Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Lê Hồng Quân - Trường THCS Châu Phong

I – Mục tiêu:

 - Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện qua bóng đèn.

 - Biết được hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện qua đèn càng lớn.

 - Biết được các thiết bị điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng với hiệu điện thế định mức.

 - Biết sử dụng ampe kế đo cường độ dòng điện và vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn.

II – Chuẩn bị:

- Mỗi nhóm HS: 1 nguồn pin (2 pin 1,5V), 1 công tắc, 7 dây nối, 1 bóng đèn, 1 vôn kế, 1 ampe kế.

- GV: acquy (nguồn 12V), công tắc, dây nối, bóng đèn, vôn kế, ampe kế như HS.

- Các hình vẽ 26.1, 26.2, 26.4, 26.5.

III – Tổ chức hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ: (5 phút)

 - Vôn kế dùng để làm gì? Đơn vị hiệu điện thế và ký hiệu của nó.

 - Công dụng của vôn kế, cách nhận biết vôn kế?

2. Tổ chức tình huống học tập: (2 phút)

GV yêu cầu học sinh đọc phần giới thiệu bài mới trong SGK

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 944Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Lê Hồng Quân - Trường THCS Châu Phong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Châu Phong	Ngày 09/04/2007
	GV : Lê Hồng Quân	 Tuần 30
 Môn: Vật lý	 Tiết 30
	Lớp 7 - Bài 26
Hiện điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
I – Mục tiêu:
	- Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện qua bóng đèn.
	- Biết được hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện qua đèn càng lớn.
	- Biết được các thiết bị điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng với hiệu điện thế định mức.
	- Biết sử dụng ampe kế đo cường độ dòng điện và vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn.
II – Chuẩn bị:
- Mỗi nhóm HS: 1 nguồn pin (2 pin 1,5V), 1 công tắc, 7 dây nối, 1 bóng đèn, 1 vôn kế, 1 ampe kế.
- GV: acquy (nguồn 12V), công tắc, dây nối, bóng đèn, vôn kế, ampe kế như HS.
- Các hình vẽ 26.1, 26.2, 26.4, 26.5.
III – Tổ chức hoạt động dạy học:
1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ: (5 phút)
	- Vôn kế dùng để làm gì? Đơn vị hiệu điện thế và ký hiệu của nó.
	- Công dụng của vôn kế, cách nhận biết vôn kế?
2. Tổ chức tình huống học tập: (2 phút)
GV yêu cầu học sinh đọc phần giới thiệu bài mới trong SGK.
3. Tìm hiểu mạch điện đo HĐT giữa 2 đầu bóng đèn trong mạch điện: (30 phút)
Trợ giúp của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức trọng tâm
— GV treo hình 26.1 và hướng dẫn HS mắc các dụng cụ theo sơ đồ H.26.1SGK.
— Yêu cầu HS trả lời C1.
@ GV hướng dẫn cẩn thận các nhóm mắc sơ đồ như H.26.2SGK.
— Lưu ý các nhóm mắc đúng quy tắc của ampe kế và vôn kế.
— Yêu cầu các nhóm thảo luận hoàn thành C2.
— Yêu cầu các nhóm thảo luận hoàn thành C3 từ các số liệu trong bảng 1.
— Gọi 1 HS trả lời C4.
@ Các nhóm mắc theo sơ đồ và hướng dẫn của GV. Kiểm tra sơ đồ, quan sát hiện tượng và nhận xét C1.
@ Các nhóm lắp mạch theo sơ đồ H.26.2SGK.
à HS làm việc theo sự hướng dẫn của GV, thu thập các số liệu cần thiết để hoàn thành bảng 1.
D Thảo luận nhóm thống nhất phần kết luận, đại diện nhóm phát biểu.
I – HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU BÓNG ĐÈN:
1. Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện:
˜ Thí nghiệm 1:
– Đèn không sáng.
– Kim vôn kế chỉ số 0.
2. Bóng đèn được mắc vào mạch điện:
3. Kết luận:
– HĐT giữa 2 đầu bóng đèn bằng 0 thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.
– HĐT giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.
4. Tìm hiểu sự tương tự giữa HĐT và chênh lệch mức nước: (10 phút)
Trợ giúp của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức trọng tâm
— GV treo H.26.3SGK, hướng dẫn HS mô tả các chi tiết ở a và b.
— Hướng dẫn HS tìm hiểu sự tương tự giữa các bộ phận cấu tạo nên mạch điện và đường dẫn nước.
— Yêu cầu các nhóm hoàn thành C5.
à Đọc tên các chi tiết có trong sơ đồ a và b.
à Tự nhận xét sự tương tự giữa các chi tiết trong 2 sơ đồ.
D Đọc và trả lời câu hỏi C5.
II – SỰ TƯƠNG TỰ GIỮA HĐT VÀ SỰ CHÊNH LỆCH MỨC NƯỚC:
a) Khi có sự chênh lệch mức nước giữa 2 điểm A và B thì có dòng nước chảy từ A tới B.
b) Khi có hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.
c) Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mức nước tương tự như nguồn điện tạo ra hiệu điện thế.
5. Vận dụng, củng cố và giao nhiệm vụ về nhà: (6 phút)
Trợ giúp của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức trọng tâm
— Yêu cầu HS đọc và trả lời C6,C7, C8.
& Tổng kết và củng cố:
- — Yêu cầu HS đọc ghi nhớ.
- ? Đo CĐDĐ và HĐT bằng những dụng cụ nào?
- ? Công dụng và cách mắc ampe kế, vôn kế vào mạch điện?
- ? Đơn vị của CĐDĐ và HĐT? 
H Đọc Có thể em chưa biết, làm tất cả BT trong SBT, xem lại các bài 24, 25, 26.
à Hoạt động cá nhân.
à Đọc phần ghi nhớ.
à Xem lại bài cũ để trả lời các câu hỏi.
IV – VẬN DỤNG:
C6: C.
C7: A.
C8: Vôn kế trong sơ đồ C.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Lê Hồng Quân - Trường THCS Châu Phong.doc