CHƯƠNG II - NHIỆT HỌC

Các chất được cấu tạo như thế nào? Nhiệt năng là gì? Có mấy cách truyền nhiệt năng? Nhiệt lượng là gì? Xác định nhiệt lượng như thế nào? Một trong những định luật tổng quát của tự nhiên là định luật nào?