Giáo án Toán 1 - Bài số 6

TOÁN

SỐ 6

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về số 6

- Biết đọc, viết số 6; biết đếm và so sánh các số trong phạm vi 6; nhận biết số lượng trong phạm vi 6; vị trí của số 6 trong dãy số từ 1 đến 6.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bài soạn PowerPoint

- Bộ đồ dùng Toán lớp 1

III. Các hoạt động dạy học:

I.Ổn định:

II.Kiểm tra bài cũ:

Điền dấu >, <, = vào chỗ trống:

3 2 5 .3

4 5 2 .2

-GV chiếu bài tập lên màn chiếu

-Gọi HS trả lời

-GV nhận xét – củng cố

III.Bài mới:

1.Giới thiệu số 6:

Bước 1: Lập số 6

Mục tiêu: HS có khái niệm ban đầu về số 6

-GV hướng dẫn HS xem tranh và hỏi:

Có 5 bạn đang chơi, 1 bạn khác đang đi tới. Tất cả có mấy bạn ?

Gọi HS nhắc lại “Có 6 bạn”

 

docx 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 633Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 - Bài số 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng năm 2016
TOÁN
SỐ 6
Mục tiêu:
Có khái niệm ban đầu về số 6
Biết đọc, viết số 6; biết đếm và so sánh các số trong phạm vi 6; nhận biết số lượng trong phạm vi 6; vị trí của số 6 trong dãy số từ 1 đến 6.
Đồ dùng dạy học:
Bài soạn PowerPoint
Bộ đồ dùng Toán lớp 1
Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1’
2’
10’
15’
5’
2’
Ổn định:
Kiểm tra bài cũ:
Điền dấu >, <, = vào chỗ trống:
32 5..3
45 2..2
GV chiếu bài tập lên màn chiếu
Gọi HS trả lời
GV nhận xét – củng cố
Bài mới:
Giới thiệu số 6:
Bước 1: Lập số 6
Mục tiêu: HS có khái niệm ban đầu về số 6
GV hướng dẫn HS xem tranh và hỏi:
Có 5 bạn đang chơi, 1 bạn khác đang đi tới. Tất cả có mấy bạn ?
Gọi HS nhắc lại “Có 6 bạn”
Yêu cầu HS lấy ra 5 hình tròn, sau đó lấy thêm 1 hình tròn.
Gọi HS nhắc lại
Sau đó cho HS quan sát slide và trả lời.
GV gọi HS nhắc lại
GV chỉ vào tranh trong SGK và yêu cầu HS nhắc lại
Các nhóm đều có số lượng là mấy ?
Bước 2: GV giới thiệu chữ số 6 in và chữ số 6 viết
GV nêu “ số sáu được viết bằng chữ số 6”
GV giới thiệu chữ số 6 in và chữ số 6 viết
Bước 3: Nhận biết thứ tự của số 6 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6
-	GV hướng dẫn HS đếm từ 1 đến 6 và ngược lại từ 6 đến 1
Số 6 đứng liền sau số nào ?
Số nào đứng liền trước số 6 ?
Thực hành:
Bài 1: Viết số 6
GV hướng dẫn viết trên bảng lớp.
Cho HS viết vào bảng con.
Sau đó, HS viết số 6 vào vở bài tập Toán.
GV theo dõi, sửa sai cho HS
Bài 2: Viết (theo mẫu)
GV hướng dẫn HS viết số thích hợp vào ô trống.
GV nêu câu hỏi để HS nhận ra cấu tạo của số 6 .
Có mấy chùm nho xanh ? Mấy chùm nho chín ? Trong tranh có tất cả mấy chùm nho ?
GV chỉ vào tranh và nói: 6 gồm 5 và 1, gồm 1 và 5.
Với các tranh còn lại HS phải trả lời được các câu hỏi tương tự và điền kết quả đếm được vào ô trống.
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:
Hướng dẫn HS đếm các ô vuông trong từng cột rồi viết số thích hợp vào ô trống.
GV giúp HS nhận biết: “ Cột có số 6 cho biết có 6 ô vuông”; “Vị trí số 6 cho biết 6 đứng liền sau 5 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6”.
Hướng dẫn HS điền số thích hợp vào các ô trống rồi đọc theo thứ tự từ 1 đến 6 và từ 6 đến 1.
Giúp HS so sánh từng cặp 2 số liên tiếp trong các số từ 1 đến 6 để biết 1 < 2, 2 < 3, 3 < 4, 4 < 5, 5 < 6.
Nên cho HS nhận xét để biết 6 lớn hơn tất cả các số 1, 2, 3, 4, 5 và 6 là số lớn nhất trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Chẳng hạn cho HS quan sát để thấy tương ứng với số 6 là cột cao nhất có 6 ô vuông.
Bài 4: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống ?
1 HS nêu yêu cầu bài
Hướng dẫn HS thực hành so sánh các số trong phạm vi 6.
Trò chơi: Nối số với hình thích hợp
Mục tiêu: Học sinh củng cố kiến thức bài vừa học: nhận biết số lượng các số trong phạm vi 6 thông qua trò chơi.
Củng cố - dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương HS hoạt động tốt.
Dặn HS chuẩn bị bài hôm sau: bài số 7
Hát
3 – 4 HS trả lời
Có 5 bạn đang chơi, thêm 1 bạn nữa là 6 bạn.
1-2 HS nhắc lại
HS nói: 5 hình tròn thêm 1 hình tròn là 6 hình tròn
Học sinh trả lời: 5 bông hoa thêm 1 bông hoa là 6 bông hoa, 5 con tính thêm 1 con tính là 6 con tính, 5 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 6 chấm tròn,
HS lần lượt nhắc lại theo nhóm, tổ..
HS nhắc lại: Có 6 bạn, 6 chấm tròn, 6 con tính.
+ Các nhóm đều có số lượng là 6
Đọc số
HS so sánh nhận xét 2 chữ số 6
-	HS đếm 1 2 3 4 5 6
 6 5 4 3 2 1
Số 6 đứng liền sau số 5
Số 5 đứng liền trước số 6
HS quan sát
HS viết vào bảng con
HS viết vào vở
Có 5 chùm nho xanh và 1 chùm nho chín. Trong tranh có tất cả 6 chùm nho.
HS nhắc lại
HS làm tương tự
HS theo dõi GV làm mẫu và làm tương tự
HS chơi trò chơi theo cá nhân

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiáo án bài số 6.docx