Giáo án Vật lý 7 - Chương 1: Quang học - Bài 2: Sự truyền ánh sáng - Ngũ Thị Thuận - Trường THCS Liêng Trang

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức :

- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.

- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.

- Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

- Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

- Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng gặp nhau trên đường truyền của chúng

- Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

 - Vẽ đúng được một tia sáng bất kì.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1087Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 1: Quang học - Bài 2: Sự truyền ánh sáng - Ngũ Thị Thuận - Trường THCS Liêng Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :02 Ngày soạn:20/08/2011
Tiết :02	Ngày dạy:22/08/2011
SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG
I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức :
- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.
- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.
- Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.
- Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.
- Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng gặp nhau trên đường truyền của chúng
- Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.
 - Vẽ đúng được một tia sáng bất kì. 
 Ví dụ: hình dưới đây cho biết đường truyền của tia sáng từ điểm A đến điểm B được biểu diễn bằng nửa đường thẳng có mũi tên hướng từ điểm A qua điểm B.
A
B
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện các thí nghiệm đơn giản, rèn luyện kỹ năng nhận biết, phân tích và so sánh.
- Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.
	3. Thái độ: HS có tính cẩn thận, yêu thích bộ môn.
II. CHUẨN BỊ : 
õGiáo viên: Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh:
 - Moãi nhoùm: 
 - 1 Ống nhựa cong, 1 ống nhựa thẳng f 3mm; dài 200mm
 - 1 nguồn sáng dùng pin, 3 màn chắn đục lỗ, 3 đinh gim có mũ nhựa to 
	õ Học sinh: Đọc và nắm trước các nội dung của bài 2
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	õ HĐ1: Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập
Hoạt động điều khiển của GV
Hoạt động của HS
Kết quả cần đạt
Yêu cầu 1 HS trả lời các câu hỏi sau
? Khi nào ta nhận biết được áng sáng?
? Khi nào ta nhìn thấy một vật
? Giải thích hiện tượng nhìn thấy vệt sáng của khói hương?
? Thế nào là nguồn sáng? Vật sáng? Cho ví dụ?
- GV:Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta. Hãy vẽ xem có bao nhiêu đường có thể đi từ 1 điểm trên vật sáng đến mắt?
Vậy ánh sáng đi theo đường nào để có thể truyền đến mắt trong những con đường đó?
GV dựa vào câu trả lời của HS
=> Vậy để trả lời chính xác các câu hỏi trên chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay.
- HS chú ý lắng nghe và trả lời cá nhân
Một số HS trả lời có thể là đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc...
õHS nắm được các nội dung, kiến thức của bài 1:Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
 Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.
	õ HĐ2 : Nghiên cứu tìm qui luật về đường truyền của ánh sáng 
GV giới thiệu dụng cụ thí nghiệm
- Yêu cầu HS tiến hành TN như h2.1 và làm C1
? Vậy ánh sáng truyền đi theo đường nào?
? Vì sao dùng ống cong lại không nhìn thấy ánh sáng từ đèn phát ra?
- Yêu cầu HS nghĩ ra một TN khác để kiểm tra dự đoán
GV nhận xét
- Yêu cầu HS hoàn thành kết luận
- GV giới thiệu về định luật truyền thẳng của ánh sáng( nhấn mạnh tính trong suốt và đồng tính)
- Yêu cầu HS nêu VD môi trường trong suốt và đồng tính
GV nêu một số VD về môi trường trong suốt nhưng không đồng tính ánh sáng truyền đi không theo đường thẳng
à đường truyền của ánh sáng được biểu diễn ntn?
- HS chú ý lắng nghe
- HS làm thí nghiệm theo hướng dẫn
trả lời C1: theo ống thẳng
- HS : ánh sáng truyền theo đường thẳng
- Vì ánh sáng đi thẳng bị thành ống chặn lại
- Tùy HS
- Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.
- HS ghi nội dung định luật
I. ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG
 1.Thí nghiệm:
C1 : Theo ống thẳng.
C2:
 2. Kết luận : Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.
Định luật truyền thẳng của ánh sáng:”Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.”
	õHĐ3 : Tia sáng và chùm sáng 
GV thông báo về quy ước biểu diễn đường truyền của ánh sáng(tia sáng – chùm sáng)
- Qui ước biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia sáng
- Yêu cầu HS làm TN theo nhóm để nhận biết các loại chùm sáng
GV đồng thởi hướng dẫn HS làm TN để nhận biết được các chùm sáng
Yêu cầu HS làm C3
? Đặc điểm của chùm sáng song song ?
? Đặc điểm của chùm sáng hội tụ?
? Đặc điểm của chùm sáng phân kì?
- HS lắng nghe để nắm cách biểu diễn đường truyền của ánh sáng
- HS tiến hành thí nghiệm
C3: a, Không giao nhau.
	b, .giao nhau.
	c, .loe rộng ra.
	II. TIA SÁNG VÀ CHÙM SÁNG
 - Qui ước biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia sáng
 - Ba loại chùm sáng: 
C3 : : a, Không giao nhau.
	b, .giao nhau.
	c, .loe rộng ra.
	IV. Củng cố: 
? Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường nào?
? Có mấy loại chùm sáng? Nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng đó?
- Yêu cầu HS trả lời C4, C5 SGK
V. Dặn dò : 
Về nhà học bài, liên hệ thực tế tìm thêm một số ví dụ về nguồn sáng, vật sáng và làm bài tập từ 2.1 ->2.6 SBT
	VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 2. Sự truyền ánh sáng - Ngũ Thị Thuận - Trường THCS Liêng Trang.doc