Giáo án Vật lý 8 - Bài 28: Động cơ nhiệt

* Hãy nêu Định Luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng?

Nêu ví dụ về sự chuyển hoá từ nhiệt năng thành cơ năng trong thực tế?

 Trả lời.

 Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi ; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.

Ví dụ về sự chuyển hoá từ nhiệt năng thành cơ năng trong các loại động cơ

 

ppt 17 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1307Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 8 - Bài 28: Động cơ nhiệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁO VỀ DỰ GIỜ HỌC NÀYKiểm tra bài cũHãy nêu Định Luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng?Nêu ví dụ về sự chuyển hoá từ nhiệt năng thành cơ năng trong thực tế? Trả lời. Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi ; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ về sự chuyển hoá từ nhiệt năng thành cơ năng trong các loại động cơ động cơ nhiệtBài 281 . Động cơ Nhiệt là gì?  Động cơ nhiệt là những loại động cơ mà trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hoá thành cơ năngMỏy hơi nướcTua bin hơi nướcĐộng cơ đốt ngoàiTàu hoảTàu thuỷĐộng Cơ nhiệt thế kỉ XIXTờn lửaTàu vũ trụTàu phỏ băngTàu ngầmNhà mỏy điện nguyờn tửMỏy bay động cơ nhiệtBài 281 . Động cơ Nhiệt là gì?  Động cơ nhiệt là những loại động cơ mà trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hoá thành cơ năng Động cơ nhiệt Động cơ đốt ngoài Động cơ đốt trongĐộng cơ nổ bốn kỡ Động cơ điờzen Động cơ phản lực Mỏy hơi nướcTua bin hơi nước 2 .Động cơ nổ bốn kì .Cấu tạo: Xi lanh; pit tông; biên; tay quay; hai van (xupap); bugi; vô lăng (bánh đà). động cơ nhiệtBài 28 động cơ nhiệtBài 28 H = H:Hiệu suất của động cơ nhiệt (%)A:Cụng cú ớch do động cơ thực hiện (J)Q: Nhiệt lượng do nhiờn liệu bị đốt chỏy toả ra (J) Hiệu suất của động cơ nhiệt được xỏc định bằng tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển hoỏ thành cụng cú ớch và nhiệt lượng do nhiờn liệu bị đốt chỏy toả raC1. Ở động cơ nổ 4 kỡ cũng như bất kỡ động cơ nhiệt nào khụng phải toàn bộ nhiờn liệu bị đốt chỏy chuyển thành cụng cú ớch . Vỡ một phần nhiờn liệu bị đốt chỏy toả ra được truyền cho cỏc bộ phận của động cơ nhiệt làm cỏc bộ phận này núng lờn, một phần nữa theo cỏc khớ thải thoỏt ra ngoài khớ quyển làm cho khớ quyển núng lờn.AQSơ đồ phõn phoúi năng lượng của một động cơ ụ tụToả ra cho nước làm nguội xi lanh : 35%Thắng ma sỏt : 10%Khớ thải mang đi : 25%Sinh cụng cú ớch : 30% 	 C4 Câu Hóy kể tờn cỏc dụng cụ cú sử dụng cỏc dụng cụ cú sử dụng động cơ nổ bốn kỡ mà em biếtBắt đầuHết giờ1213141516171819201110090807060504030201Iv. Vận dụng C3. Cỏc mỏy cơ đơn giản đó học ở lớp 6 khụng phải là động cơ nhiệt . Vỡ trong đú khụng cú sự biến đổi từ năng lượng của nhiờn liệu bị đốt chỏy thành cơ năngC5. Động cơ nhiệt gõy những tỏc hại : Gõy ra tiếng ồn Cỏc khớ do nhiờn liệu bị đốt chỏy toả ra cú nhiều khớ độc. Nhiệt lượng do động cơ thải khớ ra khớ quyển gúp phần làm tăng nhiệt độ của khớ quyển... C5: Một ụtụ chạy được quóng đường 100km với lực kộo trung bỡnh là 700N, tiờu thụ hết 5 lớt xăng ( Khoảng 4 kg).Tớnh hiệu suất của động cơ ụtụ.GiảiCụng cú ớch do động cơ thực hiện là : A = F.s = Nhiệt lượng do nhiờn liệu bị đốt chỏy toả ra là : Q = q.m = Hiệu suất của động cơ là AQH = động cơ nhiệtBài 28Hướng dẫn về nhà- Đọc phần cú thể em chưa biết.- Học thuộc phần ghi nhớ.- Làm cỏc bài tập : 28.1 đến 28.7 (SBT)- Trả lời phần ụn tập (bài 29 sgk) vào vở bài tập chuẩn bị tiết sau tổng kết chương.xin chân thành cảm ơn

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 28. Động cơ nhiệt.ppt