Giáo án Toán 3 - Bảng nhân 3

BẢNG NHÂN 3

Người soạn: Đinh Thị Dương Ngày soạn:25/12/2017

Lớp: SPTH 41A Ngày dạy:18/01/2018

Môn: Toán

Bài: BẢNG NHÂN 3

Lớp: 3

GVHD: Trần Thị Tĩnh

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Thành lập bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân3.

 - Áp dụng bảng nhân 3 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân, thực hành đếm thêm 3.

2.Kỹ năng:

 - Vận dụng bảng nhân 3 để làm bài đúng,chính xác.

3.Thái độ:

 - HS ham học Toán.

II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: 10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 3 chấm tròn , bảng phụ.

 - HS: SGK.vở.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 969Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 3 - Bảng nhân 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG NHÂN 3
Người soạn: Đinh Thị Dương Ngày soạn:25/12/2017
Lớp: SPTH 41A Ngày dạy:18/01/2018
Môn: Toán
Bài: BẢNG NHÂN 3
Lớp: 3
GVHD: Trần Thị Tĩnh
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Thành lập bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân3.
 - Áp dụng bảng nhân 3 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân, thực hành đếm thêm 3.
2.Kỹ năng:
 - Vận dụng bảng nhân 3 để làm bài đúng,chính xác.
3.Thái độ:
 - HS ham học Toán.
II. Đồ dùng dạy học:
 - GV: 10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 3 chấm tròn , bảng phụ.
 - HS: SGK.vở.
III. Các hoạt động dạy hoc:
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
32’
2’
 Ổn định lớp
1. Bài cũ 
2. Bài mới 
*Giới thiệu: 
v Hoạt động 1: 
Hướng dẫn lập bảng nhân 3
v Hoạt động 2: 
Thực hành
Bài 1: 
Bài 2:
Bài 3: 
3. Củng cố 
Dặn dò 
- Luyện tập.
- Gọi HS lên lam bai 3
- HS đọc thuộc bảng nhân 2
- GV nhận xét.
- GV giới thiệu, ghi tên bài.
 - Gắn 1 tấm bìa có 3 chấm tròn lên bảng và hỏi: Có mấy chấm tròn?
- Ba chấm tròn được lấy mấy lần?
- Ba được lấy mấy lần?
- 3 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 3x1=3 (ghi lên bảng phép nhân này)
- Hướng dẫn HS lập phép tính còn lại tương tự như trên. Sau mỗi lần lập được phép tính mới GV ghi phép tính đó lên bảng để có 3 bảng nhân 3.
- Chỉ bảng và nói: Đây là bảng nhân 3. Các phép tính trong bảng đều có 1 thừa số là 3, thừa số còn lại lần lượt là các số 1, 2, 3, . . ., 10.
- Yêu cầu HS đọc bảng nhân 3 
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng.
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Yêu cầu HS tự làm bài
- GV nhaän xeùt.
- Gọi 1 HS đọc đề bài
- Một nhóm có mấy HS?
- Có tất cả mấy nhóm?
- Để biết có tất cả bao nhiêu HS ta làm phép tính gì?
- Yêu cầu HS viết tóm tắt và trình bày bài giải vào vở. Gọi 1 HS lên bảng làm bài.
- Nhận xét HS.
- Bài toán yêu cầu gì?
- Số đầu tiên trong dãy số này là số nào?
- Tiếp sau đó là 3 số nào?
- 3 cộng thêm mấy thì bằng 6?..
- Giảng: Trong dãy số này, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 3.
- Cho HS đọc xuôi, đọc ngược dãy số vừa tìm được.
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị:Luyện tập.
Hs hát
- HS lam bài. 
- 2 HS đọc thuộc bảng nhân 2
- Lắng nghe
- Quan sát hoạt động của GV và trả lời: Có 3 chấm tròn.
- Ba chấm tròn được lấy 1 lần.
- Ba được lấy 1 lần.
- HS đọc phép nhân 3: 
3 nhân 1 bằng 3.
- Lấy 2 lần:3x2=6
- HS tự lập các phép tính 3 nhân với 3, 4, . . ., 10 theo hướng dẫn của GV.
- Nghe giảng và nhận xét giữa 2 tích liền nhau hơn kém nhau 3 đơn vị
-HS đêm thêm 3 đến 30:
+3;6;9;12;.30
- Đọc bảng nhân.
- HS thi đọc.
- Bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm.
- HS nối tiếp nhau nêu kết quả.
- HS trả lơi.
- Một nhóm có 3 HS.
- Có tất cả 10 nhóm.
- Ta làm phép tính 3 x 10
Tóm tắt
1 nhóm	: 3 HS.
10 nhóm	: . . . HS?
Bài giải
10 nhóm có số HS là:
	3 x 10 = 30 (HS)
	 Đáp số: 30 HS.
- Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
- Số đầu tiên trong dãy số này là số 3.
- Tiếp sau số 3 là số 6.
- 3 cộng thêm 3 bằng 6.
- Nghe giảng.
- Làm bài tập.
- HS đọc
 *HS đọc thuộc lòng bảng nhân 3

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an bang nhan 3_12234356.doc