Kế hoạch dạy thêm môn Tin lớp 6 năm học 2015 – 2016

Làm quen với một số thiết bị máy tính - Nhận biết được các bộ phận cơ bản của máy tính cá nhân.

- Thực hiện được việc bật/tắt máy tính

- Thực hiện được một số thao tác với bàn phím

- Hiểu và thấy sự cần thiết phải tuân thủ nội quy phòng máy tính.

Luyện tập chuột - Phân biệt được các nút chuột.

- Biết các thao tác cơ bản với chuột.

- Thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột.

Luyện tập chuột

Luyện tập chuột

Học gõ mười ngón - Biết các khu vực phím trên bàn phím, các hàng phím trên bàn phím.

- Hiểu được lợi ích của việc ngồi đúng tư thế và gõ bàn phím bằng mười ngón.

- Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt được các phím soạn thảo và các phím chức năng.

- Biết và bước đầu thực hiện được việc gõ mười ngón.

- Có thái độ nghiêm túc trong việc rèn luyện kĩ năng gõ mười ngón, ngồi đún tư thế.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 520Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy thêm môn Tin lớp 6 năm học 2015 – 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY THÊM MÔN TIN LỚP 6
NĂM HỌC 2015 – 2016
THỜI GIAN
TÊN CHỦ ĐỀ
NỘI DUNG CÁC KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN RÈN LUYỆN CHO HS
Tháng 
Tuần
9/2015
1
Làm quen với một số thiết bị máy tính
- Nhận biết được các bộ phận cơ bản của máy tính cá nhân.
- Thực hiện được việc bật/tắt máy tính
- Thực hiện được một số thao tác với bàn phím
- Hiểu và thấy sự cần thiết phải tuân thủ nội quy phòng máy tính.
2
Luyện tập chuột
- Phân biệt được các nút chuột.
- Biết các thao tác cơ bản với chuột.
- Thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột.
3
Luyện tập chuột
4
Luyện tập chuột
10
1
Học gõ mười ngón
- Biết các khu vực phím trên bàn phím, các hàng phím trên bàn phím.
- Hiểu được lợi ích của việc ngồi đúng tư thế và gõ bàn phím bằng mười ngón.
- Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt được các phím soạn thảo và các phím chức năng.
- Biết và bước đầu thực hiện được việc gõ mười ngón.
- Có thái độ nghiêm túc trong việc rèn luyện kĩ năng gõ mười ngón, ngồi đún tư thế.
2
Học gõ mười ngón
3
Học gõ mười ngón
4
Học gõ mười ngón
11
1
 Làm quen với Windows
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng chuột
- Thực hiện các thao tác vào ra hệ thống.
- Bước đầu làm quen với việc sử dụng bảng chọn Start.
- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn trong môi trường Windows.
2
Làm quen với Windows
3
 Các thao tác với thư mục
- Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.
- Thực hiện được việc xem nội dung các thư mục qua việc sử dụng biểu tượng My Computer.
- Thực hiện được việc tạo thư mục mới, đổi tên và xóa thư mục đã có.
4
Các thao tác với thư mục
12
1
Các thao tác với thư mục
2
 Các thao tác với tệp tin
- Thực hiện được các thao tác sau:
+ Đổi tên, xóa tệp tin
+ Sao chép, di chuyển tệp tin
3
Các thao tác với tệp tin
4
Các thao tác với tệp tin
1/2016
1
 Văn bản đầu tiên của em
- Nhận biết được một số thành phần trong màn hình làm việc của Word: bảng chọn, một số nút lệnh thông dụng.
- Bước đầu thực hiện được lệnh thông qua bảng chọn và thông qua nút lệnh trên thanh công cụ.
- Gõ được chữ Việt bằng một trong hai kiểu TELEX hoặc VNI.
- Tạo được tệp văn bản đơn giản và lưu được tệp văn bản.
2
Văn bản đầu tiên của em
3
Văn bản đầu tiên của em
4
Văn bản đầu tiên của em
2
1
 Em tập chỉnh sửa văn bản
- Rèn luyện thao tác tạo văn bản mới, mở văn bản đã có.
- Luyện kỹ năng gõ văn bản chữ Việt
- Thực hiện được các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản.
- Thực hiện được các thao tác sao chép di chuyển văn bản
2
Em tập chỉnh sửa văn bản
3
Em tập chỉnh sửa văn bản
4
Em tập chỉnh sửa văn bản
3
1
 Em tập trình bày văn bản
- Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản
- Hiểu các nội dung định dạng kí tự
- Biết cách thực hiện được thao tác định dạng kí tự cơ bản
- Biết được các kiểu căn lề và thực hiện được các thao tác căn lề.
- Biết cách sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ để định dạng đoạn văn bản. 
- Thực hiện được các thao tác thay đổi phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.
- Thực hiện được các thao tác căn lề hai bên, căn lề trái, căn lề phải, căn giữa.
2
Em tập trình bày văn bản
3
Em tập trình bày văn bản
4
Em tập trình bày văn bản
4
1
 Trình bày trang văn bản và in
- Biết được một số khả năng trình bày văn bản của hệ soạn thảo văn bản.
- Biết cách đặt lề trang văn bản.
- Biết cách thực hiện việc chọn hướng trang in, xem trước khi in và in văn bản.
2
Em viết báo tường
- Rèn luyện kĩ năng nhập văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản.
- Thực hành chèn hình ảnh từ một tệp có sẵn vào văn bản
- Thực hiện được việc thay đổi vị trí hình ảnh.
3
Danh bạ riêng của em
- Biết được cách tạo bảng với số hàng và số cột theo yêu cầu.
- Thực hiện được việc nhập văn bản, định dạng văn bản trong các ô của bảng.
4
Bài thực hành tổng hợp: 
Du lịch ba miền
- Rèn luyện các kỹ năng gõ chữ Việt, định dạng được các kí tự theo văn bản mẫu.
- Thực hiện được việc chèn hình ảnh vào văn bản.
- Thực hiện được việc tạo bảng, nhập thông tin cho bảng
Xác nhận của BGH nhà trường	 Người lập kế hoạch 

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_II_4_Cong_hai_so_nguyen_cung_dau.doc