* Đi chuyển hướng phải, trái.
- Toàn lớp ôn luyện kĩ thuật đ.tác.
- Từng hàng tập luyện các kĩ thuật
 động tác theo nhóm .
- Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác. 
* Ôn tập học kì I.
Gọi học nhắc lại những kỹ thuật đ.tác đã được tập luyện ở học kì I. 
5 -> 6 lần
3 -> 4 lần
1 -> 2 lần
1 -> 2 lần
- GV quan sát uốn nắn và giúp HS hoàn thiện từng kĩ thuật để các em tập đúng chính xác .
Hệ thống lại bài học cho hs dể các em củng cố kiến thức. 
* 
 €€€€€
 €€€€€
 II- Trò chơi: “Đua ngựa”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, cho HS nắm và biết cách chơi. 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội dung gì? (Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Đi chuyển hướng phải trái, Ôn tập học kì I).
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần.
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Cho hs thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa được tập luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
TUẦN 19
Bài 37: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số 
 và triển khai đội hình tập bài thể dục 
 - TRÒ CHƠI: “Thỏ nhảy”
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, dóng hàng ngang thẳng, điểm đúng số ccủa mình và triển khai đội hình để tập bài thể dục. 
- Trò chơi: “Thỏ nhảy”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi,vạch trò chơi 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, triển khai đội hình tập bài thể dục; Chơi trò chơi: “Thỏ nhảy”
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến giáo án cho HS nắm
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật đội hình đội ngũ đã học.
1 -> 2 lần
- Nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS. 
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1- Ôn luyện kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ:
* Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
* Ôn triển khai đội hình để tập bài thể dục (dãn cách).
15-17’
2 lần 4N
- GV hô hiệu lệnh cho HS tập. Kết hợp quan sát giúp HS sửa sai khi tập sai kĩ thuật động tác.
 €€€€€ 
 €€€€€
GV€€€€€
€€€€€€
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
- Toàn lớp tập luyện kĩ thuật đội hình đội ngũ 
- Từng hàng tập lại các kĩ thuật động tác theo nhóm 
- Gọi hs tập cá nhân các kĩ thuật đ.tác.
5 – 6 lần
3 – 4 lần
1 – 2 lần
- GV tập lại động tác mẫu cho HS xem để các em 
Trò chơi: “Thỏ nhảy”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
10-12’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức,qui luật chơi để hs nắm và biết cách chơi 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. 
Củng cố: Hôm nay các em được ôn nội dung gì? (đội hình đội ngũ). 
Nhận xét và dặn dò
Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho hs nhắc lại nội dung đã được ơn luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
Bài 38: - Đi theo vạch kẻ thẳng; Đi hai tay chống hông; 
 	 Đi kiễng gót; Đi vượt chướng ngại vật thấp; 
 Đi chuyển hướng phải, trái 
 - TRÒ CHƠI: “Thỏ nhảy”
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hông, đi kiễng gót, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải,trái đúng cách.
- Trò chơi: “Thỏ nhảy”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi,vạch trò chơi 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn Đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hông, đi kiễng gót, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải,trái; Chơi trò chơi: “Thỏ nhảy”
5-6’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến giáo án cho HS nắm
 €€€€€ 
 €

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an ca nam_12214089.docx