Giáo án Vật lý lớp 8 - Tiết 10: Công cơ học, công suất

Tiết 10. CÔNG CƠ HỌC. CÔNG SUẤT

I. Mục tiêu.

KT: HS nêu được dấu hiệu để có công cơ học

 Phát biểu và viết được biểu thức tính công cơ học, công suất

KN: Nêu được các ví dụ trong thực tế có công cơ học và không có công cơ học

 TĐ: Tích cực, tự giác nghiên cứu và tiến hành TN

II. Chuẩn bị.

 GV: Tài liệu hướng dẫn học KHTN, máy chiếu projector.

 HS: Sách hướng dẫn học KHTN, vở ghi.

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 784Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 8 - Tiết 10: Công cơ học, công suất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày thiết kế: 12/10/2017 
Ngày thực hiện: 23/10 (8B) 
 Tiết 10. CÔNG CƠ HỌC. CÔNG SUẤT
I. Mục tiêu.
KT: HS nêu được dấu hiệu để có công cơ học
 Phát biểu và viết được biểu thức tính công cơ học, công suất
KN: Nêu được các ví dụ trong thực tế có công cơ học và không có công cơ học
 	TĐ: Tích cực, tự giác nghiên cứu và tiến hành TN
II. Chuẩn bị.
	GV: Tài liệu hướng dẫn học KHTN, máy chiếu projector.
	HS: Sách hướng dẫn học KHTN, vở ghi.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động.
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
HĐ khởi động 
 Cho HS quan sát tranh Hình 18.1 đọc và trả lời câu hỏi: Công cơ học là gì ? Theo em, trong các trường hợp trong hình 18.1, trường hợp nào có công cơ học ?
HĐ hình thành kiến thức
 - Cho HS hoạt động cá nhân đọc thông tin mục 1 và trả lời các câu hỏi a,b.
Yêu cầu HS hđ cặp đôi điền từ vào chỗ trống mục c (Slide 1), cho một nhóm ghi bảng phụ, báo cáo, các nhóm khác chia sẻ, bổ sung
 GV chốt lại kiến thức trên máy chiếu Slide 2
- GV cho HS hoạt động nhóm đọc thảo luận ví dụ tìm công lớn hơn trong hai trường hợp (Slide 3), một nhóm báo cáo, các nhóm khác chia sẻ, bổ sung
- GV chốt lại nội dung trên Slide 3.
*? Theo em công sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào ? (HSKG)
- GV gọi một HS báo cáo, các HS khác chia sẻ, bổ sung
- GV nhận xét, chốt lại nội dung trên Slide 3.
- Cho HS đọc thông tin (Slide 4), ghi vở c/t tính công và đơn vị
- Cho HS đọc chú ý (Slide 5)
- HS HĐ cá nhân vận dụng trả lời câu hỏi 1,2. Một HS trả lời, HS khác chia sẻ, bổ sung. GV chốt lại câu 2 (các Slide 6,7,8)
- GV cho HS hoạt động nhóm đọc và ví dụ (Slide 9) đưa ra công thức tính công suất, vận dụng trả lời câu hỏi 1
- GV gọi đại diện một nhóm báo cáo, các nhóm khác chia sẻ, bổ sung
- GV nhận xét các nhóm, chốt lại kiến thức (Slide 10)
A. Khởi động
B. Kiến thức
 1. Khi nào có công cơ học ? khi nào không có công cơ học ?
- Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời.
- Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta nói công đó là công của vật.
2. Công thức tính công
 A = F.s
A là công của lực F
Đơn vị: Jun (J)
Bài 1. 
F = 200N, s = 100m
Công của lực là:
A = F.s = 200.100 = 20 000 (J)
Bài 2.
Trọng lực có phương vuông góc với phương chuyển động của vật nên công của trọng lực bằng 0
3. Công suất
Công thức: 
 P = A/t A là công thực hiện được, t là thời gian thực hiện công đó
Đơn vị: Oát (W), 1J/s = 1W
1 kW = 1 000W, 1MW = 1000 000W
Bài 1. Công thực hiện được của máy 1 là: 
A1 = F1.s = 10 000 N. 5m 
 = 50 000(J) 
Công suất của máy 1 là: 
P1 = A1/t1 = 50 000 J/60s = 833(W)
Công thực hiện được của máy 2 là: 
A2= F2.s = 20 000 N. 5m
 = 100 000(J) 
Công suất của máy 2 là: 
P2=A2/t2 = 100 000 J/180s = 555(W)
IV. Hướng dẫn học tập ở nhà
- HS về nhà đọc tiếp phần C, E
- HS khá giỏi làm bài D.1, 2

Tài liệu đính kèm:

  • docBai Cong co hoc_12178888.doc