Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp 4

2. Vị trí địa lý:

Trường Tiểu Học Hiệp Hưng 3 nằm trên địa bàn xã Hiệp Hưng.

Bán kính tứ nhà đến trường khoảng 2700m. Cầu bê tông, sông nhỏ chia 4 nhánh.

Giao thông bằng đường thuỷ và bộ.

3. Những thuận lợi :

 - Được sự quan tâm của Ban giám hiệu, các đoàn thể, tổ khối trong nhà trường.

 - Đầu năm đã tổ chức họp phụ huynh, được sự quan tâm phối hợp của hội cha mẹ học sinh, các trưởng bản luôn giúp đỡ, tạo điều kiện góp phần ổn định lớp ngay từ ngày đầu năm học. Các học sinh ngoan ,hiền có ý thức học tập và chấp hành tốt nội quy.

 - Sách giáo khoa, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ.

 - Học sinh của lớp được học 2 buổi/ ngày nên thời gian học nhiều hơn, học sinh tích cực tham gia các phong trào của trường.

 - HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa,. được hỗ trợ ăn trưa theo chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục Seqap. Bước đầu học sinh đã xác định được động cơ học tập.

- Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn có lòng nhiệt tình, tâm quyết với nghề, có ý thức trách nhiệm, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm tốt trong giảng day.

 

doc 9 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 511Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT PHỤNG HIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HIỆP HƯNG 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 4A2
NĂM HỌC 2015-2016
I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP:
1. Tổng hợp tình hình lớp đầu năm:
Tổng số HS
Đặc điểm học sinh
Đặc điểm gia đình
Nam
Nữ
Đội viên
Khuyết tật
Lưu ban
Con TB
Con LS
Con GĐCCVCM
Con DTTS
Hộ nghèo
28
14
14
28
0
0
0
0
0
1
8
2. Vị trí địa lý:
Trường Tiểu Học Hiệp Hưng 3 nằm trên địa bàn xã Hiệp Hưng.
Bán kính tứ nhà đến trường khoảng 2700m. Cầu bê tông, sông nhỏ chia 4 nhánh.
Giao thông bằng đường thuỷ và bộ.
3. Những thuận lợi :
	- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu, các đoàn thể, tổ khối trong nhà trường.
	- Đầu năm đã tổ chức họp phụ huynh, được sự quan tâm phối hợp của hội cha mẹ học sinh, các trưởng bản luôn giúp đỡ, tạo điều kiện góp phần ổn định lớp ngay từ ngày đầu năm học. Các học sinh ngoan ,hiền có ý thức học tập và chấp hành tốt nội quy.
	- Sách giáo khoa, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ.
 - Học sinh của lớp được học 2 buổi/ ngày nên thời gian học nhiều hơn, học sinh tích cực tham gia các phong trào của trường.
 - HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa,.. được hỗ trợ ăn trưa theo chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục Seqap. Bước đầu học sinh đã xác định được động cơ học tập.
- Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn có lòng nhiệt tình, tâm quyết với nghề, có ý thức trách nhiệm, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm tốt trong giảng day.
4. Những khó khăn:
 - Học sinh còn nghỉ học không xin phép do ảnh hưởng đến việc đảm bảo sĩ số trong từng buổi học. 
- Phần lớn học sinh con gia đình nghèo làm thuê kiếm sống nên mùa thu hoạch mía các em thường nghỉ học để giúp đỡ gia đình.
- Chất lượng học sinh khi bàn giao có nhiều chênh lệch nên việc tiếp thu kiến thức của các em chưa đồng đều, trong lớp 4ª2 vẫn còn học sinh chưa thạo cách đánh vần, đọc tiếng và chưa thuộc bảng nhân, chia.
 - Ý thức học tập và sử dụng đồ dùng của học sinh của học sinh còn hạn chế.
II NHỮNG CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Duy trì sĩ số: 100%, Vở sạch chữ đẹp: 70%, lên lớp: 92,9%
2. Lớp đạt danh hiệu:
3. Chi đội sao đạt danh hiệu:
4. Học sinh đạt danh hiệu:
5. Đăng kí thành tích giáo dục:
Tổng số học sinh
Năng lực
Phẩm chất
Đạt
Chưa đạt
Đạt
Chưa đạt
28
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
26
92,9%
2
7,1%
28
100%
6. Chỉ tiêu hoạt động khác:
- Về lao động:
- Về văn nghệ:
- Về hoạt động nhận đạo, từ thiện:
- Về hoạt động ngoại khoá ,xây dựng trường, lớp sạch đẹp:
- Một số hoạt động khác:
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
Đạo đức - lối sống:
a) Mục tiêu:
- Giáo dục cho học sinh thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của học sinh, nội quy nhà trường.
- Chú trọng bồi dưỡng cho học sinh nhận thức đúng đắn nét đẹp văn hóa học đường, tạo sự đột phá trong công tác thi đua học tập tốt giữa các học sinh trong lớp, giữa các lớp.
- Các thành viên trong lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống.
- Tôn trong luật ATGT, ATVSTP,....
 b) Nội dung:
Nội dung : thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ HS.
- Ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
- Thực hiện tốt khẩu hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn”.
- Chấp hành tốt nội quy trường lớp.
- Giữ vệ sinh chung, cá nhân, yêu thiên nhiên, vệ sinh môi trường, chăm sóc bồn hoa cây kiễng.
- Hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết thương yêu anh chị em, đoàn kết bạn bè.
- Tuân thủ các quy định an toàn giao thông.
- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
- Tìm hiểu truyền thống địa phương, phát huy và gìn giữ truyền thống nhà trường.
	c) Biện pháp:
- Thường xuyên rèn luyện 5 điều Bác dạy.
- Học tập, tìm hiểu 5 nhiệm vụ của học sinh.
- Phát huy vai trò ban cán sự lớp.
- Phối hợp tốt công tác đoàn đội. 
-Quan tâm đến giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.
- Giáo dục học sinh có ý thức cao trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 
- Thực hiện tốt kỉ cương, nề nếp của giáo viên và học sinh.
 - Thực hiện giáo dục cho học sinh mọi lúc, mọi nơi .
- Tổ chức các hoạt động GD dưới nhiều hình thức: hái hoa dân chủ, sân chơi học trò, đố vui để học
- Xây dựng nội quy lớp học qua ý kiến của giáo viên chủ nhiệm và mỗi học sinh có quyền đề đạt bổ sung. Lấy ý kiến của học sinh để bầu ban cán sự lớp có đủ uy tín năng lực. 
- Thống nhất nội quy chung của lớp, như: nền nếp ra vào lớp, chuyên cần, kỷ luật học tập như học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp 
- Giáo viên phối hợp với ban cán sự lớp điều hành mọi hoạt động trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ hoặc sinh hoạt cuối tuần. 
- Xây dựng nhóm học tập, tổ học tập, "Đôi bạn cùng tiến" để học sinh có đủ điều kiện giúp đỡ lẫn nhau. 
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá có chủ đề phù hợp với sở thích và tình hình lớp nhằm gây hứng thú cho học sinh. 
- Tập trung xây dựng cho các em nhận thức về tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau, nhắc nhở nhau giữ gìn và có ý thức kỉ luật.
- Cuối tuần, cuối tháng, cuối kì đánh giá lại mọi hoạt động của học sinh nhằm biểu dương kịp thời những học sinh có những việc làm tốt để học sinh học tập đồng thời ngăn chặn kịp thời những tác động xấu đến các em.
- Có kế hoạch chủ nhiệm cụ thể theo tuần, tháng, kì, năm. 
- Sau mỗi giai đoạn giáo viên tự đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương pháp cho phù hợp.
2. Học tập:
a) Mục tiêu:
 - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học tập của lớp, đánh giá chất lượng học sinh chính xác, khách quan và công bằng.
 - Tăng số lượng và chất lượng học sinh giỏi, cải thiện việc học sinh còn yếu ở các môn học. 
- Tham gia đủ các phong trào học tập giao lưu cấp trường, huyện. 
b) Nội dung: 
- Khảo sát đối tượng thông qua hồ sơ học bạ, học sinh trong lớp, kết quả bàn giao và qua phụ huynh.
- Tiến hành phân loại đối tượng để đưa vào sổ kế hoạch công tác chủ nhiệm, cụ thể:
+ Học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, nhà xa,.
+ Học sinh cá biệt về đạo đức.
+ Học sinh chưa đạt về phẩm chất, năng lực.
+ Học sinh có những năng lực đặc biệt.
- Tăng cường việc giáo dục toàn diện cho học sinh tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. 
- Đổi mới phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT.
c) Biện pháp:
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí và dạy học. 
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá xếp loại học sinh. 
- Tích hợp lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục tiết kiệm năng lượng đối với tiết học có liên quan trong tất cả các môn học. 
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với phụ huynh học sinh thông qua điện thoại,tổ chức họp phụ huynh học sinh theo đúng quy định, tranh thủ thời gian để đến nhà gặp gỡ, thăm hỏi học sinh. 
- Duy trì, thực hiện tốt nề nếp học tập. Thực hiện bồi dưỡng năng lực học sinh tham gia phong trào cấp trường, huyện.
- Tích cực phụ đạo học sinh. Tổ chức cho học sinh học theo nhóm để học sinh hoàn thành tốt giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành, chậm tiến bộ.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Học sinh học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm theo chủ điểm.
- Kiểm tra việc học tập của học sinh có đánh giá, phân loại và định hướng giúp đỡ. 
- Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch, kết hợp với CMHS để có biện pháp hữu hiệu bồi dưỡng và phụ đạo học sinh. 
3. Giáo dục thể chất, thẩm mĩ, Giáo dục ngoại khoá, truyền thống , kĩ năng sống: 
a) Mục tiêu:
- Giáo dục các em cải thiện và có thói quen rèn luyện thân thể, tự làm đẹp bản thân, môi trường nhà ở, trường lớp sạch đẹp. 
- Có những kĩ năng sống cơ bản về giao tiếp, ứng xử,
b) Nội dung:
+ Giáo dục học sinh có ý thức viết chữ đẹp và giữ gìn vở sạch, thường xuyên rèn viết chữ trong vở và trên bảng cho học sinh.
+ Tham gia đầy đủ các hoạt động ca múa hát tập thể, thể dục, thể thao, giữ gìn vệ sinh than thể, trường lớp.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của Đội, các hoạt động, phong trào do đội phát động.
c) Biện pháp:
Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng trong các hoạt động về thể chát, thẩm mỹ trong nhà trường.
- Nhắc nhở học sinh tích cực tham gia tập thể dục giữa giờ, múa sân trường, vệ sinh trường lớp, để rác đúng quy định.
- Thành lập đội văn nghệ lớp, thường xuyên luyện tập.
- Phát động phong trào: “vở sạch chữ đẹp” rèn chữ viết trong các tiết học. Kiểm tra đánh giá thường xuyên tạo hứng thú cho học sinh học.
- Hướng dẫn học sinh cách ghi vở, trình bày bài viết, gìn giữ vở, bọc bìa có nhãn vở ngay từ đầu năm học.
- Đôn đốc học sinh tham gia nhiệt tình các hoạt động của Đội.
- Nhắc nhở học sinh thực hiện tố nghi thức, điều lệ Đội.
- Giáo viên và học sinh cùng đề ra nội qui, khẩu hiệu để trang trí lớp.
4. Các mặt giáo dục khác:
a) Mục tiêu:
- Giáo dục truyền thống nhà trường, lịch sử địa phương tỉnh Hậu Giang.
- Giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, ATGT, ATVSTP .
- Phối hợp với gia đình nhà trường, xã hội nhằm giúp đỡ học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ học tập.
b) Nội dung:
- GD theo chủ đề hàng tháng.
- Giảng dạy lồng ghép vào bài học những chủ đề có liên quan và liên hệ thực tế cho từng tiết học.
c) Biện pháp:
- Đối với phụ huynh: Vận động, động viên phụ huynh cùng với phụ huynh bàn bạc một số giải pháp nhằm giúp con học tốt, giáo dục đạo đức ở gia đình, thu nộp đầy đủ các khoản BHYT theo quy định. 
- Cùng tập thể lớp thăm học sinh đau ốm kịp thời, học sinh gặp khó khăn thường xuyên để có hướng giúp đỡ... 
- Thường xuyên thông tin để phụ huynh biết tình hình học tập của con em mình từ đó có định hướng tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để giáo dục tốt con em. 
- Kết hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh, Y tế trường học: 
	+ Bám sát kế hoạch của Hội đồng Đội, phối hợp với Tổng phụ trách và các lớp trong khối, trong trường tạo ra các sân chơi bổ ích thiết thực cho học sinh.
	+ Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ.
	+ Cùng tham gia lao động và hướng dẫn học sinh trong các buổi lao động.
	+ Giáo dục học sinh ý thức tự giác của người đội viên. 
- Tổ chức cho học sinh tham gia thực hiện ATGT, giáo dục lòng nhân ái "lá lành đùm lá rách" qua các buổi sinh hoạt chủ điểm. 
 - Kết hợp với các đoàn thể giáo dục học sinh cá biệt và nhận đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Kết hợp với đoàn thể trong nhà trường tặng quà cho học sinh nghèo, khó khăn để các em hăng hái hơn trong học tập.
KẾ HOẠCH THÁNG THỨ NHẤT
Thời gian
Nội dung công việc
Biện pháp thực hiện
Đánh giá kết quả
8/8 - 12/8
- Ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp học tập, phổ biến nội quy.
- Thực hiện chương trình tuần 1
- Đề ra nội quy lớp, phồ biến 5 nhiệm vụ của học sinh.
- Ôn tập 5 điều Bác Hồ dạy.
- Thực hiện theo PPCC.
Hoàn thành tốt.
- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh lần 1.
- HS kiểm tra chéo và báo cáo kết quả.
Hoàn thành tốt.
- Làm vệ sinh phòng lớp.
- Quét dọn phòng học, sắp xếp bàn ghế.
Hoàn thành tốt.
- Khảo sát chất lượng đầu năm (Lớp)
- HS làm bài KT môn toán và tiếng việt.
Hoàn thành tốt.
- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh lần 2
- HS kiểm tra chéo và báo cáo kết quả đợt 1 còn thiếu.
Hoàn thành tốt.
15/8 -19/8
- Thực hiện chương trình tuần 2
- Chăm sóc tu sửa bồn hoa.
- Thực hiện theo PPCC.
- Vun đất, trồng hoa.
Hoàn thành tốt.
- Khảo sát chọn học sinh tham gia phong trào Vở sạch chữ đẹp 
- Viết bài khảo sát.
Hoàn thành tốt.
- Khảo sát chọn học sinh tham gia phong trào Tuyên truyền giới thiệu sách.
- HS bình chọn.
Hoàn thành tốt.
- Khảo sát chọn học sinh tham gia phong trào Văn nghệ.
- HS bình chọn.
Hoàn thành tốt.
- Lập ban cán sự lớp.
- HS bình chọn.
Hoàn thành tốt.
22/8 – 26/8
- Thực hiện chương trình tuần 3
- Thực hiện theo PPCC.
Hoàn thành 
- Thực hành tiết kiệm làm kế hoạch nhỏ.
- Phân loại rác,thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ.
Hoàn thành .
- Thành lập các nhóm tự học tập, gúp đỡ nhau cùng tiến.
- HS chon nhóm theo nơi ở (gần nhà).
Hoàn thành
- Thành lập đội tuyển tham gia phong trào các cấp.
- Giao nhiệm vụ các đội tuyển tham gia phong trào.
Hoàn thành .
- Lao động vệ sinh sân trường, chăm sóc tu sửa bồn hoa.
- Làm vệ sinh sân trường, nhổ cỏ bồn hoa.
Hoàn thành .
30/8 – 4/9
- Thực hiện chương trình tuần 4
- Thực hiện theo PPCC.
Hoàn thành .
- Tiếp tục thực hành tiết kiệm làm kế hoạch nhỏ.
- Phân loại rác,thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ.
Hoàn thành .
- .Phát động phong trào thi đua: tổ, nhóm, cá nhân.
- Đề ra tiêu chí thi đua và phát động thi đua.
Hoàn thành .
- Củng cố các nhóm tự học tập, gúp đỡ nhau cùng tiến..
- Các nhóm báo cáo khó khăn và thay đổi ( nếu có).
Hoàn thành .
- Lao động vệ sinh sân trường, chăm sóc tu sửa bồn hoa.
- Làm vệ sinh sân trường, nhổ cỏ bồn hoa.
Hoàn thành
KẾ HOẠCH THÁNG THỨ HAI
Thời gian
Nội dung công việc
Biện pháp thực hiện
Đánh giá kết quả
7/9 – 11/9
- Thực hiện chương trình tuần 5.
- Vệ sinh phòng lớp, thực hành tiết kiệm làm kế hoạch nhỏ. 
- Truy bài đầu giờ hằng ngày.
- Thực hiện theo PPCC. 
- Phân loại rác,thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ.
- Truy bài theo cặp.
- Phát động phong trào bông hoa điểm mười, vở sạch chữ đẹp và các phong trào thi đua học tập đầu tháng
- Phát động trước lớp.
.- Giáo dục ATGT, ATVSTP, nề nếp ra vào lớp.
- HS có nhiệm vụ giám sát và báo cáo về GVCN.
- Phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng các đội tuyển tham gia phong trào.
- Thực hiện theo lịch học (thời khóa biểu riêng).
- Lao động vệ sinh sân trường, chăm sóc tu sửa bồn hoa cuối tuần.
- Làm vệ sinh sân trường, nhổ cỏ bồn hoa.
- Thực hiện chương trình tuần 6.
- Vệ sinh phòng lớp, thực hành tiết kiệm làm kế hoạch nhỏ. 
- Truy bài đầu giờ hằng ngày.
- Thực hiện theo PPCC. 
- Phân loại rác,thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ.
- Truy bài theo cặp.
- Tham gia hội thi : Làm lồng đèn đẹp.
- Mỗi tổ một sản phẩm dự thi.
.- Giáo dục ATGT, ATVSTP, nề nếp ra vào lớp.
- HS có nhiệm vụ giám sát và báo cáo về GVCN.
- Phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng các đội tuyển tham gia phong trào.
- Thực hiện theo lịch học (thời khóa biểu riêng).
- Lao động vệ sinh sân trường, chăm sóc tu sửa bồn hoa cuối tuần.
- Làm vệ sinh sân trường, nhổ cỏ bồn hoa.
14/9 – 18/9
- Thực hiện chương trình tuần 6.
- Vệ sinh phòng lớp, thực hành tiết kiệm làm kế hoạch nhỏ. 
- Truy bài đầu giờ hằng ngày.
- Thực hiện theo PPCC. 
- Phân loại rác,thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ.
- Truy bài theo cặp.
- Giáo dục nề nếp ăn, nghỉ tại trường..
- Đề ra nội qui, phân công giám sát, ghi chép và thực hiện theo tiêu chí thi đua.
.- Tiếp tục giáo dục ATGT, ATVSTP, nề nếp ra vào lớp.
- HS có nhiệm vụ giám sát và báo cáo về GVCN.
- Phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng các đội tuyển tham gia phong trào.
- Thực hiện theo lịch học (thời khóa biểu riêng).
- Lao động vệ sinh sân trường, chăm sóc tu sửa bồn hoa cuối tuần.
- Làm vệ sinh sân trường, nhổ cỏ bồn hoa.
21/9 – 25/9
- Thực hiện chương trình tuần 7.
- Vệ sinh phòng lớp, thực hành tiết kiệm làm kế hoạch nhỏ. 
- Truy bài đầu giờ hằng ngày.
- Thực hiện theo PPCC. 
- Phân loại rác,thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ.
- Truy bài theo cặp.
- Tổng kết phong trào thi đua lớp trong tháng.
- Tổng kết có tyên dương khen thưởng.
.- Giáo dục ATGT, ATVSTP, nề nếp ra vào lớp.
- HS có nhiệm vụ giám sát và báo cáo về GVCN.
- Phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng các đội tuyển tham gia phong trào.
- Thực hiện theo lịch học (thời khóa biểu riêng).
- Lao động vệ sinh sân trường, chăm sóc tu sửa bồn hoa cuối tuần.
- Làm vệ sinh sân trường, nhổ cỏ bồn hoa.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 1 Lop 5_12232288.doc