Giáo án Tin học 8 - Tiết 48 - Bài tập

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Ôn tập câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước while do trong Pascal.

2. Kĩ năng: Làm các bài tập về câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước while do trong Pascal.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:

8A2:

2. Kiểm tra bài cũ:

 Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

 * Hoạt động khởi động: Để củng cố lại lý thuyết ta vào nội dung bài tập.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 24/12/2020 Lượt xem 968Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Tiết 48 - Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/01/2018
Ngày dạy: 29/01/2018
Tuần 24
Tiết: 45 
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Ôn tập câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước while  do trong Pascal.
2. Kĩ năng: Làm các bài tập về câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước while  do trong Pascal.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
8A1:
8A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
	Lồng ghép trong nội dung bài học. 
3. Bài mới:
	* Hoạt động khởi động: Để củng cố lại lý thuyết ta vào nội dung bài tập.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (10’) Câu hỏi và Bài tập 1.
+ GV: Yêu cầu HS đọc và làm các bài tập SGK.
+ GV: Chia lớp thành 6 nhóm học tập và làm các bài tập trên.
+ GV: Quan sát hướng dẫn các nhóm thảo luận các bài tập trên.
+ GV: Hãy phát biểu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần biết trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước.
+ GV: Ôn lại cho HS các kiến thức cơ bản để các em nắm bắt và thực hiện yêu cầu.
+ GV: Hướng dẫn các em các nội dung cần đưa ra để so sánh giữ hai câu lệnh lặp.
+ GV: Cho HS thảo luận nhóm trong vòng 5’ để tìm ra sự khác biệt giữa hai câu lệnh lặp.
+ GV: Quan sát các nhóm thảo luận định hướng cho các nhóm thực hiện và hướng dẫn giải thích cho HS nếu HS có thắc mắc.
+ GV: Các nhóm thực hiện xong, đại diện nhóm lên bảng thuyết trình bài làm của nhóm.
+ GV: Các nhóm khác nhận xét.
+ GV: Nhận xét đánh giá sửa chữa các lỗi sai của các nhóm.
+ HS: Đọc và nghiên cứu SGK làm các bài tập theo yêu cầu.
+ HS: Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi đề ra.
 + HS: Thảo luận theo nhóm trình bày vào bảng phụ.
+ HS: 
Fortodo
Wh
ledo
Chỉ thị cho máy thực hiện lệnh với số lần đã xác định từ trước.
Điều kiện là giá trị của biến đếm có giá trị nguyên đã đạt được giá trị lớn nhất hay chưa.
Câu lệnh thực hiện ít nhất một lần, sau đó kiểm tra điều kiện.
Máy tính thực hiện với số lần lặp chưa xác định trước.
Có thể kiểm tra giá trị của một số thực, cũng có thể là một điều kiện khác ‎
Kiểm tra điều kiện, điều kiện thỏa mãn thực hiện câu lệnh.
+ HS: Thực hiện thảo luận nhóm theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện thảo luận nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
+ HS: Các nhóm nhận xét bổ xung thiếu sót cho nhau.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.
1. Bài tập 1
* Fortodo:
- Chỉ thị cho máy thực hiện lệnh với số lần đã xác định từ trước.
- Điều kiện là giá trị của biến đếm có giá trị nguyên đã đạt được giá trị lớn nhất hay chưa.
- Câu lệnh thực hiện ít nhất một lần, sau đó kiểm tra điều kiện.
* Whiledo:
- Máy tính thực hiện với số lần lặp chưa xác định trước.
- Có thể kiểm tra giá trị của một số thực, cũng có thể là một điều kiện khác ‎
- Kiểm tra điều kiện, điều kiện thỏa mãn thực hiện câu lệnh.
Hoạt động 2: (15’) Câu hỏi và Bài tập 2.
+ GV: Hãy cho biết kết quả của các câu lệnh sau đây:
a) x:=5; While x <= 15 do x:= x+5;
b) x:=5; While x < 15 do x:= x+5;
c) s := 0; n := 1; While s <= 3 do s:=s+n; 
a) x:=10; While x=10 do x:= x+5;
b) x:=10; While x>10 do x:= x+5;
+ GV: Quan sát các nhóm thảo luận và hướng dẫn giải thích cho HS.
+ GV: Các nhóm thực hiện xong, đại diện nhóm lên bảng thuyết trình.
+ GV: Các nhóm khác nhận xét.
+ GV: Nhận xét đánh giá sửa chữa các lỗi sai của các nhóm.
+ HS: Thảo luận nhóm trình bày kết quả vào bảng phụ.
a) x = 20.
b) x = 15.
c) s = 4.
d) Lặp vô hạn lần.
e) x = 10.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Các nhóm trình bày kết quả của mình.
+ HS: Các nhóm nhận xét bổ xung thiếu sót cho nhau.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.
2. Bài tập 2.
Hãy cho biết kết quả của các câu lệnh sau đây:
a) x:=5; While x <= 15 do x:= x+5;
b) x:=5; While x < 15 do x:= x+5;
c) s := 0; n := 1; While s <= 3 do s:=s+n; 
a) x:=10; While x=10 do x:= x+5;
b) x:=10; While x>10 do x:= x+5;
Hoạt động 3: (18’) Câu hỏi và Bài tập 3.
+ GV: Viết chương trình Pascal để tính tổng của 100 số tự nhiên đầu.
+ GV: Hướng dẫn HS thuật toán thực hiện của bài toán.
+ GV: Quan sát hướng dẫn từng nhóm thực hiện viết chương trình.
+ GV: Yêu cầu các nhóm thực hiện xong lên bảng trình bày kết quả
+ GV: Nhận xét đánh giá sửa chữa các lỗi sai của các nhóm.
+ GV: Viết chương trình mô tả bài toán trên Pascal chạy và giải thích ý nghĩa các câu lệnh cho HS.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài tập cho HS.
+ HS: Thảo luận theo nhóm trình bày vào bảng phụ. Chương trình:
var x,y,UCLN,BCNN,t:integer;
begin
readln(x,y);
BCNN:=x*y;
t:= y mod x;
While t 0 do
      Begin
        t:= x MOD y;
        x:= y;
        y:= t;
      End;
ucln:=x;
BCNN:=BCNN div UCLN;
write(UCLN,' ',BCNN);
end.
3. Bài tập 3.
Chương trình:
var x,y,UCLN,BCNN,t:integer;
begin
readln(x,y);
BCNN:=x*y;
t:= y mod x;
While t 0 do
      Begin
        t:= x MOD y;
        x:= y;
        y:= t;
      End;
ucln:=x;
BCNN:=BCNN div UCLN;
write(UCLN,' ',BCNN);
end.
4. Củng cố: 
	- Củng cố trong nội dung bài tập.
5. Dặn dò: (1’)
 	- Xem trước nội dung bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 24 tiet 45_12261611.doc