Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 33: Kiểm tra 1 tiết thực hành

I.Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức:

-Củng cố lại kiến thức đã học.

-Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2.Kỹ năng:

-Rèn kỹ năng thực hiện các thao tác với tệp tin và thư mục.

3.Thái độ:

- Giúp các em có thái độ làm bài nghiêm túc.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 642Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 33: Kiểm tra 1 tiết thực hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 17
Ngµy so¹n: 08/12/2013 
Ngµy d¹y: /12/2013
TiÕt 33
KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNH
I.Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức:
-Củng cố lại kiến thức đã học.
-Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
2.Kỹ năng:
-Rèn kỹ năng thực hiện các thao tác với tệp tin và thư mục.
3.Thái độ:
- Giúp các em có thái độ làm bài nghiêm túc.
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- Giáo viên: Đề kiểm tra, phòng máy.
- Học sinh: Ôn bài trước ở nhà.
III.Phương pháp:
IV.Tiến trình dạy học:
1.Ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ: 
3.Bài mới:
ĐỀ KIỂM TRA:
Cho cây thư mục giống như hình dưới đây:
Câu 1: (5,0đ) Vào ổ D tạo thư mục có tên là tên của mình, sau đó tạo cây thư mục giống như hình trên trong thư mục tên.
Câu 2: Thực hiện các thao tác sau đây với thư mục và tệp tin:
b) (2,0đ) Sao chép hai tệp tin ở ổ đĩa D vào thư mục WORD, đổi tên 2 tệp tin đó thành Bien dep.doc và Tre xanh.doc. 
c) (1,0đ) Sao chép tệp tin Tre xanh.doc vào thư mục TU LUAN. 
d) (1,0đ) Đổi tên thư mục TU LUAN thành BAI TAP 1.
e) (1,0đ) Xóa thư mục TRAC NGHIEM. 
4.Củng cố:
5.Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:
- Về nhà xem lại các bài đã học để tiết sau ôn tập.
V. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_7_Su_dung_phan_mem_Mario_de_luyen_go_phim.doc