Giáo án Thể dục tiểu học - Tuần 3

 TUẦN: 3

 Khối I:

Bài : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI

I /Mục tiêu:

-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng .Yêu cầu tập hợp đúng chỗ, nhanh.

-Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ . Yêu cầu thực hiện động tác đúng theo khẩu lệnh ở mức tương đối đúng.

-Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu tham gia trò chơi ở mức tương đối chủ động.

II / Địa điểm, phương tiện:

 -Địa điểm: Sân trường sạch sẽ

 -Phương tiện: Còi, tranh, ảnh các con vật.

III / Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

docx 36 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 560Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục tiểu học - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h ra bằng miệng.
+ Nhịp 3: Hai tay dang ngang lòng bàn tay ngửa, mặt hướng trước, hít vào.
+ Nhịp 4 : Về tư thế cơ bản . Thở ra.
+ Nhịp 5,6,7,8 : Như trên, nhưng ở nhịp 5 chân phải bước sang ngang . Nhịp 6 tay trái phía trong.
 + Động tác tay: Các bước tương tự như động tác vươn thở.
+ Nhịp 1 :Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay đưa theo chiều lườn lên cao ngang vai, bàn tay ngửa mặt hướng trước.
+ Nhịp 2 : Đưa hai tay lên cao, vỗ hai bàn tay vào nhau, mặt hơi ngửa, mắt nhìn theo tay.
+ Nhịp 3 : Đưa hai tay ra trước thẳng hướng cao ngang vai, bàn tay sấp.
+ Nhịp 4 : Về TTCB.
+ Nhip 5,6,7,8 : Như trên nhưng ở nhịp 5 bước chân phải sang ngang. 
 * Ôn tập hai động tác vừa học . 
- Cán sự lớp hô cho lớp tập. 
 * Trò chơi : “Qua đường lội” 
- GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi. Cho học sinh chơi thử .
- Cho các tổ thi đua . Nhận xét tuyên dương.
 3) Phần kết thúc: 
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
 Về nhà tập quay phải, quay trái, động tác vươn thở và động tác tay. 
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
Khối III:
Bài 5: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
I./ Mục tiêu :
- Ôn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, quay phải, quay trái. Yêu cầu học sinh thực hiện thuần thục những kỹ năng này ở mức tương đối chủ động.
- Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và biết tham vào trò chơi.
II./ Địa điểm phương tiện :
-Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
-Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi “Tìm người chỉ huy”.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1) Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp. Hát.
- Chạy quanh sân tập khởi động.
* Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức”.
2) Phần cơ bản :
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay phải, quay trái : 
- GV hô khẩu lệnh cho lớp tập . 
- Cho cán sự lớp điều khiển giáo viên sửa động tác sai cho học sinh .
 + Chia tổ tập luyện . 
- Cán sự lớp hô cho tổ tập.
- GV theo dõi sửa động tác sai cho học sinh .
 +Cho các tổ trình diễn . 
- Lớp nhận xét – GV nhận xét tuyên dương.
-Học tập hợp hàng nagng, dóng hàng điểm số . Giáo viên giới thiệu, làm mẫu một lần . Cho học sinh tập theo động tác mẫu của giáo viên.
+Chia tổ tập luyện . 
- GV theo dõi sửa động tác sai cho học sinh .
+ Cho các tổ trình diễn .
- Lớp nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Trò chơi “ Tìm người chỉ huy”. 
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. 
-Cho HS chơi thử.
- Gv chỉ huy cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương tổ chơi tốt.
 3) Phần kết thúc: 
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà :Ôn động tác ĐHĐN đã học. 
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x
 x
 x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Khối III:
Bài : ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI”TÌM NGƯỜI CHỈ HUY”
I./ Mục tiêu :
-Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
-Ôn động tác đi đều từ 1 – 4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
-Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và biết tham vào trò chơi chủ động.
II./ Địa điểm phương tiện :
-Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
-Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi “Tìm người chỉ huy”.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1) Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 
-Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp. Hát.
-Chạy quanh sân tập khởi động.
* Chơi trò chơi “Chui qua hầm”.
2) Phần cơ bản :
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số: - GV hô khẩu lệnh cho lớp tập . 
-Cho cán sự lớp điều khiển giáo viên sửa động tác sai cho học sinh .
 -Chia tổ tập luyện .
- GV theo dõi sửa động tác sai cho học sinh .
+ Cho các tổ trình diễn . 
- Lớp nhận xét – GV nhận xét tuyên dương.
-Ôn đi đều 1 – 4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng:
- GV hô khẩu lệnh cho lớp tập . 
- Cho cán sự lớp điều khiển giáo viên sửa động tác sai cho học sinh . Chia tổ tập luyện . GV theo dõi sửa động tác sai cho học sinh .
+ Cho các tổ trình diễn . 
- Lớp nhận xét – GV nhận xét tuyên dương.
- Trò chơi “ Tìm người chỉ huy”. 
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. 
- Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi. 
- Nhận xét tuyên dương
3) Phần kết thúc: 
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà :Ôn động tác ĐHĐN đã học.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x
 x
 x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
TUẦN 3
BÀI 5 ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU 
TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”
I.Mục tiêu :
 -Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh. 
 -Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe” Yêu cầu HS chơi đúng luật hào hứng trong khi chơi. 
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi. 
 III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu: 
 -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh. 
 -GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. 
 -Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. 
 -Trò chơi : “Trò chơi hiệu lệnh”. 
2. phần cơ bản:
 a) Đội hình đội ngũ:
 -Ôn đi đều, đứng lại, quay sau. 
 * Lần 1 và 2 GV điều khiển lớp tập. 
 * Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển , GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ 
 * Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt. 
 * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố. 
 b) Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe:
 -GV tập hợp HS theo đội hình chơi. 
 -Nêu tên trò chơi. 
 -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi 
 -GV cho cả lớp ôn lại vần điệu trước. 
 -Cho 2 HS làm mẫu, rồi cho một tổ chơi thử .
 -Tổ chức cho HS thi đua chơi. 
 -GV quan sát, nhận xét, biểu dương các cặp HS chơi đúng luật, nhiệt tình .
3. Phần kết thúc: 
 -Cho HS cả lớp chạy đều theo thứ tự 1, 2, 3, 4 nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ.
 -HS làm động tác thả lỏng. 
 -GV cùng học sinh hệ thống bài học. 
 -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà.
 -GV hô giải tán .
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22 phút
8 – 10 phút
1 – 2 lần 
3-4 lần 
1 lần 
2 lần 
8 – 10 phút
1 – 2 lần
2 – 3 lần 
4 – 6 phút 
1 – 2 phút 
1 – 2 phút
1 – 2 phút 
1 – 2 phút 
-Nhận lớp. 
====
====
====
====
5GV
-Đội hình trò chơi
5GV
-HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.
====
====
====
====
====
5GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập.
] ]
5GV
 ] ]
==========
==========
==========
==========
5GV
== ==
 == 5GV ==
== ==
== ==
== ==
-HS chuyển thành đội hình vòng tròn. 
5GV
-Đội hình hồi tĩnh và kết thúc. 
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-HS hô “ khỏe”.
BÀI 6 ĐI ĐỀU ,VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI 
TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I.Mục tiêu :
 -Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay đằng sau. Yêu cầu cơ bản đúng động tác, đúng với khẩu lệnh. 
 -Học động tác mới: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS nhận biết đúng huớng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác. 
 -Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu rèn luyện và nâng cao tập trung chú y ùvà khả năng định hướng cho HS, chơi đúng luật hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi. 
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4 – 6 khăn sạch để bịt mắt khi chơi. 
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu: 
 -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh. 
 -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. 
 -Khởi động: Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
 Trò chơi: “Làm theo khẩu hiệu”
2. Phần cơ bản
a) Đội hình đội ngũ 
 -Ôn quay sau. 
 * Lần 1 và2 GV điều khiển lớp tập. 
 * Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ. 
 * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố.
 -Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. 
 * GV làm mẫu động tác chậm. 
 * GV vừa làm động tác vừa giảng giải kĩ thuật động tác : Khẩu lệnh “Vòng bên phải (bên trái)  bước !” 
 Động tác: Động lệnh “Bước !’’bao giờ cũng rơi vào chân sẽ vòng của đội hình hàng dọc. HS đang đi ở đội hình một hàng dọc nghe thấy tiếng hô “Vòng bên trái (bên phải)  bước !’’ thì em ở đầu hàng bước chân phải (trái) thêm một bước nữa dùng mũi bàn chân vừa bước lên làm động tác đẩy xoay người về phía phải (trái) rồi tiếp tục đi. Các em đi sau đến chỗ vòng cũng thực hiện động tác như trên. 
 Khi đi qua chỗ vòng, những em ở chỗ vòng của hàng phía bên “vòng” làm động tác giậm chân hoặc bước ngắn, các em ở các hàng khác bước dài hơn để giữ khoảng cách của hàng đi cho đều. Trong khẩu lệnh “ Đứng lại  đứng !” động lệnh “Đứng !”rơi vào chân phải, lúc này chân trái tiếp tục bước lên một bước nữa, tiếp theo chân phải thu về thành tư thế đứng nghiêm. 
 * GV hô khẩu lệnh cho tổ HS đại diện làm mẫu tập.
 * Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc, GV quan sát sửa sai sót cho HS các tổ .
 * Cho HS cả lớp tập lại theo đội hình 2ø, 3, 4 hàng dọc.
 b) Trò chơi : “Trò chơi bịt mắt bắt dê”:
 -GV tập hợp HS theo đội hình chơi. 
 -Nêu tên trò chơi. 
 -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi. 
 -GV cho một nhóm HS làm mẫu cách chơi. 
 -Tổ chức cho HS cả lớp cùng chơi. 
 -GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 
3. Phần kết thúc: 
 -Cho HS chạy theo thành một vòng tròn lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ (mới đầu nhanh sau chậm dần) . Vòng cuối cùng HS vừa đi vừa làm động tác thả lỏng, rồi đứng lại quay mặt vào trong. 
 -GV cùng học sinh hệ thống bài học. 
 -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà.
 -GV hô giải tán. 
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22 phút
10 – 12 phút
5 – 6 phút
1 – 2 lần 
3 – 4 lần 
1 lần 
5 – 6 phút
1 lần 
1 lần 
6 – 8 phút
4 – 6 phút 
2 – 3 phút 
1 – 2 phút
1 – 2 phút 
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo. 
====
====
====
====
5GV
-Đội hình trò chơi.
5GV
-HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.
====
====
====
====
====
 5GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập.
] ]
5GV
 ] ]
==========
==========
==========
==========
 5GV
 ======= = 
 ======= = 
 = =
 = =
 5GV = = 
 = =
-HS chuyển thành đội hình vòng bên phải (trái). 
======
 = 
 = 
 = 
 5 = 
 = 
5GV
-HS vẫn giữ nguyên đội hình vòng tròn. 
-Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-HS hô “khoẻ”.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4 – 6 khăn sạch để bịt mắt khi chơi. 
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu: 
 -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh. 
 -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. 
 -Khởi động: Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
 Trò chơi: “Làm theo khẩu hiệu”
2. Phần cơ bản
a) Đội hình đội ngũ 
 -Ôn quay sau. 
 * Lần 1 và2 GV điều khiển lớp tập. 
 * Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ. 
 * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố.
 -Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. 
 * GV làm mẫu động tác chậm. 
 * GV vừa làm động tác vừa giảng giải kĩ thuật động tác : Khẩu lệnh “Vòng bên phải (bên trái)  bước !” 
 Động tác: Động lệnh “Bước !’’bao giờ cũng rơi vào chân sẽ vòng của đội hình hàng dọc. HS đang đi ở đội hình một hàng dọc nghe thấy tiếng hô “Vòng bên trái (bên phải)  bước !’’ thì em ở đầu hàng bước chân phải (trái) thêm một bước nữa dùng mũi bàn chân vừa bước lên làm động tác đẩy xoay người về phía phải (trái) rồi tiếp tục đi. Các em đi sau đến chỗ vòng cũng thực hiện động tác như trên. 
 Khi đi qua chỗ vòng, những em ở chỗ vòng của hàng phía bên “vòng” làm động tác giậm chân hoặc bước ngắn, các em ở các hàng khác bước dài hơn để giữ khoảng cách của hàng đi cho đều. Trong khẩu lệnh “ Đứng lại  đứng !” động lệnh “Đứng !”rơi vào chân phải, lúc này chân trái tiếp tục bước lên một bước nữa, tiếp theo chân phải thu về thành tư thế đứng nghiêm. 
 * GV hô khẩu lệnh cho tổ HS đại diện làm mẫu tập.
 * Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc, GV quan sát sửa sai sót cho HS các tổ .
 * Cho HS cả lớp tập lại theo đội hình 2ø, 3, 4 hàng dọc.
 b) Trò chơi : “Trò chơi bịt mắt bắt dê”:
 -GV tập hợp HS theo đội hình chơi. 
 -Nêu tên trò chơi. 
 -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi. 
 -GV cho một nhóm HS làm mẫu cách chơi. 
 -Tổ chức cho HS cả lớp cùng chơi. 
 -GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 
3. Phần kết thúc: 
 -Cho HS chạy theo thành một vòng tròn lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ (mới đầu nhanh sau chậm dần) . Vòng cuối cùng HS vừa đi vừa làm động tác thả lỏng, rồi đứng lại quay mặt vào trong. 
 -GV cùng học sinh hệ thống bài học. 
 -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà.
 -GV hô giải tán. 
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22 phút
10 – 12 phút
5 – 6 phút
1 – 2 lần 
3 – 4 lần 
1 lần 
5 – 6 phút
1 lần 
1 lần 
6 – 8 phút
4 – 6 phút 
2 – 3 phút 
1 – 2 phút
1 – 2 phút 
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo. 
====
====
====
====
5GV
-Đội hình trò chơi.
5GV
-HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.
====
====
====
====
====
 5GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập.
] ]
5GV
 ] ]
==========
==========
==========
==========
 5GV
 ======= = 
 ======= = 
 = =
 = =
 5GV = = 
 = =
-HS chuyển thành đội hình vòng bên phải (trái). 
======
 = 
 = 
 = 
 5 = 
 = 
5GV
-HS vẫn giữ nguyên đội hình vòng tròn. 
-Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-HS hô “khoẻ”.
TUẦN 3
BÀI 5 ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU 
TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”
I.Mục tiêu :
 -Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh. 
 -Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe” Yêu cầu HS chơi đúng luật hào hứng trong khi chơi. 
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi. 
 III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu: 
 -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh. 
 -GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. 
 -Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. 
 -Trò chơi : “Trò chơi hiệu lệnh”. 
2. phần cơ bản:
 a) Đội hình đội ngũ:
 -Ôn đi đều, đứng lại, quay sau. 
 * Lần 1 và 2 GV điều khiển lớp tập. 
 * Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển , GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ 
 * Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt. 
 * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố. 
 b) Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe:
 -GV tập hợp HS theo đội hình chơi. 
 -Nêu tên trò chơi. 
 -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi 
 -GV cho cả lớp ôn lại vần điệu trước. 
 -Cho 2 HS làm mẫu, rồi cho một tổ chơi thử .
 -Tổ chức cho HS thi đua chơi. 
 -GV quan sát, nhận xét, biểu dương các cặp HS chơi đúng luật, nhiệt tình .
3. Phần kết thúc: 
 -Cho HS cả lớp chạy đều theo thứ tự 1, 2, 3, 4 nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ.
 -HS làm động tác thả lỏng. 
 -GV cùng học sinh hệ thống bài học. 
 -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà.
 -GV hô giải tán .
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22 phút
8 – 10 phút
1 – 2 lần 
3-4 lần 
1 lần 
2 lần 
8 – 10 phút
1 – 2 lần
2 – 3 lần 
4 – 6 phút 
1 – 2 phút 
1 – 2 phút
1 – 2 phút 
1 – 2 phút 
-Nhận lớp. 
====
====
====
====
5GV
-Đội hình trò chơi
5GV
-HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.
====
====
====
====
====
5GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập.
] ]
5GV
 ] ]
==========
==========
==========
==========
5GV
== ==
 == 5GV ==
== ==
== ==
== ==
-HS chuyển thành đội hình vòng tròn. 
5GV
-Đội hình hồi tĩnh và kết thúc. 
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-HS hô “ khỏe”.
IV. Rĩt kinh nghiƯm :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Ngµy so¹n : ...../...../2009
Ngµy gi¶ng : ...../...../2009
BÀI 6 ĐI ĐỀU ,VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI 
TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I.Mục tiêu :
 -Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay đằng sau. Yêu cầu cơ bản đúng động tác, đúng với khẩu lệnh. 
 -Học động tác mới: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS nhận biết đúng huớng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác. 
 -Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu rèn luyện và nâng cao tập trung chú y ùvà khả năng định hướng cho HS, chơi đúng luật hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi. 
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4 – 6 khăn sạch để bịt mắt khi chơi. 
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu: 
 -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh. 
 -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. 
 -Khởi động: Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
 Trò chơi: “Làm theo khẩu hiệu”
2. Phần cơ bản
a) Đội hình đội ngũ 
 -Ôn quay sau. 
 * Lần 1 và2 GV điều khiển lớp tập. 
 * Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ. 
 * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố.
 -Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. 
 * GV làm mẫu động tác chậm. 
 * GV vừa làm động tác vừa giảng giải kĩ thuật động tác : Khẩu lệnh “Vòng bên phải (bên trái)  bước !” 
 Động tác: Động lệnh “Bước !’’bao giờ cũng rơi vào chân sẽ vòng của đội hình hàng dọc. HS đang đi ở đội hình một hàng dọc nghe thấy tiếng hô “Vòng bên trái (bên phải)  bước !’’ thì em ở đầu hàng bước chân phải (trái) thêm một bước nữa dùng mũi bàn chân vừa bước lên làm động tác đẩy xoay người về phía phải (trái) rồi tiếp tục đi. Các em đi sau đến chỗ vòng cũng thực hiện động tác như trên. 
 Khi đi qua chỗ vòng, những em ở chỗ vòng của hàng phía bên “vòng” làm động ta

Tài liệu đính kèm:

  • docxtuan 3_12220176.docx