Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Tiết 4: Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi phần mềm bảng tính.

- Thực hiện được việc di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

- Thực hiện được thao tác lưu bảng tính.

3. Thái độ: Học tập đúng đắn, nghiêm túc thực hành, có ý thức và yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 424Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Tiết 4: Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/09/2015
Ngày dạy: 25/09/2015
Tuần: 2
Tiết: 4
BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi phần mềm bảng tính.
- Thực hiện được việc di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
- Thực hiện được thao tác lưu bảng tính.
3. Thái độ: Học tập đúng đắn, nghiêm túc thực hành, có ý thức và yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Lồng ghép trong nội dung bài.
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (14’) Tìm hiểu bài tập 2.
+ GV: Yêu cầu HS khởi động chương trình bảng tính Excel bằng hai cách.
+ GV: Nhập dữ liệu tùy ý vào một ô tính. Nhấn phím Enter để kết thúc công việc và quan sát ô được kích hoạt tiếp theo.
+ GV: Chọn một ô tính có dữ liệu và nhấn phím Delete. Chọn một ô tính khác có dữ liệu và gõ nội dung mới. Cho nhận xét về các kết quả.
+ GV: Quan sát các em thực hiện.
+ GV: Giúp đỡ các em trong quá trình thực hiện bị vướng mắc.
+ GV: Hướng dẫn các HS yếu thực hiện các thao tác để các em thực hành được thuận lợi.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện lại các thao tác cho các bạn khác quan sát.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai các thao cho các em.
+ GV: Hướng dẫn và cho HS thực hành theo cá nhân.
+ GV: Kiểm tra một số em thực hiện thao tác cho các bạn khác quan sát và nhận xét.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát và cho nhận xét.
+ HS: Độc lập khởi động Excel theo từng các nhân.
+ HS: Nhập dữ liệu vào một ô bất kỳ và thực hiện các thao tác theo yêu cầu của giáo viên.
+ HS: Thực hiện yêu cầu của giáo viên và đưa ra nhận xét.
- Khi chọn một ô tính có dữ liệu và nhấn phím Delete thì dữ liệu trong ô tính đó sẽ bị xóa.
- Khi chọn một ô tính có dữ liệu và gõ nội dung mới thì nội dung cũ của ô đó sẽ bị mất đi và xuất hiện nội dung mới nhập vào.
+ HS: Một số em thực hiện, các bạn khác nhận xét thao tác của bạn.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Nhận xét các thao tác thực hiện của bạn.
2. Bài tập 2.
- Nhập dữ liệu.
- Xóa dữ liệu.
- Thoát khỏi Excel.
Hoạt động 2: (25’) Tìm hiểu bài tập 3.
+ GV: Yêu cầu HS nhập dữ liệu ở bảng bên dưới đây vào trang tính.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.
+ GV: Cho HS tự thực hiện theo cá nhân.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai các thao tác cho các em.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện xong lưu bài lại.
+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã sửa.
+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.
+ GV: Thực hiện củng cố lại các thao tác mà các em đã thực hiện.
+ GV: Chỉ dẫn cho các em các thao tác khó mà các em thực hiện còn chưa thành thạo.
+ GV: Cho HS rèn luyện lại các thao tác còn yếu.
+ GV: Giới thiệu một số nội dung nâng cao cho HS học tốt.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Thực hiện yêu cầu của giáo viên đưa ra.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn trên.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Lưu bài lại với tên cũ.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt của các bạn.
+ HS: Luyện tập lại các thao tác các em đã thực hiện trong tiết.
+ HS: Luyện tập các thao tác các em chưa thực hiện thành thạo.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Tìm hiểu thêm một số chức năng trong chương trình bảng tính.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.
3. Bài tập 3.
- Nhập dữ liệu ở bảng vào trang tính.
4. Củng cố: (4’)
 	- Giáo viên nhận xét và đánh giá những sai sót còn yếu của học sinh.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn lại thao tác. Xem trước nội dung của bài tiếp theo. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan_2_tiet_4_tin_7_2015_2016.doc