Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Nguyễn Thị Phương Diễm - Trường THCS Ba Động – Ba Tơ – Quảng Ngãi

MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

 - Nắm được cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng, đồng thời biết khi nào thì thêm cột, thêm hàng hoặc xoá cột, xoá hàng

 - Nắm được cách sao chép và di chuyển dữ liệu, sao chép công thức

2.Kỹ năng:
Biết làm và làm tốt các thao tác đối với các thao tác trên: điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng và biết thêm cột, thêm hàng hoặc xoá cột, xoá hàng, sao chép và di chuyển dữ liệu, sao chép công thức.

 

ppt 26 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 942Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Nguyễn Thị Phương Diễm - Trường THCS Ba Động – Ba Tơ – Quảng Ngãi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E–Learning)BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC LỚP 7THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHGiáo viên: Nguyễn Thị Phương DiễmEmail: 	 phuongdiem106@yahoo.comTrường THCS Ba Động – Ba Tơ – Quảng NgãiTháng 11 năm 2012BÀI 5:Để tính trung bình cộng của 3 số 15,20, 45 ta thực hiện:A) =average(15+20+45)B) average(15;20;45)C) = average(15;20;45)D) =average(15,20,45)ĐÚNG RỒI - NHÁY CHUỘT ĐỂ TIẾP TỤC SAI RỒI - NHÁY CHUỘT ĐỂ TIẾP TỤCBẠN KHÔNG HOÀN THÀNH CÂU NÀYBẠN PHẢI TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY TRƯỚC KHI TIẾP TỤCTRẢ LỜITRẢ LỜIXÓAXÓAKIỂM TRA BÀI CŨĐể tính tổng của các số ở các địa chỉ A1, B1, C1, D1 ta thực hiện:A) =MAX(A1:D1)B) =SUM(A1:D1)C) =MIN(A1:D1)D) =SUM(A1,D1)ĐÚNG RỒI - NHÁY CHUỘT ĐỂ TIẾP TỤC SAI RỒI - NHÁY CHUỘT ĐỂ TIẾP TỤCBẠN KHÔNG HOÀN THÀNH CÂU HỎI NÀYBẠN PHẢI TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY TRƯỚC KHI TIẾP TỤCTRẢ LỜITRẢ LỜIXÓAXÓAKIỂM TRA BÀI CŨ***MỤC TIÊU:1.Kiến thức: - Nắm được cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng, đồng thời biết khi nào thì thêm cột, thêm hàng hoặc xoá cột, xoá hàng - Nắm được cách sao chép và di chuyển dữ liệu, sao chép công thức 2.Kỹ năng:Biết làm và làm tốt các thao tác đối với các thao tác trên: điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng và biết thêm cột, thêm hàng hoặc xoá cột, xoá hàng, sao chép và di chuyển dữ liệu, sao chép công thức.BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHBÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng NỘI DUNG BÀI 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàngb. Xoá cột hoặc hàng 3. Sao chép và di chuyển dữ liệua. Sao chép nội dung ô tính b. Di chuyển nội dung ô tính 4. Sao chép công thứca. Sao chép nội dung các ô có công thức b. Di chuyển nội dung các ô có công thức Quan sát bảng sauLàm thế nào để thay đổi độ rộng của các cột trên?1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng * Điều chỉnh độ rộng cột : 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng * Điều chỉnh độ rộng cột : 1. Đưa con trỏ vào biên phải của tên cột cần mở rộng; 2. Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột.*Thay đổi độ cao của các hàng:.1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng *Thay đổi độ cao của các hàng: 1.Đưa con trỏ vào biên dưới của tên hàng cần mở rộng; 2.Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng.1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 	Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó. Lưu ý:* Chèn thêm cột : 1. Nháy chọn một cột. 2. Mở bảng chọn Insert và chọn Columns.Một cột trống sẽ được chèn vào bên trái cột được chọn.2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hànga. Chèn thêm cột hoặc hàng * Chèn thêm hàng: 1. Nháy chọn một hàng. 2. Mở bảng chọn Insert và chọn Rows.Một dòng trống sẽ được chèn vào bên trên hàng được chọn.2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hànga. Chèn thêm cột hoặc hàng 	Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột hay số hàng em đã chọn.Lưu ý:* Xoá cột: 1. Nháy chọn một cột. 2. Chọn Edit Delete.Khi xoá cột các cột bên phải được đẩy sang trái.2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàngb. Xoá cột hoặc hàng * Xoá hàng: 1. Nháy chọn một hàng. 2. Chọn Edit Delete.Khi xoá hàng các hàng bên dưới được đẩy lên trên.2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàngb. Xoá cột hoặc hàng 3. Sao chép và di chuyển dữ liệua. Sao chép nội dung ô tính 1. Chọn ô hoặc các ô cần sao chép2. Nháy nút Copy trên thanh công cụ3. Chọn ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào4. Nháy nút Paste trên thanh công cụ3. Sao chép và di chuyển dữ liệub. Di chuyển nội dung ô tính 1. Chọn ô hoặc các ô cần di chuyển2. Nháy nút Cut trên thanh công cụ3. Chọn ô em muốn đưa thông tin được di chuyển tới4. Nháy nút Paste trên thanh công cụ4. Sao chép công thứca. Sao chép nội dung các ô có công thức 	Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.4. Sao chép công thứcb. Di chuyển nội dung các ô có công thức Khi di chuyển nội dung các ô có chứa địa chỉ các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh (công thức được sao chép y nguyên).Tư liệu tham khảoBài giảng điện tử được xây dựng và đóng gói theo chuẩn e – LearningCác phần mềm sử dụng:Thiết kế trình bày trang: Microsoft PowerPoint, Adobe Presenter 7.0Chương trình chép nhạc và ghép lời:Audacity 1.3 Beta, NeroChương trình xử lí âm video: Total Video ConverterCác tư liệu trích dẫn tham khảo:Các đoạn thu âm lời giảng do giáo viên thực hiện.Các tư liệu hình ảnh lấy trên InternetSách giáo khoa tập đọc lớp 5, sách giáo viên tập đọc lớp 5 – tập 1-Bộ giáo dục và đào tạoChuùc caùc em thaønh coâng 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 5. Thao tác với bảng tính - Nguyễn Thị Phương Diễm - Trường THCS Ba Động – Ba Tơ – Quảng Ngãi.ppt