Giáo án Tin học 8 VNEN

Bài 1.

LÀM QUEN VỚI SCRATCH

(02 tiết)

I/ MỤC TIÊU:

1) Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 5.

2) Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập .

3) Hình thành năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình,

- Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ.

II/ CHUẨN BỊ:

1) Thầy :

a) Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc,

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy,

b) Đồ dùng dạy học

- Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu

c) Kế hoạch phân chia bài dạy

- Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B).

- Tiết 2: Toàn bộ các mục C, D, E) .

2) Trò :

- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.

 

doc 65 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 1005Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học 8 VNEN", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ợc ch/tr vẽ các hình với các màu sắc ưa thích trong SHDH.
+ HS chia sẻ kết quả với người khác và báo cáo thành tích làm được với thầy cô giáo.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
Các em HS hãy tạo và thực hiện ch/tr vẽ các hình với những màu sắc ưa thích ở mục E.2) SHDH.
* Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx, đánh giá kết quả để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
Rút kinh nghiệm
Tuần 5
Tiết 9, 10
Ngày soạn 
Bài 5. THỰC HÀNH VẼ HÌNH
(02 tiết)
I/ MỤC TIÊU:
Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 32.
Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập ..
Hình thành năng lực, phẩm chất: 
NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, 
Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ.
II/ CHUẨN BỊ:
Thầy : 
Phương pháp và kĩ thuật dạy học
Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc, 
Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy, 
Đồ dùng dạy học
Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu 
Kế hoạch phân chia bài dạy
Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B.3).
Tiết 2: Toàn bộ các mục còn lại .
Trò : 
- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.
III/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Định hướng HĐ của HS
Định hướng HĐ của GV
HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
-Hs ổn định trật tự.
-Hội đồng tự quản báo cáo tình hình lớp: sĩ số, trang phục, ...
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA BÀI CŨ
(Không kiểm tra)
A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5ph)
(TLHDH-tr 24)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung phần khởi động, thảo luận và trả lời câu hỏi đưa ra.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
KQ:
a) 
Lặp lại 4 lần.
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
Đọc thông tin ở phần hđ khởi động: Cho đoạn ch/tr sau:
 sau đó trả lời câu hỏi thảo luận:
a) Đoạn ch/tr nào được lặp lại và lặp lại bao nhiêu lần?
b) Cần bổ sung vào ch/tr lệnh nào để nhân vật vẽ hình theo cđ của nó?
c) Có thể dùng lệnh lặp repeat để ch/tr trở nên ngắn gọn hơn không?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình:
KQ:
b) Bổ sung vào ch/tr lệnh: 
c) Có thể dùng lệnh lặp repeat:
B - HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1) Điều khiển nhân vật vẽ hình theo quỹ đạo hình học:
a, b)
 (TLHDH-tr 33)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 1, thảo luận và thực hành luôn trên máy tính; trả lời câu hỏi mục b)
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
E hãy đọc thông tin trong sách HDH và thực hành trên máy theo HD.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
.
2) Dùng một số phím điều khiển nhân vật chuyển động để vẽ hình
 (TLHDH-tr 33)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 2, thảo luận và thực hành luôn trên máy tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả và nêu nx.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
E hãy thực hiện các y/c như trong sách HDH tr33.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
1-c; 2-d; 3-b; 4-e; 5-a .
3) Vẽ hình có các đỉnh là các chấm tròn
 (TLHDH-tr 35, 36)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 3, thảo luận và thực hành tạo hình vuông trên máy tính theo các bước như trong sách HDH.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả và mô tả ch/tr vẽ.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
KQ:
B1: Khởi tạo việc vẽ hình vuông
B2: Thực hiện lệnh in đỉnh thứ nhất của hình vuông.
B3: Chạy ch/tr sau 10 lần:
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
E hãy thực hiện các y/c như trong sách HDH tr35, 36.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và nêu một trong các phương án đúng để hs hoàn thiện sp.
KQ:
B4: Chạy ch/tr sau 1 lần:
B5: 
-Thực hiện lại B2
-Thực hiện lại B3
-Thực hiện lại B4
B6:
-Thực hiện lại B5
B7:
-Thực hiện lại B5
Ta được hình vẽ:
4) Thực hành vẽ hình vuông tự động bằng điều khiển lặp
 (TLHDH-tr 37)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 4.a), thảo luận và thực hành luôn trên máy tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả và mô tả ch/tr vẽ.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
E hãy thực hiện các y/c a, b) như trong sách HDH tr37.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
(?) Em hãy so sánh ch/tr này với ch/tr ở mục B3).
-Hai ch/tr có KQ như nhau
-Ch/tr này chạy tự động.
* Gv nx và nêu một trong các phương án đúng để hs hoàn thiện sp.
KQ:
5) Tạo ch/tr để vẽ các hình theo ý thích của em
(TLHDH-Tr 37)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
HS tự tìm hiểu hoặc trao đổi –hỏi người khác để tạo được ch/tr vẽ các hình từ các nhân vật trong SHDH.
+ HS chia sẻ kết quả với người khác và báo cáo thành tích làm được với thầy cô giáo.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
Các em HS hãy tạo và thực hiện ch/tr vẽ các hình theo ý thích có thể tham khảo một số hình trong SHDH tr37.
* Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx, đánh giá kết quả để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
Tiết 11, 12
Ngày soạn 
Bài 6. MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG THỰC TẾ
(02 tiết)
I/ MỤC TIÊU:
Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 38.
Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập ..
Hình thành năng lực, phẩm chất: 
NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, 
Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ.
II/ CHUẨN BỊ:
Thầy : 
Phương pháp và kĩ thuật dạy học
Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc, 
Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy, 
Đồ dùng dạy học
Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu 
Kế hoạch phân chia bài dạy
Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B.2).
Tiết 2: Toàn bộ các mục còn lại .
Trò : 
- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.
III/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Định hướng HĐ của HS
Định hướng HĐ của GV
HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
-Hs ổn định trật tự.
-Hội đồng tự quản báo cáo tình hình lớp: sĩ số, trang phục, ...
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA BÀI CŨ
(Không kiểm tra)
A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5ph)
(TLHDH-tr 38)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung phần khởi động, thảo luận và trả lời câu hỏi đưa ra.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
-Đọc thông tin ở phần hđ khởi động: Kịch bản của bạn Dũng.
-Hs thảo luận và cho biết:
(?1) Quả bóng sẽ cđ như thế nào nếu ta bỏ hđ dòng thứ hai trong kịch bản? Biết rằng lúc ban đầu quả bóng quay về hướng 900.
(?2) Những hđ nào trong kịch bản của bạn Dũng mà ta đã biết cách chuyển nó sang lệnh của Scratch?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình:
KQ:
(?1) Nếu ta bỏ hđ dòng thứ hai trong kịch bản thì quả bóng di chuyển về phía trước 10 bước, nếu quả bóng chạm cạnh sân khấu thì nó sẽ bật ra theo hướng đối xứng gương với hướng ban đầu.
(?2) Các hđ dòng thứ hai, thứ tư trong kịch bản của bạn Dũng ta biết cách chuyển nó sang lệnh của Scratch.
B - HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1) Chương trình mô phỏng chuyển động của quả bóng
 (TLHDH-tr 39)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 1, thảo luận và trả lời câu hỏi.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
E hãy đọc thông tin trong sách HDH: Ch/tr Scratch mô phỏng cđ của quả bóng theo đúng kịch bản của bạn Dũng.
(?) Có hai lệnh mới trong ch/tr trên, đó là lệnh nào, ý nghĩa của từng lệnh?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
.-Lệnh điều khiển chạm biên:
Ý nghĩa: (SHDH)
-Lệnh lặp vô hạn lần:
Ý nghĩa: (SHDH).
*Gv y/c hs TH trên máy tính theo Vd trong SHDH.
Ví dụ
 (TLHDH-tr 39)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung VD, thảo luận và trả lời câu hỏi.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
-E hãy đọc thông tin trong sách HDH.
-Hãy dự đoán xem quả bóng sẽ cđ ntn nếu trong ch/tr trên, ta thay lệnh lặp vô hạn lần bằng lệnh với số lần lặp nào đó, chẳng hạn 50 lần.
-Hãy thực hiện ch/tr trước và sau khi thay lệnh lặp trên và quan sát chuyển động của quả bóng. Từ đó hãy cho biết trong TH này ta nên sử dụng lệnh lặp nào ?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
Quả bóng chuyển động trong một khoảng thời gian nhất đỉnh rồi dừng lại.
Trong TH này nên sử dụng lệnh lặp forever.
2) Chương trình mô phỏnng chuyển động của những nhân vật khác
 (TLHDH-tr 40, 41)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 2, thảo luận và thực hành luôn trên máy tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả và nêu nx.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
-E hãy đọc thông tin trong sách HDH.
-Hãy tạo ch/tr của bạn Minh và chạy thử.
-Quan sát cđ của chú mèo. Từ đó hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa cđ của quả bóng và cđ của chú mèo.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
3) Tìm hiểu lệnh điều kiện if-then
 (TLHDH-tr 41, 42)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 3, thảo luận và thực hành tạo hình vuông trên máy tính theo các bước như trong sách HDH.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả và mô tả ch/tr vẽ.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
KQ:
.Ch/tr của bạn Minh:
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
E hãy thực hiện các y/c như trong sách HDH tr41, 42.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và nêu một trong các phương án đúng để hs hoàn thiện sp.
KQ:
-Cách sử dụng lệnh điều kiện if-then:
(SHDH)
-Thực hiện y/c:
.Ch/tr của bạn Quỳnh
C - HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
BT 1
 (TLHDH-tr 42)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 2, thảo luận và thực hành luôn trên máy tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả và nêu nx.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
-E hãy đọc thông tin trong sách HDH.
-Trả lời câu hỏi.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
Nhận giá trị số
Giá trị lôgic
Nhận giá trị là một số ngẫu nhiện trong khoảng (15, 90)
BT 2: Bài TH 1, 2
 (TLHDH-tr 43)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung trong SHDH, thảo luận và thực hành luôn trên máy tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả và nêu nx.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
-E hãy đọc thông tin trong sách HDH.
-TH trên máy tính theo y/c nêu trong SHDH.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
D - HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Tạo trò chơi pingpong
 (TLHDH-tr 43, 44)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung trong SHDH, thảo luận và thực hành luôn trên máy tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả và nêu nx.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
-E hãy đọc thông tin trong sách HDH.
-TH trên máy tính theo y/c nêu trong SHDH.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
E - HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Cách tạo vật cản trong các khung cảnh chuyển động của nhân vật
(TLHDH-Tr 45, 46)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
HS tự tìm hiểu hoặc trao đổi –hỏi người khác để tạo được ch/tr vẽ các hình từ các nhân vật trong SHDH.
+ HS chia sẻ kết quả với người khác và báo cáo thành tích làm được với thầy cô giáo.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ về nhà cho HS: 
Các em HS hãy tạo và thực hiện ch/tr tạo vật cản trong các khung cảnh mô phỏng chuyển động của nhân vật theo như trong SHDH.
* Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx, đánh giá kết quả để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
Tuần 7
Tiết 13, 14
Ngày soạn 28/9/2017
Bài 7. THỰC HÀNH TẠO CHƯƠNG TRÌNH
ĐIỀU KHIỂN NHÂN VẬT CHUYỂN ĐỘNG
(02 tiết)
I/ MỤC TIÊU:
Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 46.
Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập ..
Hình thành năng lực, phẩm chất: 
NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, 
Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ.
II/ CHUẨN BỊ:
Thầy : 
Phương pháp và kĩ thuật dạy học
Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc, 
Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy, 
Đồ dùng dạy học
Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu 
Kế hoạch phân chia bài dạy
Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B.2).
Tiết 2: Toàn bộ các mục còn lại .
Trò : 
- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.
III/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Định hướng HĐ của HS
Định hướng HĐ của GV
HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
-Hs ổn định trật tự.
-Hội đồng tự quản báo cáo tình hình lớp: sĩ số, trang phục, ...
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA BÀI CŨ
(Không kiểm tra)
A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5ph)
(TLHDH-tr 46, 47)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung phần khởi động, thảo luận và trả lời câu hỏi đưa ra.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
-Đọc thông tin ở phần hđ khởi động: Ch/tr của bạn Minh:
-Hs thảo luận và cho biết:
Cần sửa lại ch/tr của bạn Minh ntn để xử lí được cđ có va chạm của chú mèo như sau:
- Nếu chú mèo va vào cạnh của sân khấu thì nó tạm dừng 0,2 giây, rồi quay một góc ngẫu nhiên trong khoảng ( 900, 1800), sau đó lùi ra xa khỏi cạnh đó 20 bước.
- Nếu ngược lại (tức là khi chú mèo không va vào cạnh của sân khấu), chú mèo sẽ đi theo nhịp trống.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình:
KQ:
B - HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1) Thực hành 1: Tạo chương trình điều khiển chuyển động có va chạm của chú mèo
 (TLHDH-tr 47)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 1, thực hành và trả lời câu hỏi.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
E hãy đọc thông tin trong sách HDH: Hãy tạo và thực hiện ch/tr Scratch dưới đây để giải quyết yêu cầu đặt ra ở hoạt động khởi động bằng cách sử dụng lệnh điều kiện if – then - else.
(?) Có lệnh mới trong ch/tr trên, đó là lệnh nào, ý nghĩa của lệnh đó?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
.-Lệnh điều kiện if - then - else:
Ý nghĩa: (SHDH)
2) Trả lời câu hỏi
 (TLHDH-tr 48)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung trong SHDH, thảo luận và trả lời câu hỏi.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
-E hãy đọc thông tin trong sách HDH.
-Hãy cho biết ý kiến của bạn Minh là gì?
-Hãy TH tạo ch/tr như của bạn Minh ở trong SHDH.
-Hãy quan sát chuyển động của chú mèo. Từ đó hãy cho biết em có đồng ý với ý kiến của bạn Minh không? Giải thích?
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
-ch/tr của bạn Minh:
3) Thực hành 2: Bổ sung âm thanh cho nhân vật khi chuyển động
 (TLHDH-tr 48)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 3, thảo luận và thực hành luôn trên máy tính.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả và nêu nx.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
-E hãy đọc thông tin trong sách HDH.
a) Cần chèn lệnh : 
vào vị trí nào trong ch/tr ở mục 1?
b) Hãy tạo ch/tr có chèn lệnh 
 và chạy thử.
-Quan sát cđ của chú mèo. Từ đó hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa cđ của quả bóng và cđ của chú mèo.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.
KQ:
4) Thực hành 3: Thực hành tự do
 (TLHDH-tr 48)
+ Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: 
Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 4, thảo luận và thực hành tạo ch/tr trên máy theo ý thích.
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả và mô tả ch/tr vẽ.
+ Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình
* Gv giao nhiệm vụ cho HS: 
E hãy thực hiện các y/c như trong sách HDH tr48.
* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.
* Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm)
* Gv nx và nêu một trong các phương án đúng để hs hoàn thiện sp.
Tuần 10
Tiết 19, 20
Ngày soạn 
Bài 9. HỘI THOẠI VÀ TRUYỀN TIN
(04 tiết)
I/ MỤC TIÊU:
Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 57.
Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập ..
Hình thành năng lực, phẩm chất: 
NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, 
Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ.
II/ CHUẨN BỊ:
Thầy : 
Phương pháp và kĩ thuật dạy học
Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc, 
Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy, 
Đồ dùng dạy học
Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu 
Kế hoạch phân chia bài dạy
Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B.2);
Tiết 2: Từ B.3) đến hết mục C.1);
Tiết 3: Từ C.2) đến hết mục C.3);
Tiết 4: Toàn bộ các mục còn lại .
Trò : 
- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.
III/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Định hướng HĐ của HS
Định hướng HĐ của GV
HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
-Hs ổn định trật tự.
-Hội đồng tự quản báo cáo 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tin Tin 8 vnen.doc