Giáo án Vật lý 7 - Chương 1: Quang học - Bài 7: Gương cầu lồi - Phan Quang Hiệp

I . Mục tiêu :

1. Kiến thức : - Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi.

 - Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhỡn thấy rộng.

2. Kĩ năng : - Làm thí nghiệm xác định được tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi

3. Thái độ : - Biết vận dụng các phương án làm thí nghiệm -> tìm ra phương án kiểm tra tính chất ảnh tạo ra bởi gương cầu lồi

II. Chuẩn bị :

1. GV : - Một gương cầu lồi ,

 - 1 GP có cùng kích thước

 - 1 miếng kính trong lồi , 1 cây nến diêm đôt nến

2. HS : - Nội dung SGK .

 III. Tổ chức hoạt động dạy học :

1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : - Hs1: + Phát biểu tính chất ảnh taọ bởi gương phẳng

 + Vì sao ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 920Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 1: Quang học - Bài 7: Gương cầu lồi - Phan Quang Hiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 07	Ngày soạn : 25-09-2011
Tiết : 07	Ngày dạy : 27-09-2011 
B ài 7 :
GƯƠNG CẦU LỒI
I . Mục tiêu :
1. Kiến thức : - Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi.
 - Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhỡn thấy rộng.
2. Kĩ năng : - Làm thí nghiệm xác định được tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi 
3. Thái độ : - Biết vận dụng các phương án làm thí nghiệm -> tìm ra phương án kiểm tra tính chất ảnh tạo ra bởi gương cầu lồi 
II. Chuẩn bị : 
1. GV : - Một gương cầu lồi , 
 - 1 GP có cùng kích thước 
 - 1 miếng kính trong lồi , 1 cây nến diêm đôt nến 
2. HS : - Nội dung SGK .
 III. Tổ chức hoạt động dạy học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp. 
2. Kiểm tra bài cũ : - Hs1: + Phát biểu tính chất ảnh taọ bởi gương phẳng 
 + Vì sao ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo 
3. Tiến trình :
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài mới :
- Cho hs quan sát ảnh của mình tạo bởi gương cầu lồi. Hỏi ảnh này có giống ảnh tạo bởi gương phẳng không ? Để hiểu vấn đề ta cùng vào bài hôm nay để tìm hiểu 
- HS làm theo yêu cầu của GV và dưa ra ý kiến của mình
Hoạt động 2 : Quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi :
- Cho hs quan sát hình 7.1 -> và trả lời C1 ?
- Cho hs làm thí nghiệm hình 7.2 theo hướng dẫn SGK sau đó thảo luận nhóm . Điền vào kết luận phần ô trống ?
C1 : - Quan sát hình 7. 1 và trả lời câu hỏi C1: 
(1) là ảnh ảo ; (2) ảnh nhỏ hơn vật 
- Tiến hành hoạt đông nhóm làm TN , thảo luận nhóm hoàn thành kết luận: là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn , ảnh nhỏ hơn vật 
I. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi 
C1: (1) là ảnh ảo 
 (2) ảnh nhỏ hơn vật 
 Kết luận : 
1. Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn 
2.Aûnh nhỏ hơn vật 
Hoạt động 3 : Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi :
- GV : Nêu vấn dề xác định vùng nhìn thấy của gương cầu lồi . so sánh vùng nhìn thấy được của gương phẳng và hướng dẫn hs bố trí thí nghiệm như trong SGK ( hình 6.2 và hình 7.3 ) 
- Cho HS hòan thành câu C2 ?
- Làm việc theo nhóm rồi thảo luận chung cả lớp => trả lời câu hỏi và rút ra kết luận : 
- C2:Vùng quan sát được trong gương cầu lồi rộng hơn vùng quan sát đực trong gương phẳng 
- Kết luận : Nhìn vào gường cầu lồi ta quan sát được một vùng lớn hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước 
II. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi :
C2:Vùng quan sát được trong gương cầu lồi rộng hơn vùng quan sát đực trong gương phẳng 
Kết luận : Nhìn vào gường cầu lồi ta quan sát được một vùng lớn hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước 
Hoạt động 4 : Vận dụng :
- Cho hs làm việc cá nhân trả lời C3, C4. rồi trả lời trước lớp , nhận xét ?
C3: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rông hơn vùng nhìn thấy của GP vì vậy giúp cho người lái xe nhn được khoảng rộng hơn ở đằng sau 
C4: Nhười lái xe nhìn thấy trong gương cầu lồi xe cộ và người ở bên đường bị các vật cản che khuất tránh được tài nạn 
III. Vận dụng :
C3: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rông hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng vì vậy giúp cho người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau 
C4: Nhười lái xe nhìn thấy trong gương cầu lồi xe cộ và người ở bên đường bị các vật cản che khuất tránh được tài nạn 
4. Củng cố : - Gọi một đến 2 hs đọc phần ghi nhớ SGK ? 
 - Cho hs đọc phần có thể em chưa biết 
5. Hướng dẫn về nhà : - Học ghi nhớ SGK, về nhà làm bài tập 7.1 đến bài 7.4 SBT
 - Vẽ vùng nhìn thấy của gương cầu lồi. Chuẩn bị bài mới bài 8 SGK
IV. Rút kinh nghiệm :..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Gương cầu lồi - Phan Quang Hiệp.doc