Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 27: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trường THCS Đạ Long

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.

- Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.Nêu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó

2. Kĩ năng: - Xác định GHĐ và ĐCNN, biết chọn vôn kế để đo hiệu điện thế

3. Thái độ: - Vận dụng các kiến thức vào thực tế, àn toàn lao động

II. Chuẩn bị:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1141Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 27: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trường THCS Đạ Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần: 30	 Ngày soạn: 30-03-2015 
 Tiết : 30 Ngày dạy : 01-03-2015
Bài 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ ĐIỆN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.
- Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.Nêu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó
2. Kĩ năng: - Xác định GHĐ và ĐCNN, biết chọn vôn kế để đo hiệu điện thế 
3. Thái độ: - Vận dụng các kiến thức vào thực tế, àn toàn lao động
II. Chuẩn bị:
 Kết quả đo 
Loại mạch điện
Số chỉ của vôn kế (v)
Số chỉ của ampe kế
N 1
N 2
N 3
N 4
N 1
N 2
N 3
N 4
Nguồn điện 2 pin
Mạch hở
Mạch kín
Nguồn điện 1 pin
Mạch hở
Mạch kín
 1. GV: 
2. HS: - 2 pin (1,5 V) , 1vôn kế ,1ampe kế , 1 bóng đèn pin ,1 công tắc 
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp . 
2. Kiểm tra bài cũ: - Hs1: Hiệu điện thế đươc tạo ra bằng dụng cụ nào? đơn vị đo hiệu điện thế là gì? người ta dùng những dụng cụ nào để đo hiệu điện thế?
- Hs2: Số vôn chỉ ở mỗi nguồn điện có ý nghĩa gì? Làm thế nào để đo hiệu điện thế để hở giữa 2 cực của nguồn điện? 
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:
- Cho hs quan sát bóng đèn 220V, gọi 1 hs đọc số ghi trên bóng đèn. Hỏi các em có biết ý nghĩa của con số này là như thế nào không? => ta sẽ tìm câu trả lời trong bài học hôm nay 
- HS suy đoán và phát biểu suy nghĩ của mình
Hoạt động 2: Làm thí nghiệm 1 đo hiệu điện thế giữa 2 đầu của bóng đèn:
- Cho hs quan sát hình 26.1 ,nhận dụng cụ và tiên hành thí nghiệm, thảo luận nhóm trả lời C1?
- Quan sát hình, tiến hành thí nghiệm thảo luận trả lời câu hỏi 
C1: Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng 0
I.Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:
1. Bóng đèn chưa được mắc vào bóng mạch điện:
- C1: Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng 0
Hoạt động 3: Đo hiệu điện thế giữa hai đầu cả bóng đèn khi mắc vào mạch điện: 
- Từ kết quả thí nghiệm 1 thông báo cho hs bóng đèn cũng như các thiết bị điện khác không tự nó tạo ra hiệu điện thế giữa hai đầu của nó 
- Hỏi để bóng đèn sáng ta phải làm gì? 
- Cho các nhóm nghiên cứu sơ đồ và tiến hành TN 2?
- Từ kết quả thí nghiệm y/c hs trả lời C2?
- Mắc vào hai đầu bóng đèn 1 nguồn điện 
- Tiến hành thí nghiệm 2 theo hướng dẫn của GV
C2: - Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện 
- Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn (nhỏ) thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn (nhỏ) 
2. Bóng đèn được mắc vào mạch điện:
C2: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện 
- Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn (nhỏ) thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn (nhỏ) 
Hoạt động 4: Tìm hiểu ý nghĩa của hiệu điện thế định mức:
- Cho hs đọc thông báo mục sau C3?
- Cho hs làm việc cá nhân trả lời C4?
- Đọc thông tin SGK, làm việc cá nhân trả lời C4
C4: Có thể mắc bóng đèn này ở hiệu điện thế 2,5 V để nó không bị hỏng
C3: Hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn 
- Hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn 
C4: 2,5V
Hoạt động 5: Tìm hiểu sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mực nước:
- Cho hs quan sát hình 26.3, đọc C5?
- Phát dụng cụ và y/c các nhóm tiến hành làm thí nghiệm 
- Dựa vào kết quả thí nghiệm y/c các nhóm thảo luận trả lời C5?
- C5: a. Khi có sự (chênh lệch mực nước) giữa 2 điểm A và B thì có (dòng nước chảy từ A đến B)
b. Khi có (hiệu điện thế) giữa hai đầu bóng đèn thì có (dòng điện) chạy qua bóng đèn 
c. Máy bơm nước tạo ra sự (chênh lệch mực nước) tương tư nguồn điện tạo ra( hđt)
II. Sự tượng giữa hiệu điện thế và chênh lệch mức nước:
C5: a.(chênh lệch mực nước) -(dòng nước chảy từ A tới B)
b. ( hiệu điện thế) -(dòng điện) 
c. (chênh lệch mực nước) 
( hiệu điện thế )
Hoạt động 6 : Vận dụng:
- Cho hs làm việc cá nhân trả lời C6, C7, C8?
- C6: C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin 
- C7: A. Giữa hai điểm Avà B 
- C8: Vôn kế trong sơ đồ C 
III. VẬn dụng :
C6: C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin 
C7: A. Giữa hai điểm Avà B 
C8: vôn kế trong sơ đồ C
IV. Củng cố: - Gọi 1 đến 2 hs đọc phần ghi nhớ SGK? 
- Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện là bao nhiêu?
- Bóng đèn đang sáng bình thường , muốn cho nó sáng mạnh hơn hoặc sáng yếu hơn thì ta phải làm như thế nào? 
- Một bóng đèn ghi 6V. Hỏi có thể mắc bón vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng V. Hướng dẫn về nhà: - Làm bài tập 26.1 ->26.2 SBT, học thuộc nôi dung bài học. 
 - Y/c đọc phần có thể em chưa biết, chuẩn bị bài mới bài 27 SGK.
VI. Rút kinh nghiệm:...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trường THCS Đạ Long.doc