Giáo án Khối 3 - Tuần 35

TIẾT 1

 Môn: Tập đọc- Kể chuyện

 Bài: Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II

I/ MỤC TIÊU

1. Kiểm tra lấy điểm đọc:

- Chủ yếu kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng:HS thông qua các bài tập đọcđã học từ học kì II của lớp 3( phát âm rõ ràng, tốc độ đọc tối thiểu 70 tiếng/ phút; biết ngừng nghỉ sau dấu câu, giữa các cụm từ).

- Kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc

2. Biết viết một văn bản bản thông báo ngắn( theo kiểu quảng cáo) về một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội: gọn, rõ , đủ thông tin, hấp dẫn các bạn đến xem.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Phiếu ghi tên bài tập

-HS: SGK, vở

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 47 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 563Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 3 - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 /2012
 Thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2012
TIẾT 1
 Môn: Chính tả
 Bài : Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II
I/ MỤC TIÊU
1.Tiếp tục kiểm tra lấy điểm
2. Rèn luyện kĩ năng viết chính tả : Viết chính xác, trình bày đúng bài thơ Sao Mai ( thơ 4 chữ).
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV:Tranh minh họa
- HS: SGK, vở, 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NDHĐ
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
HĐ1
KTBC
HĐ2
GTB
HĐ3
Hướng dẫn HS ôn tập
HĐ4 
Củng cố dặn dò
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV nhận xét
- Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II
- GV gọi HS lên bảng bốc thăm và đọc bài.
- GV nhận xét cho điểm
Bài tập 2
( Nghe- viết) bài Sao Mai.
- GV đọc bài chính tả
- GV cho HS đọc.
- GV: Sao Mai tức là sao Kim, có màu xanh, thường thấy vào lúc vào sáng sớm nên tên là sao Mai. Vẫn sao này mọc vào lúc trời tối gọi là sao Hôm.
+ Ngôi Sao Mai trong bài thơ như thế nào?
- Chữ đầu câu viết như thế nào?
- GV đọc cho HS viết.
- GV chấm chữa bài.
- Về nhà xem học thuộc bài và chuẩn bị trước bài.
- GV nhận xét giờ học.
-GV bỏ dụng cụ trên bàn
- HS lên bảng đọc bài.
- HS đọc bài chính tả.
+ Khi bé ngủ dạy thì thấy Sao Mai đã mọc ; gà gáy canh tư, mẹ xay lúa, sao nhòm qua cửa sổ; mặt trời dạy, bạn bè đi chơi hết(đã lặn hết), sao vẫn mải miết chưa lặn.
- HS viết bài vào vở.
Ruùt kinh nghieäm
TIẾT 2
 Môn: Luyện từ và câu
 Bài : Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II
I/ MỤC TIÊU
1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm HTL.
2. Củng cố và hệ thống hóa vốn từ theo các chủ điểm: Lễ hội, Thể thao, Ngôi nhà chung, Bầu trời và mặt đất.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Chuẩn bị bảng
- HS: SGK, vở,
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NDHĐ
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
HĐ1
KTBC
HĐ2
GTB
HĐ3
Hướng dẫn HS ôn 
HĐ4
Củng cố dặn dò
- GV kiểm tra sự chuản bị của HS
- GV nhận xét.
- Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II
- Cho HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài và cho HS đại diện các nhóm lên trình bày bảng lớp, đọc kết quả. 
- GV nhận xét.
- Cho cả lớp vào vở.
- Cho HS đọc lại bài
- Về nhà xem học thuộc bài và chuẩn bị trước bài.
- GV nhận xét giờ học.
- HS bỏ dụng cụ trên bàn
- HS lên bảng bốc thăm và đọc bài.
2. 
Lễ hội
- Tên một số lễ hội: Đền Hùng, Chử Đồng Tử, Kiếp Bạc, Cổ Loa,.
- Tên một số lễ hội: Lim,..
- Tên một số họa động trong lễ hội:cúng lễ..
Thể thao
- Từ ngữ chỉ hoạt động thể thao: vận động viên,
-Từ ngữ chỉ các môn thể thao: bóng đá,..
Ngôi nhà chung
- Tên các nước Đông Nam Á: In- dô- xi- a,Phi – líp- bin,..
- Tên một số các nước vùng Đông Nam Á: Ấn Độ,
Bầu trời mặt đất
- Từ ngữ chỉ các hiện tượng thiên nhiên: mưa bão,..
- Từ ngữ chỉ các hoạt động con người làm giàu:xây dựng nhà cửa,..
Ruùt kinh nghieäm
TIẾT 4
 Môn: Toán
 Bài: Luyện tập chung
I/ MỤC TIÊU
Giúp HS tiếp tục củng cố ôn tập về:
- Xác định số liền sau của một số. So sánh các số và xắp sếp một nhóm các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.
-Kĩ năng thực hiện các phép tính với các số đến năm chữ số . Tìm thừa số hoặc tìm số bị chia chưa biết.
- Nhận biết các tháng có 31 ngày.
- Giải bài toán có nội dung hình học bằng hai phép tính.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Chuẩn bị bảng
- HS: SGK, vở, bảng con
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NDHĐ
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
HĐ1
KTBC
HĐ2
GTB
HĐ3
Hướng dẫn HS làm toán
HÑ4 
Củng cố dặn dò
- Gọi HS lên bảng làm bài ở dưới làm vào bảng con.
- GV nhận xét cho điểm.
- Luyện tập chung
Bài 1
- Cho HS đọc yêu cầu của bài tẩpồi làm bài và chữa bài.
- Khi chữa bài cho HS đọc các số.
Bài 2
- Cho HS nêu yêu cầu của bài .
- Cho HS nhắc lại các đặt tính rồi làm bài và chữa bài.
- Khi chữa bài cho HS đọc kết quả.
Bài 3
- Cho HS đọc yêu cầu của bài rồi làm bài và chữa bài.
Bài 4
- Cho HS nêu yêu cầu của bài.
- Muốn tìm một thừa số chưa biết ta làm như thế nào?
- Muốn tìm số bị chia ta làm như thế nào?
- Rồi cho HS làm bài và chữa bài.
Bài 5
- Cho HS đọc bài toán
-Bài toán cho ta biết gì ?
- Bài toán hỏi ta điều gì?
- GV gọi HS lên bảng giải ở dưới làm bài vào trong vở.
- Cho HS đọc lại các bài tập.
- Về nhà xem học thuộc bài và làm lại các bài tập.
- GV nhận xét giờ học.
1a) Viết số liền trước của 92 458.
 92 457 , 92 458
Viết số liền sau của số 69 059.
 69 059 , 69 060
b) Viết các số: 83 507; 69 134; 
78 507;69 314 theo thứ tự từ bé đến lớn.
69 134;69 314; 78507; 83 507.
2. Đặt tính rồi tính
a) 86127 + 4258 65493 - 2486
 86127 65493
+ 4258 - 2486
 90385 63007
b) 4216 x 5 4035 : 8
 4216 4035 8
 x 5 03 504
 21080 35
 3
3.Trong một năm những tháng nào có 31 ngày?
 - Trong một năm những tháng có 31 ngày là:Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.
4.Tìm x
a) X x 2 = 9328
 X = 9328 : 2
 X = 4664
b) X : 2 = 436 
 X = 436 x 2
 X = 872
 Giải toán:
 Bài giải:
 Chiều dài hình chữ nhật là:
 9 x 9 = 81 ( cm )
 Diệt tính hình chữ nhật là:
 81 x 2 = 162 ( cm )
 Đáp số : 162 cm.
Ruùt kinh nghieäm
TIẾT 4
 Môn: Thể dục
 Bài : Tổng kết môn học
Ngày soạn: 7 / 5 / 2012
 Thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2012
TIẾT 1
 Môn: Tiếng Việt
 Bài : Kiểm tra định kì cuối học kì II
TIẾT 2
 Môn: Toán
 Bài : Kiểm tra định kì cuối học kì II
TIẾT 3
 Môn: TN- XH
 Bài: Ôn tập học kì II Tự nhiên.
I/ MỤC TIÊU 
Giúp HS:
- Hệ thống lại những kiến thức đã học về chủ đề Tự nhiên.
- Yêu phong cảnh thiên nhiên của quê hương mình.
- Có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
II/ DỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Chuẩn bị tranh
- HS: SGK, vở
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NDHĐ
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
HĐ1
KTBC
HĐ2
GTB
HĐ3
Quan sát cả lớp. 
HĐ4
Củng cố dặn dò
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV nhận xét
- Ôn tập và kiểm tra học kì II; Tự nhiên
- Cho HS quan sát tranh ảnh về phong cảnh thiên nhiên, về cây cối, con vật của quê hương.
- Cho HS vẽ tranh theo nhóm.
+ Các em sống ở miền nào?
- Cho HS làm việc theo cá nhân củng cố các kiến thức về động vật
- Gọi HS lên trình bày trước lớp.
- GV tổ chức cho HS trò chơi Ai đúng ai nhanh.
-GV chia nhóm rồi cho các nhóm lên bảng nghi tên cây có thân mọc đứng, rễ cọc
- Cho HS nhận xét.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Trái đất quay.
- Về nhà xem học thuộc bài.
- GV nhận xét giờ học.
-HS bỏ dụng cụ lên bàn
- HS quan sát các tranh ảnh trong SGK 
- Miền đồng bằng.
- HS trình bày trước lớp.
- Cây dừa, cây xoài, cây chối 
Ruùt kinh nghieäm
TI ẾT 4
 SINH HOẠT L ỚP
-Đánh giá tuần qua:
-Kế hạch tuần tới:
 - Đi học đều và đúng giờ, ăn mặc phù hợp theo đúng quy định của lớp đề ra.
 -Đoàn kết thương yêu giúp ñôõ bạn bè vượt khó trong học tập, và leã phép vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô giáo.
 -Giữ gìn sách vở và ñoà dùng dạy học,và thực hiện tốt về luật an toàn giao thông.
 -Học tập và làm theo năm điều Bác Hồ dạy.
 -Vệ sinh trường lớp sạch đẹp.
YÙ kieán cuûa khoái tröôûng
YÙ kieán cuûa ban giaùm hieäu
TUAÀN 35
Thứ ngày
Lớp
Tiết
Môn dạy
TCT
Tên bài
Thứ hai
3
1
2
3
4
5
Chào cờ
Tập đọc
Kểchuyện
Toán
Đạo đức 
 35
 69
 35
171
 35
Ôn tập và kiểm tra giữa học kìII
 N T
Ôn tập về giải toán
Thực hành kĩ năng cuối học kì II
Thứ ba 
1
2
3
4
5
Tập viết
 Chính tả
Toán 
TN XH
Mỹ thuật
 35
 69
172
 69
 35
Ôn tập và kiểm tra giưa học kì II
Ôn tập và kiểm tra giữa học kìII
Luyện tập chung
Ôn tập học kì II Tự nhiên
Trưng bày két quả tập
Thứ tư
1
2
3
4
5
Tập đọc Toán
Thủ công Thể dục
 70
173
 35
 69
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II
Luyện tập chung
Ôn tập chương IIIvàIV
Nhảy dây-Tung bắt bóng theo cá nhân2N
Thứ năm
1
2
3
4
5
Âm nhạc
Chính tả 
LT VC
Toán
Thể dục
 35
 70
 35
174
 70
Tập biểu diễn
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II
Luyện tập chung
Tỏng két môn học
Thứ sáu
1
2
3
4
5
TLV
Toán
TNXH
SHL
 35
175
 35
 35
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II
Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Ôn tập học kì II Tự nhiên
Thứ bảy
Thöù hai , ngaøy 17 thaùng 05 naêm 2010
TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN Tieát : 137 
Baøi : OÂN LUYEÄN TAÄP ÑOÏC VAØ HOÏC THUOÄC LOØNG ( TIEÁT 1 )
I/ MUÏC TIEÂU:
- Ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc ( toác ñoä ñoïc 70 tieáng/ phuùt )
Traû lôøi ñöôïc 1 CH veà noäi dung baøi ñoïc; thuoäc 2, 3 ñoaïn thô ñaõ hoïc ôû HK 2 
- Bieát vieát 1 baûn thoâng baùo ngaén veà moät buoåi lieân hoan vaên ngheä cuûa ñoäi.
II/ CHUAÅN BÒ:
Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc. Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Khôûi ñoäng: 
Baøi cuõ: 
Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
	Giôùi thiieäu baøi – ghi töïa
* Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc .
- Gv ghi phieáu teân töøng baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc töø hoïc kì II SGK vaø tranh minh hoïa.
- Gv yeâu caàu töøng hoïc sinh leân boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc.
Gv ñaët moät caâu hoûi cho ñoaïn vöøa ñoïc
- Gv cho ñieåm.
- Gv thöïc hieän töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi
* Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 2.
a) Höôùng daãn Hs chuaån bò.
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi.
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc thaàm baøi quaûng caùo “ Chöông trình xieác ñaëc saéc).
- Gv hoûi: Caàn chuù yù nhöõng ñieåm gì khi vieát thoâng baùo?
- Gv choát laïi:
+ Moãi em ñoùng vai ngöôøi toå chöùc moät buoåi lieân hoan vaên ngheä cuûa ñoäi ñeå vieát thoâng baùo.
+ Baûn thoâng baùo caàn vieát theo kieåu quaûng caùo. Cuï theå:
Veà noäi dung: ñuû thoâng tin (muïc ñích – thôøi gian – ñòa ñieåm – lôøi môøi).
Veà hình thöùc: lôùi vaên ngaén goïn, roõ, trình baøy, trang trí, haáp daãn.
b) Hs vieát thoâng baùo.
- Gv yeâu Hs vieát thoâng baùo.
- Gv yeâu caàu vaøi Hs ñoïc baûng thoâng baùo cuûa mình.
- Gv nhaän xeùt, bình choïn.
4. Toång keát – daën doø.
Veà xem laïi baøi.
Chuaån bò baøi: Tieát oân thöù 2.
Nhaän xeùt baøi hoïc.
Haùt.
- Hs leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.
- Hs ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh trong yeáu.
- Hs traû lôøi. 
- Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- Hs ñoaïc baøi caù nhaân.
- Hs traû lôøi.
- Hs vieát thoâng baùo treân giaáy A4 hoaëc maët traéng cuûa tôø lòch cuõ. Trang trí thoâng baùo vôùi caùc kieåu chöõ, buùt maøu, hình aûnh ...
- Hs ñoïc baûng thhoâng baùo cuûa mình.
Hs caû lôùp nhaän xeùt.
Ghi chuù : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thöù hai , ngaøy 17 thaùng 05 naêm 2010
TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN Tieát : 138 
Baøi : OÂN LUYEÄN TAÄP ÑOÏC VAØ HOÏC THUOÄC LOØNG ( TIEÁT 2 )
I/ MUÏC TIEÂU:
- Ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc ( toác ñoä ñoïc 70 tieáng/ phuùt )
Traû lôøi ñöôïc 1 CH veà noäi dung baøi ñoïc; thuoäc 2, 3 ñoaïn thô ñaõ hoïc ôû HK 2 
- Tìm ñöôïc 1 soá töø ngöõ veà chuû ñieåm: Baûo veä Toå Quoác, Saùng taïo, Ngheä thuaät.
II/ CHUAÅN BÒ:
Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc.
Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2. Ghi teân caùc truyeän ñaõ hoïc trong 8 tuaàn ñaàu.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Khôûi ñoäng: 
Baøi cuõ: Oân tieát 1.
Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà:
	Giôùi thieäu baøi – ghi töïa
* Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc .
- Gv yeâu caàu töøng hoïc sinh leân boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc.
Gv ñaët moät caâu hoûi cho ñoaïn vöøa ñoïc
- Gv cho ñieåm.
- Gv thöïc hieän töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi
* Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 2.
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi.
- Gv yeâu caàu Hs laøm baøi theo nhoùm.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy treân baûng
- Gv nhaän xeùt, choát laïi :
. Baûo veä Toå Quoác:
+ Töø ngöõ cuøng nghóa vôùi Toå Quoác: ñaát nöôùc, non soâng, nöôùc nhaø.
+ Töø ngöõ chæ hoaït ñoäng baûo veä Toå Quoác: canh gaùc, kieåm soaùt baàu trôøi, tuaàn tra treân bieån, chieán ñaáu, choáng xaâm löôïc.
. Saùng taïo
+ Töø chæ trí thöùc: kó sö, baùc só, luaät sö.
+ Töø chæ hoaït ñoäng cuûa trí thöùc: nghieân cöùu khoa hoïc, thöïc nghieäm khoa hoïc, giaûng daïy, khaùm beänh, laäp ñoà aùn.
. Ngheä thuaät
+ Töø chæ ngöôøi hoaït ñoäng ngheä thuaät: nhaïc só, ca só, nhaø thô, nhaø vaên, dieãn vieân, nhaø taïo moát.
+ Töø chæ hoaït ñoäng ngöôøi hoaït ñoäng ngheä thuaät: ca haùt, saùng taùc, bieåu dieãn, saùng taùc, bieåu dieãn, thieát keá thôøi trang.
+ Töø ngöõ chæ caùc moân ngheä thuaät: aâm nhaïc, hoäi hoïa, vaên hoïc, kieán truùc, ñieâu khaéc, ñieän aûnh, kòch.
4. Toång keát – daën doø.
Veà xem laïi baøi.
Chuaån bò baøi: Tieát oân thöù 3.
Nhaän xeùt baøi hoïc.
Haùt.
Hs leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.
Hs ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh trong yeáu.
Hs traû lôøi. 
Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
Hs laøm baøi theo nhoùm.
Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình bayø.
Hs caû lôùp nhaän xeùt.
Hs chöõa baøi vaøo vôû.
	Ghi chuù :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thöù tö , ngaøy 19 thaùng 05 naêm 2010
tAÄP ÑOÏC Tieát : 139
Baøi : OÂN LUYEÄN TAÄP ÑOÏC VAØ HOÏC THUOÄC LOØNG ( TIEÁT 4 )
I/ Muïc tieâu:
- Ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc ( toác ñoä ñoïc 70 tieáng/ phuùt )
Traû lôøi ñöôïc 1 CH veà noäi dung baøi ñoïc; thuoäc 2, 3 ñoaïn thô ñaõ hoïc ôû HK 2 
II/ CHUAÅN BÒ:
Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc.
 Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2.
 Baûng photo ñôn xin tham gia xin hoaït caâu laïc boä.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Khôûi ñoäng: 
Baøi cuõ: 
Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà:
	Giôùi thiieäu baøi – ghi töïa
 * Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc .
- Gv yeâu caàu töøng hoïc sinh leân boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc.
Gv ñaët moät caâu hoûi cho ñoaïn vöøa ñoïc
- Gv cho ñieåm.
- Gv thöïc hieän töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi
* Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 2.
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi.
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc maãu baûng baùo caùo ñaõ hoïc ôû tuaàn 20, trang 20 SGK.
- Gv hoûi: Yeâu caàu cuûa baûng baùo baùo naøy coù khaùc gì vôùi yeâu caàu cuûa baùo caùo ñaõ hoïc ôû tieát TLV tuaàn 20? 
+ Ngöôøi baùo caùo laø chi ñoäi tröôûng.
+ Ngöôøi nhaän baùo caùo laø thaày coâ toång phuï traùch.
+ Noäi dung thi ñua: Xaây döïng ñoäi vöõng maïnh.
+ Noäi dung baùo caùo: veà hoïc taäp, lao ñoäng, theâm noäi dung veà coângtaùc khaùc.
- Gv yeâu caàu caùc toå laøm vieäc theo caùc böôùc sau.
+ Thoáng nhaát keát quaû hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi trong thaùng qua.
+ Laàn löôït caùc thaønh vieân trong toå ñoùng vai chi ñoäi tröôûng baùo caùo tröôùc caùc baïn keát quaû hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi. 
- Gv môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy baùo caùo tröôùc lôùp.
- Gv nhaän xeùt, choát laïi. 
4. Toång keát – daën doø.
Veà oân laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng.
Chuaån bò baøi: Tieát oân thöù 4.
Nhaän xeùt baøi hoïc.
Haùt.
Hs leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.
Hs ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh.
Hs traû lôøi. 
Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
Hs laøm baøi vaøo vôû.
Hs traû lôøi.
Hs caû lôùp nhaän xeùt.
Caùc toå laøm vieäc.
Hs thöïc haønh baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng.
Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy baùo caùo tröôùc lôùp.
Hs caû lôùp nhaän xeùt.
Ghi chuù : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thöù ba , ngaøy 18 thaùng 05 naêm 2010
CHÍNH TAÛ Tieát : 69
Baøi : OÂN LUYEÄN TAÄP ÑOÏC VAØ HOÏC THUOÄC LOØNG ( TIEÁT 3 )
I/ MUÏC TIEÂU:
- Ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc ( toác ñoä ñoïc 70 tieáng/ phuùt )
Traû lôøi ñöôïc 1 CH veà noäi dung baøi ñoïc; thuoäc 2, 3 ñoaïn thô ñaõ hoïc ôû HK 2 
- Nghe – vieát ñuùng baøi thô “ Ngheä nhaân Baùt Traøng ”.
II/ CHUAÅN BÒ:
Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc.
Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1. Khôûi ñoäng: 
 2. Baøi cuõ: 
3.Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà:
	Giôùi thieäu baøi – ghi töïa
 * Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc .
- Gv yeâu caàu töøng hoïc sinh leân boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc.
Gv ñaët moät caâu hoûi cho ñoaïn vöøa ñoïc
- Gv cho ñieåm.
- Gv thöïc hieän töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi
* Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 2.
- GV ñoïc maãu baøi thô vieát chính taû.
- Gv hoûi: Döôùi ngoøi buùt cuûa ngeä nhaân Baùt Traøng,nhöõng caûnh ñeïp naøo ñöôïc hieän ra?
- Gv yeâu caàu Hs töï vieát ra nhaùp nhöõng töø deã vieát sai:Baùt Traøng, cao lanh .
- Gv nhaéc nhôû caùc em caùch trình baøy baøi thô luïc baùt.
- Gv yeâu caàu Hs gaáp SGK.
- Gv ñoïc thong thaû töøng cuïm töø, töøng caâu cho Hs vieát baøi.
- Gv chaám, chöõa töø 5 – 7 baøi. Vaø neâu nhaän xeùt.
- Gv thu vôû cuûa nhöõng Hs chöa coù ñieåm veà nhaø chaám.
4. Toång keát – daën doø.
Veà xem laïi baøi.
Chuaån bò baøi: Tieát oân thöù 4.
Nhaän xeùt baøi hoïc.
Haùt.
Hs leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.
Hs ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh trong yeáu.
Hs traû lôøi. 
2 –3 Hs ñoïc laïi ñoaïn vieát.
Nhöõng saéc hoa, caùnh coø bay daäp dôøn, luõy tre, caây ña, con coø laù truùc ñang qua soâng.
Hs vieát ra nhaùp nhöõng töø khoù.
Hs nghe vaø vieát baøi vaøo vôû.
Thöù tö , ngaøy 19 thaùng 05 naêm 2010
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Tieát : 35
Baøi : OÂN LUYEÄN TAÄP ÑOÏC VAØ HOÏC THUOÄC LOØNG ( TIEÁT 5 )
I/ MUÏC TIEÂU:
- Ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc ( toác ñoä ñoïc 70 tieáng/ phuùt )
Traû lôøi ñöôïc 1 CH veà noäi dung baøi ñoïc; thuoäc 2, 3 ñoaïn thô ñaõ hoïc ôû HK 2 
- Oân luyeän veà nhaân hoa, caùch nhaân hoùa.
II/ CHUAÅN BÒ:
Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc. Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2.
Baûng photo ñôn xin tham gia xin hoaït caâu laïc boä.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Khôûi ñoäng: 
Baøi cuõ: 
Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà:
	Giôùi thiieäu baøi – ghi töïa
* Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc .
- Gv yeâu caàu töøng hoïc sinh leân boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc.
Gv ñaët moät caâu hoûi cho ñoaïn vöøa ñoïc
- Gv cho ñieåm.
- Gv thöïc hieän töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi
* Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 2.
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi.
- Gv yeâu caàu Hs quan saùt tranh minh hoïa.
- Gv yeâu caàu caû lôùp ñoïc thaàm baøi thô, tìm teân caùc con vaät ñöôïc keå ñeán trong baøi.
- Gv yeâu caàu caùc Hs laøm vieäc theo nhoùm.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy.
- Gv nhaän xeùt, choát laïi. 
+ Nhöõng con vaät ñöôïc nhaân hoaù : con Cua Caøng, Teùp, Oác, Toâm, Sam, Coøng, Daõ Traøng.
+ Caùc con vaät ñöôïc goïi: caùi, caäu, chuù, baø, baø, oâng.
+ Caùc con vaät ñöôïc taû: thoåi xoâi, ñi hoäi, coõng noài ; ñoû maét, nhoùm löûa, cheùp mieäng ; vaän mình, pha traø ; laät ñaät, ñi chôï, daét tay baø Coøng ; döïng nhaø ; moùm meùn, ruïng hai raêng, khen xoâi deûo.
4. Toång keát – daën doø.
Veà oân laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng.
Chuaån bò baøi: Tieát oân thöù 6.
Nhaän xeùt baøi hoïc.
Haùt.
Hs leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.
Hs ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh trong yeáu.
Hs traû lôøi. 
Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
Hs laøm baøi vaøo vôû.
Hs traû lôøi: coù laø con Cua Caøng, Teùp, Oác, Toâm, Sam, Coøng, Daõ Traøng.
Caùc nhoùm leân trình baøy.
Hs caû lôùp nhaän xeùt.
Thöù tö , ngaøy 19 thaùng 05 naêm 2010
TAÄP VIEÁT Tieát : 35
Baøi : OÂN LUYEÄN TAÄP ÑOÏC VAØ HOÏC THUOÄC LOØNG ( TIEÁT 6 )
I/ MUÏC TIEÂU:
- Ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc ( toác ñoä ñoïc 70 tieáng/ phuùt )
Traû lôøi ñöôïc 1 CH veà noäi dung baøi ñoïc; thuoäc 2, 3 ñoaïn thô ñaõ hoïc ôû HK 2 
- Hs nghe keå caâu chuyeän Boán caêûng vaø saùu caúng, nhôù noäi dung caâu chuyeän, keå laïi töï nhieân, gioïng vui, khoâ haøi.
Bieát vieát ñuùng moät baùo caùo.
II/ CHUAÅN BÒ:
Phieáu vieát teân töøng baøi hoïc thuoäc loøng. Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Khôûi ñoäng: 
 2. Baøi cuõ: 
3.Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà:
	Giôùi thiieäu baøi – ghi töïa
* Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc .
Gv yeâu caàu töøng hoïc sinh leân boác thaêm choïn baøi hoïc thuoäc loøng.
Gv yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng baøi mình môùi boác thaêm trong phieáu.
Gv ñaët moät caâu hoûi cho baøi vöøa ñoïc
- Gv cho ñieåm.
- Gv thöïc hieän töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi
* Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 2.
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi.
- Gv keå chuyeän. Keå xong GV hoûi:
+ Chuù lính ñöôïc caáp ngöïa ñeå laøm gì?
+ Chuù söû duïng con ngöïa nhö theá naøo?
+ Vì sao chuù cho raèng chaïy boä nhanh hôn cöôõi ngöïa?
- Gv keå laàn 2.
- Gv yeâu caàu moät soá Hs keå laïi caâu chuyeän.
- Töøng caëp Hs keå chuyeän.
- Hs thi keå chuyeän vôùi nhau.
- Gv hoûi: Truyeän gaây cöôøi ôû ñieåm naøo?
- Gv nhaän xeùt, choát laïi bình choïn ngöôøi keå chuyeän toát nhaát.
 4. Toång keát – daën doø.
Veà xem laïi baøi.
Nhaän xeùt baøi hoïc.
Haùt.
Hs leân boác thaêm baøi hoïc thuoäc loøng..
Hs ñoïc thuoäc loøng caû baøi thô hoaëc khoå thô qui ñònh trong phieáu.
Hs traû lôøi. 
Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
Hs laéng nghe.
Ñi laøm moät coâng vieäc khaån caáp.
Chuù daét ngöïa ra ñöôøng nhöng khong cöôõi maø cöù ñaùnh ngöïa roài caém coå chaïy th

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 35 Lop 3_12257881.doc