Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Phan Thị Hồng Nhung - Trường THCSLê Bình

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách nhập và sử dụng công thức để tính toán

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng nhập công thức và sử dụng công thức để tính toán

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hứng thú với học tập

II. CHUẨN BỊ

1. GV: SGK, M/C, phòng máy, giáo án

2. HS: SGK, vở ghi chép, đồ dùng học tập khác

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Bài mới

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Phan Thị Hồng Nhung - Trường THCSLê Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 11/11/2013
Tiết 19: BÀI THỰC HÀNH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách nhập và sử dụng công thức để tính toán
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng nhập công thức và sử dụng công thức để tính toán
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hứng thú với học tập
II. CHUẨN BỊ
1. GV: SGK, M/C, phòng máy, giáo án
2. HS: SGK, vở ghi chép, đồ dùng học tập khác
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập SGK
GV: Yêu cầu HS khởi động chương trình bảng tính Excel và mở bảng tính có tên danh sách lớp em đã lưu trong bài thực hành 1
GV: Chiếu đề bài tập, chia nhóm, hướng dẫn HS thực hành lần lượt các yêu cầu bài tập 1 SGK
? Em hãy nhắc lại cách tính điểm trung bình
? Để tính điểm trung bình tại ô F3 ta gõ công thức nào
HS: = (C3+D3+E3)/3
GV: Yêu cầu HS tương tự thực hành trên máy
HS: Thực hành theo nhóm
GV: Hướng dẫn các nhóm thực hành
GV: Gọi đại diện HS lên trình bày
? Để tính điểm trung bình của cả lớp ta thực hiện như thế nào
GV: Hướng dẫn HS thực hành và gọi đại diện HS: lên trình bày
 Bài tập 1: Lập trang tính và sử dụng công thức
Khởi động chương trình bảng tính Excel và mở bảng tính có tên danh sách lớp em đã lưu trong bài thực hành 1
a. Nhập điểm thi các môn của lớp em
b. Sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình của các bạn lớp em trong cột điểm trung bình
c. Tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô dưới cùng của cột điểm trung bình
d. Lưu bảng tính với tên bảng điểm lớp em
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2 SGK
GV: Gọi HS đọc bài tập 2 SGK
GV: Yêu cầu HS mở bảng tính số theo dõi thể lực đã lưu trong bài tập 4 của bài thực hành 2
GV: Chiếu đề bài tập, hướng dẫn HS thực hiện bài tập
? Muốn tính chiều cao trung bình ta làm như thế nào
? Muốn tính cân nặng trung bình ta làm thế nào
GV: Cho HS thực hành theo nhóm
HS: Thực hành theo nhóm
GV: Hướng dẫn HS thực hành
GV: Gọi đại diện HS lên thực hành
GV: Chữa bài
Bài tập 2:
Mở bảng tính sổ theo dõi thể lực đã được lưu trong bài tập 4 của bài thực hành 2 và tính chiều cao trung bình, cân nặng trung bình của các bạn trong lớp em. Lưu trang tính khi thực hiện xong yêu cầu
IV. NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ GIỜ THỰC HÀNH
GV nhận xét, đánh giá giờ thực hành theo:
+ Kiến thức
+ Kỹ năng
+ Thái độ
V. DẶN DÒ
- Về nhà thực hành lại ( Nếu có điều kiện), xem lại kiến thức đã thực hành
- Tìm hiểu trước nội dung bài tập 3, bài tập 4 SGK

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Phan Thị Hồng Nhung - Trường THCSLê Bình.doc