Giáo án Tin học 3 - Tuần 13 - Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ

BÀI 5: SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ

I. Mục tiêu:

 - Biết cách sao chép, thay đổi kích thướt của chi tiết đã vẽ trên bức tranh.

- Biết cách di chuyển chi tiết đã vẽ đến vị trí mới.

II. Chuẩn bị:

 GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học

 HS: Chuẩn bị trước bài cũ bài mới, đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy học:

1. ổn định lớp:

 Báo cáo sĩ số:

 Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu cách chọn công cụ chọn tự do?

- Nêu cách xoá chi tiết trong tranh đã vẽ.

 - GV nhận xét.

3. Bài mới:

GV: Trong quá trình vẽ có những trường hợp chúng ta cần di chuyển hình cho hình vẽ thêm sinh động hay là đẹp hơn. Hôm nay thầy trò chúng ta cùng vẽ, sao chép và di chuyển những chi tiết đến vị trí phù hợp.

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 652Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 3 - Tuần 13 - Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 13
( Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017)
 Ngày dạy: Lớp 3A: 13/11/2017
 Lớp 3B: 14/11/2017
BÀI 5: SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ
I. Mục tiêu:
	- Biết cách sao chép, thay đổi kích thướt của chi tiết đã vẽ trên bức tranh. 
- Biết cách di chuyển chi tiết đã vẽ đến vị trí mới. 
II. Chuẩn bị:
	GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học 
	HS: Chuẩn bị trước bài cũ bài mới, đồ dùng học tập
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp:
 Báo cáo sĩ số:
 Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu cách chọn công cụ chọn tự do?
- Nêu cách xoá chi tiết trong tranh đã vẽ.
 - GV nhận xét.
3. Bài mới:
GV: Trong quá trình vẽ có những trường hợp chúng ta cần di chuyển hình cho hình vẽ thêm sinh động hay là đẹp hơn. Hôm nay thầy trò chúng ta cùng vẽ, sao chép và di chuyển những chi tiết đến vị trí phù hợp.
Hoạt động cơ bản
1/ Sao chép chi tiết tranh vẽ
Để sao chép một chi tiết tranh vẽ ta thực hiện như thế nào? 
GV nhận xét
GV nêu lại cách sao chép chi tiết tranh vẽ
2/ Di chuyển chi tiết tranh vẽ
Để di chuyển một chi tiết tranh đã vẽ em thực hiện như thế nào?
GV nhận xét
GV nêu lại cách di chuyển chi tiết tranh vẽ
3/ Thu nhỏ, phóng to kích thướt hình vẽ.
 Đẻ thu nhỏ hay phóng to hình vẽ em thực hiện cách nào? 
GV nhận xét 
GV trình bày lại cách thu nhỏ hoặc phóng to tranh vẽ
IV. Củng cố - Dặn dò:
-GV hệ thống lại bài.
-Gọi HS nhắc lại bài học.
- Về nhà học bài và làm lại thực hành
- Làm bài tập trong SGK và SBT 
- 2 HS trả lời
- HS lắng nghe
Học sinh lắng nghe giáo viên giảng
Đáp án 1: B1 Nháy chọn để chọn toàn bộ hình cần sao chép, B2 nháy chọn Copy để Sao chép.
Đáp án 2: B1 Nháy chọn hình cần sao chép, nháy chọn Copy để sao chép, B3 nháy chọn Past để dán.
Đáp án 3: B1 Nháy chọn toàn bộ hình cần sao chép bằng công cụ , nháy chọn Copy để sao chép, B3 nháy chọn Past để dán.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
Đáp án 1: B1 Nháy chọn toàn bộ hình cần sao chép bằng công cụ , B2 di chuyển hình đến vị trí đích.
Đáp án 2: B1 Nháy chọn toàn bộ hình cần sao chép bằng công cụ , B2 đưa con trỏ chuột vào hình đã chọn, chuột chuyển sang hình kéo thả chuột đến vị trí mới.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
 -HS lắng nghe và ghi bài
Đáp án 1: B1 Nháy chon toàn bộ tranh vẽ cần thu nhỏ hoặc phóng to, B2 kéo thả chuột để thu nhỏ hoặc phóng to.
Đáp án 2: B1 Nháy chon toàn bộ tranh vẽ cần thu nhỏ hoặc phóng to bằng công cụ , B2 đưa con trỏ chuột vào hình đã chọn, con trỏ chuyển thành hình và 
 . B3 Nhấn giữ chuột trái và kéo để thu nhỏ hoặc phóng to.
HS lắng nghe và ghi chép
 Ngày dạy: Lớp 3A: 23/10/2017
 Lớp 3B: 23/10/2017
BÀI 5: SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ
I. Mục tiêu:
	- Biết cách sao chép, thay đổi kích thướt của chi tiết đã vẽ trên bức tranh. 
- Biết cách di chuyển chi tiết đã vẽ đến vị trí mới. 
II. Chuẩn bị:
	GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học 
	HS: Chuẩn bị trước bài cũ bài mới, đồ dùng học tập
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp:
 Báo cáo sĩ số:
 Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động thực hành
GV hướng dẫn cho HS làm bài tập và thực hành vẽ hình và các nội dung đã hộc hôm nay.
c. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
GV cho HS vẽ hình theo yêu cầu trong SGK 
IV. Củng cố - Dặn dò:
-GV hệ thống lại bài.
-Gọi HS nhắc lại bài học.
- Về nhà học bài và làm lại thực hành
- Làm bài tập trong SGK và SBT 
- HS lắng nghe
HS vẽ hình theo yêu cầu.
HS lắng nghe và ghi chép

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 3 t13.doc