Giáo án Tin học 4 - Tuần 15 Bài 2 - Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình

TUẦN 15

BÀI 2: CHỈNH SỬA HÌNH, VIẾT CHỮ LÊN HÌNH (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Biết cách chỉnh sửa kích thước cảu hình trong văn bản. Biết cách thay đổi màu, độ dày đường viền của hình. Viết được chữ lên hình.

- Rèn luyện kỹ năng gõ chữ, các thao tác cơ bản đã học.

- Thể hiện tính tích cực, thái độ nghiêm túc trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp.

- Bài cũ.

- Nhận xét.

2. Giới thiệu bài mới:

Giới thiệu bài: Ở lớp 3 các em đã được làm quen với cách chèn hình vào văn bản. Ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về chèn hình trong văn bản.

3. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:

- Giáo viên gọi học sinh nhắc lại cách chèn hình trong văn bản Word.

- Nhận xét.

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 732Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 4 - Tuần 15 Bài 2 - Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 4
Ngày dạy: .../12/2017
TUẦN 15
BÀI 2: CHỈNH SỬA HÌNH, VIẾT CHỮ LÊN HÌNH (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách chỉnh sửa kích thước cảu hình trong văn bản. Biết cách thay đổi màu, độ dày đường viền của hình. Viết được chữ lên hình.
- Rèn luyện kỹ năng gõ chữ, các thao tác cơ bản đã học.
- Thể hiện tính tích cực, thái độ nghiêm túc trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định lớp.
- Bài cũ.
- Nhận xét.
2. Giới thiệu bài mới: 
Giới thiệu bài: Ở lớp 3 các em đã được làm quen với cách chèn hình vào văn bản. Ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về chèn hình trong văn bản.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- Giáo viên gọi học sinh nhắc lại cách chèn hình trong văn bản Word.
- Nhận xét.
b. Hoạt động 2:
 - Gv hướng dẫn học sinh cách thay đổi kích thước hình.
+ Chọn hình cần sửa. Di chuyển chuột đến vị trí ô vuông ở mối cạnh hay chấm tròn ở bốn góc cho đến khi con trỏ chuột chuyển thành mũi tên 2 chiều.
+ Kéo thả để thay đổi kích thước hình.
* Thực hành: Chèn một hình chữ nhật vào văn bản. Tiến hành kéo thả thay đổi kích thước của hình chữ nhật đó.
c. Họa động 3:
- Gv hướng dẫn học sinh cách thay đổi màu của hình theo hướng dẫn.
+ Chọn hình cần thay đổi màu.
+ Trong thẻ Format, chọn 
+ Chọn màu trong bảng màu. 
* Thực hành: Chèn một hình ngôi sao vào văn bản. Tiến hành thay đổi màu của hình ngôi sao đó.
c. Họat động 4:
- Gv hướng dẫn học sinh cách thay đổi màu, độ dày, kiểu đường viền của hình theo hướng dẫn.
+ Chọn hình cần thay đổi màu, độ dày, kiểu đường viền.
+ Trong thẻ Format, chọn 
+ Chọn màu trong bảng màu. 
+ Chọn Weight để chọn độ dày đường viền.
+ Chọn Dashes để chọn kiểu đường viền.
* Thực hành: Chèn một hình tròn vào văn bản. Tiến hành thay đổi màu, độ dày, kiểu đường viền của hình tròn đó.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe. Thực hành.
- Thực hành.
- Lắng nghe. Thực hành.
- Thực hành.
- Lắng nghe. Thực hành.
- Thực hành.
- Lắng nghe.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Chuẩn bị bài mới.
BÀI 2: CHỈNH SỬA HÌNH, VIẾT CHỮ LÊN HÌNH (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách chỉnh sửa kích thước cảu hình trong văn bản. Biết cách thay đổi màu, độ dày đường viền của hình. Viết được chữ lên hình.
- Rèn luyện kỹ năng gõ chữ, các thao tác cơ bản đã học.
- Thể hiện tính tích cực, thái độ nghiêm túc trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định lớp.
- Bài cũ.
- Nhận xét.
2. Giới thiệu bài mới: 
Giới thiệu bài: Ở tiết trước các em đã được làm quen với cách thay đổi kích thước, màu, độ dày của hình. Ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về cách viết chữ lên hình trong văn bản.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- Gv hướng dẫn học sinh cách viết chữ lên hình.
+ Chọn hình cần viết chữ.
+ Nhấn phải chuột, chọn Add Text. 
+ Gõ chữ lên hình.
* Thực hành: Chèn một hình chữ nhật vào văn bản. Tiến hành gõ chữ lên hình.
Chú ý: Thao tác thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trong hình thực hiện tương tự thao tác thay đổi phong chữ, cỡ chữ, kiểu chữ tỏng văn bản.
b. Hoạt động 2:
 - Gv hướng dẫn học sinh làm bài thực hành 1 trang 58-SGK.
- Nhận xét.
- Gv hướng dẫn học sinh làm bài thực hành 2 trang 58-SGK.
- Nhận xét.
c. Họa động 3:
- Gv hướng dẫn học sinh các hoạt động ứng dụng mở rộng.
* Thực hành: Theo yêu cầu hoạt động ứng hụng mở rộng.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe. Thực hành.
- Thực hành.
- Lắng nghe. Thực hành.
- Thực hành.
- Lắng nghe. Thực hành.
- Lắng nghe.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Chuẩn bị bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD3 Bai 2 Chinh sua hinh viet chu len hinh_12219671.doc