Giáo án Trải nghiệm sáng tạo lớp 5 - Chủ đề 1 - Hồ sơ tiểu học của tôi

TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

 CHỦ ĐỀ 1: HỒ SƠ TIỂU HỌC CỦA TÔI

I.Mục tiêu

HS biết :

- Xây dựng được hồ sơ cá nhân về quá trình phát triển của bản thân khi học tiểu học.

- Biết giới thiệu về hồ sơ cá nhân của mình

- Biết tự hào và có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân.

II.Chuẩn bị

- GV : Phong bì hồ sơ, các giấy tờ, ảnh.

- HS : Sách TNST, giấy bìa cứng, giấy các thông tin cá nhân, ảnh lưu niệm

III.Các hoạt động dạy học

Tiết 1

1. Khởi động :tổ chức cho HS hát tập thể.

2. Bài mới

a. Giới thiệu chủ đề bài học.

b. Bài dạy

* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về hồ sơ cá nhân.

Mục tiêu: Biết được ý nghĩa và nội dung thường có trong một hồ sơ cá nhân.

 - GV mời 2 HS sắm vai đọc đoạn hội thoại.

 - Thảo luận nhóm đôi :

 + Hồ sơ cá nhân là gì ? Để làm gì?

 + Giả sử trong học tập chúng ta cần có nhiều loại giấy tờ, tranh ảnh. Nếu chúng ta không bỏ vào tập hồ sơ của mình thì điều gì sẽ xảy ra ?

 - Nhóm trưởng điều khiển, thống nhất trong nhóm.

 - Đại diện nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nhận xét ; GV nhận xét, chia sẻ về bài học.

 

docx 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 7592Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Trải nghiệm sáng tạo lớp 5 - Chủ đề 1 - Hồ sơ tiểu học của tôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
 CHỦ ĐỀ 1: HỒ SƠ TIỂU HỌC CỦA TÔI
I.Mục tiêu
HS biết : 
- Xây dựng được hồ sơ cá nhân về quá trình phát triển của bản thân khi học tiểu học.
- Biết giới thiệu về hồ sơ cá nhân của mình
- Biết tự hào và có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân.
II.Chuẩn bị
- GV : Phong bì hồ sơ, các giấy tờ, ảnh.
- HS : Sách TNST, giấy bìa cứng, giấy các thông tin cá nhân, ảnh lưu niệm
III.Các hoạt động dạy học
Tiết 1
1. Khởi động :tổ chức cho HS hát tập thể.
2. Bài mới
a. Giới thiệu chủ đề bài học.
b. Bài dạy
* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về hồ sơ cá nhân.
Mục tiêu: Biết được ý nghĩa và nội dung thường có trong một hồ sơ cá nhân.
 - GV mời 2 HS sắm vai đọc đoạn hội thoại.
 - Thảo luận nhóm đôi :
	+ Hồ sơ cá nhân là gì ? Để làm gì?
	+ Giả sử trong học tập chúng ta cần có nhiều loại giấy tờ, tranh ảnh. Nếu chúng ta không bỏ vào tập hồ sơ của mình thì điều gì sẽ xảy ra ?
 - Nhóm trưởng điều khiển, thống nhất trong nhóm.
 - Đại diện nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nhận xét ; GV nhận xét, chia sẻ về bài học.
* Hoạt động 2 : Nêu những nội dung cần có trong hồ sơ của em và bạn.
 - Cá nhân làm việc vào SGK : Ghi những nội dung cần phải có trong học tập, cuộc sống ở lứa tuổi của mình.
 - Trao đổi, làm việc nhóm đôi.
 - Nhóm trưởng điều khiển làm việc trong nhóm ; GV quan sát, giúp đỡ.
 - Trình bày – Bổ sung ý kiến – GV nhận xét.
* Hoạt động 3 : Làm hồ sơ cá nhân.
 - HS làm việc cá nhân : HS làm phong bìa hồ sơ, ghi tên hồ sơ.
 - Trình bày sản phẩm - GV quan sát, giúp đỡ
* GV nhận xét tiết học.
TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
 CHỦ ĐỀ 1: HỒ SƠ TIỂU HỌC CỦA TÔI
I.Mục tiêu
HS biết : 
- Xây dựng được hồ sơ cá nhân về quá trình phát triển của bản thân khi học tiểu học.
- Biết giới thiệu về hồ sơ cá nhân của mình
- Biết tự hào và có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân.
- Biết tập hợp các thông tin, hình ảnh về bản thân mình cùng với các thành viên trong gia đình.
II.Chuẩn bị
- GV : Các giấy tờ, ảnh.
- HS : Sách TNST, giấy các thông tin cá nhân, ảnh lưu niệm cùng gia đình.
III.Các hoạt động dạy học
Tiết 2 
1. Khởi động :tổ chức cho HS hát tập thể.
2. Bài mới
a. Giới thiệu chủ đề bài học.
b. Bài dạy
* Hoạt động 1: Tập hợp các tư liệu của em trong gia đình.
 - Cá nhân HS viết những thông tin về gia đình.
 - Trao đổi với bạn.
 - Trình bày – HS nhận xét, bổ sung – GV nhận xét chung.
* Hoạt động 2 : Giới thiệu những bức ảnh của em từ lớp 1 đến lớp 5.
 - Cá nhân HS sắp xếp ảnh của mình. 
 - HS tự giới thiệu các bức ảnh của mình trước lớp.
 GV quan sát, giúp đỡ, chia sẻ.
* Hoạt động 3 : Vẽ tranh mô tả lại bằng lời, bổ sung thêm hình ảnh vào hồ sơ của em.
 - Cá nhân HS vẽ tranh mô tả.
 - Chia sẻ với bạn bên cạnh.
 - HS trình bày ; GV quan sát, giúp đỡ, chia sẻ.
* Kết thúc
- GV đưa ra lời khuyên.
- Nhận xét tiết học.
TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
 CHỦ ĐỀ 1: HỒ SƠ TIỂU HỌC CỦA TÔI
I.Mục tiêu
HS biết : 
- Xây dựng được hồ sơ cá nhân về quá trình phát triển của bản thân khi học tiểu học.
- Biết giới thiệu về hồ sơ cá nhân của mình
- Biết tập hợp và tìm kiếm sự hổ trợ để thu thập thông tin, hình ảnh của bản thân mình trong mối quan hệ với thầy cô và bạn bè.
II.Chuẩn bị
- GV : các giấy tờ, ảnh.
- HS : Sách TNST, giấy các thông tin cá nhân, ảnh lưu niệm ở từng lớp đã học.
III.Các hoạt động dạy học
Tiết 3 
1. Khởi động :tổ chức cho HS hát tập thể.
2. Bài mới
a. Giới thiệu chủ đề bài học.
b. Bài dạy
* Hoạt động 1: Ghi lại những thông tin của em cho từng lớp đã học.
 - Cá nhân HS viết những thông tin về mình vào phiếu học tập ( từ lớp 1 đến lớp 5).
 - Trao đổi với bạn.
 - Trình bày – HS nhận xét, bổ sung – GV nhận xét chung.
* Hoạt động 2 : Giới thiệu những hình ảnh của em từ lớp 1 đến lớp 5.
 - Cá nhân HS sắp xếp hình ảnh của mình. 
 - HS tự giới thiệu các bức ảnh của mình trước lớp.
 GV quan sát, giúp đỡ, chia sẻ.
* Lồng ghép KNS: Sức mạnh của mục tiêu ( Tiết 1)
* Kết thúc
- GV đưa ra lời khuyên.
- Nhận xét tiết học.
TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
 CHỦ ĐỀ 1: HỒ SƠ TIỂU HỌC CỦA TÔI
I.Mục tiêu
HS biết : 
- Xây dựng được hồ sơ cá nhân về quá trình phát triển của bản thân khi học tiểu học.
- Biết giới thiệu về hồ sơ cá nhân của mình
- Biết giới thiệu được tập hồ sơ cá nhân với nội dung về sự lớn lên của bản thân qua các năm học tiểu học, lưu giữ được các loại hồ sơ.
II.Chuẩn bị
- GV : Sách TNST, Phong bì thư.
- HS : Phong bì, giấy các thông tin cá nhân, ảnh lưu niệm ở từng lớp đã học.
III.Các hoạt động dạy học
Tiết 4
1. Khởi động :tổ chức cho HS hát tập thể.
2. Bài mới
a. Giới thiệu chủ đề bài học.
b. Bài dạy
* Hoạt động 1: Giới thiệu tập hồ sơ cá nhân của mình.
 - Cá nhân HS sắp xếp hồ sơ của mình bỏ vào phong bì ( giấy tờ từ lớp 1 đến lớp 5).
 - Trao đổi với bạn về cảm xúc của mình về các mối quan hệ. 
 - Trình bày – HS nhận xét, bổ sung – GV nhận xét chung.
Giới thiệu những sản phẩm ấn tượng nhất của em từ lớp 1 đến lớp 5.
 - Cá nhân HS chọn hình ảnh mà mình ấn tượng nhất. 
 - HS tự giới thiệu các hình ảnh của mình trước lớp.
 GV quan sát, giúp đỡ, chia sẻ.
* Hoạt động 2 :Qua bài em học được những gì?
 - Cá nhân HS đọc bảng nội dung chọn ý cho là đúng nhất rồi đánh dấu X vào:
 - HS nêu – Bổ sung – Nhận xét.
* Lồng ghép KNS: Sức mạnh của mục tiêu ( Tiết 2)
* Kết thúc
- GV đưa ra lời khuyên.
- Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docxlop 5 TRAI NGHIEM SANG TAO CD1_12187830.docx